Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

X §3 „,<>»<««> ^m\ t— aBr^t up to 2 years, one vO U j ^w^OiVUVlE-^ Lozenge; a 6? 6 years, two I \S4FE ■*•■ Mi IwvfflBmthr" Lozt"grs- "/farij \X t? "O \W- il I I V' i.Mm a1^u2VJ<tis,fourL0*~I -CL IS 111 1 I I 1 I I l'^H tn%es; for three sucee* J for ilfeLiilil v ijJa £ *"• Further/ f\^v #ijl\' \W[?fWfiffljM directions andpar-f ticulars on t^h^f oyes riYMMERADWYIR Y LOZENGE YMA I SYLW C pennau teiluoedd a rhoddir y rhesymau canlynol dros hynny. Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting ac hynod rwydd iw rhoddi i blant o bob oedrau.. Darpariaeth gryno ynddynt ei hunain, ac yn gyfaddas l bawb ag sydd yu dioddef oddiwrth y llyngyr o r plentyn bach hyd y ^HoUol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed a gellir ei harfer y«i ^Nid^oes eisiau te senna nac unhryw physiqwriaeth ar ei hoi. Gadawaut ddylanwad iachus a chryfh.ol ar ei hoi, gan hynny cellid ei rhoddi unrhyw amser pan byddo y plentyn yn gwanychu; cr nad oes un sicrwydd m"e y llyngyr yw yr achos. Yniae pedwar math, o !eiaf, o lyngyr yn bhno dymon yn gyffredin, sef v llvneyr bvchain, y llyngyr hirfain, yr hirgrwn ar culwfe (tape). Y mac pob tin o'r rh:>.i hyn yn elynol iawn i lechyd, ac yn ami yn gvru y corir yn anamserol i'r bedd. Dvma rai o'r nrif V ARWYDMON. Llvw y wvnebprvd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth vn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth, gan freuddwydion a mynych frathiadau yn pcru ir plentyn i startio a gwaeddu yn el «wsg. Yr y'mysgaioedd yn chwyddo, y gwetusat yn glasu, y ffroeuau yn **§» nodfr tin neu ragor o'r anvyddion uchod, doeth fyddai rhoddi j ychydig o'r Lozenges gwcrthlawr hyn yn ddioed, sef lorwerth s I Wormwood Worm Iyi7en^es. jj t « Gellid llan'.v y newyddiadur yma a thysuolaethau a ddcrbyniwyiJ yn dditvedJar. T'w carj gan bob ftervlly.Ul parch, to. nvnvv Os na e'lti et cael yn .IdMr.iJfcnli. jwniener at Mr 'AVli^YA EVANS, F.C.S. Manufacturing (..h-jmist, (.UncMy. A danfonir kwynt an 14, 34 nett 55 Stamps yn oi y size, Is- 1 \o | 2$. 9d. neu 4-f. fid. Paham y Dyoddafwch t TREIWCH UN BLYCHAID 0 EVANS'S iiMons m LIVIM PILLS, Y thai ydynt y Feddygiaiasfch osea at DdlSyi Tieuiiad ao Anhwyideb yr Xagytamt. MEWJN oaniyuiad i luawa o gyooholiio! poiaouoi, y mae y gwaeutuarwa o diwedd wedi at ddarbwylto i wneud yn gyboeddai peieui gwerthfawr t ys, gan deimlo ya star i bydd i brawt mwy cyhoeddus ied&ena eu oymeriac tt oii»d»ruU»u y tylti101Aetbau o'u gweithiftwr?44 Y mae y poieoi hyn wedi eu psiotoi 111 OIaW. dI murywuwth goreu o iyisau, so yu gw&!ttsed. *a aaturiol » aiar si y cytsnsocoiaci dynoi, ac ft irtryw y geiiir eu oyiu-jryd g&n unriiyw bersot, «i unruyw xUsg, & hyny tra yn oyiiasruu tmrhy* OiohwyL X maent yn gweuhreau yn nelhauu *r yr ysgylalns, 8IC ya eimo pou ysagasgifetf duedda 1 ftabwyideb. mM y In.auu.U iuewtak, yn cael eu rheoieiddlo wrth eu oymwrya, ac y UMn en theoicaddiad In caei eu eicihau wedi dartoti » ohymeryd y peienL Y inaeut yn atar y teddygte iaeth oreu 1 weithrediadau treuiioi sumnamig JIl nghJùllr gwahanoi lath&u o auhwylaeiss! a'r mgytaUit, y riiai a cUiygaut yn imaen btii mynyott, Ðwtr Foeth yn y oytfa, JreayBgafciOfe Poea yn y Oylla, Gwyntchwyddiad, Tynerweh fa. pphymydogaeth yr Ysgyfaint. Bolrwymedd, PIU* gravel,Ulelyd Melyn, Oysgadrwydd, Oofoat chwaeth at Ymborth, Poen yn y Pen, Qwyai, IflftMf Ipbryd, Poenau ar draws y Lwynau al Cein, Toriad aUån at y wyneb a'r oorff, Aomhtu eddyGwaw? Rheumatism, Poenau ya yr Y stumofc afx Ochrau, xrttfyg Treuliad, lnflauoation, Ouriac V Galen, Aa Fe eymuda y peleni hys giafyobedd yr Ystomofc ao iawn reoleictoia gweithrediadau yr Ysgytaliu » hoU weithrediadau y treuiiant. TYSTIOLAETHAU FWY810. Levi John, 31, Monk-st., Aberdar, a ddywed:- Y !■ eloh Bliioos .'011 Liver Pills wedi gtmClU lies mawr 1 no." James Pavies, 68, Wind-street, Aberdar, i ddrwed:—" X maey ilea mawz a ddexbyuiaUi trwy eioh BiU@na a'cn Liver Pilla yn Iwy nag t fedxai ei hysbysu." Mrs. Btarkes, Incline-row, Owmbach, a dy» lotoftth*:—"Uallat yu ddibetrus gymeradwyo at BUioos alch Liver Fills i bawb o'm rhyw, y., gramat wu bod w" gwueud Uwer o dàIJow ma." Mrs. Hughes, Treherbert, a ddywed:—" Y mat eioh Pelenl wedi gwneud lies dinawr i ml, a 4) munwyi eu oymeradwyo i'r rhyw menywaida r- gyaredtnoi." Mr. ildniun4 Hwlflordd, a ddywed:—Mi wdwyi wedi derbyn mawr lea ociatwrsh Peiea Bilious a Liver Uivans, a dymaunyi yn IAWE E- uymeradwyo i eretli." &- Oytarwyddiadaui>wy belen i'w oymeryd noson wrth tyned I orphwys. Ar werth mewn blychao, Is. lja, a 2s. 9a, yr UL trwy y post, is. 4a a 3s., i'w oaei oddiwm i gwneuthurw T. W. Evans, M.R.P.S., DlSPEHSXHQ CiHBMrST, 14, Commerciai-Street, Aberdan A chan bob tteryilydd cytrifoU Kf\f 0 AGENTS yn eisiau ar Grmnm yU\J Yswiriol y City' yn wahanol ranau o Ddeheudir Cymru. Rhoddir tAl da a chyfleuaderau neiildupl i ddynion ieuaino o gymeriadau diamheuol i weithio eu hunain i sefyllfaoedd anrhydeddus o dany Cwmni. Axn ianyliou pellach, ym- ofyner (gyda stump) a i-Vianagtsr, 2d, lagt Street, bwansea. YN A WR YN BAROn, Cofiant y Parch, John Mills. LLUNDAIN, GanRichard Mills a'r Parch. N. C. Jones, Llanidloes. Pris, mewn liian hardci, 3s. 60. I'w gael gan R. Mills, Llanidloes, ac yn Swyddialz PARIAN, a chan yr holl lylrwerthwyr, lit hefyd y gellir cael.holl weithiau y diweddai John Mills. Danedd! Danedd! Danedd! DYMUNA T. Whitty Evans Hysbysu y cyhoedd ei fod wedi ei apwyntio yn ORUCHWYLIWR I DJJANEJJDWR TRA ENWOQ, Ao yn awr mewn flordd i gyflawni un- rhyw archeb am Ddanedd Gosod o'r mathau goreu I Y rhai sydd wedi enill y gwobrwyon mewn amjryw arddangosiad&u. Set uchaf nemsaf, o £ 2 10s. y set, a danedd unigol o ÕS. y dant. Adgyweirir danedd iiefyd, neu rhoddir tarings newyddion, &c., a hyny gyda'r buandra mwyaf. TYNIR DANEDD AM SWLLT YR UN. Rhoddir sicrwydd am foddlonrwydd a ded- wyddwoh gyda phob set. Cofier y cyfeiriad,— T. WHITTY EVANS, M.P.S., J80] Chemist & Dentist, Aberdare Y MAE D. LEWIS (EOS DYFED), R.A.M., Ystalyfera, via Swansea, J T Tenor Soloist buddugol yn Eisteddfodau Cenedlaethol Carnarfon, Caerdydd, so Abertawe, Tn agored i dderbyn engagements fel Tenor k ihbu.t. a beirniad eisteddfodol. boM Rhad! Boxes KhadH DYVUNA ISAAC THOMAS, UudeJ tskM, Aberdar. hysfcysn y oyhoedd 81 fod uewydd: pvrtcasti gweixh cauoedd o but an o good at wnenthur BOXES I YM. FUDWTtB, &c. Hefyd, ei fed yn dal I gario ai alwedigaeth tel Undertaker yn, mlaeti fel oynfc, yn hollol annibynol at bawb pwy t'vuags yn dynamic oa«l y gefnogaeth Y mae ganddo STOC HELAETH O FOXES yn baiod bob amsci am y prfe- o«dd csnlynol, wedi tala en oladiad i nnvhytr mn el, Dywyaogaeth:— Box SstM Its.; 8ft. $in., lgfl.; 8ft, 9in.; 175<" Cofllniau I Ooftlniau I DYMUNA WILLIAM JAMES, Under- taker, 91, Twynyrodyn (gerilaw Capel Seion), Merthyr Tydfil, hysbysu ei luaws cyfeillion a'r cyhoedd yn gyffredinol, ei fod yn gwneuthur bob math o golfiniau a saer- niaeth yn rhatach na neb yn y lie; hefyd fod ganddo hearse i gario chwech o bersonau a'r corff i unrhyw barth. Coffiiniau mawrion, o XI 3s.; eto i blant, o 7s. Eloriau byohain am yr un pris. Bydd W. J. yn bresenol ar bob amgylon- iad o goffioio a chladdu. Cofier y cyfeiriad,—91, Twynyrodyn, Merthyr Tydfil. COFFINIAU I COFFINIAU DYMUNA WILLIAM WILLIAMS, Undertaker, hysbysu ei gyteiilion a'r oyhoedd yn gytfredmoi ei fou wedi agor busnes yn Sengnenydd Street, Trtsoroi, lie y mae yn gwneud pob math (i) (ioiiiniau a Saerniaeth yn rhatach na neb yn y lie. Coffiiniau mawrion, o 28a. Cofimiau plant, o 6s. 6s. Eloriau bychain am yr un pris. Bydd yn bresenol ar bob amgyloaiad o golikiio a chladdu. cy Cofier y oyfeiriad,-21, SENGHENYDD STREET, TREORCI. 475 ^AT YMFUD W YR. UoruchwyUaeth. Ymfudol Trwyddedig » |YMUNA J. D. PIERCE (Ciwydlane) hysbysu y ceir pob gwyDodaeth yn nghylch hwyiiad agenongau, a'r pnsiau i waiianol ranau o'r America, Canada, Aws- tralia, New Zealand, a phoo parca o'r byu, trwy ymoiyn ag ef, yu liyuiraeg neu yn Saesonaeg, mewn llythyr yn cynwys postage stamp. Sicrheir tocynau cludiad am y prisiat iselaf. Telir sylw neiliduol i docynau (passag, tickets) wedi eu derbyn o'r America. Rhoddir Mordaith (iynortiiwyol (asststto passage) y Liywodraetn i CJanacia. Cyianyddir a puawu ar eu ayfodiad Liverpool, a sicrueir iieoedd ir Cymrj gyda'u gilydd yn y rhanau riiagoraf yn yt agerlongau, i bawu a ymdoirieuaut eu guiai i J. D. nEKCE, yr iiwu syûll. wedi croutu j Werydd amryw weitiuau, ueitiuo ilawer yt yr America, ao wedi caei prohau. iieiaetii yr y fasnacii ymfudol. (Jyteirier ati,- J. D. PiiiiKCE, EMIGRATION AUKNT, 13, HIGHFIELD ST., Tichebarn St., LIVERPOOL. Cymeradwyir yr uchod i sylw gan j Parchn. John Evans (Egiwys Bach), Lluc dain; John Jones (Vulcan), Liverpool; Joht Thomas, D.D., Liverpool; John Hughes D.D., Liverpool; Mr. Delta Davies, F,A Ph.S., Aberdar, ac ereill. COFIER Y CYFEIRIAD UCHOD. RHYBUDD! YMAE t>WILYM THOMAS yn agored i dderbyn engagements fel Basswr a beirniad canu. Ei gyfeiriad hyd hysbys- rwydd pellach, ydyw Portli, Po itypridd. BETH YW ELEOTKOZONEP Amwisgoedd Trydanol lachaol, I'w gwisgo ar wahanol ranau o'r corff (yn ol natur yr afiechyd), sydd eisoes wedi profi yn dra effeithio mewn gwella Diffyg Anadi: Bronchitis, Diffyg Treuliad, Iselder Ysbryd, Rhwymedd, Anhwylderau yr Afu, Poenan yn y Cefn, Crydcymalau, &o. Y mae y Magnectic Appliances hyn 0 wneu- thuriad newydd, ac o ran nerth a rhadlon- rwydd yn gyfryw na chynygiwyd eu cyffelyb erioed o'r blaen i'r cyhoedd. Anfonir pob manylion pellach ar dderbyn iad Stamp, gan yr unig oruchwyliwr dros Gymru, sef MR T. JONES, Chemist, WILLOWSSTREET, OSWESTRY. mae nifer o dystiolaethau hyuod i effeithiolrwydd yr Electrozone wedi eu derbyn yn ddiweddar oddiwrth bersonau o Gymru a dderbyniasant wellhad trwyddo. Argreffir y rhai hyny yn fuan i'w lledaenu, er budd ereillf Miss Kate E. McCarthy (LLINOS SAWEL), BRITON FERRY, Is open to engagements as Soprano ic Oratorio and Miscellaneous Concerts. "Y,I Newydd ei Ddarganfod J Meddwiniaetk Llysienol WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills. (Trade Mark Registered and Approved ae. cording to Act of Parliament, 1876.) Cafodd eynwysiad y Pills nodedig hyn ei ddarganfod yn Calcutta, West Indies, gan physigwr Americanaidd enwog, yr hwn oedd wedi myned i'r wlad bono or adferyd ei iechyd. Gwnaeth brawf o'r naill feddyg ar ol y llall, nes myned trwy ei holl gyfoeth, ei iechyd wedi ei dori i lawr yn Iíwyr, a phoenau dros ei holl gorff. Yr oedd ei ar. chwaith at fwyd wedi ei golli, ei olygon wedi pylu, ac yntau wedi myned fel drych- iolaeth. Tra yn ymlusgo trwy blanigfa oedd yn orlawn o lysiau, ao yntau yn broffeswr llysieuaeth, cymerodd sylw manwl o'r oil. Tra yn myned trwy y blanhigfa un diwrnod, cyfeiriodd un o'r brodorion ef at llysieuyn meddygol, llawn ffrwythau, ac wedi sylw ei fod yn afiach, dywedodd mai o hwn yr oedd y brodoriou yn cael eu meddyginiaeth, a'i fod bob amser yn eu hiachau. Efe a gymerodd i fyny fwndel or ffrwythau, gan ei gymeryd gydag ef, a gwnaeth ymchwilad fferyilawl i'w ansawdd, a chafodd ei fod yn cynwya defnyddiau rhagorol ar gyfer anhwylderau yr ysgyfaint, oddiwrth yr hyn y dyoddefai efe yn fawr. Penderfynodd ei gymeryd, a'r diwrned canlynol yr oedd yn teimlo yn well, a pharhaodd i wella y naill ddiwrnod ar ol y Hall, nes ei fod yn hollol iach. Yn fuan ffarweliodd a'i gyfaill negroaidd, gan ddychwelyd i New York yn ddyn iach a chryf. Ond pan y dychwelodd efe, efe a gyfiwynodd y llysieuyn i'w gyfeillion ffer- yllol, y rhai a gawsant ei fod yn oynwys defnyddiau iachaol rhagorol, a phender- fynasant ar fod i'w gynwysiad yn oael ei wneud yn beleni i'w cynyg i'r holl fyd fel moddion at bureiddio y gwaed, a chlanhau y croen, y rhai a lwyr ianhånt holl anhwylder- au y eroen, y rhai a godant o anmhuredd y gwaed. Y maent yn feddy^iniaeth werth- fawr, ac yn un a deimhd ei angen at afiechyd yr ysgyfaint a methiant treuliol, y rhai a aohosant ddiffyg mewn ohwant ymborth, gwendid oorfforol, poenau yn y ooluddion, dwfr poeth, rhwymedd eithafol, neu ryddni gormodol, curiad y galon, tafod syoh a gwyn yn y boreu, gwelwedd gwyneb. pryd, methiant cwsg, biliousness, llawndid ohwyddawl wedi bwyta, poen yn y pen, poen rhwng yr ysgwyddau a'r oefn, &o. Trwy ddefnyddio y peleni hyn, dechreuant ar wraidd yr holl anhwylderau a buan y teimla y dyoddefydd fod ei afiechyd llethol yn ei adael, ao yntau yn debyg o gael ei wneud yn greadur newydd. Y maent yn anghydmarol mewn anhwylderau menywaidd, yn symud pob annhrefn, a dwyn y oyfansoddiad i'w iawn weithrediad. Ni ddylai yr un fenyw fod heb flychaid wrth law ar gyfer poen yn y pen, a phen- ysgafnder, <fec. Y maent hefya yn rhagorol ar gyfer y Piles a'r Gravel. TYSTIOLAETHAU. Gmllhad Hynod o Ddolur yr Afu a Diffyg Anadl, yn Chwefror, 1879. ANWYL SYR,—Bum yn cael fy mlino gan ddolur yr afu yn nghyda diffyg anadl, am bum' mlynedd, ao am fisoedd lawer yn methu gorwedd yn fy ngwely ddydd na nos; ac er cael gwasanaeth amryw feddygon a llawer o feddyginiaethau, eto ni ohefais fawr o les ganddynt. Ond dioloh, tuedd- wyd fi i wneud prawf o Williams's Com- pound Pills, ac y mae yn dda genyf eich hysbysu fy mod, trwy effeithiau gwellhaol y Pills yma, yn mwynhau ewsg esmwyth ac yn teimlo fy huu yn hollol iach, ac nis gallaf beidio dweyd yn dda am danynt, a'u mawr gymeradwyoi ereill. Yr eiddoch yn garedig, THOMAS GRIFFITHS, Grawen Terrace, Merthyr. Gor. lOfed, 1879. Gwellhad Rhyfeddol o Ddolur yr Afu. Y CYMRO YN CANADA. Ar ol cymeryd eich Pills, sef Williams's Compound Castor Oil Pills, mi gefais well. had buan. Cyn eu cymeryd, yr oeddwn yn methu a gorwedd yn y gwely, o herwydd y poen yn y cefn a'r Shoulder Blade, ac yn fy ochr dde, yr hwu achosai ddiffyg treuliad a'r bile. Yn ol fy marn i, ni ddylai yr un ty fod hebddynt. Y mae oanmoliaeth uchel i'ch Pills yn y wlad hon. Yr eiddoch, THOMAS JONES, Ailsa Craig, West Canada. Moddion Dootor yn methu, a Phills Williams yn Iachau. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi o'r gwell- had gwyrthiol a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills. Bum mewn blin- der mawr gan boen yn fy arenau, y 'stumog yn methu ei rhan, poen yn fy nghefn, a gwaethaf oil, methu cysgu y nos; ac er cy- meryd llawer o foddion doctor am amser maith, eto dim lies nes cael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn hollol iach. Y mae fy ngwelihad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y oy- hoedd. Yr eiddoch, ANN EVANS, Maerdy, Ferndale. Tystiolaeth Pwyng oddiwrth Feddyg. Hyn sydd i ardystio fy mod wedi archwilio Peleni Compound Castor Oil Williams, ac wedi cael eu bod yn cynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent wedi eu hamcanu. Dylasent gael cefnogaeth gan bob teulu yn gyffredinol. DR. BLAKE. Army and Navy Hospital, Scutari. Er dyogelwoh, cofiwch ofyn yn eglur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob blychaid o honynt, a'r Negro (trademark) ar y utbel; heb hyn nid oes un yn gywir. S YL wCH.-Cofier fod arbediad wrth brynu y blychau mwyaf, sef 2s. 9c.; y maent yn cynwys tri o'r rhai Is. lie. Ar werth gan bob fferyllydd, neu trwy'r post oddiwrth y perchenog, am 15 neu 24 o stamps. PERCHENOG- Daniel Tudor Williams, MEDICAL DRUG HALL, Godly3, and Whitcombt Street, Alnctdcct 't- t "t' Tynu a Gosod Danedd bet ddim po en 1 J DYMUNAF hysbysu y cyhoedd fy moo yn ymgymeryd a pharotoi a gosod Patent Artificial Teeth heb ddim poen i Y mae y danedd hyn mer esmwyth i'v defnyddio, ao yn ffitio y gu ma mor berffaith fel nas gall y mwyaf cyfarwydd ddargan fod mai danedd go sod yflynt. Gwarentii hwy i fod yn berffaith gyfaddas at fwyta, siarad, oanu, a pharablu, a pharhant air ystod. oe's heb waethygu mewn lliw. owneii unrhyw welliantau cystal a newydd. Llenwir tyllau danedd danedd drwg an 2s. 6c. yr un; tynir danedd am Is. yr un; danedd gosod, o 5s. y dant i £ 10s. y set uchaf neu yr isaf. Daniel Tudor William* MKBICAL Dave EAXSi M9 OPPOSITE QUEEN'S HOTEL, ABBBDAA, Qwellhad mewn Pum' Mynyd ODDIWRTH BESWCH AC ANWYD I OS ydych yn dyoddef nos a dydd oddi- wrth beswch poenus, ac o'r braidd yn alluog i siarad, cerdded, neu anadlu, dylech ddefnyddio Williams' Balsam of Itoney at Beswch, hen Anwyd, Byrder Anadi, Crygni, Poeri Gwaed, Croup, In- fluenza, Bronchitis, Darfodedigaeth, &c., Y mae ragoriaethau neillduol y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rhydd, ac i anadlu gyda rhwyddineb tra yn gorwedd. Y mae yn gwellhau y doluriau a deimlir bob amser yn y fynwes oddiwrth beswch parhaus a thrwm, ao wedi ei gy- meryd bydd i'r dyoddefydd fwynhau ben- dithion cwsg esmwyth. Y mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o dcliffyg anadl, a rhydd- had o'r peswch sydd yn ei ganlyn. Rhag peswch, hen anwyd, &c., y mae y fedd- yginiaeth oreu, yn hawdd ei gymeryd, ac yn hynod am ei effeithiau iachaol a buan. I blant yn dyoddef oddiwrth y Pas a'r Bronchitis, nid oes ei gyffelyb; y mae yu rhoddi gwellhad uniongyrchol. GWELLHAD RHYFEDDOL I BLENTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch Balsam of Honey les mawr i fy mhlentyn chwe' mis oed, yr hwn oedd yn grug o'i enedigaeth, ao yn rhy wan braidd i anadiu. Y mae yn awr yn holl iach, CHARLES MATHEWS. Cwmdows, Colly, near Newbridge. GWELLHAD HYNOD O'R CROUP. Garedig Syr,—Da genyf allu dweyd i'ch Balsam of Honey achub bywyd fy mhlentyn, yr hon oedd ar y pryd yn dyoddef oddiwrth y Croup. Cafodd lawer o esmwythder drwy y ddos gyntaf, ac y mae eich meddyginiaeth wedi ei hollol iachau.-Yr eiddoch, &c., Llanelli. JOHN SHIPTON. Allan o'r (GwladgarwrMedi SSSain, 1881. AT Y CYHOEDD. Dichon fod rhai yn cofio i mi, rhyw dro yn ol, alw sylw at enaint mel (Balsam of Honey) Mr Williams, o'r Gadlys, Aberdar, felly feddyginiaafch oraf or gwella peswch. Cefais anwyd trwm ryw dair blynedd yn ol (mwy neu lai), a dilynodd y peswch mwyaf annyoddefol ef. Yr oeddwu bob boreu wrth godi o'r gwely, yn teimlo fy ochrau yn friw, fel pe wedi fy llabyddio droswyf. Wedi methu cael un gwellhad, prynais botelaid o Balsom of Honey Williams, a chymerais hi, yr hou a'm llwyr wellha- odd. Cefais anwyd wedi hyny, set o gylch yr 21ain neu 22ain o fis Awst diweddaf, a daeth y peswch yu mlaen yn union fel cynt. Anfonais am botelaid at Mr Key, fferyllydd, Pontypridd, a chymerais drathvuc yn union boreu dydd Iau, sef y 25ain o AwsS, pryd y galiaswn gredu fod cyliyll yn fy nhrywanu pan yn peswch. Cymerais y botelaid. mewn pedair awr ar hugain, a thymafiyuysgrifenu ar y 29ain o'r uu mis, yn ddyn iach, a'r peswch wedi fy ngadael yn hollol. Yr ydwyf, ddwywaith beiIach, wedi cael gwell- had trwyadi trwy gymeryd un botelaid bob tro o enaint Mr Williams, fel ag yr wyf am i'r wlad wybod y rliinwedd sydd yn yr enaint. Cofied y darllenydd mai nid pwff i'r cyffeiriau yw hyn, ond hysbysu y rhai hyny a ddichon gael anwya a pkeswcli, fel y cefais i, y gallant gael gwellhad am swllt a chwe' cheimog a dimai. Nid ydwyf yn adwaen awdwr y feddyginiaeth mwy na'r dyn yn y lieuad. Fy unig reswm am ys- grifenu yr uchod, yw credu y gall yr hys- bysiad fod o les i rai o'm cydwladwyr. lachus, a c-hwodi gocliei-y dolur 8y'il diiyu yr oerfel, Ydwyf, a thyna'r model j Eto mwy fydd I Enaiut y l\Iêl.' Pontypridd. DEWI HARAN, Ar werth mewu costrelau Is. lie. a 2s. 9c., gan bob fferyllydd. Gol'ynwok yn eglur am Wilhams' Balsam of Honey. Y mae cryn arbediad wrth brynu y costrelau mwyaf. Darparedig yn umg gan y dargau- fyddwr,— 0 DANIEL TUDOR WILLIAMS, Medical Hall, Aberdare. Tabernacle Congregational Church, Aberdiu-e. A BAZAAR And Fancy Fair In aid of the extinction of the debt on the above chapel, will be held at the Temper- ance Hall, Aberdare, on the 6th, 7th, and btli of June, 1882. Particu' rs will shortly appear. Coffin au Rhad!! DYMUNA DAVrD HARRIS, Carpenters' Arms, Trecynoii, hysbysu y cyhoedd yn gyffredinol ei fod yn awr mewn ffordd i wneud pob math o goffiniau am y prisoedu iselaf. Hefyd fod gauddo bod math o Trimmings, &c., ar law. Cofier y cyfeiriad,— D. HARRIS, Carpenters' Arms, Trecynon, Aberd&T. PeleM Llysieuol Kernick. OS ydych yu dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, TRE-IWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd Cymeradwyaeth oddiwrth J. BALBIRNIE, Ysw., M.A., M.D., Darlithiwr ar Ddansodd- iaeth, ac awdwr 1 Traethawd ar y Turkish Bath,' &c. wyf wedi profi y peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Liysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu hetfeithiau. Gallaf ddwyn tystioiaeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metalaidd a niweidiol; a gallai eu cymeradwyo fel y peleni agoriadol goreu i'w cymeryd rhag Bolrwymedd ag a wn i am danynt. (Arwyddwyd), J. BALBIRNIE, Mr Cranwell, Gwerthwr Moddion Meddygol Montevidio, pan yn ysgrifenu at gadben llong, a ddywedai:— Deuwch a chyfienwad o PeleniLlysieuol Kernick; yr wyf wedi eu profi yn effeithiol iawn; y maent wedi fy ngwella i wedi i bob moddion arall fethu ao oddiar hyny, yr wyf yn eu rhoddi i'r cleifion gyda'r un Ilwyddiant.' Cefn Merthyr. 'Anwyl Syr,—DL Humphreys, gwehydd yn Ngweithfa Ynystelin, gerilaw y ile hwn, a ddyoddefodd oddiwrth boenau dirdynol yn y cylta am bed air neu bum' mlynedd, ac wedi cymeryd llawer o foddion er cael gwellhad, ond y cwbi i ddim bwrpas, hyd nes iddo ddygwydd cyfarfod a'ch goruch- wyliwr yn Aleriiiyr. Gwnaeth y ddwy bilsen gyntaf a gymerodd fwy o led iddo na'r holl bethau ereill i gyd, ac erbyn iddo gymeryd y chwech pilsen, teimlai yn hollol rydd oddiwrth boen; a byth oddiar hyny, sef am y pum miyuedd diweddaf, y mae yn cadw eich peleni chwi yn y ty, a phryd bynag y teimla argoelion fod yr hen ddolur yn gataelyd ynddo, aid oes ganddo ddiru i'w wneud ond cymeryd dwy o'ch peieui chwi, ac yua mae yu all right drachefu. Y mae Mrs Humphreys hefyd, yr hou oedd yn cael ei phoem gan wyntogrwydd, wedi ea proli y leddygiuiaeth oreu at y cvfryw ddolur. Y maent yn dymuno anfon y gymerad- wyaeth hon gyda dioiehgarwch i'ch goruch- wylivvr, yr hwn a fu mor garedig iddynt. Ydwyf, yr eiddoch yn ostyngedig,- ROBERT PRICE. GeUid cyhoeddi miloedd o gymeradwy- aethau ereill llawn cystal. Y mae Peleni Kernick yn cryfhau a bywiocau yr hoil gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neiliduol mewn perfchynas i ymborth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y fedd- yginiaeth oreu sydd wedi ei d&rganfod. Geilir eu cael gan unrhyw fferyllydd, neu gan ddirprwywyr penodedig, mewn blychau Is. l^c. a 7 £ c., gyda chyiarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd.. Msienaa Llysieuol KEtfmCk j Ladd Liyagyr. Y mae y Teisiena.u (Lozenges) hyu y fedd yginiaefch fwyaJ effeithiol sydd erioed wedi caei eu cyuyg at y ilyngyr. Y maant yn holiol ddiniwed o ran eu cynwysiad. Gail plant o bob oedran, gradd, a aetylifa., eu cymeryd gyda pherffaith ddyogelwch. I'w cael mewn blychau Is. llc. a 7fe. yr un, gan y dlrprwywy r sydd yn gwerthu Peloui r, Llysieuol Kernick. Byddweh ofalus i weled iod yr eaw ar bob sypyu neu flweh. MMEDIATE RELIEF I THE GREAT LUNG HEALER. White's Black Currant Cough Syrup! A certain remedy for Coughs and Colds, Asthma, Bronchitis, Hoarseness, Hooping Cough, Phlegm, Spitting of Blood, Tightueas on the Chest, Ac.; is rich all! pleasaut to the taste, and readily taiieu by chi,rdii. [ORIGINAL TESTIMONiAL. j ) Burry Port. I' Gentlemen,—The bottle of BLACK CURRANT COUGH S'/RUP that I bought or yo I tor mv son, has made a new man of him. He was too ill to leave his bed. Alter taking cue first dose he had'a good night's sleep? and felt better in the moruaig. He went ou with it as directed, and before the bottle was finished, it stopped his Coagh and the blood he was throwing up, ami brought him round so quickly, thao he was able so attend his drill with the MiUtia in Carmar- then. I wiil aiwaj's recommend iC, and sa.y it is the best inedic<ne I have seen. (Signed), JQHN LKIGH. Messrs. White, Brothers. Prepared only by Wliite, Brothers, M.P.S., Chemists, 7, Gaildhall Sq., Carrnirchec. Sold by all chemists in bottles is. ltd. a 2s. uti. each. Y WILLIAM THOMAS (KOS Wi^N'ALLf;, Y Tenor b,,i N,D Ei, CeneOd .%et, Wrex'u^m, Caerdydd, a'r Deuawo .vWvtyr. yu agored i dderbyu engagement' i gaua mjwu Oratorio a Miscelianeou> Coueerts. Cyfeiriad hyd hysbysrwydd peliaoh,-21 Florence Street, Neath. iomwWprTOII? (WEDDING RINGS!) GAN KICHARD JONES, Watchmaker, 35, CANON STREET, ABEBDARE (Gyferbyn a'r Tcmpera^ce Hall), Lie hefyd y gellir cael Oriaduron ( Watehetj Dryehwydrau (Spex twh'*&c., am y pris O'i.i liselai, Dvmnnaf hyshysxi y cyuoedd fy mod yi parhau, fel arfer. i gVichdeithio irwy Aber dar a Chwm Rhondcia. Diolchaf hefyd am barhad o'r gefnogatefc > mae fy nh&d a miuau wedi gael ar va 6Ft ( fiyuyddau. [588 A MARVEL OF CHEAPNESS TT| Superior in Quality,Make, and Appearance. WHITWORTH & Co.'s Specialite HEAVY WINTER OVERCOATS, 21s. ovlI^?I: °VBRC°AtS 21,. in the beTSyl. OVERCOATS 21s. of workmanship, OVERCOATS 21s. undoubtedly OVERCOATS 21s. ,-are the best an4 OVERCOATS 21s. j cheapest OVEBCOATS 21s. Overcoats înthe OVERCOATS 21s. Kingdom. OVERCOATS 21s. Specimens can OVERCOATS 21s. seen daily in tb& OVERCOATS 21s. Windows. WHITWORTH & Co., 14, Cardiff-Street, Aberdafe, Removal-Please take Notice. /WING to increasing business, I havw, been obliged to take more commodious premises near ths Landing Stage, and beg to advise you that my address henceforth will be JAMES REES, Passenger Agents 14, St. Paul's Square, Liverpool (Late 19, Union Street). AT YMFUDWYR. JAMES REES, PASSENGER AGENT, 14, St, Paul's Square, Liverpool. Late with Cymro Gwyllt. Alf information given respecting Fares &rA Sailings of Steamers for America. Passes sent from America attended to. Personal attention paid to Passengers—* ecoLomy and comfort studied. Write before leaving home for particulars fS3" Ymofyaer yn Nghwm Rhondda ag B* PHIL LIPS, Griffin Inn, Pentre. COFIER Y CY PETRI AD UCHOD. AJco Feddyg Neu Berygiou ac Aneffeithioirwydd Dio^. ydd Meddwol fel Meddyginiaeth," m Gan T. E. GRIFFITH, Alltddu. Y mae y llyfr poblogaidd hwu yn rhoddi tystiolaethau prif feddygon y byd ar offeiw iau Alcohol ar y cyfansoddiad dynol. Ei bris yw 6ch., ond danfonir 12 i unrhyw gyfeiriad ar dderbyniad blaendal o 3s.. neu 6 copi am 2s. Caneuon y Plant: Yn cynwys darnau adroddiadol rhagorol a waith yr un awdwr, ac ar yr un talerau. £ 3* Pob archebion am y ddau i'w daut(m at D. L. JONES ( Cynalaw) Britou Wertifa Giam. Hadau! HadauII HADAU GERDDIti Y Goreu yn y Plwyf I VIEW YDD EU DERBYN, cyfanswai mawr o bob math o Hadau (ierddi ni Blodau newyddion, a hyny yu unionsytit oddiwrth y tyfwyr, Y maent yn cael eq sicrhau i fod yn newydd a da, ac i'w gwefwhw am brisoedd rhesymol. Dymuiiir aid waeui un prawf. I Pys, Ffa, Wniwn, Cenin, Radish, Lettucw* Brocoli, Savoy, a phob math o hadau, Cofiwch y cyfeiriad,— T. WHITTY EVANS, Chemist a Hadwr, 14, Commercial Street, A berdaiv EISTEDDFOD GENEDLAETHOIr MERTH YR TYDFIL. YN A WR YN BAROD, Pris 6c., Y Bryddest Fu IdugoI ar "Fywyd," GAN WATCYN WIN, Anfocsr yr archebion i'r cyhoeddwr, Mc Joseph Williams, Swyddfa'r Tgsl a'r Dgddv Merthyr. Rhoddir yr elw arierol i iyfr- werthwyr a dosbarthwyr. f t S 8 ¥um\fuW, < t s lJ HARMONIUM, AND -A- PIANO WARE F, S. 6 & 26, CANO.N ST., AliEBDAREL :j I! t 'I .Mrs. B.E. Mrs. B.H. Philips, Gf'.m-ral Souse Furnisher, Is now offering goods -t grdat'y prices. A good -r-ook of Homo-;ii34e F^uiiturei «f- w.s.ys kept. Repairs wa'Jy do-uft. Hariuoni'ims & Pianos by the best rcuskessw Note the Addi-ess,— 6 & 26, Canon Street. Aher^ac^ FERNDALE, TYLOliSTO\VN, MAEBDY. BYDDED hysbys i dri^o'dou y lio^avfei- uchod tint gau D. DA VIES. vddx &c., Strand. Ft.rndale sfcoc q. Bs^yr Tai newydd Jdyfodi lovn, uc t >i wertliu allau yn Lynod o r;vi- o J- fyay. Hefyd, y mae yn cymeryd areUobkafe am bob math o vraith argraffa dros hes&- ahenogion y DARIAN. Wedi dyfod o'r wasg, Grujfydd Llwyâ, J 1 Ogof y^Jjaran Gockf a Mcrch y Bugailpris is. Ar werth gan Mri. E argroifyd^5 John Roger Thomas, Pwit Bach; a ch&IL yr awdwr yn ^ncny wern.