Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

f II. ]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

f II. ] ¡ v<■ v T*l tti fou y Pftic. voiles I • ,ra Taunton, ncerEgiwys on. iuau Idiwr, Harlow, i sefyll ei brawf yn n Essex o dan y cyhuddiad o fod rhoddi rhwystr ar ffordd angladd Hannah Graves, aelod gyda'r Bed- yr. Rhoddwyd rhybudd prydlon ;• ffeiriad am ynr apgladd, ond cyn y claddu, aeth at ferch y drancedig, vedodd wrthi nad allai efe ganiatau ,rff fyned trwy y glwyd arferol i'r ys, ond y gallai fyned trwy glwyd n oedd yn agosach i'r bedd. An- yd llythyr ato yn ei bysbysu nad id yn bwriadu myned a'r corff ond yr un glwyd ag yr elid ag ereill, ac fyddai y glwyd yn agored ar yr y byddai yn rhaid iddo ef sefyll y r 'niadau cyfreithiol. Gorfu arnynt y corff dros y glwyd. tra yr aeth mlleidfa trwy y glwyd feeban oedd ei gwneud gan yr offeiriad ddiwr- aeu ddau cyn hyny. c. DD Llun diweddaf dygwyd menyw iw Bridget Dixon o flaen ynadon V> hyr, dan y cvhuddiad o fod wedi •'••I. 3 boddi ei hun. Yr oedd y fenyw, a, wedi cael ei gadael gan ei gwr— i mab bychan-ac nid oedd ganddi lid o ymborth iddi hi na'r plentyn. >nwyd hi am wytbnos i garchar, er ei hyfforddi gan y gweinidog yno ghylch y weithred. < EGWYD hefyd ddyn o'r enw Henry r' ison, o'r un lie, yn mlaen dan y cy- liad o fod wedi ceisio tori ei wddf a '.ell pan o dan effeithiau diodydd iwol. IYDNAWN dydd Llun diweddaf, outu un o'r gloch, cyfarfyddodd dyn Ai&nc o'r enw Mark Jordan, 15 oed, a't .}i; Jt:dd yn dra disymwth yn ngweithiau ingriffith. Catcher ydoedd wrth y rolls, a thra yn oilio y peiriant, cyd- >. yn ai ddillad a Ilusgwyd ef 1 mewn. ld y peiriant ef oddiamgylch amryw hiau. Erbyn ei gael allan, yr oedd )rft wedi ei niweidio yn fawr, Yr un meddyg ar y pryd yn ymyl y c- fith a daeth dau arall ato yn fuan, r- er y cwbl bu farw oddeutu tri o'r h. "I MAE Major Tucker, perthynol i lin Booth, yn nghyda 18 o aelodau 11 y fyddin, wedi eu cymeryd i fyny Bombay, India, am fynu gorymdeith- rystrydoedd, gyda seindorf bres a U..o.irau o'u blaenau. CYMEBODD damwain angeuolhynod le yr Dowlais boreu dydd Sul diweddaf. 1\1 arfer, aeth John Davies, Merthyr, !?■r peiriant yn ngweithiau Ivor, i lau yperwedydd. GweIwyd ef wrth zaith am haner awr wedi naw, ond tfyd golwg arno wedi hyny. Am 11 ad. i chwilio am dano, pryd y cafwyd of yn gorwedd yn farw ar ei gefn yn y vedydd, a hyny, mewn dros tair rcot dfedd o ddwfr. Bernir iddo gael A*. Yr oedd yn un o fyddin Booth, ac riarchus gan ei gyfeillion. OEEU dydd Sul diweddaf, fel yr oedd < yddel o'r enw Daniel Shea, yn Ebbw a, yn, parotoi er myned i'r capel yddol am 11 o'r gloch, syrthiodd yn F. r MAE amryw dalpiau o fetel, y rhai .edirmai aur pur ydynt, wedieu cael Llanilltyd, Gogledd Cymru. Y mae v hwiliad pellach yn awr yn cael ei 3ud. )YDD lau diweddaf daeth hen wr o'r on 7 William John i ddiwedd truenus yn yl docks Caerdydd, trwy i gerbydreS eg drosto. Torwyd ei ben oddiar ei II, ac yr oedd ei ymenydd wedi eu ••• isgaru ar hyd y lie. fN ngweithiau dur Ebbw Vale, dydd » ener diweddaf, daeth bachgen o'r < t:, v Sayers, yn byw yn Newtown, i'w wedd trwy i ddarn o haiarn gwyn- sth syrthio arno, a'i losgi yn golsyn. ( dsgwyd bob edefyn o'i ddillad oddiam gorff. Y MAE yr hanes wedi cyrhaedd y ad hon fod y Hong Copia, perthynol i ndain, wedi myned yn ddrylliau vng Cows a Messina. Deallwyd eu I wedi myned yn ddrylliau trwy i iau o honi gael eu golchi i Salcombe. Iywydd oedd Mr John Collings, iwd i'w pherchenog, ac ofnir ei fod ef oddeutu 30 o forwyr wedi eu colli. YR ydym yn cael fod y gflrchwyl o li y dwfr o lofa Abercarn, yn myned igddo yn llwyddianus. Y mae Iluaws tdynion wedi eu cymeryd i mewn eis- • s, a phan y byddo'r lofa yn barod, dd yma waith i luoedd.

.lofruddiaeth y Phoenix Park…

Y LLOFRUDDIAETH YN SHROP-SHIRE-HANES…

.LLITHRIAD TIR YN SIR FYNWY-DIANGFA…

DAMWAIN DANDDAEAROL DDYCHRYNLLYD…

TAN ANGEUOL YN NOTTINGHAM.

TAMEIDIAU HYNOD A DYDD-FORUS.

BWRDD YSGOL ABERDAR.

MYNYDBCYNFFIG.

AT BWYLLGOR EISTEDDFOD GAD.…

Advertising

GOFALED PAWB AM H ,

j UTi. i !, GWL' ( • ' •_

EU GWI3ITHKEDIAD.