Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

NODIADAU SIMON PUW.

YR ALCANWYR.

. AT JLEWYS AFAN.

------------------.--BWRDD…

. TRETHOEDD LLEOL.

Advertising

ILIVERPOOL.

Y CODIADAU DIWEDDAR YN EU…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

a rhesymol, ac yn nes at gyrhaedd y gweith- "Y wyr na phrisoedd y fasnach mewn ymborth, esgidiau, a pltethau erell]. Yn ol yr hyn a ddeallwn, y mae holl fas- nachwyr y dyffryn hwn, o DrBliGrbsrt i Bontypridd, mewn undebyn gydweithredu. Ein prif amcan yn y llythyrau dyfodol fydd gosod o flaen y gweithwyr y priodoideb o Befydlu Cymdeithas Gydweithredol (Co- operative Society). Yn ol rhediad pethau yn drefnus, pe yr edrychai y gweithwyr ar eu bnddianau gyn.â'r craffter dyladwy, dylid ffurno cymdeithas fel yr uchod yn mhob cymydogaeth trwy Gymru. Nid oes angen enwi Lloegr, am fod y Saeson o flaen y Cymry gyda golwg ar y mater hwn. Ffaith wirioneddol a phwysig ydyw, fod co-operation yn Lloegr a Chymru wedi codi miloedd oeddyut mewn sefyllfaoedd gresyn- ol o isel i sefyllfa annibynol yn y byd. Rheol yn y eymdeithasau uchod yw rhanu yr enillion masnachol rhwng y gwa. hanol aelodau a berthynant iddynt, ac nid eu rhoddi i'r grocers. Ni ddymunwn er dim greu ysbryd ymrysonol rhwng y ddau ddosbarth a'u gilydd, ondyn unig ysgrifenu oddiar egwyddor a ddylai gael ei hamlygu. Da iawn ocdd genym weled un awgrym caredig yn y South Wales Daily News y dydd o'r blaen am ffurfiad pwyllgor rhwng Tre- herbert a Blaen Rhondda mewn cysylltiad a ffurfio eymdoithas o'r natur uchod rhwng y ddau Ie. Dyma gam yn yr iawn gyfeir- iad gan weithwyr y dosbarth hwn, oblegyd y mae prisoedd yr ymborth, a nwyddau ereill, yn parhau yn uchel iawn yma drwy y blynyddhedd. "Sychaf fy ysgrifbin yn awr, gan addaw i chwi y llithiau dan y penawd uchod, os bydd y llythyr hwn yn dderbyniol. Yr eiddoch yu ffvddlon, DEWI GARN GOCH.