Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

CHILI A PERU.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CHILI A PERU. Ymae yn ymddangos fod Chili, sefGwer- iniaeth fywiog ar ochr orllewinol America Ddeheuol, wedi penderfynu profi i'r byd ei bod hi yn credu mai i'r buddugoly perth- yn yr ysbail;" gan hyny, y mae yr iawn a ofyna oddiwrth Peru yn hollol afresymol ac anghynawn. Gofyna am yr oil o Peru i'r de o Camarones Quelralda; yn ail, hawlia rhyddid i feddianu tiriogaethau Arica a Tacna am 10 mlynedd ac wrth eu rhoddi yn ol rhaid i Peru dalu iddi 20,000,000 o ddol- eri. Yn drydedd, rhaid i Chili gael medd; iant o Ynysoedd Lobos, a derbyn yr holl elw oddiwrth y guano arnynt. Dyweeur os bydd i Peru ganiatau yr hawliau, y rhaid iddi foddloni o hyn allan i fod yn gaethes i Chili. •' Rhyw ddeng mlynedd ar hugam yn ol, sylwodd dyn tyner-galon o'r enw. James Green, Sais Lloegr, ar hen wr salw ei ddillad yn edrych am eisteddle yn y capel yn New York, a rhoddodd le iddo yn ei sedd ef, gan rodc]i iddo lyfr hymnau. Ar Sdiwedd y moddion dioichodd yr hen wr i Mr. Green, gan ofyn ei enw; eithr ni welodd ef ond ychydig o droion ar ol hyny, ac anfofiodd y cwbl. Yn ddiweddar, der- byniodd Mr. Green lythyr oddiwrth yr awdurdodau, yn ei hysbysu fod boneddwr O'r enw Mr. J. Wilkinson wodi gadael iddo yn ei ewyllys bymtheg mil ar hugain o ddoleri am y caredigrwydd a ddangosodd iddo, drwy ei wahodd i'w sedd yn y capel! Dyn dibriod ydoedd Mr. Wilkinson, heb berthynasau agos, a barnodd mai Mr. Green oedd y mwyaf teilwng i dderbyn ei eiddo.

., , f . DYDDIAU MARI WAEDLYD.

TAITH 0 ABERDAR I SILVER CLIFF,…

EISTEDDFOD LLANON, SIR GAERFYRDDIN.

TAITH YR HEN WR.

EISTEDDFOD CWMTILLERY.

• ~ 1 • • sir'. : ."r'T ;…

———————————- AY. o ft' .f…

-.')íw. .MEDDYG I LANS A M…

CWMLLYNFELL.

IN RE JOHN JONES, YN Y DARIAN…

DAMWAIN ANGEUOL YN IOWA.