Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

-TESTIMONIALS. -

PIL 8 'iEQKGE YN 1ACHAUJJ3,…

MEDICAL.

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ydwf fi dreill wedi gwneud arch- wec^ axth>yso A wiliadmauwH nn-vk-n i an^iwdd FYFIORD¥^* £ 4 Jv "GEORGE'S PILE AND GRAVEL aick J'el«ui, ae yr ydym yn caei eu j /PILLS," ac yr wyf yn cael eu f UyHrtif! tif.nei-af. Vr w) f wedi eu PILE & GRAVEL j fj bod yn gyfausoddedig o ddefynddiau I yis iif-l'i-ro aiii fiynyddau law r mewn |/ llyxieuol. Nid oes ynddynt ddirn o uatur pTioat" ;>ra<-ticr, it hyuy gyda I tryddiant 1 PILLS. |i fetelaidd. YR YDWYF O'b FARN EU | ] nodeduf. ULoildnut esunvythad < uau i rai I I: I rnewD -iefyiifa auobfeithioi o herwydd y ;J 11 BOD YN F»"" v,iAETH DRA GWERTH- jl PiJes a r travel. Ac uid wyf yu petru^o jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD i' r DOLURIAU HYNY AR GYFER dv,«ud. uad oes, mewu gwiriouedd, eu j) MEWN TRI O DDULLIAU PA BA1 v MAENT WEDI ij cyfffclyb fel meddyginiaoth tuag £ V. at well, y Kte a'r SWAHANOL FEL Y CANLYN; ™ HAMCANO. NO. J"GEORGCS PILE & GRAVEL PIUS. X^flooN, No. 2- GEORGE'S GRAVEL PILLS !No. 3GEORGES PHLS FOR THE PILES. ■ ■ ■■■,», «_■ GQCHELWCH DWYLLWYR. I I „ ~~——r GOCHELWCH DWYLLWYR. | I Mewn blyohau 1L I 10. a 28. 90. yr un. r Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur ain GEORGE'S Pills, ;r ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch WAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PEESWADIO, na chymerweh jl bob blwoh. Heb Jiyn nid oes dim yn D«WY YR HOLL FYD an^ Gravel Pills," o wneuthuriad L wirioneddol. neb arall. • [ — —l r- }; ¡ ,.H' t POEM YN Y CEFN CHWYDD YN Y TRAED I YSGAFMOER YN Y PEN J POEN YN Y LWYNAU j j GWYNT, SWtfEW, COLIC, f |PWFR POETH AC ATAUOlj -.moms, LUMBAGO, SCIATICA L RHWYMEDD, &o. j ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■>< GEORGE'S plH GEORGE, UT T U /I XL \T T I h»re much ple*8*ir« In bearing testimony to thf Dear Sir, Your Pills take well here, IT K LU EA <X* \X rkl* SU MU and in time I shall have a large opening PILLS. I thoS^'troubie^mi' and painful dUorderi, and am artly for them.—Your8 truly, duappointed tvenjn mo* dstwate COM*. I remain, yours truly, G. OWEN, Chemitt lo the Royal Family. y mae y Peieni hyn yn Feddyginiatth FRANKLIN DIXON. 1 SICR, BUAN, A DIOGEL I'R ■ "TT~1ir li~ l" < PILES A'R GRAVEL, GC i lunwt a anhwylderav ereill sydd bob amser yn tu canlyn, megy*.— ua, Uai »OEN YN Y OEFN, YSQAFNDER YN Y PEN, DITFYQ Asm. SY1- JZS** "OWELLHAD TREULIAD. RHWYMEDD, LLYNGER MAN. O.FFYO t^ anwyl iawn i mi Jv UnHLLnau ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURN1 hefr(j yr Wyf W„U bod yn -CV f/ c RHYFBDDOL. —Bum <J> X YN YR Y8TYMOa. POEN OIRFAWR YN Y COLUDDION, f ymboeni san y Piles a'r Gravel, yn nghyd » m/ vn erlaf Ilawer O flvnyddau GWAEW. QWYNT, COLIC, TEIMLAD O BWYSAU YN Y M W|ni mawr ar rai amserau yn dufewnol. amtua if is> T*" 1 n l 13 -AA CP \> OEFN. Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSQAROEOD, #/ deuddeg mlynedd, ac am y pump mU olaf cyn i ml >0- gan y I lies a r unravel. craiaa & DWFR POETH, DWFR-ATALMD, Y GWELEDIAD YN fj gael gafael ar eich peieni chwi, yr tieddwn wedi fy yr oeddwn vn alluoe i sefyll ar fy BWLAO ANEGLUR,SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYN #/ llwyr gacthiwo i arog yn y ty. Yr oedd y fath boen J V „• _»_ QENAU, POEN YN Y BORDDWYDYDD. CHWYDDIANT #/ gofiduayn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm ysgylaint, a §i nhraed G8LL y p08Il fi BCOOSCUt 1 Bllj ft r Y JPAEO, AC* 1/ poen mawr yn fy MHEN, ac yn feddw gan bendro, fel DM vsrafnrlpr vn fvmhen Fe wnaetll Doctoriaid 1 II gallwn amgyffred pethau yn eu Hiw a u Uun priodol, mewn | II y J jl RHOODAttT ISMWTTHAP IHH0H8YICH81. I gair yr oeddwn wedi fy Iwyr inilwyo gan boen a selni, lei j I Aberdare a Msrthyi eu goreu i mi, ac yr jl l| gallwn gredu fod modd I mi byth wella; ond diokh 1 1 |! wyf wedi talu iddynt bunoedd laweram hyny, jl PERCHENOQ, r Awdwr pob dajont.»pburob ,c^tha°- „ I l\ ;l 1 Yn mhen bythefnos, dr«y ddeftiyddio eicn r yn ol f ond m dderbyniais fa^vr lies oddiwrtn un O /f J, JJ GEORGE, M.R.P.S.. 1\ eich cyf»rwyddy«i, yr oeddwn yn gftllu dii'" ngalwedi- I honvnt Prvnai^ flvchaid O GEORGE'S V gaeth gydag egni a phleser. Yr oeAiVt. yn fy ng-we!la WAT? W A T TV V\ braiddhebyn wybod*i mi, gan j K^ad tawel acesmwyUi J V\ PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais L 11 I it W A I IY, ,r oeddynt yn gweithredu amaf. ^^ddau ddogn o honynt yrydrvyf yn JJ GLAMORGANSHIRE, oerV^dmT^rhau ^CT/ I V\ awr yn ddyn iach. V maent wedi ty ailieryd i m gwres fel cynt. I BENJAMIN EDWARDS, f S)l .f2* &

TESTIMONIALS. , , j

GWETJ.HAD AR OL PEUDDEG MLVNBDD…

GWELLHAD RHYFEDDOL O'R PILES…

Advertising