Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Arthur J. Williams, Grocer & Provision Merchant, 6, Oommereial Street, Aberdare, next ooor to the Welsh Harp, respectfully solicits a if That is Gold which is worth Gold." VTHITE'S: SUGAR-COATED Pill of Health I From the receipt of a celebrated physician. Patented and rendered tasteless. WHITE'S PILL OF HEALTH FOR THE SKIN. AND BLOOD, Cures Bilious Complaints, Indigestion, Wind or Flatuence, Costivness, Giddiness, Heart- burn, Pain in the Head, Chest, Back or Loins, Gravel and Stone, Liyer Complaints, Pale or Sallow Complexion, Palpitation of the Heart, Colic, Pimples, Piles lboth out- ward and inward), Eruptions, Loss of Ap. petite, Sickness, &c., &c. Copy of Analysigyrotit Dr. Hopkins. I havemade a careful analysis of I White's Pill of Health,' and found them to be com. pounded of genuine and pure ingredients. I think them the best Aperient and Anti- bilious Pills known-a warm stomachic, and admirably adapted for wind and con. stipation generally. (Signed), JOHN MORGAN HOPKINS, M.D. 11, Quay-street, Carmarthen. WHITE'S SUGAR-COATED PILL OF HEALTH -Cleanses the Stomach. Once used, they "lttTe universally approved of, and never fail to render satisfaction. Copy of Testimonial. March 21st, 1876. Gentlemen.-I have much pleasure in testifying as to the efficacy of your Pill Of Heath.' They can be taken at all times -witiaeut any inconvenience, and readily S&Sord relief in any obstructions. One or Sbwo doses sutfioB for Biliousness, Heartburn, -wr Indigestion. I can also specially re- ioommend them as a traveller, Your8 very faithfully. TsomAs DARGAN, Inspector R.S.P.C.A. Prepared specially by White Brothers, 34.P.S., Chemists, .7, auildhall Square, Carmarthen. Sold in boxes at one uniform firice—Is. lid. each; to be obtained of all jphemist and Druggists. Farmers their own Landlords! Freehold Farms Of anv size from 40 acres upwards, are offered on EASY TERMS by the (CHICAGO & NORTH-WESTERN RAILWAY, IN TWinnesota. OR DAKOTA, United States of America. :6n Shillings to Thirty Shillings per acre for fee simple. Mo Tithes. No Land Tax. No Game Vermin. No Restrictions. No Tree Stumps. No Malaria. Good Soil. All ready for the plough. Good Climate. Good Markets. -For particulars, apply to JOHN DAVIES, U.S. Consul, Gloucester. TE^ MIGRATION TO AMERICA. iri CHEAP LANDS. ijpwards of Three Millions of acres of the IBmest Farming & Grazing Land in America, Situate on the line of route of the Atchison, ^opeka, and Santa Fe Railroad (which is ahe new line running across the American (Continent) can be acquired at from 8s to <4108 per acre, on 2, 6, or 11 years' credit. Prosperous British Settlements already butab-hsiied. Splendid opportunities for .•ttaeat and small investments. Tourists and '•migrants for Colorado, New Mexico, and tfjhe Pacific S^tes will find this line full of Merest, and its equipment elegant and 4ftomfortable. Maps, pamphlets, and tuli in- 2&rraation supplied free by the undersigned. ^JOHN DAVIES, U.S. Consul, Gloucester. ETWAUNCAEGURWEN, BRYN- AMAN, LLANELLY, R.S.O. DYMUNIR hysbysu pawb y perthyn JLF iddynt wybod, y gohirir Art Union Jfohn George, Gwauncaegurwen, hyd y 4ydd # Fai, 1882, a thaer udymunir ar bawb asydd a tJaocynau ganddynt i ddyfod a'r duplicates i fewn erbyn hyny.-MR THOMAS MORGAN, Temperance House, Gwauncae- ^'gggrwen, Brynaman, Llanelly, R.S.O. CYMER ART UNION PRIZE DRAWING. t?ilHE above Drawing of Prizes took place place at the Rnondda Inn Club room, iN the presence of J. Lewis, Esq, Ty'ny. Swmer Hall; 1. A. Lewis, Esq, Surgeon; liRa Mr Davies, Schoolmaster, Cymer. WINNING NUMBERS. Mg Prize, 4579, purchased by Hugh Jones, Gyfeillon. ftod Prize, 3489, purchased by James James, Mountain Ash. m Prize, 2136, purchased by John Jones, Brynaman. 4788 867 6590 923 2843 2871 5426 6084 1730 1187 2708 k €024 3640 4769 4876 5950 THOMAS LEWIS, Treasurer. JOHN THOMAS, Secretary. Now Rfaly, A History of England & Wales From the Roman to the Norman Conquest, by T. MORGAN OWEN, M.A., it&old Medallist, Cluff (Open University) Prizeman, etc. Thice free by post, 3s. 3d. Orders received fry J. Morris, Publisher, 30, High-street, Rhyl. Cyhoeddiadau Diweddaraf HUGHES & SON, WREXHAM. Os na bydd Llyfrwerthior mewn eym.ydoga.eth, cmfonvm unrhyw lyfr drwy y post ar dderbi/niad ei worth mewn stamps, yn nghyd a'r cludiad, yn ol Ceiniog am werthpob Swllt. LLYFRAU. Afewn Lltir, ymylau eoehion, prit gottyngol, 3s. 6e. Cysondeb y Pedair Efengyl Gan y Parch. E. ROBINBGW, D.D.,LL.D., Tnghyda Thraethawd Arweiniol ar wrthddrych, hanes, a haneswyr y Pedair Efcngyl, gan Dr. EDWARDS, BfJa; gyda Nodiadftu Eglurhaol, a Mapian o"raleatina, Jerusalem, a'r Demi. Mewn Llian, Prit 3s. 6e. Mynegair Ysgrythyrol Gan Y Parch. PETBR WILLIAMS. Wedi ei ddi- wygio gyda'r gofal mwyaf. Mewn Llian, Prit 31. 6c. Ieuan Gwynedd: Ni GOFIANT, a'i WEITHIAU BARUVONOl a RHYDDIEITHOL, gydag Aiiolygiad ur ei gym- eriad a'i lafur. Mewn un gyfrol, yn eynwyn 63.. dudalenau. (Pri. cyntefig, 68.) Yn Ddwy Grfrol hardd, prit 3s. 6e. yr un pyd* Darlun eywir. HANES BWDI PHREGETBAB Y DIWSDDA& Baroh. CHRISTMAS EVANS. Mewn Llian hardd, prit 31. CYFROL NEWYDD 0 BEEGETHAU GAIf Y PABOB. D. ROBERTS, WREXHAM, (Caernarfon gyntJ. HBFYD, Ail-argraffiad y Gyfrol Gyntaf Yn yr un plyg « rhwvmiad, ae am yr un brit, A'r Oyfrol Qyntaf. Mewn Llian hardd, prit 31. 6e. LLYFR COGINIO A CHADW TY: Yn oynwya Pa fodd PaPa ham P Cogyddiaeth Cogyddiaeth i Gleifion a Pblant; Snt i Garvio, gyd» darluniaa eglurhaol; Rheolan a Chyngorion T eoln aidd, &c.t &,o. Mewn Amlen, prit It. 6c. Llian, 2.. ft. CABAN F'EWYRTH NTWM: Yn cynwys 208 o dudalenau dwy golofn, wedi eu nargranu mewn llythyren newydd ar bapur da. \nghyda 24 0 DDARLUNIAU MAWR YSBLENYDP Wedi eu darparu yn arbenig i'r gwaith hwn. Mewn Llian, 6c.; !/ytlll'r pod, 70. MARY JONES, 7 Gytnraes Feehan heb yr un Beibl: sef hanea ei thaith byth-gofladwy i'r Bala i brynu Beibl-am- rvlchiad a arweiniodd at sefydliad y Feibl-Gym- deithaa. (Argraffiad Newydd). CERDDORIAETH. Dymuna HUOHBS AHD Setf alw sylw y sa-ffs- vyraty CERDDOR SOL-FFA, Yr hwn a gyhoeddir yn fisol, pria 110. Gellir cael y Rhifynau o'r dechreu hyd ddiwedd 881 (y Gerddoriaeth yn unig), prig 1.. y Rhifyn. Anfonir copi o'r Cerddor drwy y post I unrhyw <yfeiriad am flwyddyn ar dderbyniad 2«. yn flaan- ia1. Gellir cael Rhestr gyflawn o'r oil o'r daman a 4yhoeddwyd yn barod ond anfon at HUOHBS « 80* \mdant. GANEUON. ( Yr oil yn y Ddau Nodiant. Pris 6c. yr so; drwy y Post, 7c. J allim 46. Cymrn Rydd Can i Denof, gut Alaw Rhondda. 47. Gwenfron: Can i Denor, gan Il- 8. Hughes, Llundain. 48. Y Llongddrylliad: Can i Denor, gan JR. 8. Hitghes, Llundain. (0." rhagorol OystadleuaetK.) 49. > Arafa Don: Can i Denor, gan R. 8. Hughes, Llundain. (Buddugol yn Eisteddfod Abertawe, 1880.) 60. Can y Milwr: Can i Baritone, gan Alaw Brycheiniog. [OANEUON ERAILL I DDILYN.] J_mlen, prit 9c. (Yn Nodiant y Sol-ffa.) TEML ybTAEOLWYDD ORATORIO GYSEGREDIG, GAN H. DAVIES, A C., GUT., IR-, Swyddfa'r DARIAN am bob math o Envelopes, &c. Pob Gohobiaeth, Newydd, Beimiadaeth, Ac., i'w cyfeirio at "Editor, TAKIAK Office, Aberdare. Pob Archebion, Taliadau, ac Hysbysiadau, I i'w hanfon at MILLS & LYNCH, Aberdare,

BWRDD YSGOL LLANWONO A'R BEIBL.

GADLYS, ABERDAR.

I (JTALWAD.

--BRITON FERRY.

MOUNTAIN ASH

FOCHRIW.

YSTRAD RHONDDA.

LLANSAMLET.

--MOUNTAIN ASH.

BETHANIA, MAERDY.

[No title]

Family Notices