Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

-c jK>>' £ I*1* 1 •• •' > ^Sl f ■ .$#'± £ 1 1 ASA (SUITABLE T^enges; 6 to ta yea ,>< | \S^FE t Mj II 11three Lozenges; ziyea | IK f fi m*< i! i j- V)WHB ati'^f,lr'isi/°Ur!■$s \-A k> "I Jii »* III I if I 11 I » vl9 eitgesj/or three succes- I Y POH V I I JIM "vt nighti, Further £ J (N^- tWI^T directions andp&r-f titulars on the^f | 2 9 4t6 CYMMERADWYIR Y LOZENGE YMA I SY } pennau teiluoedd a rhoddir y rhesymau caniynol dros hy ny, j Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting ac n 'oa | rwydd iw rhoddi i blant o bob oedrau. | Darpariaeth gryno ynddynt ei hunain, ac yn gyfaddas l ■•■> S ag sydd yn dioddef oddiwrth y llyngyx o'r plentyn bach h i 7 | dyn cadarn. I Hollol lysieuol ac yn berffaith ddimwed a gemr el naxtw )t> j ddiberygl.. I Nid oes eisiau te senna nac unhryw physiqwriaetn ar et | Gadawaut ddylanwad iachus a chryfhaol ar ei hoi, gan rv r,y 1 gellid ei rhoddi tinrhyw amser pan byddo y plentyn yn gwan" l» j, | ei nad oes un sicrwydd mae y Uyngyr yw yr achos. | Ymae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yn gyff 1 "i> I sef y I lyngyr bychain, y Ilyngyr hirfain, yr hirgrwn ar culwe (f .1. j Y mae pob an o'r rh"M hyn yn elynol iawn i iechydj ac y srai 1 yn gyru y corfT yn anamserol i'r bedd. r Dyrna rai o'r prlf :j ARWYDDIOK Llyw y wynebpryd yn anscfydlog, yr auadl yn dnvml yr arcn •; veth yn gy far tat, y cwsg yn anesmwyth, gan freuddwytlion a ni vc." frathiadau yn pt;ru ir plentyn 1 startio a gwaeddu yn ei >■ he Yr ymysgavoedd yn chwyddo, y gwefusai yn glasu, y ffroet- vo ysa, a'r genau yn sych. Os nodir un neti r.igor o'r arwyddton uchod, doeth fyddai i ychyd 1 g o'r l»zangcs gwerthiawr hyn yn ddioed, set lor- £ 1. <» Wormwood AViirni Li7engtts.. CJeiliM f !:m vv y newyJdistdur yma a thystiolaethau a dderby virvo y" dd I \\1,1<1 "r.. IV cjt«J t,'an bnh fferyllydd p«rr.hiK. > Os na eilii <1 c.iei yu dduhaf:. v;h, ysyrife.nrr at Mf. CW ',1. EV ANS, F C. ii Manufactuiittg Che.nist, Lianetty. A dan/onir MlIynt au 14, 34 neu 55 Stamps yn ol y site, > j.-> f 2S. qd. neu 4s. 6d. I". j YN OYMAINT A BOD W >. a H. 0. WILLS WKPI GWNKTJD vYFNEWIDIADAU EANG tiz&i -Si w-aifedai, ymaent yn aw? fa barod i i twitbla ailcr gyda buandra bob a-mahobion ameu > t am PER F 1 N e ('i 0 C 0 TOBACCO, 0 Wedi m, ,>acJo yn iIb.t 2 -z., go loz., I t 4 gyda'u honwad a'a MASK" 1.< 1; JIL.a..o..n. ¡" 'J.; 1 § GMfyawch am Dybaooo Wills, Si a ansawdd, cryfdQB, a bias, U ^dheb el gyffelyb. ~'S BLUB. -uadry Purposes, ? 'a Laundry. 3 lea' Laundiy. U Paris, 1878. A -P heater. io. .efwch f I JHAID 0 .J.1 .1., ,1i'1VAxr [1'8 L<L.t,u 'ha aid m ¡ I! ø' H' IPILLS, M it :t Faddygiaia^fch ouea at Ddifty* ao Anhwyldeb yr Ysgyfaint. f VtV ntnlynlad i luawa o syzJmW-r. y-jrMKioL f mae y gwaeatharwr o1; 3! l\ via & i *1 Idarbwyllo i wueud yn gyhoe&ta. | y "■ <sa; j'v ith awr byn, gan daimlo yn sic? I bmwf. m fy oyhoeddus ledaonueacynierW { > i»n>^u } tvstioiaethaa o'a gwerthfawredd f j, x -i«8 y pe&ai hyn wedi ea parotoi yn ofahu I sni/T^rl^tb goreu o iyaiaa, ftc ya gweithrsds a xu ;aanrScI$3i,.r ar y cyf^nsodidiad dynol, ac yi -«4=Kiyw ;,g geiSir en oymeiyd gan unrhyw beKC^ 11 *5S- uiaisy-: aaug, & hyay tm- ya aydawnu onrhff jj ttahwyl Y ;i:5*eafc yn gwsithredu yn taefHduc fi ao ya clirio pob ymgasgifaMl f li fooSfe I fcnbv fldeb. Y mae y rhanaa mewne a & «n i tojieiddio wrth ea aymeryds f bub )(!1 yn cael en doihsu wedi s %fu.i-wjfd ;? t:2\1lÜ, Y Diaent yn dor y leddy^tr- <««u I ^ibhrecU»dau treaKo! aiunl»nK% H w i^hycVr j rahanoF lathau o anhwyideyst I jrogytolntp y rhal a ddygant ya miaen Scla I y ;f tra Poeth yn y OyUa. Penyagafinfa. Uylia, Qwynttihwyddiad, Tynerwah JK « yr Ysgyfaiafc. Bolrwymedd, P!le; OMyd Mt^ya, Cy&gadnrvdd, OoQkf tt > irtborth) Pomt in y Pen, Qwyui '« £ 5 Poeaati ar draws y Lwynac a5: ,«-> i:?an ar y wyneb a'r oorfl, Amnhot Ei ? vt aeum&fem, Poe^a yn yr Ystamot 1 I 3s'; irf.ra.L (-; >yg Trealiad, inflamatlon, Oorlar ill iwtid»y pelenlbyssglsfydieddyrJstumo^ •| tc -Awn rtx> uiwa gweithredladaa ft xsgytalK^ •' hoS? 3tikf i?diadaay treuliaat. e > • TIOLAETSAU PWYSW. d hiu., 31, Monk-st., AberdM, t ddymd:- i a <5 j BJuous a'ch Liver Pllla wedi gmxmu flH .l L msies, 68, Wind-Street, Abad«, S nil «■ £ mae y lies mawr a dderbyatefe .jich ? :9rjs a'db Liver Pills ya iwy nag t j| &d jt ei ir1; ays'j." aft W. n. Fferkftx, IncHne-cow, Cwrabaeh, a dym « ?, Ts llaf yn ddibetras omeradwyoetoi iver Pills 1 bawb o'm thvw, m u A &cd wedi gwnead llawer 0 ddaloa/ *■ Hogaw, Treherbert, a ddywed:—" Y in* l&'tz/ Pelecl we«li gwneud ilea diriawr I mi, a <i$ «v '/tnaradwyo i'r rhyvr menywaJdd ys Hwlflordd, a ddywed t • t :srbya mawi les oddiwrth Peles i I r n fHvans, a dymuawyi ya lawr r I .-Vi-f, U?^ 1 -Offavz'titi .a<kuBwy belen i'w eymeryd i -K aon wrth fyned I orphvrys. BifrTO biycbau, Is, lie., a 2s. 9c. yr on pc-3% if. 4& a 8s., i'w oael oddiwrtb i ( gwneutharwr,— W„ Evans, M.R.P.S., PrWBKSIKS CHE«r8T, « C rcM-Street, Aberdan o bob fferyilydd qytrfioi T YMFUDWYR. •3TAMES REES, P ..SSENGrER BROKER,' ,tl. m< ■ a" STREET, LIVERPOOL, ,1 with Cymro Gwyllt), U hj ion given, and lowest prices T ) a; ar )r Steamers of the Cunard, 'V Star, Guion, National, Amer- ?: U r amnion, Anchor, and States i 'very ( *i.|jion paid to Pasage Tickets |j ifta'tircin. ,^rica. /] Jii-oonoi y jmfort, and Cr. guaranteed. I IK^^Trite you leave home for partiou- Al, ,rt: •-angers met on arrival. f a Ngwm Rhondda, &g R. m tun Inn, Pentre; yn Meri5hyr, ft W* Uv&f. -si,, 1, Victoria Street 478 R i 0&p-r y cyfemad mhod. REV. D. D AVIES, POUTBIJ, MO. November 2Sth, 1879: As a remedy fo~. nervovs^exhaustion, I consider 'Cobden's Qaiaiai and Phosporus Pills' incomparable. I have gives them for neuralgia pains, nervous indigestion giddiness in the bead &c., &&, and in ait tsa&e; they have effected a cure. X> REV. T. 0. HOSE, Bttrto? of Uoydon Xv Ross, writes, Nov. 22nd, 1879: "Í gaYI Oobden's Qoiaine and Phosporous Piik' to parishioner who suflered intensely from neoiajgi* and she declares herself perfectly cured. I h»ve nottoed their wonderful eSecta in other caaee 0) this distreseang complaiat" REV. JOHN SHEWARD, eJf ttiloa; Kant, writes: "My nerves werss ->o ittered J that I dreaded the simplest dulies, iaa4 them energy and pleasure in the performance »J The despondency I endured becarae n» beantMa. Sinoe taking Cobtlenf, Pais ths change in my health for the better 3s vej-y marked I have lost that horrible depression, my nerrs- are much stronger, and my general health v&n grestly improved. I cannot express how truij thankful I feel for the remarkable and pleasha OOBDEN'S QUININE AM) PHOS V/ PHOROUS PILLS gives anergic and vigorous vitality to constitutions in wa) enfeebled. Ixifailible in nesua-gta i s iot "Cobden's Pills." and have no others, 2^ Sd. *a( 4& 6d. M>>«t (demists, or pc«t o:a rec^pt oi 33 or 54 stamps (great saving) by the Sa^ei Drug Co., 135, Queen's Road, Brigfc^n. Agent.- 1. W. THOMAS, OIRARA«R0M) place, AbetfdoM. Bom fih-ad 1 Boxes Rhad! i DIMUxA ISAAC THOMAS, Undefc- fcak. Absrdaw; hysbyim y oyhoedd ei 'a4 pmxeiasa gwft oasoedd o fsu, so c at wnauthne BOXES I YM.. FUDW > KX Heiyd; ei led yn dal i <»jriq ei. •J-^wisg^efch lei Undertake? jm, i»!&ec M >-r>t, sTEt hollol aimibynol an b&wb tmy braag, ac p1 dymoRQ oael y gefcogaeth fe*oi, T ^ia gstsdda STOC Kr.-T<A BTH < FOX.EE yn br-sod bob mate* am y prt- A6, canlvaol, wedi tain an olodiad i tuurhyw <*» Q', guth ÐoJ. ssl, 14fc.; 3ft. 6ia., 16s.; 8ft. 9iiu, .17.. TOBAOOO! TQBAOOO 0', fatb oraa sydd g .'? -4^ i.ian, 1 Mewn Packets o ilb., 2oz,. ac 10), ODDIWRTH BIGGS BROTH SES, 35, Mooo &rgd" -riitigh-stn,, DAU BNGLYN I FVGLVS BIGKJ3 BROS, Mwg oeaol a mwy 0 g/sm- Myglys gOFaf r I dawelti pob d'ahn, 0 boo pawb d>vr's B 000 pis, Ei flas geif yn i gy 1—*1 A Bfttf-asogl sy'n hyÜfd Ao marfi btia ef gin BB 05 Yn cuio bost hail" F ;,<i\? ?>/?i« Y mofyns. am daao gan hrif :;h .oft" t fc«f & gwbd Coffiniau! Goffiniau! DYMUNA WILLIAM JAMES, Under- taker, 91, Twynyrodyn (gerllaw Capel Seion), Merthyr Tydfil, hysbysu ei luaws cyfeillion a'r cyhoedd yn gvifredinol, ei fod yn gwneuthur bob math o goffiniau a saer. niaeth yn rhatach na neb yn y lie; hefyd fod ganddo hearse i gario cliweeh o bersonau a'r corff i unrhyw barth. Coffiiniau mawrion, o XI 8s.; eto i blant, o 7s. Eloriau bycliain am yr un pris. Bydd W. J. yn bresenol ar bob amgylaa- iad o goffinio a chladdu. Cofier y cyfeiriad,—91, Twynyrodyn, Merthyr Tydfil. At Berchenogion Meddianau, &c., yn Mhlwyf Aberdar. VJLTRTH ddychwelyd fy niolchgarwch am y gefnogaeth a roddwyd i mi am y 14 mlynedd diweddaf, dymuaaf hysbysu y cyhoedd fy mod yn barod i wneud contracts 1 osod i lawr Service Pipes mewa cysylltiad a'r Main Sewerage, yr hwn sydd yn awr ar waith, a theimlwyf yn hyderus y byddt fy ymarferiad yn y gorphenol fy ngalluogi 9]k i gario allan unrhyw gytundeb ag y byd,lo i mi gael fy ffafrio ag ef, er invyr foddlon- rwydd i beirianydd y Bwrdd a'i orach- wyliwr. JAMES HEK, Junior. "RHYBUDDI Y MAE GWILYM THOJ.IAS yn agored X i dderbyn engagements fel Basswr a beirniad canu. Ei gyfeiriad hyd hysbys- rwydd pellach, ydyw Caarphilly, noar Cardiff COFFINIAU T COFFINIAU DYMUNA WILLIAM WILLIAMS, Undertaker, hysbysu ei gyfauliou a'r cyhoedd yn gyffredinol ei fod wodi a^oc busnes yn Senghenydd Street, Treorcu, ita y mae yn gwneud pob math o G-oiikuau a Saerniaeth yn rhatach na neb yn y Ile. Coffiiniau mawrion, o 28s. Coffiniau plant, o 6s. 6s. Eloriau bychain am yr un pris. Bydd yn breseaol ar bob amgylcaiad o goffinio a chladdu. OY Cofier y cyfeiriad,—21, SENGHENYDD STREET, TREORCL 476 I V.A MKDDYGINI^CTH AKFFAKLKDIQ BIE V Å N AT WXLLHAV T Neuralgia, Rheums, Tic, Dolur Gwyneb, a'r Ddanodd. Un dogn a onnuvha; dau ddogn a hoyr iacha. Un ptawf sydd ddigonol i atgyfeoeddl y mwyaf aaaheus 0 wiiionedd y* hawiad uchod, &!t auig VQSWBI Aros siavad mov beadevfyaol, a'i wneud jrn hysbf s i'i cyhoedl, yw effeith- iolrwyid «gyffdlyb ? feddiglaiaeth. Dftfpsriv y NxuRAmio MIXTUBS hwn oddiwith Ragysgrifan besodol o eiddo y diweddaf faddyg eawog, D*. To* WILUAMS, Wind street. Abertawe, yr hwo ni faihod 1 erioed ag eflvithio gwsllhad uniongyrobol s pharhaoi dvwy si dde&avddio. V tteufoow^d y tyatiolaetkan lleol hja i mi heb ea ceiaio, jt wytknos gyntaf j gwnee it yn hyBb^g:— AKWYL SYK,—Byddwdi gyaw ag aafon i mi ddaaddeg o boteH yn vbagov ech medd- yginiaoth Naotalgaidd. Y mae yn umhas- iad«ry. Yr wyf wedi ei roddi yet ?had i ugeinian o bobi yn fy mhlwyf, y thai a ddyoddefant oddiwrth Diolur G-wynob, y Ddanodd, a':r Rheums; ao yn ddieitiuriad. gwelihawjd hwy dvwy gycaeryd dogn men ddan. Gallaf anfon i ohwi unrhyw nifat o dvstiolaethaa i bvofi yr hyn a ddywedwyf. Nm gallach wneud gweil gwaaanaeth ilr byd na thrWJ wnend y feddygiaiaeth hon yn hysbys to gyffredinoL Yn ddisu, wedi 17 mlynedd o lwyddianjt dytai gael ei gwneild yn gwbl hysDys.—Yd wyf, y» eiddooh yr> birch as,— E. BEVAN, ReUeving Offioe* LJAUGYFEIAOH^ Abertawe. TVBTIOIABTH RAOOBOL I EFFKITHIOLSWVDr> Y FtBDYGHNIAWBH HYNOD HON. Oafn Bryn, Mai S7^1nt 1880 AN vn. SYB,—Oa yw yr atagauedig a en defciydd i ohwi, y rnse at eiah gwasauaath. Yr oiddoch yn gywir,— RlOH. A E8SBBT, J.P. lb. George, Cbeoaist, Abertawe. Prescription at y Neuralgia < £ r Ddanodd. gan y diweddar Thos. William*, Ysw., M.D.,F.R.S. Gefn Bryn, ger Ab-sytawi, M ti 27siin, 1880. Y mae yn byfrydwoh gan M.I. Richard A Ssasry i dyatio i bevffeithrwydd y fsddygia hos. Ba Mf. Easssry yo ddiweddaj mevrn posnau dditfavrr, a chyme od.1, fai > prawf olaf. ddegn o'r Oycaysglyn gtua 1030 ann., yt hyn aleihaodd y poen gw etii i? Oymerodd ail ddogn ya mhen tail aw? hyay, yr hyn a gwbl wellhaodd y ddu? Nid oes aogen tystiolaath am tmrhy*' feili- ygissiaeth yn deiiliaw oddiwrth un mot eawog ei aliaoadd a Dr. Williams, a byd l ii mynegiad o foddion mor hynod am weilba.% yn siow o fod yn fendith i dd|aoE^etii 10 g-yffradinel BA-ROTOEMG YN UNIG CAN W. GEORGE, M.P.S., OHKMIST, 10, OXFORD STREET, SWANSEA. Ar worth mewa poteli, sun lft. lfa. a 2s. 90. ys un, gan bob ffatyllydd a gwerthw Patent Medioine oyfrifol drwy y dfyes-sa. YMAE y Pelenl uohod orbyn hyn yn osial on cydnabod gaa bawb sydd weei g wneud pyawf o honynt. fel y feddyginiaetfe fw/af i^yddianos a okymwys a ddasgac iyiiwyd at y BLAST, DISTEMPER* SPLEEN, AO ANWYD, yn jpatal a'? holl anhwylderan hyny sydd yn tvrddu o hoaynt, megys Flam y Qvraed (skill of Out blood), Taoddiad&o ar y o,oen! Eri&epalua, Sourvy, Qwres yn y Qwjmeb. CSwyfau yn y Cionian, Ctelwyuod, Uorn- ^ydoiij Ohsryddiadan ra y Ooaaiu, €Sefyd y B^sain, Cryd, Iselde? Yabr^d, V mseut hetyd y moddien goreu rr personam hysy ag ydynt yaperygln en hieohyd drwy W.,ithi-,i mewn draft, gwiybaaiaefch, neu tlwyJ tnmhiiy. rl RHYW FENYWAIDD, y rhai sydd yn nelllduol daeddol i'i dchulau ichod, y maenfc yn effeithio gwellhad braidd mlongynhpL j A1 ^e^th mewn blyohau la. lie. a 2s. 90. yr 1AG, g in bob Druggist oyfrifol, aeu geliii ea J & sal oddiwrth y Feircheadg,— J W. GEOBGE, M.P.S,, Ffsryllydd. IOV OXFORO STREET, SWANSEA, 10.. QXFQRO STREET, SWANSEA, Gom chwyliwr,— | DANIEL TUDOR WILLIAMS, '• Medical Drug Hull, Gadlys, and Whiteombe Street, Aberdare, BanecM! Baaeddl Danedd! liVXM is A i T. "Whitfcy Evans Hysbysu y cyhoedd ei fod wedi ei Hysbysu y cyhoedd ei fod wedi ei apwyntio yn ORTJCHWYLIWR I DDAKEDDWR TRA ENWOG, Ac yn awr mewn ffordd i gyflawni un- rhyw archeb am DdanediJi Gosod o'r mathau goreu I Y rhai sydd wedi enill y gwobrwyon mewn amryw arddangosiadau. Set uchaf neu isaf, o JB2 10s. y set, a danedd unigol 0 5s. y dant. Adgyweirir danedd hefyd, neu rhoddir springs newyddion, &c., a hyny gyda'r buandra mwyaf. TYNIR DANEDD AM SWLLT YR UN. Rhoddir sicrwydd am foddlonrwydd a ded- wyddwoh gyda phob set. Cofier y cyfeiriad,— T. WHITTY EVANS, M.P.S., 530] Chemist & Dentist, Abardare MODRWYAlTPRYODAS (WEDDING RINGS 1) GAN RICHARD JONES, Watchmaker, 86, CANON STREET, ABEBDARE, (Gyferbyn a'r Temperance Hall), Lie hefyd y gellir cael Oriaduron ( Watches J, Drycliwydiau (Spectacles), &c., am y pris- oedd iselaf. Dymnaal hysbysu y cyhoedd fy mod yn parhau, fel arfer, i gylchdeithio trwy Aber- dar a Chwm Rhondda. Diolohaf hefyd am barhad o'r gefnogaeth y mae fy nhad a minau wedi gael er ys 68 o ftyayddau. [533 Allan o'r wasg, pris ceiniog, Almanac y Cymry, Neu flwyddiadur o wybodaeth gyffredinol am 1882. Heblaw y mater arferol, oeir yn yr Almanac hwn gronfa fawr o wybodaeth ddefnyddiol a dyddorol; ffeithiau moddygol, bywgrafi- iadau, nodion llenyddol, a lluaws o bethau ereill gwir fuddiol a gwasanaethgar, na cheir mewn un Almanac Cymreig arall. Cynwysa hefyd ran-gan newydd i leisiau gwrywaidd o waith Dr. Parry, sef Yr un Hen Stori," Telerau neillduol i lyfrwerthwyr a dos- barthwyr. Gyter archebion ar unwaith i'r cyhoeddwr,-B. PARRY, la, Castle Street, Swansea, Gwellhad mewn Pum' Mynyd ODDXWKTH BESWCH AO ANWYD I OS ydych ya dyoddef nos a dydd oddi- wrtu besweh poeaus, ac o'r braidd yn alluog i siarad, cerdded, neu anadlu, dylech ddefnyddio Williams' Balsam of Honey at Besweh, hen Anwyd, Byrder Anadi, Crygni, Poeri Gwaed" Croup, In- fluenza, Bronchitis, Darfodedigaeth, &c., Y mae ragoriaethau neillduol y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri 3m rhydd, ac i anadiu gyda rhwyddineb tra yn gorwedd. Y mae yn gweiihau y doluriau a deimiir bob amser yn y fynwes oddiwrth beswch parhaus a thrwm, ac wedi ei gy- meryd bydd i'r dyoddefydd fwynhau ben- dithion owsg csmwyth. Y mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o ddiffyg anadl, arhydd- had o'r peswch sydd yn ei ganlyn. Rhag peswch, hell aawyd, &c., y mae y fedd- yginiaeth oreu, yn hawdd ei gymeryd, ac yn hynod am ei effeithiau iachaol a buan. I blant yn dyoddef oddiwrth y Pas a'r Bronchitis, nid oes ei gyffelyb; y mae yn rhoddi gweiihad uniongyrchol. GWELLHAD RHYFEDDOL I BLENTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch Balsam of Honey ies mawr i fy mhlentyn chwe' mis oed, yr hwu oedd yn grug o'i enedigaeth, ac yn rhy wan braidd i anadiu. Y ma.e yn awr yn holl iach. CHARLES MATHEWS. Cwmdows, Colly, near Newbridge, GWEMIHAD HYNOD O'R CROUP. Garedig Syr,-Da genyf ailu dweyd i'ch Balsam of Honey achub bywyd fy mhlentyn, yr hon oedd ar y pryd yn dyoddef oddiwrth y Croup. Cafodd lawer o esmwythder drwy y ddos gyntaf, ac y mae eich meddyginiaeth wedi ei hollol iachau.—Yr eiddoch, &c., Llanelli. JOHN SHIPTON. Allan o'r 'Gidadgarwr,' Medi 28ain, 1881. g AT Y CYHOEDD. Dichon fod rhai yn coiio i mi, rhyw dro yn ol, alw sylw at enaint mel (Balsam of Honey) Mr Williams, o'r Gadlys, Aberdar, feljy feddyginiaeth oraf er gweila peswch. Cefais anwyd trwm ryw dair biynedd yn ol (mwy neu lai), a dilynodd y pesweh mwyaf aunyoddefol ef. Yr oeddwn bob boreu wrth godi o'r gwely, ya teimlo fy ochrau yn friw, fel' pe wedi fy liabyddio droswyf. Wedi methu cael un gwellhad, prynais botelaid o Balsam oj Honey Williams, a chymerais hi, yr hon a'm llwyr weilha- odd. Cefais anwyd wedi hyny, set o gylch yr 21ain neu 22ain o lis Awst diweddaf, a daeth y pesweh yn mlaen yn union fel cvnt. Anfonais am boteiaid at Mr Key, Reryllydd, Pontypridd, a chymerais draiiwac yn union boreu dydd Iau, sef y 25ain o Awst, pryd y gallaswn gredu fod oyllyll yn fy nhrywanu pan yn pesweh. Cymerais y botelaid mewn pedair awr ar hugain, athymafiynysgriienu ar y 29ain o'r un mis, yn ddyn iacli, a'r pesweh wedi fy ngadaeL yn hollol. Yr ydwyf, ddwywaith beiiach, wedi cael gwell- had trwyadi trwy gymeryd un botelaid bob tro o enaint Mr Williams, fel ag yr wyf am i'r wlad wvbod y rhinwedd sydd yn yr enaint. Cofied y darllenydd mai nid pwil i'r cyfieiriau yw hyn, ond hysbysu y rhai hyny a ddichou gael anwyd a plieswoa, fel y cefais i, y gallant gael gwellliad am swilt a chwe' cheiniog a dimai. Nid ydwyf yn adwaen awdwr y feddyginiaeth mwy na'r dyn yn y lleuad. Fy unig reswm am ys. grifenu yr uchod, yw credu y gall yr hys- bysiad fod o les i rai o'm cydwiadwyr. lachus, a chwedi gochel—y dolur Sy'n dilya yr oerfel, Ydwyf, a thyna'r mQd.el Eto mwy fvdd I Enaipt y Mêl.' Pontypridd. DEWI HARAN Ar werth mows costrelau Is. lie. a 2s. 9c., gan bob ff eryilydd. Gofynwch yn eglur am Xvilliams' Balsam of Honey. Y mae crya arbediad wrth bryna y costrelau mwyaf. Darparedig ynunig gan y dargan- fyddwr,- DANIEL TUDOR WILLIAMS, Medical Hall, Aberdare. id a Dd^rganfofl: .'t" j.inui-e^k L i; Compound Castor Oil Pills. (Trade Mark Registered and Approved ac- cording to Act of Parliament, 1875.) Cafodd oynwysiad y Pills nodedig hyn ei ddarganfod yn Calcutta, West Indies, gan physigwr Americanaidd enwog, yr hwn oedd wedi myned i'r wlad hono er adferyd ei iechyd. Gwnaeth brawf o'r naill feddyg ar ol y llall, nes myned trwy ei holl gyfoeth, ei iechyd wedi ei dori i lawr yn llwyr, a phoenau dros ei holl gorff. Yr oedd ei ar. chwaith at fwyd wedi ei golli, ei olygon wedi pylu, ac yntau wedi myned fel drych- iolaeth. Tra yn ymlusgo trwy bkuugfa oedd yn orlawn o lysiau, ao yntau yn broffeswr llysieuaeth, cymerodd sylw manwl o'r oil. Tra yn myned trwy y blanhigfa un diwrnod, cyfeiriodd an o'r brodorion ef at llysieuyn meddygol, Hawn ffrwythau, ac wedi sylw ei fod yn afiach, dywedodd mai o hwn yr oedd y brodorion yn cael eu meddyginiaeth, Fli fod bob amser yn eu hiachau. Efe a gymerodd i fyny fwndel o'r ffrwythau, gan ei gymeryd gydag ef, a gwnaeth ymchwilad feryllawl i'w ansawdd, a chafodd ei fod yn oynwys defnyddiau rhagorol ar gyfer anhwylderaa yr ysgyfaint, oddiwrth yr byn y dyoddefai efe yn fawr. Penderfynodd ei gymeryd, a'r diwrnod canlynol yr oedd yn teimlo yn well, a pharhaodd i wella y naill ddiwrnod ar ol y llall, nes ei fod yn hoUol iach. Yn fuan ffarweliodd a'i gyfaill negroaidd gan ddychwelyd i New York yn ddyn iatcii a chryf. Ond pan y dychwelodd efe, efe a gyflwynodd y llysieuyn i'w gyfeillioa ffer- yllol, y rhai a gawsant ei fod yn cynwys defnyddiau iachaol rhagorol, a phender- fynasant ar fod i'w gynwysiad yn cael ei wneud yn beleni i'w cynyg i'r holl fyd fel moddion at bureiddio y gwaed, a ohlanhau y croon, y rhai a lwyr laahaat holl anhwylder. au y croen, y rhai a godant o anmhuredd y gwaed. Y maent yn feddyginiaeth werth- fawr, ac yn un a deimlid ei augeu at afiechyd yr ysgyfaint a methiant treuliol, y rhai a achosant ddiffyg mewn cliwa-ut, ymborth, gwendid corfforol, poeaau yn y coluddion, dwfr poeth, rhwymedd eithafol, neu ryddni gormodol, curia,d y galon, tafod sych a gwyn yn y boreu, gwelweddgwyaeb- pryd, metbiaat cwsg, biliousness, liawudid chvvyduawl wedi bwyta, poen yn y pea, poen rhwng yr ysgwyddau a'r cefn, &c. Trwy ddefnyddio y peleni hyn, dechreuant ar wraidd yr holl aahwylderau a buaa y teimla y dyoddefydd fod ei afiechyd ilethol yn ei adael, ac yntau yn debyg o gael ei wneud yn greadur newydd. Y maent yn anghydmarol mewn anhwyideraa menywaidd, yn symud pob annhrefn, a dwyn y cyfaasoddiad ilw iawn weithrediad. Ni ddylai yr un fenyw fod heb flychaid wrth law ar gyfer poen yn y pen, a phen- ysgafader, &c. Y maent hefyd yn rhagorol ar gyfer y Piles a'r Gravel. TYSTIOLAETHAU. Gwellhad Hynod o Ddolur yr Afu a Diffyg Anadl, yn Ohwefror, 1879. ANWYL SYR,—Bum yn cael fy mlino gan ddolur yr afu yn nghyda diffyg anadi, am bum' mlynedd, ac am fisoedd lawer yn methu gorwedd yn fy ngwely ddydd na nos; ac er cael gwasanaeth amryw' feddygon a llawer o feddyginiaethau, eto ni chefais fawr o les ganddynt. Ond diolch, tuedd- wyd fi i wneud prawf o Williams's Com- pound Pills, ac y ma.e yn dda genyf eich hysbysu fy mod, trwy elfeithiau gweilhaol y Pills yma, yn mwynhau cwsg esmwyth ac ya teimlo fy hun yn aoiiol iach, ac ais gallaf beidio dweyd yn dda am danynt, a'u mawr gymeradwyo: ereiii. Yr eiddoch yn garedig, THOMAS GRIFFITHS, Grawea Terrace, Merthyr. Gor. lOfed, 1879, Gwellhad Rhyfeddol. 0 Ihlolur yr Afu, Y CYMRO YN CANADA. Ar ol cymeryd eich Pills, sef Williams's Compound Castor Oil Pills, mi gefais well- had buan. Cvn eu cymeryd, yr oeddwn yn methu a gorwedd yn y gweiy, o herwydd y poen yn y cefn a'r Shoulder Blade, ac yn fy ochrdde, yr hwn achosai ildiff yg treuliad a'r bile. Yn ol fy marn i, ni ddylai yr un ty fod hebddynt. Y mae canmoliaeth uchel i'ch Pills yn y wlad hou. Yr eiddoch, THOMAS JONES, Ailsa Craig, West Canada. Moddion Dootor yn rnethu, a Pkilh Williams ya Iaehau. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi o'r gwell- ,I had gwyrthiol a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills. Bum mewn blin- der mawr gan boen yn fy arenau, y 'stumog yn methu ei rhan, poen yn fy nghefn, a gwaethaf oil, methu cysgu y nos; ac er oy. meryd llawer o foddion doctor am amser maith, eto dim lies nes cael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn hollol iach. Y mae f y ngwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn er badd y cy- hoedd. Yr eiddoch, ANN EVANS, Maerdy, Fern dale, j .7 Tystiowth Pvygitj oddiicrtk Feddyg,. QHyn sydd i ardystio fy mod wedi archwilio Peleni Compound Castor Oil Williams, ac wedi cael eu bod yn cynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent wedi eu hamcanu. Dylasent gael cefnogaeth gan bob teulu yn gyffredinol.. DR. BLAKE. fliArroy and Navy Hospital, Scutari. Er dyogelwch, eoliweh ofyn yn eglur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a crofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob blychaid o honynt, a'r Negro (trade mark) ar y label; heb hyn nid oes un yn gywir. SYLWCH.—Co&er fod arbediad wrth brynu y blychau mwyaf, sef 2s. 9c.; y maent yn cynwys tri o'r rhai Is. ltc. Ar werth gan bob ffcryllydd, neu trwy'r post oddiwrth y perchenog, am 15 neu 24 o stamps. PERCHENO-G- Daniel Tudor Williams, MEDICAL DRUG HALL, Gadlys, and Whitccmbe, Street, Abeadar '11y'1'! ^soclDfV.r -tidh- • iidlm '•' yn ymgymeryd a pharotoi a gosod Patent Artificial Teeth heb ddms poet Y mae y danedd hyn mor esr^wyfOh. defnyddio, ac yn ffitio y gwns mor barffa 4i;: fel aas gall y mwyaf cyfarwyud ddarg fod mai daaedd gosod ydynt. Gv,*arer hwy i fod ya berffaith gyfaddas at i vr siarad, cann. a pharablu, a ph.^rha? fc ystod oes heb waethygu mewn 1 liw. Gwi^ unrhyw welliautau cystal a newycLl Llenwir tyllau danedd danedd drwg ws 2s. 6c. yr un; tynir danedd am lB. yr i danedd gosod, o 5s. y dant i £ 2 10s. y uchaf neu yr isaf. Daniel Tudor WtUian NKDXOAI. DRUG HAXA 109 OPPOSITE Qumveis LIOTA?^ AAM- AT VMFUDWm Goruchroyliaeth YmfudolTrwydddtJ PJYMUNA J. D. PIERCE (Clwydla hysbysu y ceir pob gwybodateth nghylch hwyliad agerlongau, a'r pttSH wahajiol ranau o'r America. Canada, A tralia, New Zealand, a phcl parth o'r t trwy ymofyn ag ef, yn Gymraog neu < Saesonaeg, mewn llythyr yn cynwys ptJ4 ■ •tamp, Sicrheir tooynau cludiad am y prif iselaf. Telir sylw neillduol i dooynan (pos tickets) wedi eu derbvu o'r America. Rhoddir Mordaith Gynortuwyol (asei •, passage) y Llywodraeth i Canada. Cyfarfyddir a phawb ar eu dyfodit Liverpool, a sicrheir lleoedd i'r CyJ gy. da'u gilydd yn y rhanau rhagoraf yn y agerloagau, i bawb a ymddirie-danfe eu g, i J. D. PIERCE, yr hwn sydd wedi croe Werydd amryw weithiau, teithio llawer yr America, ac wedi cael profiad heiaetb j, • y fasnach ymfudol, Cyfeirier &«,— J. D. PIERCE, EMIGRATION ACHSNT, 13, HIGHFIELD ST., Tithebara Sf;. LIVERPOOL. Cymeradwyir yr uchod i sylw gar Par elm. John Evans (Eglwys Bach), Ll dain; John Jones (Vulcan), Liverpool; J, Thomas, D.D., Liverpool; John Hugl D.D., Liverpool; Mr. Delta Daviea, I Ph.S., Aberdar, ac ereill. RS* COFIER Y CYFEIRIAD TTCHOO.^ FN A WRYN BAROD, Cofiant y Parch. John Mills LLUNDAIN, Gan Richard Mills a'r Parch. N. C. JOB Llanidloes. Pris, mown Ilian hardd, 3s. 6c. I'w g gan R. Mills, Llanidloes, ac ya Swyddi DARIAN, a chan yr holl lyfrwerthvyr, hefyd y gellir cael holl weithiau y diwodr John Mills. K A< | O AGENTS ya eisiau ar Gvmi tjyjyj Yswiriol. y 'City' yn waha raaau o Ddeheudir Cymru. llhodclir '41 da, a chyfleusderau neillduol i ddyn ? ieuainc o gymeriadau diamhivaol i weitn eu hunain i sefyllfaoedd amhydeddu: ft dan y Cwmni. Am fanylioB pellach, 3' t ofyner (gyda stamp) a'r Maaagor, 2d, P Street, Swansea. W&NTKa, INdUliADfUEAasili Uto ..> North and South Wales, tc represeai London and Oonasy Provid«t lasfcttsl Liberal teams offered. All ktads of In for any suras. it birth to 85 years of age By au&ual, glut or eaier»d&r tfeiy preoiiara'-—Fcr iuxt ticulars, apply to Mr. WAIKK?3. Insert Brsncb ;c>S; £ Yn awr,yn barod, pris 6ca.s ccY FERCH AETH A' NUHALON Can newydd i Denor (yn y dda-i ^odiati v. Gan ROWEL LEWIS (Alaw Dar), y cyfeil gan J. R. LEWIS (Alaw Rhondd&). Pob archebion i'w haaifon at yr awdw H. Lewis, 82, Dyffryn Terraca, Fernda Yn y Wasg, a. chyhoeddir YQ fnan, PRYDDEST AR "FrWYjK Gan "RICHTER" (y Parch D. Adams B.A., Hawen, Newcastle Einlyn), Yr hon a farnwyd yn ail oreu a liiiatedd Merthyr, 1881. Pob archebion i'w hanfun art yr awdn Pris 6c. Allan o'r Wasg, pris 6c. s crwy y pest, 6ic., Yr Awdl Fuddugoi ar "Gari,( GAN DYFED. 13* Pob archebion i'r awdwr,—Dy Cathays, Cardiff. RHYBUDDl RHYBUDDI MAE JONES A'l FSIBION, C ¡.1. Street, Aberdar, am bysbysu ganddynt Stoc fawr o DDlLijAD PA o bob math i ddynion a boohgyn o oedrau, ac yn benderfynol. o'ii gw< am dair wytbnos am y pn^oedd. m • rhesymol. Bydd yn dda i'r rhai sydrl yn bw prynu i ddyfod ar unwa-ttb; er 0!161 rllEt bargeniou sydd i'w cael am yr x-rnper r yn 19, CANON STREET, A3&RDA- Allan o'r Wasg yn fuan, oiis Is." LLYPR A H. "FEDYDL. Sef detho iado'r Llithiau a yirf idanf.es ar faes y D IRIAN* gan TaenoHxvT. y a yr lyfr y ceir bam a. weddynau edicaf yr oesau ar y .ífWnc. Mae yr archebion canlynol weii eu byn am dano yn bacod:—LI. I D. J Llansamlet, 600; J. R., Alx^duLvs, D. W.. Penygraig, 100; T. R., Xroedj 60; T. T., Poatrhydyfen, P^rc J., Ystrad, 50; Parch T. H. Jona^, samlet, 12? Mri M. ac L.« y DAEIAS, D., Ton, 12; T. C. J., Pwilygwlav Cymro o Gwmafos, 12. Cyfeiriad yr awdwr YW!