Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GE 0 R G E' S P I LEAN D GRAVEL PILLS. ■ ■III— .¡, ■■■ ■" ■ I.IIW—- > r mas y Peieni hyn yn Feddyginiaeth Sicr Buan, a Dyogel i'r PILES a'r GRAVEL, ac i lnaws o anhwvlderan ereill m«gys Poen yn y Cefti, Yegafuder yn y Pen, Diflyg Trauuad, Khwymedd, Llynger Man, Difiyg Anadl, Poen vn vr Arrr^m a^i Tyn eu canlyn, Yrtfraog, Poen dirfawr 3m y Coluddion, Gwaew, Gwynt, Colic, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, Teimlad o Bwysan vnv Su±m yn yr ysgaraadii y Gwelediad yn Bwl ac Aneglur, Syehder a Bias Annymnnol yn y Genau, Poen yn y Borddwydvdd Chw^ijL.nt^r?^v^Sw5f od 71 Ym" awsLKwytb, a holi ddolariaa yr Arenau a'r Afd. uiuuwjojuo, cnwyadiant yn y Traed, Dropsy, Cwsg a holl ddolunau yr Aranan a r Afu. Pftrotoir y Peleni uchod mawn tri o ddalUau gwahanol mewn Blychau, Is. lie., a 2s. 9c. yr un fel y canlyn • No. 1, GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. No. 3, GEORGE'S GRAVEL PILLS. No.3.. GEORGE'S PILLS for the PILES. ¥ mac nercbenog y Peieni hyn wedi derbyn DROS DAIR MIL o Dystiolaethaa pwysig i effeithiolrwydd y Feddvelnf AAth hnn w oddtwrtn Fedaygon enwog. J Jeuaygunaeth non, ac yn en plith y mae TESTIMONIALS. AWSLLSAD HYNOD. PESGNWO-MAWR, EGLWYSWRF, R.S.O. A iWO. 3tr, —Dyiaunaf eich hysbysu gyda diolchgarwch Na y daiyui mawr a wnaeth eich PILE PILLS i mi. Yr ydwyt wedi bod yn <vaol iawn er ya blynyddau fy nghylla yn ohWyddo, fy aghorff yn rhwymo, dim archwaeth at foyd, pob peth a fvrytawn yn gwasgu arnaf, ac ni chawn eB3i*ythd*« 468 91 gael i tyiiy. Yr ,^(iw at brydiau ar ol poen fewr, yn cael llawer iawn I) 7vad i (yq" in ag>Wg cy aghyfitluon 40 /a fy aUsittUKi fy huu, yr oaddwn yn agos i augaa. Arferais few 0 ioidiou oddiwrth y jneddygon goreu, ond i ddim pwtpuB. ùyluwyildwyd 6 gan an profiadol i wneud prawf FOR raf PILES, ac wedi i mi gymeryd ychydig, yr ee idwii yn well, ac erbyn fy mod wedi cymeryd ond un boxed, yr oeddwn yn ddyn arall; a chyn i mi ddefnyddio dan -tend, yr oeddwn yn g&Uu bwyta pob math o fwyd, ac yn all .> of; i wnoud fy ogwaith fel arfer. Y» wyf yn dymuno gwneud hyn yn hysbya er caioiidid i ehwi, ar ilaa i ereill, lie er clod t'T Goruchaf. fjnryi yr holl gyxnydogaeth am danat, ac am fy iachad fb'fftii, Byddaf yn barod i ddwyn tystiolaeth heiaethach i'r neb a e-ayliysio ofyn t mL Ydwyf, &c., THOMAS DA VIES. IK T'hom»\8 Davtaa yn adnabyddus i mi er ya 35 mlynedd, a gallaf 4iortLau bod yr achod yn berffaith wir E. Lirwis, Gweinidog Annibynol, Brynberian, Pembrokeshire, Ma J E, 'ixoHGE, M.R.P.8. PIL 8 GEORGE YN IACHAU AR OL I BOB PETH ARALL FETHU. AIBDALS BOILER WORKS, NEAR BINGLEY. SLIT -f-evioua to receiving your GRAVEL PILLS, I had fc*et» for spwards of six months very seriously affected with in the Kidneys, causing pain in the sides, &c., and had become 90 seriously bad that I was not able to follow my inties, and during which time I had tried more than twenty different remedies, but I found little relief until I received your Pills, which gave me relief within 24 hours alter taking the first doae, and I am no less surprised than pleased to find all pain gone within a week. And now, miter using only one small box of your No. 2 PILLS, I am happy to say that I am nearly free from all trace of that painful diflftaflft- Yours, &c.,—W. KHIGHLY, MEDICAL. I have Analysed the medicine known as GEORGE'S PILB AND GRAVEL PILLS, and find them to consist of purely Vegetable Compounds. No mineral substance whatever eI: tel 8 into their composition. I believe they are a medicine 01 groat value in the diseases for which they are intended. DB. HY. PURDON, F.S.A., Lond. t Your Pills have been severely tested by me and others, And from careful analysis they are found to be composed of careful and peculiar admixture of the mildest Vegetable dlDgØ, I have used them for years in an extensive private practice with eminent success. In neglected and hopeless cases ai Piles and Gravel, they are productive of immediate relief. I have no hesitation in stating that, so far as my observation extends, they are really a medicine without parallel in tne cure of Piles and GraveL J. M. WILLIAMS, M.D., U.S. J. E. GAOBGH, ESQ., M.B.P.S., &c. — #- -:t IA K^vneud arcb^V ^^Yrwyf wedi tpaiiwl i mewn i qnsHwdd j-< -t l&,9r rfur* (.KORGE'S fT a.o.O«A«Lx\ bud yu gyfansodiip<lisf o:r •■yflrirMii ( J ^ILLS," ac yr wyf yn cael eu Uy^<L>l tyn.raj. Yr wyf wedi eu d«fnyd«iio PILES. GRAVELi /bodyn gyfansoddedig o ddefynddiau I yu Viol isth »in (]yi yddau law r mewn « • w,. >1 I Frwt~ p-artur, a byny ( m,ddiant PII T Q #/ %««»«/. Nid oe* ynddynt ddim o natur n-! j wdedig. Riiaddiint e>ni\%ythrid i urtn i rai I r ALluOi || fetelaidd. Yb YDWYF O'B FABN EU I II cuewrj sefylifa aiiot^ithiol o herwydd y jl I, BODYN F" ,^iAfiTH DBA GWERTH- J 1 Pile, a r Grave! Ac „id wyf yu petruso j PAROTOIR Y PEL&NI UOHOD FAW- A. DOMTRIAU HYNY AB OTVEB V dweud, nad oes, umvn awirion»dd, eu V A.™ X A« UYJH,B T Y cyffelyb fef .neikiy^iniaetL tuag /J MEWN TRI O DDULLIAU PA BAI T MABNT WEDI /J j Q at wella y Files a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: EU HAMCANU. | No. I"6 £ 0RGCS PIU & GRAVEL PILLS. | | I No. I"6 £ 0RGCS PIU & GRAVEL PILLS. i -GEORGE'S GRAVEL PILLS. T M M M '• No.3*GEQRSESPILLSFMTHIPILES. J-R N.- R GOCHELWCH DWYLLWYR. GOCHELWCH DWYLLWYR —Mewn blyuhan la. 1 jc. a2a. 9n.yynn, vuncumm UVYILLWIn, |( Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills ?rubt?mp y Llywodra"th sydd ° amgylch UAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PER8WADIO, na chymerwcb bob blwch Heb hyn md oes dim yn j DRWV YR HOLL FYD "Pile and Gravel ^8," o wneuthuriad i! wirioneaaoi, neb arall. low" Ii POfJIVN (CEFN _J "I POEN LWYNAU -Ogg I- DWFR POETH AC ATALIOL l LUMBAGO, RHWYMEDO, &0. J 1 GEOKGE'8 I MB" Qeorgb> n|T D ft. p O H Ifn f D»a* SIB, BHTMHST Dear Sir-Your Pills take well here, Irlj-lCi Ob VI tU\ Y CiLi and in time I shall have a large opening pTT.T fr\t- +ViQrr> V/-v,n-a in,l« 1 1 1' ^—'m tho»e troubleoome and paiuful disorder*, and am rarely lor mem. I ours truly, di*appeinled ran in irunt oostmatt cavt. a. OWEN, ChmUt to the Boyal Family. 7 mas v PtUni h«« «« I remain, fourt truly, y Pelenx hyn yn Feaaygxnxatth FBAN KLIN DIXON — | BICR, BUAN, A DIOGEL I'R _I PILES A'R GRAVEL, ac i luaie* o anhtoylderau treill lyid bob amter yn eu canlyn, meoyi;— i a^9aT7Vr a?fi a*» ft115 POEM YN Y OEFN, YSQArNOEF YN Y PEN. OIPfYOI 41*. **Q ■I <• GWELLHAD TBEULIAO, RHWYMEOD, LLYNQE* MAN, 01FFY3 J?* AMWTI. STB,-• TV W Di;vT.'Lmr\Af '• T», ANADL, POEN YN Y* ARENAU A'R LWYNAU, »URNI & *0.1'*1!. J' 0 RHYI'i.DDOL. Bum V\ TN YR YSTYMOQ. POEN 0!RFAWR YN Y COUUDOION. X w l* bod yn X f yn glaf llawer o flynyddau duie^.L tu A i gan y Piles ar Gravel. Braidd owes MCTU n'u,™ I YMYSQAROEOO, M deuddeg mlynedd. »c »m y pump iai» olaf cyn i ml o\ OWFR POETH. DWFR-ATAL.AO. Y QWELEOIAD YN g«l »r eich p-lenl chwi. yr onldwn wri. fy y oeddwn yn tllluog I SGXyll AR FY BWL AO ANEQLUA. SYCHoer a BLA8 ANYMUNOLYN m( u-vryr g*ethiwo i ftroi ya y ty. Yr oedd y (ath boon ohraed gMl y poen » achooent i mi, a'r aENAU, POEN YN r BORDC WYDYOO, CHWYODIANT I gofldm yn fy ncholuddion, fy nghylla, a'm ysgylaint, a Ii „,1 r 1 r,. J 1 YN Y TRAED. *c f pottu mawr yn fy mli«n, ac yn feddw gan bendro, fel nas • l! ) 'grinder J n fy Ulhen. Fe wnaeth Doctonald 1 .una(|. M_ retlwrTUA „ ..)l.nuRV..1,a, 1/ KaUwn amgyfTrcd pettau yn eu Hi* a u Uun priodol. mewn 1 I! Auerdare a Merthyr eu goreu i mi, ac yr I uo" SSMWTIIIAO UnlaJluTRIinWU ■ g»ir yr oeddwn W(Mli fy lwyr indwyo gan boen a selni. fel 1 1' ,mA; *„i„ ;JJ i J j -l I —— I nas gaUwn gr«-<lu fod modd i mi byth wit 11a; ond diolot l 1 I wyf wedi talu lddynt buuoedd lawer am hyny, I pe»chenoa I, Awdwr pob daic.m. a phart,; ithwithau. j ond ni dderbyniais fa wr lies oddiwrth un o r xn /^mrtDnri -n/r r> n a 1 Yu mh<"n bythefuos, drwy ddefnyddio eich v" yn ol I 1, i D n u v JjUlvVjrili, XYl.xv.ir^O.y 1 eich cyfarwyddyd, yr ooddwn yn g*Uu dii^ ♦ ngalwedi- ;[ "Onynt. rvynais tlyciiaiu. O IxJSOKGJS 8 # gaeth ?ydag • phle»er. Yr oed<fj*C jm fy ngwel!* J PILES and Gl4AVKL PILLS, a chvmeraia 17 I R W A IN, V\ braidd h»bynwyh<«li mi. gan y «^ad Uwel ac eamwyth I A. J j: /m V yr oeddynt yn gweithrwlu aruaf. V-v aaau aaogn O honynt yr yanyj yn OlAMOQfAMQUIDC If o«ld fy nghyfamoddiad wedi myned rnor V awr un ddyn iach. Xal_MIVIU«V»AINJ5rtlKfc.. Voera chlai. ond drwy barhau i'w cymeryd, y X.' /f S~~ —— I X. maent wedi fy adferyd I'm gwrea fel cynt, £ BENJAMIli EDWARDS, f ft)/ x. *yf fel >"n dyfod y"» ieuanco'r S &c yr wyf fel yn dyfod yn iouanc o'r BENJAMIli EDWARDS, f ft)/ x. *yf fel >"n dyfod y"» ieuanco'r S CWMDARI ABK&OAKK —m—\ newvUJ.-l'dwyf. Ac. S V^t-WMDABK. AMSDiRE^ DAVID DA VIES. I -h I TESTIMONIALS. GWERTHFAWRorAF 0 BOB PETH YW IECHYD. Yr wyf yn teimlo rhwymau arnaf i wnend yr hyn a aDaf er lies y cyhoedd yn mhob cyfeiriad mor belled ag y mae ynwyf. Gan fy mod yn dyst personol o'r daioni a'r lies anmhrisiadwy sydd yn deilliaw oddiwrth belenau Mr. George, fferyllydd, Hirwaun, ie, nid daioni personol yn unig, ond hefyd i lawer o'm cydnabod mewn amryw ranau o'r wlad, y mae yn ddyled^wydd arnaf hysbysu hyn i'r cyhoedd yn gyffredinoL Yr wyf wedi cael fy mlino er yn ieuanc gan ddolur yn y cefn, anhwylderau yn y cylla, poenau ya fy nghluniau a'm arenau yn ami iawn. O'r diwedd clywafe am belenau George, a chymerais ddau o honynt ryw noeon pan yr oeddwn yn methu ymsymud gan y poen heb drafferth fawr. Ond, er fy ffawd, cyn pen pedair awr ar hugain yr oeddwn yn teimle mor heinyf a mab 21 oed, ao oddiar hyny hyd heddyw yr wyf yn eu cadw yn fy nhy fel y tryaor goren. Y maent i mi braidd fel moddion anffaeledig. Ar ryw brydnawn, pan oeddwn iach a heinyf, cyfarfyddais a Mr. William David, Believing Officer, Aberdar, yr hwn oedd yn mron llewygu gan ddolur yn y cefn; ac wedi iddo adrodd ei helynt, a'r poen dirdynol oedd yn ei gefh, D.1 peri iddo gerdded braidd yn ei ddau ddwbl, dywedais wrtbo am fyned Den anfon am flychaid o belenau George. Tn. ohwech o'r glooh travoeth eyfarfydddaig air ef draohefh, a gwnaeth amnaid arnaf i ddvfod ato, a dywedodd ei fed yn hoDol iaoh! Yr wyf yn oofThau einw Mr. David am ei fed mor adnabyddus trwy yr boll ffvmydopaeth. Cofied pawb nad wyf yn yserrifenu hyn am fy mod yn adnabyddna a Mr. George, car's nid wyf wedi cael y fiaint o'i weled ond nrwsith yn fy oes trwy wybodseth i m;. Aberdar. ISAAC THOHAI. GWEIJ.HAD AR OJ. PETJDDE6 MLVNJTDD 0 BELNI ODDIWRTH Y PTI,ES A'B GRAVEL. GARFAWR, Sm BBRFBO. ANWYL FYE.—Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yr wyf wedi bod yn ymboeni gal) y Piles a'r Gravel, yn nphyd a Mini rrawr ar rei amseran yn dnfewnol am tna denddeg mlynedd, 90 am y pump mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich Pelenu chwi, vr oeddwn wedi fy Uwyr paetbiwo i aroa yn y ty. Yr oedd » fstb boer pofidtis yn fy ngolnddion, fy nghylla, a'm ysgyfairt, a mhcen mawr yn fy mhen, so ya feddw gan fel nits pallwn amgyflVed petbau ya eu lliw a'u linn priodol; mewn pair yr oeddwn wedi- fy hryr andwyo gan boen a wlni, fel nas pallwn gredn fod modd i mi byth wella ond dioleh i Awdwr pob da;ori, a phfertsh i ohwithan yn mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eioh Pelenl yn ol eich oyfarwyddyd, yr oeddwn yn galhi dflyn fy kingalvedipeth gydag egni a phleser. Yr oeddynt yn fy ngwella braidd bAb yn wybod i mi, gan y modd tawel ao eamwyth yr oeddynt yn grweitbredn arnaf. Yr oedd fy nghyfensoddiad wedi myned mor oer a chlai, ond trwy barhan i'w cymeryd, maent wedi fy adfern fm gwres fel oynt, ao yr wyf fel yn dyfod yn ienano o'r sewydd- Ydwyf, &c.D. DAVUB. GWKILFAD RHYFEDDOL O'R PITJ58 A'R GRAVEL WEDI I FEDDYGON PETHF. — „ CWMDAB ABEBDABF. Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Grave! Braidd yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a achoaent i mi, a'r ysgafnder yn fy mben. Fe Vmwth. dootoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi tain iddynt hwy bunoedd lawer am hyny ond ni dderbya. isis fawr lies oddiwrth un o honynt. Mi brynaie flychaid GEORGE'S PILES AND GBAVEL PILLS, a ch. merais ddau ddogn, o honynt—yr ydwyf yn awr yn ddyn iach. B. EDWARDS. I- Na ddigaloned neb mwyach—Y mae Meddyginiaeth a'u llwyr iacha. GOFYHIAD.—Pa feddygiDaeth yw yr un fwysf bofclog iidd yn'yr oes bon ? ATEBTAD.—Nid oes yr nn feddygir-'aeth fw cfejff^Jybn mewn pobI, grwydd a'? un byd-g!o3tfi btno a alwrepir witb yr enw George's Pile and Gravel Pills, ac y mae yn ffaitb clJylid ei chofrodi y gv rin llawer o fawpjon ein gwlad abeithn en bsnr &'u hamper i aoibpgn y tlrdion cystuddiedig yn en cymydogaethau a'r Peleri by a. G.—A ydyw y Pilea a'r Grsv-I yn ddolnr- iau ag y mae Ilawer yn dycddef cddiwrtbynt 1 A.—Gyda'r eithriad o cyffrediD, wo y ddttcodd, bwy ydynt, yn d^iarcbenol, y dolnriau pg mae y i atur ddynol yr fwyaf sgored f/dyct. Y nsae o labf daiy ihrni o betlai-i- o dTigolicc y l^'ad fcor yn dyoddaf i raddati mwy ten lai eddiv-rtb y P les a'r Gtcvel, aV pcepan eysylltediz a hwyrt G.-A oedd darp=!heth i'w chid at y dolcmii Doe» D8 hyn rvn i bercbeBog y Peleri ymn ddargai fod y feddygfriseth trerthfawr 1: on 1 A—Nen cet! Peleri Pilfe a Grfivpl gyptaf a gynygiwyd i'r byd ericed at y doi- nrian hyn. G -Pa rat ydynt yr aiwyddion mwyaf oyffredin o'r Piles a'r Gravel? A.—Y rhai canlynolPceD yn y cefc, gwnew, gwynt, colic, yagafrder yn y per-, diffyg trepliad, ihwymedd, llyrgjr mân, di- ffyg anadl, pcenan yn yr arenau a')f Ivrynan, enrni yn yr yatnmeg, teimlad o 1 wyaau yn y w vrati e gvaelod yr yroyssraroedd. G.-A ydynt yn aeboei poenan ereill ? A —Mae y pcenan canlynol yc fynych yn en canlynChwyddiant yn y traed, poen yn y borddwy^ydd, d^fr poeth, d^fr-atalisd enynfa a gwres yn yr ymyfgarredd, gweled iad pwl ac aneglnr, syebder sbIs8 annymnn ol Vn y gfnau, dropsy, curiady galcn, ieelder ycb»yd. a cbwpg anet irlvytb. G.-Beth ydyw barn y meddygon am y Peler)i byr ? A.- Y mae meddygon y wlad bon a'r Ainerfg yr en brcbel gyneiadwyn a'n cefn ogi, ac v mae yn wedd jart y pei f brar (g Ir- yavs o dyptiolaetbin pwye'g^oddiwrth fedd tpon eLwog fg ydynt wtdi iboddi pravf "vyadl arnvrt Mae y tn fwyaf o ffery! wyr eic gwicd bafyd weoi bod yn gofreVm ag awdwr y Peter.i hyn mewr pertbynas i'w rb^nweddaiJ, a'n barn no ac oil ydyw eu bod yn feddyginiaeth heb ei bath. G —Dywedwoh wrthyf, a ydvw yn wir fod y Peieni hyn wedi gwellhao llawer a ddat- genid gan y meddvpon yn anwelladwy? A.—Y mae yn ffaitb hysbys i filoedd fod byn wedi acyn cymeryd lie yn fynych. Ptofir hyn gan y tystiolaethan a dderbynir yn bar- bpnB gan y percbeoog. Do, gwellbawyd mil- oedd, lrna wyd poenan degfn o filoedd, 90 adferwyd canredd a ddatgerid gan y medd- ygon yn anobeitbiol i'w biecbyd cynefinol Hrwy y Peieni ftwertbfawr byn. Gwca y tyrtirlfietbw a rfdetbyrivyd grr ddyfeisydd y Peleni hyn gyfrr 1 yn cynwys dtos fil o da- dalpnen c blyg eyff-edir. G.-Ai gwiv fed enwcgtrwydd y Peieni hyn wedi cyrbfedd dros y moiordd i wledydd tramor, a'n bed tcor adr&byddcs yno ag ydyrt TBQS ? A.-Nid oee ceredl waie?ddied;g dan hpol y refold nad ydywyn brcfisdnl c'n ibin- weddati if chaol, ac y i&afnt aw flynvddoedd lawe» wedi bod ar y blfen yn mhlith dar- rariaetban meddygfoiaethol at y dolojrian I poetne biri '• '.)1' THE AMERICAN RHEUMATIC LINIMENT, Neu "THE AMERICAN MARVEL." I -'I, Y mAe y ddarpariaeth hon yn un o'r rhai hynotaf yr oes at Y Rheumatic, Lumbago, Sciatica, Poen yn y Cefn a'r Ochrau, Cwyddiant, Cramp, Bruise, Sprain, Quinsy, Holl ddoluriau y Gwddf, Gwendid yn yr Aelodau, Cylchrediad Gwan, Poenau yn y Joints, Chilblains, Cric yn y Cefn a'r Gwddf, Stiff Neck, Tarddiadau ar y Croen, Comwydydd, Stkfrwydd, Henaint, &c. Yrrae gan bercherrg yr II AuprjcsD Ma>veJ"Javer 0 dyst'olsfthun o bprthe(I i'r feddyginiaeth rinweddol hon oddiwrth bersorar IIg ceedytt wedi en jbcii'di i fyry yD arvells^wy gan feddygon. Y nnae wedi gallncpi y CTOIFP T GEPPPED. Y irse vedi yttwjtbo carcedd o STIFF JOINTS. Ar ol bob peth arall fethn, gyr ymtith CHWYPDIAPAtJ perrplrs a pbrents npevn TcbydJer orisn Y mae fel jn BWJEO jmaith bceran Rbetmaticaidd o'r cefll, y brefchian, a'r clunian. IS" Bjdd i'r persensn hyny sydd Tn rr^ryohn v Tpik,sb Path pael fed tchydig ddTffTyuau ar low y Shsmpcoer yn bjned effeitbiol er Tttwytbo yr holl gorff ac i hwyJrsn y gwellbad. Ar wertb gan bob fferyllydd rrfwn prtelati Is, 9c yr UD. Os dygwydd i'r Dnipp?st fod allar o bono, gofynwch iddo i antoii am tc t.-Ipl*tl i chwi oddiwrth y gvrertl vtwt, rev tm o'r Irndrn Wholesale Honses. PEIRCHENOG: J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAIN. Printed and Published by the Proprietors, MILLS & LYNCH, at their General PrintiBc Offices, 19, Cardiff Street* Aberd&re, County cf Glamorgan, Thursday, Apnl 18eg, 1882.