Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

23 erthygl ar y dudalen hon

.. \ R WYTHNOS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

R WYTHNOS. DYDD Sadwrn diweddaf, daeth labrwr r enw Charles Benfield, 50 oed, i'w iliwedd trwy gael ei scaldio tra wrth ei t -chwyl yn ngweithiau haiarn Rymni. CYMEBODD ffrwydriad torpedo LE YN Constantinople dydd M^her diweddaf yr hyn y lladdwyd dau ddyn yn y ;'S ac yniweidiwyd haner cant ereUl. Nos lau diweddaf, taflodd labrwr o'r raw Carter ei hun allan trwy ffenestr ystafell wely yn Oldham, am nad wiS t-anddo arian i data ei lety. Bn hrw mewn ychydig fynydau wedi hyny. PEALLWN fod yr archwilwyr wrth y 4>i,rchwyl o archwilio llyfrau y Mri l> a vie s, glofe y dd Ferndale, &c., yr wyth- r '8 hon, ac y mae gobaith cryf am god- ill yn y cyflogau mewn canlyniad. DYDD Gwener diweddaf, cafodd bach- gf ayn o'r enw Thomas Morgan, 12 oed, ei ladd yn mhwll Haynes, Dinas, trwy i syrthio arno tra wrth ei orchwyl r la dyn o'r enw Nathan James. Bu I- v am ychydig. oriau wedi ei niweidio. YR ydym yn cael fod gwaith alcan newydd i gael ei adiiiladu yn Cross Inn, Bb- Gaerfyrddin. Y lie dewisedig ydyw ttanerch yn vrnyl gorsaf y lie, ac adna- feyddir y cwmm wrth yr enw Cwmm H- .iarn ac Alcan Caregaman. MEWN canlyniad i doriad allan y /'J.: irlatina yn nghymydogaeth Ferndale, v mae pob cynul'liad cyhoeddua- wedi ei 1,1 trwy orchymyn y meddyg, a chospir uvrhyw berson a fynycha dy y mae y ilefyd ynddo. l ,« y Andrew Jardiue, o SWvdd n-wdd Perth, a Come, swyaa B^phriei, wedi ei brofi i fod yn werth 1 871 OOOp. Yr oedd efe yn un o gwmni lardine, Matheson, a Chyf., masnach- ftvr china, Xilundain. "YN nghylch y llithriadau tirol sydd Wtdi cymeryd lie yn Switzerland, bernir me.i yr achos o honynt ydyw y mynych do 1.6 argr y nf e y dd sydd wedi cymeryd lie V;i0 21 a ba rai, sydd wedi cael eu l&qrfo mewn gwahanoj ranau o r wlad tr dechreu Rhagfyr diweddaf. 30REU dydd Sul diweddaf, deuwyd o r-, 1 ioffeiriad o'r enw G. T. Pearson, -,4di boddi yn Piersbridge, rhyw bedair willdir o Darlington. Gwelwyd ef -nvdic cyn hyny yn cerdded ar lan yr afon, a ehafwyd ei bet »'i got yn ymyl y dvfr ychydig o'r lie y boddodd. IN Ilys heddynadol y Pentre, ddydd Llun diweddaf, dirwywyd George Gay, perthynol i lofa y Dinas Isaf, am adael yr- adored ddrws tauddaearol, a dirwy- w\d°James Lewis, Dinas, i'r un swm «-.? gario allwedd lamp gydag ef i'r lith. Z CYFANSWM a werir yn flynyddol yn v Deyrnas Ggfunol am fara yw, 70,000, 0 üOOp.; caws ac ymenyn, 35,000,000p.; U&fith, 30,000,OOOp.; siwgr, 25,000, OOOp.; te, coffi, &c., 20,000,000p.; rhent, ¡O,OOO,ooOp. dillad o wneuthuriad pwlan,' 46,000,000p.; cotwm, 14,000, OOOp.; diodydd meddwol, 136,000,OOOp. Dydd lau diweddaf bu farw y Parch Griffith Rees, gweinidog yr Annibynwyr "n. Penuel, Nelson. Ordeiniwyd ef ryw ,1-yy flynedd yn ol, ar ei ymadawiad a v holeg yr Annibynwyr yn Aberhonddu, ae nid oedd yn awr ond 28 oed. Y mae fce^nladau dwysion ar ei ol, gan ei fod yn ddyn ieuanc a gerid yn fawr ya y eyb h. f av, y llong Lizzie Burrell, perthynol j Yarmouth, o Haniburg i America, wedi cvihaedd Yarmouth ddydd Sadwrn wt'li ei niweidio yn fawr, wedi bod in wn gwrthdarawiad ag agerlong yn y M.r Gogleddol, boreu dydd lau. Ni jrv Idis enw yr agerlong, ond bermr e bo i wedi suddo. Ni wyddis dim am d'vu. DYDD Sadwrn diweddaf, darfu i ddyn o i enw John Howarth gicio y fenyw yr iedd yn cydfyw & hi yn Burnley, fel bu farw. Yr oeddynt wedi bod yn by Ifyw a'u gilydd er y Nadolig. Dydd f'k lwrn yr ofeddJHowarth wedi meddwi, liciodd y fenyw yn y fath fadd, fel y r arw yn mreichiau yr heddgeidwad at, r heol, wedi iddi redeg o'r ty. vN y Farteg, dydd Gwener diweddaf, r.yv.ierodd damwain ofidus le i fachgen o'r enw George Jones. Y mae yn ym- dds ngos i'r bachgen ddyfod o hyd i dioiamite cap, yr hwn a gymerodd efe i r ylgol, a thatlodd ef i'r tan heb wybod heih oedd. Ffrwydroddarunwaithgan gynieryd ymaith fysedd a bawd ei law asv y. Niweidiwyd dau ueu dri o fech- J:Y"" ereill hefyd. i >YDD Mawrth yr wythnos ddiweddaf cirfyddodd John Griffith, alias "Hen Lv'r," 84 oed, a'i farwolaeth mewn dull ir ? enus. Tra yr oedd dau druced o lo 3-n, cael eu cymeryd i lawr y siding ne- Wydd oddiwrth lofa y Bishwell, yr hwn <• &v%;d yn croesi y ffordd yn ymyl glof a ■ s,wydd, tarawyd y trancedig i lawr, a ?: lliwyd ei gorff i'r faith raddau fel y a >• t'uwyd cario ei weddillion tua throf | Lao -Nn sach. f )YDI? Llun diweddaf, yn Ilys hedd- p Iwaid Marylebone, cyhuddid un Wil- li, >.m Jenner o ladrata box dillad ei gariad- fe ;h. Yr oeddynt wedi dyfod i adna- diaeth a'u gilydd yn ddiweddar, a'r ••i rh druan wedi cydsynio i'w briodi. € loithwyodd y dyn ieuanc hi i gymeryd ■- ox i orsaf y rheifffordd, er myned tua • 3f i barotoi ar gyfer priodi, ond yno, odd y ferch druan y box a'i chariad. Hwn yw y pedwerydd trosedd iddo gyflawni. 0 YB ydym yn cael o New Orleans fod yr agerlong .Oxenholme, ° Liverpool, wedi cyrhaedd yno wedi ei niweidio yn fawr gan dan, a hwnw wedi ei achosi trwy ffrwydriad infernal TYicicfiiiiQ oedd wedi ei guddio yn y llwyth. Dywed O'Donovan Rossa nad yw efe yn rhy- feddu dim at y newydd, am fod Gwydd- elod Lloegr a'r Iwerddon wedi pender- fynu chwythu i fyny bob peth perthynol i Loegr ar bob achlysur a fyddo yn eu gallu. Dywed nad oes ganddo un amheuaeth na roddwyd y machine ar y bwrdd yn Liverpool gyda'r amcan o'i chwythu i fyny. Y MAE Mr. D. E. Williams, Hirwain, am i ni hysbysu y.bydd ganddo lythyr yn y DARIAli nesaf ar y bwriad sydd gan ein Bwrdd Iechyd i wario ryw saith mil o bunau ar lieol i'r Maerdy, pan y mae dyled bresenol plwyf Aberdar dros gant a haner o filoedd o bunau. DECHREU yr wythnos ddiweddaf, bu farw yn Llundain, Mr Joseph Edwards, y cerfluniwr enwog Cymreig. Yr oedd Mr Edwards yn frodor o Merthyr, ac wedi myned i Lundain oddeutu 45 mlyn- edd yn ol.

RHYDDHAD JOHNSON A CLOWES…

DAMWAIN AR Y RHEILFFORDD GER…

Y DIWEDDARAF AM EISTEDDFOD…

--.--,.-.----HIRHOEDLEDD.

t ITRYSORFA GYNORTHWYOL BARHAOL…

AT LOWYR DOSBARTHIADAU CASTELLNEDD…

TANCHWA ETO YN RISCA-COLLIAD…

——'.--=-CYFARFOD CYNRYCHIOLWYR…

COLEG Y DEHEUDIR.

- DERI.

COMET I YMDDANGOS YN ABERDAR.

h GRttFFYDb LLWYD AC OGOF…

NODION 0 LANAU'R RHONDDA.

GWEITHIAU TIN.

YR ALCANWYR.

HAULIERS MOUNTAIN ASH A'R…

EISTEDDFOD PUBLIC HALL ABERAFON.

EISTEDDFOD ABERDULAIS.

Family Notices

EU GWEITHREDIAD.

-. GOFALED PAWB AM HYN.

Quinine Elitte: «