Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

- GRAIG, ABERCANAID.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GRAIG, ABERCANAID. Ar y 3ydd o'r mis liwii cynaliwyd cyiar- fod mudiad y RlmWn Glas am y tro cyntaf erioed yn y capel uchod. Tua haner awr "Wedi saith yn yr Iiwyr. gwelid hen ac ieuanc a cbanol oed yn tyuu tua cliyfeitiad y cape, GaD fod y mudiad yn beth newydd yn y lie, teimlid ychydig ddyddordeb ynyr Achos. Declireuwyd y cyfarfod gan y Parch J. L. Williams, Salem, Mertbyr. trwy ddstcllen rhaa o'r ysgrythyr oedd yn tjyfateb i'r mndiad a gofyu beudith Duw ar y cyfarfod. Couodd Mr Morgans, Twyn- yrodyn, i osod Y Rhuban G;ás ar got y gwemidog, sef v Parch D. J. Lewis, fei aelod o'r gymdeifchas. yr hwn wedi byny a gymerodd at lywyddu y cyfarfod. Cafwyd anercbiadau rbagorol gan y brodyr a ddaeth i lawr o Fetthyr, ac yn ymddangos ini fel yn ihvyn mawr sel yn yr achos da hwn. Cafwyd yn agm¡ i gant i ymuno a r mudiac1 v noswaith liou. Gobeitbir y bydd ffrwytii lawer eto yn canlyn y cyfarfod fawn, ac y hvdd i weinidogion, blaenoriaid, & holl aelodau y gwahauol eglwysi y lie gyfodi i fyny fel un gwr yn erbyn v fasnach sydd yn dinystrio, nid yn unig gyrff dynion. Ond en beneidiau hefyd. Becbgyn hawdd- gw a g-wriigoch y lie yn cael eu barwain a'u dwyn yn. gaeth i bob drygioni, yn her- wydd y mawr ddrwg hWB-Y fasnach feddwcl. Bvdded i wyr nertlicl Abercanaid gyfodi, a myned ati o un galon, ac ymladd yn ddev/r dan faner dirwest yn erbyn y gelyn sydd yn lladrata teuluosdd c-yfain o bob. cyswr a dedwyddweh. Y mamau a'r tadau fyddo yn codi eu lief, ac yn croch. floeddio," Awn, a meddianwn y wlad." Y mae y P-hilistiad hwn yn nertbol, ac yn gryf iawn yn ein tir, ond peidi weh a digaloni —codwch-eich golygon; maetytia. luosog yn dyiod allan gyda chwi i'w erbyn, ac nid yw eto ond decbreu gwawrio. Y taae wedi ei glwyfo eiaioes, a bydd wedi ei ddarostwng yn liwyr yn y man. Efallai y dywedwn air rywbryd eto yn y dyfodol ar byn. LLAIS <o'< £ .LLE,

SILOA. ABERDAR.

PENTRE RUOND©A—DAMWAIN.

SOAR, PONTARDAWE.!

CASLLWCHWR.

CWMBWRLA.

...---BANER DIRWEST.

BRYNAMAN.,

, MOUNTAIN GATE, LLANEDY.

AT Y BEIRDD.

YR EISTEDDFOD.

A HYNY CYN BO HIR.

Y TIRDROSEDDWR (TRESPASSER).

Advertising

PISGA, MYNWY.

CLOCHDY LLANFIHANGEL-Y-CREIDDYN,…

YR EILLIWR.

Y DDARLUNLEN (MAP).