Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ciod fA /M «9Mat DOSP-, For Chld, I UP to i years, one | 6ye' fto I ASA O\TABL £ IJWQFFLWBYINFIFF Lozenges; 6 /G TA years, I ihrec Loaenges; ia yca^s j I 'C\> kTy/ vf I V«V§4^4 and upwards,/our LOZ- "Ow II! i II i 1 I I 1 vtlS tngtSj/or three succet-/ FOR ffffml Jt 1 i Further1 p.'O^v directions and par- 0 V—jC ticulars on the joapert'nst*de & '14 6 riYMMERADWYIR Y LOZENGE YMA I SYLW C pennau teiluoedd a rhoddir y rhesymau canlynol dros hynny. Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting ac hynod rwydd iw rhoddi i blant o bob oedrau. Darpariaeth gryno ynddynt ei hnnain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dioddef oddiwrth y Uyngyr o'r pleatyn bach hyd y Hollol lysieuol ac yn berfifaith ddiniwed a gellir el harfer yo ddiberygl.. Nid oes eisiau te senna nac unhryw physiqwriaeth ar ei hot Gadawaut ddylanwad iachus a chryftvxol ar ei hoi, gan hynny gellid ei rhoddi unrhyw amser pan byddo y plentynyn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. Ymae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yn gyffredin, sef y llyngyr bychain, y llyngyr hirfain, yr hirgrwn arculwe (fape). Y mae pob an o'r rhu hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gyru y cor ft yn anamserol i'r bedd. ) Dyraa rai o'r prif y ARWYDDION. Llyw y wvnebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm; yr.archwaetb yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth, gan freucldwydiona mynych frathiadau yn peru ir plentyn i startio a gwaeddu yn ei gwsg. Yr ymysgatoedd yn chwyddo, y gwefusai yn glasu, y ffroeuau yn ysu, a'r genau yn sych. Os nodir un neu ni.;or o r arwyddion uchod, doeth fyddai rhodtii ychydig o'r Lozenges gvrerthfawr hyn yn ddioed, sef lorweith's Wormwood Worm Lozenges. Gcllid ifanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyinwyu yn ddiweddar. I'w cael gan bob flferyllydd parchus. # m„ilvv Os na ell" e> cael yn ddidrafferth. ysgrifener at Mr. UWILYiV EVANS, F.C.5..Manufacturing Ciw..iist, Lianciiy. ] I A dan/onir hwynt au 14, 34 neu S5 Stamps Jln ol y size, Is. ija zr. Qd. neu 4s. 6d. P&ham y Dyoddefwoh f TRKIWOH UN BLtOHAID 0 EVANS'S BILIOUS M M FXXjXJS, Y thai ydynt yFaadygnnatfth ofou at Ddifiyi T*ei?aiad ao AukWftideD yr lfagyfojnt. MEWN oaniyaiad i Loaws o gymhrili^ psasouol, y mae y gwuea*uuf»» tr £ diwedd wedi ei dcmrbwylto i wneud Jia gyhueddw j peleni gwertntawr yu, g&n deirnio 111 siur » byw ? brawl mwy eyhoeddus tedaenu ea oyuaertat # abaàarWlao y cyataQiaeehau o'u gwer,.Wto-, roo. X mae y peieni hya wedi on parowi yn oiuly Olt amiliwooul goreu o iyiuau, ao yu gwiauas. ftt natsutioi a sicr Ai. f v$fcut»uU*iUKi ayuoi, ae 31 gyfryw aK y geiiif eu uyitt«jryti gau anrfcyw bersfct y nju'hyw tdsgi a hyny fits yu tiytL&wuu unctitfv Qf^hwyl. X .ruawnt yli gWSittlteilO yn IMSlUCiU^ at yr ysgytalnt, ac fa eiirto pob yi^g&sgJiaa dnedaa 1 wutiwyitiob. it mM y rtamu aiaiwsv In oasi eu iheyieMloio wrth eu cymeryd, lib y W&I eu rheoteiddiaci yn oaei eu aioihau wedi darfoC i ahymerycl y peitnuu maent yu aiot y tetitiygfr iaeth oreu i Welubxodi&kxaU treuiioi aiuuttarou^ yn oBDJur gwahanoi iathau 0 Siiirwyuifcx*; j'i ysg^umit, y iiui a duygam yn mittftt KiCitt mynycn, JE>wtr I'oevn ya y Oyiia, FstuyagahMitt., Foen yn y Oylla, (iwyatchwyddlad, Tynerwoh ft tuzbymydogaetix yr isgytalak Bolrwyiaedd, Piifc tfrGravel,(JleJtyu Mayn, OysgKUwydd, Uoliiac ehwaech at imoortn, Poen yn y Pen, Gwynk, lame, Yebryd, Foeuau ar draws :V IA"U" lei Oein, Tortod as y wyneb a'r oortt, Aumhui edd y QwW Kheumatfsm, Poenau yn rr Xstumofc tit Uomao, AJüfrg TMhatd, iatiamattoa, Curiae 1 Galoot tux Fe symnda y peleuihyu glatychedd yr Ystumo& lo lavtp reoiauiuuk gweitbiedladau yr xagytaiav a hell ifdthrediadau y sreuiiant. TYSTIOLABTHA U PWYStO. Levi John, 3i, Moiik-si., Aberdar, a ddywed:- "I mae eich iJiiioui arch Liver FUte wedl gwaexxt lies mawr l ml" o Ahj,rA_ Jacies Davie&» 58, Wu^-atreeS» .fldywed" X mae y lies mawr a ddarbyaiaUt trwy eich BUioua a'oft iavei Fills yn £ wy nag 1 tedcai ei bysby»u." Mora. btarkes, inciino-row, Gwmbacn, a dyk I :—"Uailai yn ddlbatarus gymeiadwyo eusi Billons oveh Liver FUIB I bawb o'm rhyw, 11 cymaint Wu bod wedi gwaeud llawer 0 dtuutit toL»' Mrs. Hughes, Treherbei-t, a ddywed:—" Y mtK eldh pokmi wecu gwneud lieadiriawr i mt, a Oy mnnwrt eu oymoxadwyo i'r rhyw menywaidd ra -^redinoL" pir adoioads, Hwifiordd, a ddywed"ii ydwyt weoi derbyn utawr las odaiwrui i?tim iJiliooB a Liver Jfivans, a dymunwyl yn iawr Ii. oyQiieradwyo 1 ereûí. H GyfarwyddiadauDwy belen i'w eymeryd nown wrtbk iyued i orphWYIL At wertb mewn biyckaa, is. lie-, a SM. Sc. yrIU- towt y post, Is. 40. a 3s., i w caei. odd»wra& í • gwneuthnrwr,— T. W. Evauss M.R.P.S., i>18PJSM81fidr UHNtUfM, L4, Commercial-Street, Abercta A CbaB bob iieryuydd cqftriioL Kf\i 0 AGENTS yn eisiau ar Gwaxm DUV/ Yswiriol y 'City' yn wahanoi canau o Ddeheudir Cymxu. imodciir tai la, a Chylieusderau neillduol i ddynion euatino o gymeriadau diamheaol i weithio I m hunain i selyiifaoedd anrhydeddus 0 lajay Cwmni. Am ianylion peiiaoh, ym. jfyner (gyda stamjp) a'r Manager, X6', Fage Street, bwansea. YN AWE YN BAROD, j I Cofiant y Parch, John Mills, LLUNDAIN, 3an Richard Mills a'r Parch. N. C. Joneb. Llanidloes. Pris, mewn llian hardd, 3s. 60. I'w gaei ran B. Mills, Llanidloes, ao yn Swydctla'i OARIAN, a chan yr iioli lyirwerthwyr, lit lefyd y gellir cael itoll weitiiiau y diweddai ( iohn Mills. r, Danedd! Danedd! Danedd! DYMUNA r. Whitty Evans Bysbysu y pylioe/ia ei fod wedi ei a^iwyfatio yn ^.UCHWYLIWR 1 DBANEDDWR TRA ENWOA, Ao yn awr mewn ffordd i gyflawni un- rhyw archeb am Ddanedd Gosod o'r mathau gorm I rhai sydd wedi enill y gwobrwyon mewn aiaryW' arddangosiad&u. ;,et uchal neu*4saf, 0 £ 2 10s. y set, a danedd unigol o 5s. y dant. "^yweirir danedd uefyd, nen rhoddir k- prings newyddion, &c., a hyny gyda'r r buandra mwyaf. TYNIR DANEDD AM SWLLT YR UN. Tioddir sicrwydd am foddlonrwydd a ded- wyddwch gyda phob set. ofiei y cyfeiriad,— T. WHITTY EVANS, M.P.S., 0] Chemist & Dentist, Aberdare I Y IIAJI LEWIS (EOS DYPED), B.A.M., Ystalyfera, via Swansea, Tenor Soloist buddugol yn Eisteddfodau Cenedlaefcliol Carnarfon, Caerdydd, ao Abertawe, 1 agored i dderbyn engagements fel Tenor a beirniad eisteddfodoi. Bo: flf¡ Rhad Boit-h BiiadU DYMUEA ISAAC THOMAS, Uudes lakes, Abe*dai, hysbyeu y oyhoadd ei fod rkewydd, pwrcaan gwevtfa canoedd o tracts o goed at wneuthur BOXES I YM. FUDWlKs &0. Hefyd, el fed yn dal i gavio el alwedigaefch fel Undertake. yn, mlaiBi fo.,l gynt, yn hollol annibynol as bawb pwj bynag. ?»o yv dynatmo oaei y gefnogaeth tatoi ol Y mae puddc BTOC HE-TiAKTH 0 FOXES yn havod bob amsev am y pris- oedd canlynol, wedi tain ea oladiad i murhyw fan o'tf Dywysogaeth:— BoTftft., 14s.; an. 6in.,16n.; 8ft. 9ta., 17*. Cofflniau I Ooffiniau DYMUNA WILLIAM JAMES, Under- taker, 91, Twynyrodyn (gerllaw Capel Seion), Merthyr Tydfil, hysbysu ei iuaws cyfeillion a'r cyhoedd yn gyifredinol, ei fod yn gwneuthur bob math o gofiiniau a saer- niaeth yn rhatach na neb yn y lie; befyd fod ganddo hearts i gario ohwech o bersonau a'r corff i unrhyw barth. Coffiiniau mawrion, o XI 3s.; eto i blant, o 7s. Eloriau bychain am yr un pris. J3ydd W. J. yn bresenol ar bob amgyloa- iad o goffinio a chladdu. o[ Cofier y cyfeir ad,—91, Twynyrodyn, Merthyr Tydfll. COFFINIAt I COFFINIAU tT^YMUNA WILLIAM WILLIAMS, •<f Undertaker, uysbysu ei gyieulion a'r oyhoedd yn gyifretuuoi ei tou wedi agor busnes yn SenghenyUd Street, Treoroi, lie y mae yn gwneud pob math & (jtoifiniau a Saerniaeth yn rnatiach na neb yn y lie.' Coffiiniau mawrion, o 26s. Coifiniau plant, o tis. 6s. Eloriau bychain am yr un pris. Bydd yn bresenoi ar bob amgyioaiad 0- goihnio a chladdu. Coher y cyieiriad,—21, SENGHENYDD STiiEET, TKEUiiOI. 476 AT YMFUDWYB. (Jorttohwyliaeth Ymjvdol Trwyddefog 1 |YMUMA J. f). F1EKCE (Ciwydlano) ■U bysbysu y oeir pob gwybodaetb jn nghylcJki iiwyhad ageriongau, a'r prisiao i waiianol ranau o'r America, Canaaa, Aus- tralia, New Zealand, a piiob partn o'r bye, trwy yinotyn ag ei, yn Gyxnrayg neu yn Saesonaeg, mewn llythyr yn cynwya pottage Itamp.. Sicrneir tocynau cludiad am y prisiat iselai. Teiir sylw neillduol i docynau (pattag* ticketsJ wedi eu derbyn o'r Auuerica. Klioddxr Mordaith. Uynorth wyol (allUUf, passage) y Liy wouraetu 1 Oauaan. Cyiariyddir a puawb ar eu ayfodiad j Liverpool, a tulcrueir lieoedd 1 r Cymry gyda'u giiydd yn y tlianau rhagorai yu yi agerlongau, i bawo a ymddirieaant eu goiaj i J. D. fiERCE, yr iiwn syud wool orousi ) Werydd amryw weithiau, tieictuo llawer yL yr America, ac wedi cael proiiaa heiaeth yi y fasnacii yinludol. Cyieirier aú,- J. D. PiJiilUE, EMIGRATION AGENT, 18, HIGHFIELD ST., Tiwiebarn St., r i LIVEilFUOL, Cymeradwyir yr uchod i sylw gan 5 Parchn. John Evans (Eglwys Bach), Llun dain; John Jones (Vulcan), Liverpool; Join. Thomas, D.D., Liverpool; John Hughes D.D., Liverpool; Mr. Delta Davies, F,A Ph.S., Aberdar, ac ereill. KAS* COKIER Y CYFEIRIAD UCHOD. RHYBUDD! YMAE GWILYM THOMAS yn agored i dderbyn engagements fel Basswr a beirniad canu. Ei gyfeiriad hyd hysbys- rwydd pellach, ydyw Porth, Poatypridd. BETH YW ELEOTROZONE? Amwisgoedd Trydanol lachaol, I'w gwisgo ar wahanol ranau o'r corff (yn ol natur yr afiechyd), sydd eisoos wediproli yn dra effeithio mewn gwella Diffyg Anadl, Bronchitis, Diffyg Treuliad, Iselder Ysbryd, Rhwymedd, Anhwylderau yr Afu, Poenau yn y Cefn, Crydcymalau, &o. Y mae y Magnectic Appliances hyn o wneu thuriad newydd, ac 0 ran nertii a rhadlon- rwydd yn gyfryw na chynygiwyd eu cyffelyb erioed o'r blaen i'r cyhoedd. Anfonir pob manylion pellach ar dderbyn iad Stamp, gan yr unig orachwyliwr drop Gymrn, sef MR T. JONES, Chemist, WILLOWJSTREET, 08WESTRY. |S"Y mae nifer o dystiolaethau hynod i effeithiolrwydd yr Eleotrozone wedi eu derbyn yn ddiweddar oddiwrth bersonau o Gymru a dderbyniasant wellhad trwyddo. Argreffir y rhai hyny yn fuan i'w lledaenu. er budd ereillf Miss Kate E. McCarthy (LLINOS SAWEL), BRITON FERRY, Is open to engagements as Soprano m Oratorio and Miscellaneous Concerts, Newydd ei Ddarganfod! Meddyginic&th, Llysieuol WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills. (Trade Mark Registered and Approved ac- cording to Act of Parliament, 1875.) Oafodd cynwysiad y Pills nodedig hyn ei ddarganfod yn Calcutta, West Indies, gan physigwr Americanaidd enwog, yr hwn oead wedi myned i'r wlad hono er adferyd ei iechyd. Gwnaeth brawf o'r naill feddyg ar ol y llall, nes myned trwy ei holl gyfoetii, ei ieohyd wedi ei dori i lawr yn llwyr, a phoenau dros ei holl gorff. Yr oedd ei ar- ohwaith at fwyd wedi ei golli, ei olygon* wedi pylu, ao yntau wedi myned fel dryoh- iolaeth. Tra yn ymlusgo trwy blanigfa oedd yn orlawn o lysiau, ao yntau yn brofteswrllysieuaeth, oymerodd sylw manwl o'r oU. Tra yn myned trwy y blanhigfa un diwrnod, oyfeiriodd un o'r brodorion ef at llysieuyn meddygol, llawn ffrwythau, ao wedi sylw ei fod yn afiach, dywedodd mai o hwn yr oedd y brodorion yn oael eu meddyginiaeth, a'i fod bob amser yn eu hiaohau. Efe a gymerodd i fyny fwndel or ffrwythau, gan ei gymeryd gydag ef, a gwnaeth ymchwilad ffe.ryllawl i'w ansawdd, a chafodd ei fod yn oyuwys defnyddiau rhagorol ar gyfer anhwylderau yr ysgyfaint, oddiwrth yr hyn y dyoddefai efe yn fawr. Penderfynodd ei gymeryd, a'r diwrnod canlynol yr oedd yn teimlo yn well, a pharhaodd i wella y naill ddiwrnod ar ol y llall, nes ei fod yn hollol iach. Yn fuan ffarweliodd a'i gyfaill negroaidd, gan ddychwelyd i New York yn ddyn iach a ehryf. Ond pari y dychweiodd efe, a gyflwynodd y llysieuyn i'w gyfeilhon ffer- yllol, y rhai a gawsant ei iod yn oynwys defnyddiau iachaol rhagorol, a phender- fynasant ar fod i'w gynwysiad yn cael ei wneud yn beleni i'w cynyg i'r noil fyd fel moddion at bureiddio y gwaed, a chlanhau y oroen, y rhai a lwyr lanh&nt holl anhwylder- au y croen, y rhai a godant o anmhuredd y Seth gwaed. Y maent yn feddyginiaeth werth- fawr, ao yn un a deimlid ei angen at afiechyd yr ysgyfaint a methiant treuliol, y rhai a achosant ddiffyg mewn chwant ymborth, gwendid corfiorol, poenau yn y ooluddion, dwfr poeth, rhwymedd eithafol, neu ryddni gormodol, ouriaa y galon, tafod sych a gwyn yn y boreu, gwelwedd gwyneb- pryd, methiant owsg, biliousness, llawndid chwyddawl wedi bwyta, poen yn y pen, poen rhwng yr ysgwyddau a'r cefn, &o. Trwy ddefnyddio y peleni hyn, dechreuant ar wraidd yr holl anhwylderau a buan y teimla y dyoddefydd fod ei afieohya llethol yn ei adael, ao yntau yn debyg o gael ei wneud yn greadur newydd. Y maent yn anghydmarol mewn anhwylderau menywaidd, yn symud pob annhrefn, a dwyn y cyfansoddiad i'w iawn weithrediad. Ni ddylai yr un fenyw fod heb flyohaid wrth law ar gyfer poen yn y pen, a phen- ysgafader, &c. Y maent hefyd yn rhagorol ar gyfer y Piles a'r Graveli TYSTIOLAETHAU. Gwellhad Hynod 0 Ddolur yr Afu a Diffyg Anadl, yn Ohwefror, 1879. ANWYL SYR,—Bum yn cael fy mlino gan ddolur yr afu yn nghyda diffyg anadl, am bum* mlynedd, ao am fisoedd lawer yn methu gorwedd yn fy ngwely ddydd na nos; ac er cael gwasanaeth amryw feddygon a llawer o feddyginiaethau, eto ni chefais fawr o les ganddynt. Ond diolch, tuedd- wyd fi i wneud prawf o Williams's Com- pound Pills, ao y mae yn dda genyf eich hysbysu fy mod, trwy effeithiau gwellhaol y Pills yma, yn mwynhau cwsg esmwyth ac yn teimlo fy hun yn hollol iach, ac nis gallaf beidio dweyd yn dda am danynt, a'u mawr gymeradwyoi ereill. Yr eiddoch yn garedig, THOMAS GRIFFITHS, Grawen Terrace, Merthyr. Gor. lOfed, 1879. Gwellhad Bhyfeddol o Ddolur yr Afu. Y OYMRO YN CANADA. Ar ol cymeryd eich Pills, set Williams's Compound Castor Oil Pills, mi gefais well- had huan. Cyn eu cymeryd, yr oeddwn yn methu a gorwedd yn y gwely, o herwydd y poen yn y cefn a'r Shoulder Blade, ac yn fy ochr dde, yr hwn achosai ddiffyg treuliad a'r bile. Yn ol fy marn i, ni ddylai yr un ty fod hebddynt. Y mae oanmoliaeth uohel i'ch Pills yn y wlad hon. Yr eiddoch, THOMAS JONES, T ( Ailsa Craig, West Canada. Moddion Dootor yn methu, a Phittt Williams yn lachau. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi o'r gwell. had gwyrthiol a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills. Bum mewn blin- der mawr gan boen yn fy arenau, y 'stumog yn methu ei rhan, poen yn fy nghefn, a gwaethaf oil, methu cysgu y nos; ac er oy. meryd llawer o foddion doctor am amser maith, etc dim lies nes oael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yu awr yr wyf yn hollol iach. Y mae fy ngwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cy- hoedd. Yr eiddoch, ANN EVANS, Maerdy, Ferndale. Tystiolaeth Pwysig oddiwrth Feddyg. Hyn sydd i ardystio fy mod wedi archwilio Peleni Compound Castor Oil Williams, 8C wedi cael eu bod yn cynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent wedi eu hamcanu. Dylasent gael oefnogaeth gan bob teulu yn gyffredinol. DR. BLAKE. Army and Navy Hospital, Scutari. Er dyogelwch, cofiwch ofyn yn eglur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob blychaid o honynt, a'r Negro (trademark) ar y vobel; heb hyn nid oes un yn gywir. SYLWCH.—Cofier fod arbediad wrth brynu y blycliau mwyaf, sef 2s. 9c.; y maent yn cynwys tri o'r rhai Is. lie. Ar werth gan bob fferyllydd, neu trwy'r post oddiwrth y perchenog, am 15 neu 24 o stamps. PERCHENOO— Daniel Tudor Williams, MEDICAL DRUG BALL. Gadlys, and Whitcombe Street, Abeadaf Tynts a Gosod Danedd het ddim., poen 11 DYMUNAF hysbysu y oyhoedd fy JL-r yn ymgymeryd a phardtoi a gosolt Patent Artificial Teeth hehddim poem Y mae y danedd hyn mor esmwyth i'll defnyddio, ac yn ffitio y gums mor berffaith, fel nas gall y mwyaf cyfarwydd ddargan- fod mai danedd gosod ydynt. Gwarentit hwy i fod yn bertfaith gyfaddas at fwytfti siarad, canu, a pharablu, a pharhant am ystod oes heb waethygu mewn Uiw. Gwneii unrhyw welliantau cystal a newydd. Llenwir tyllau danedd danedd drwg am 2s. 6c. yr un; tynir danedd am Is. yr un; danedd gosod, o 5s. y dant i k2 10s. y set uohaf neu yr isaf. Daniel Tudor Williams MEDIOAI Daua HAM) 309 OPPOSITB qumwis HOTHL, AIIMUFC. Gwellhad mewn Pum' Mynyd ODDIWRTH BESWCH AC ANWYDI OS ydych yn dyoddef nos a dydd oddi- wrth besweh poenus, ao o'r braidd yn alluog i siarad, cerdded, neu anadlu, dylech ddefnyddio Williams' Balsam of Honey at Besweh, hen Anwyd, Byrder Anadl, Crygni, Poeri Gwaed, Croup, In- fluenza, Bronchitis, Darfodedigaeth, &c., Y mae ragoriaethau neillduol y Balsam yn ei effeithiau iachaol yu rhyddhau crynhoad yn y llwno, yn galluogi y olaf i boeri yn rhydd, ao i anadlu gyda rhwyddirieb tra yn gorwedd. Y mae yn gwellbau y doluriau a deimlir bob amser yn y fynwes oddiwrth beswch parhaus a thrwm, ac wedi ei gy- meryd bydd i'r dyoddefydd fwynhau ben- dithion cwsg esmwyth. Y mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o ddiffyg anadl, a rhydd- had o'r pesweh sydd yn ei ganlyn. Rhag pesweh, hen anwyd, &o., y mae y fedd- yginiaeth oreu, yn hawdd ei gymeryd, so r hynod am ei effeithiau iachaol a buan. blant yn dyoddef oddiwrth y Pas a'r Bronchitis, nid oes ei gyffelyb; y mae yn rhoddi gwellhad uniongyrchob GWELLHAD RHYFEDPOL I BLENTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch Balsam of Honey les mawr i fy mhieatyn chwe' mis oed, yr hWll oedd yn grug o'i enedigaeth, ao yn rhy wan braidd i anadlu. Y mae yn awr yn holl iach. CHARLES MATHEWS. Cwmdows, Colly, near Newbridge. GWELLHAD HYNOD O'R CROUP. Garedig Syr,-Da genyf allu dweyd i'ch Balsam of Honey achub bywyd fy mhlentyn, yr hon oedd ar y pryd yn dyoddef oddiwrth y Croup. Cafodd lawer o esmwythder drwy y ddosgyntaf, ac y mae eich meddyginiaeth wedi ei hollol iachau.—-Yr eiddoch, &o., Llanelli. JOHN SHIPTON. Allan o'r 'GioladgarwTy Medi Main., 1881. AT Y CYHOEDD. Dichon fod rhai yn oofio i mi, rhyw dro yn ol, alw sylw at euaint mel (Balsam of Honey) Mr Williams, o'r Gadlys, Aberdar, feliy feddyginiaeth oraf er gwella pesweh. Cefaia anwyd trwm ryw dair blynedd. yn ol (mwy neu lai), a dilynodd y peswch mwyaf annyoddeioi ef. Yr oeddwn bob boreu wrth godi o'r gwely, yn teimlo fy ochrau yn friw, fel pe wedi fy liabyddio droswyf. Wedi methu cael un gwellhad, prynais botelaid o Balsom of Honey Williams, a chymerais hi, yr hon a'm llwyr weilha- odd. Cefais anwyd wedi hyny, sef o gyich yr 21ain neu 22ain o fis Awsft diweddaf, a daeth y peswch yn mlaen yn union fel cynt. Anfonais am botelaid at Mr Key/ fferyllydd, Pontypridd, a chymerais draflwac yn union boreu dydd Iau, sef y 25ain o Awsi, pryd y gallaswn gredu fod cyllyll yn fy nhrywanu pan yn pesweh. Cymerais y botelaid mewn pedair awr ar hugain, athymafiynysgrifenu ar y 29ain o'r un mis, yn ddyn iach, a'r peswch wedi fy ngadael yn hollol. Yr ydwyf, ddwy waith beilach, wedi cael gwell- had trwyadi trwy gymeryd un botelaid bob tro o enamc Mr Williams, fel ag yr wyf am i'r wlad wybod y rhiuwedd sydd yn yr onaint. Coned y darllenydd mai nid pwff i'r cyffeiriau yw hyn, ond hysbysu y rhai hyny a ddichon gael anwyd a phoswch, fel y cefais i, y gallant gael gwellhad am swllt a chwe' cheiniog a dimai. Nid ydwyf yn adwaen awdwr y feddyginiaeth mwy na'r dyn yn y lleuad. Fy uaig reswin am ys- grifenu yr uchod, yw credu y gall yr hys- bysiad fod o les i rai o'm cydwladwyr. Iachus, a chwedi gochel—y dolur Sy'n dilyu yr oerfel, Ydwyf, a thyna'r ntodel Eto mwy fydd Enaint y Mèl.' Pontypridd. DE W i HARAN. Ar werth mewn costrelau Is. lie. a 2s. 9c., gan bob fferyilydd. Golynwch yn eglur am Williams' Balsam of Honey. Y mae oryn arbediad wrth brynu y costrelau mwyaf. Darparedig yn unig gan y dargau- fyddwr,- DANIEL TUDOR WILLIAMS; Medical Hail, Aberdare. Tabernacle Congregational Church, Aberdare, j A BAZA A R And Fancy Fair In aid of the extinction of the debt on the I above cliapel, will be held at the Temper- ance Hall, Abordare, on the 6th, 7th, and btll of Juae, 1882. Particulars will shortly appear. d- ¡ Ooffiniau Rhad!! I DYMUNA DAVe\) HARRIS, Carpenters' Arms, Trecynon, hysbysu y cyhoedd j yn gyffredin. l ei Iod yu awr mewn ffordd i wneud pob math o go thai au am y prisoedtl' ise'af. Hefyd fod ganddo bod math o Trimmings, &c., ar law. Cofier y cyfeiriad,- D. HARRIS, Carpen ers' Arms, Trecynon, Aberdar. Peleni Llysieuol Kernick. OS ydych yn <iyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwyírlèdd, Gewynwst, a Dolur y Wynebr TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KEBNICK. Y maent yn fy chain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yu y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ao y maent wedi eu treio gan filogdd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd Cymeradwyaeth oddiwrth J. BALBIRNIE, YSW., M.A., M.D., Darlithiwr ar Ddansodd- iaeth, ao awdwr' Traethawd ax y Ttiridsh Bath.' &c. _VYr wyf wediprofry peleni sydd yn mynod wrth yr enw Peleni Llysieuol Keruick, arc yr wyf yn gwybodheth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heifeithiau. Gallaf ddwyn tystipiaeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metalaidd a niweidiol; a gallai eu cymeradwyo fel y peleni ? agoriadol goreu i'w cymeryd rhag Bolrwymedd ag a wn i am danynt. (Arwyddwyd), J. BALBHWIK. Mr Cranwell, Gwerthwr Moddion Meddygol, Montevidio, pan yn ysgrifenu at gadben llong, a ddywedai • Deuwoh it chyflenwad o Peleni Llysieuol Kernick; yr Wyf wedi eu profi yn efteithiol iawn; y maent wedi fy ngwella i wedi i bob moddion arall fethu ae oddiar hyny, yr wyf yn eu rhoddi i'r cleiiion gyda'r un Uwyddiant.' Cefn Merthyr. 'Anwyl Syr,-DI. Humphreys, gwehydd yn Ngweithfa Ynysfeliu, geriiaw y lie hwn, a ddyoddefodd oddiwrth boenau dirdynoi yu y cylla am bedair neu bum' mlynedd, ac wedi cymeryd llawer o foddion er caei gwellhad, ond y cwbl i ddim bwrpas, hyd nea iddo ddygwydd cyfarfod a'ch goruch- wyhwr yn Merthyr. Gwnaeth y ddwy bilsen gyucaf a gymerodd fwy o ies iddo na'r holl bethau. ereill i gyd, ac erbyn iddo gymeryd y ch wech piisen, teimlai yu hollol rydd oddiwrth boen; a byth oddiar hyny, sef am y pum mlynedd diweddaf, y mae yn cadw eich peleni chwi yn y ty, a phryd bynag y teimla argoelion fod yr hen ddolur yu gaiaelyd ynddo, nid oes ganddo ddim i'w wnead ond cymeryd dwy o'ch peieni chwi, ac yna mae yn ait right drachefu. Y mae Mrs Humphreys hetyd, yr hon oedd yn cael ei phoeni gan wyutogrwydd, wedi eu profi y feddyginiaeth oreu at y cylryw ddolur. -Y- inaeat yn dymuno anfon y gymerad- wyaeth hon gydadioichgarwch l'chgoruoh- wyiiwr, yr hwn a fu mor garedig iddynt. t '"Ydwyf, yr eiddoch yn ostyngadig,— ROBERT PRICE. Gelhd cyhoeddi miloedd o gymeradwy. aethau ereill Uawn cystal. Y mae Peieni "Kernick yn cryfhau a bywiocau yr holl j gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyh unrhyw reolau neillduol mewn perthyuas i ymbortu, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y fedd- yginiaoth orea sydd wedi ei darganfod. Gellir eu cael gan unrhyw fferyllydd, neu gan ddirprwywyr penode-Xig, mewn blychau Is. ltc, a 7 £ c., gyda chyiarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Peisienaa Llysieaoi KeVuiuii" i Ladd Llyagyr, Y mae y Teisienau ( Lozenges) hyn y fedd. ygiuiaeth fwyaf eifeithiol sydd erioed wedi cael eu cynyg at y llyngyr. Y maent yn hollol ddiiiiwed o ran eu cynwysiad. Gall plant .0 bob oedran, gradd, a sefyllfa, eu cymeryd gyda pherffaith ddyogelwch. I'w caei mewn blychau Is. lie. a 7tc. yr un, gan y dlrprwywyr sydd yn gwerthu Feitmi Llysieuol Kernick. Byddwch ofaius i weled fod yr enw ar bob sypyn neu flweh. That is Gold which is worth Gold." "WHITENS SUGAR-COATED PillofHealthI From the receipt of a ceiebraSod physician. Patented and rendered ta-iteiess. WHITE'S PILL OF HEALTH FOR THE SKIN AND BLOOD, Cures Bilious Complaints, Indigestion, Wind or Fiatuence, Costivness, Giddiness, Heart- burn, Pain in the Head, Chest, Bajk or Loins, Uravel and Stone, Liver Complaints, Pale or Sallow Complexion, Paipitatioa of the Heart, Colic, Pimples, Piles (both out- ward and inward), Eruptions, Loss of Ap- petite, Sickness, &o., &e. Copy of AnalYlnsfroJlt Dr. Hopkiw. I have made a careful analysis of Wuite's Pill of Health,' and found them DO be com. pounded of genuine and pure ingredients. I think them ohe best Aperient and Auti- bilious Pilis known—a warm stonnchic, and admirably adapted for wind aud con- stipation generally. (Signed), JOHN MORGAN HOPKINS, M.D. 11, Quay-street, Carmarthen. WHITE'S SUGAR-COATED PILL OF HEALTH Cleanses the Stomach. Once used, they are universally approved of, and never fail to render satisfaction. Copy of Ttetimmi'rf. March 21st, 187o. Gentlemen.—I have mach pleasure in testifying as to the efficacy of your Pill of He'ath.' They can be tak^u at all times without any inconvenience, and readily afford reiiet in any obstructions. One or two doses bui3.ee for Biliousness, Heartburn, or Indigestion. I can also specially re- commend them as a traveller. Yours very faithfuny. THOMVS DARGAN, Inspector R.S.P.C.A. Prepared specially by White Brothers, M P S., Chemists, 7, Guildhall Square, Carmarthen. Sold in boxes at one uniform prioe is. m. each; to be obtained of ail Chemist and Druggists. Y MAE WILLIAM THOIiS (EOS WKN'AJ.LTl, Y Tenor bu ldu /el yn E;V«6d<i £ odau Cenedl aethol Wroxham. Caerdydd, a'r Deuawd Morthyr, yn agorod i dderbyn engagement. 1 i ganu mewn Oratorio a Miscellaneous Concerts. I Cyfeiriad hyd hy^bysrwydd pellach,—2:i el Concerts. I Cyfeiria.d liyd hy^bysrwydd pellach,—2:i Florence Street. Ntiatia. A MARVEL OF CHEAPNESS I. Superior in Quality,Make, and Appearance -—=• « WHITWORTH & Oo/s Specialite HEAW WINTER OVERCOATS, 81s. "• 21s.') Warmly lined, & finished OVERCOATS 21a. j in the best atyla OVERCOATS 21s. of workmansl^ OVERCOATS 21s. j 'undoubtedly OVERCOATS 21s. }-are the be^t aseGl OVERCOATS 21s. f cheapest t OVEBCOATS 2ls. Overcoats in tIa OVERCOATS 21s. Kingdom. OVERCOATS* 21s. Specimens can be OVERCOATS 21s. seen daily in OVERCOATS 21s.J Windows. WHITWORTH & Co., 14, Cardiff-Street, Aberdare; Removal-Please take ice.. OWING to increasing business, I havet .been obliged to take more>commodioua premises near ths Landing S:&.ge, and beg. to advise you that my address henceforth will be JAMES BEES, Passenger Agent, 14, St. Paul's Square, Liverpool* (Late 19, Union Street). AT YMFUDWYR. JAMES REES». PASSENGER AGENT, 14, St, Paul's Square, Liver Late with Cymro GWyllt. 4 All information given respecting Fares axd Sailings of Steamers for i.merica. Passes sent from America attended to. Personal attention paid to Passengers—, ecoLomy and comfort studied. Write before leaving home for particulars IS5 Ymofyner yn Ngbwra Rhon(ltlz &g R*. PHILLIPS, Griffiu Inn, Peutro. COFIER Y CYFEIRIAD UGHOD. ,y.' Aloo Feddyg .i Neu Berygion ac Aneffeithiolrwydd DiocI.. c ydd Meddwol fel Meddyginiaeth," Gan T. E. GRIFFITH, Alitdda.t Y mae y llyfc poblogaidd hwn yn rhoddlt oystiolaethau prif feddygon y byd ar eff eitlfc^ iau Alcohol ar y cyfansoddiad dynoL Ei bris yw 6ch., ond danfonir 12 i unriijyp gyfeiriad ar dderbyniad blaendai o ¡£y neu (i;oopi am 2s. j:Û '} ? Oaneuon y Pla it: Y n cynwys darnau adroddiadu i hagorol ca waith yr un awdwr, ao ar yr iu telecau. f{ teas* Pob archeb ion am y ddau i'w tlanfoa,. at D. L. JONES ( Cynalaw) Briton Ferry* Glam. Hadaul Hadau I I HADAU GERDDI!: Y Goreu yn y Blwyfl NEWYDD EU DERBYN, cyianswot mawr o bob math o Hadaa Owrddi « Blodau newyddion, a hyny yn umonsytit oddiwrth y tyfwyr, Y maent yn caei eq sicrhau i fod yn newydd a da, ac i' w gwcrthoi am brisoedd rhesymol. Dymuni ara wnstjdt un prawf. Pys, Ffa, Wniwn, Cenin, Radish, Letiu<3Q% Brocoli, Savoy, a phob math 0 iiadau, Cofiwch y cyfeiriad,— T. WHITTY EVANA, Chemist a HadviT, 14, Commercial Stree., Aberdar^ EISTEDDFOD GENEDTvETHOIt MERTH YR TYDFIL, ->4 YY A WR YN BAROD, Pns 6c., Y Bryddest Fu idngol ar "Fywyd," GAN WATCYN WYN. Anfoner yr archebion i'r cyhoeduwr, Mr Joseph Williams, Swyddfa'r Tyú >{'r Du<Mt Merthyr. Rhoddir yr elw arferal i Iy £ c« werthwyr a dosbarthwyr. B 6 < § & FURNITURE; < < S S <t '& HARMONIUM, AND PIANO WAREHOUSES, 6 & 26, CANON ST., AREFDABEU I€rs. B. H. Phillips, General House Fv/rn '-iher. Is now offering goods at greattj reduc.?<=l. prices. A good stock of Home-made Furi-ituro 3,1- ways kept. Repairs neatly cone. Harmon iums & Pianos by the bos' Note the Address,— 6 26, Canon Street, AVH&d&ca* MMWYAU PEIOMS (WEDDING RINGS!) GAN RICHARD JONES, Watchmaker, 85, CANON STREET, (Gyferbyn a'r Temperance Hall), Lie hetyd y gellir cael Oriaduron ( M Drych wydrau (Spectacles), &c.t am y prieh oedd iselaf. Dymunat hysbysu y cyhoedd fy moo; yw parhau, fel arfer, i gylchdeithio trwy Ab*w.- 2 dar a Chwm Rhoudda, Diolchaf hefyd am barhad o'r gefa^ae'iby ma,e fy nhad a mina-u wedi,- er ys 68 (t flynyddau, L4k-t-