Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

,I: EISTEDDFOD GADEIRIOL TREORCI.

EISTEDDFOD TREDEGAR, CALAN,…

DYGWYDDIAD HYNOD YN NHREORCI.

ACHOS Y BACHGEN WALL.

BWRDD YSGOL ABERDAR.

CYFARFOD PYTHEFNOSOL GLOWYR…

ACHOS CHECKWEIOHER Y DINAS,…

YR ALCANWYR.

Y GALANAS LLTFOGOL YN AMERICA!…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y GALANAS LLTFOGOL YN AMERICA! TREFYDD WEDI EU DIFETHA 11 MILOEDD 0 BOBL YN NEWYNU 111 Y mae masnachaeth yn Louisville bron yn sefyll yn hollol, ac y mae yno o bump i chwe' mil o personau wedi eu gyru o'u cartrefi. Nid yw y rhan ogledd ddwyrein- iol o'r dref yn ddim angen na darlun o an. nghyfanedd-dra hollol. Dywed newyddiadur arall fod y llifogydd a gyhoeddir sydd wedi cymeryd lie mewn gwahanol ranau o'r Unol Dalaethiau y rhai mwyaf annhreithiedig a wybuwyd erioed am danynt. Y mae Cincinnatti wedi dyoddef yn ar- swydol. Syrthiodd amryw o adeiladau pwysig. Hysbysir fod cant o bersonau wedi boddi, ond y mae y cynhwrf gymaint yn bresenol, fel-nas gellir ymddibynu ar gywirdeb yr adroddiad hwn. Y mae y dwfr yn barhaus godi, fely mae yno ddigon o ddwfr ar yr ystrydoedd i nofio yr ager o ddwfr ar yr ystrydoedd i nofio yr ager long fwyaf ar yr afon. Y mae o 30 i 40 o filoedd o ddynion wedi eu taflu allan o waith, ac y mae cant o dai o dan ddwfr. Cyfrifir fod y golled i eiddo ya Cincinnati yn unig yn eyrhaedd yn barod chwech miliwn o adoleri. Y mae pob rheilffordd wedi ei hatal, a'r Ilaw-weithfeydd wedi eu can i fyny, ac o ganlyniad, y mae 9,000 o ddynion yn eegur. Y mae y ddinaa wedi benthyca can' mil o ddoleri i gyfarfod &'r augen prosenol. Y mae cychod yn nofio ar yr heolydd i'r dyben o gludo cynorthwy i'r dyoddefwyr. Y mae Newport, ar lanau Kentucky, wedi ei gorlifo- gan ddwfr, ac yn gofyn am gynorthwy. Y mae y maer wedi anfon allan hysbysiad fod tri chaat o deuluoedd mewn eisieu mawr. Y mae yr Ohio yn llifo heibio yn ddystaw, ond gyda nerth anorchfygol, a'r current lleidiog yn cario gydag ef dai a pbethau ereiil. Cafwyd gafael mewn baban yn cysgu yn ei gryd mewn ty oedd yn nofio heibio, a chymerwyd y bychan i nawdd-dy y Pabyddion i'r amddifaid yn Cincinnati. Gwelir heidiau o lygod Ffrengig yn cael eu gyro allan o'u tylian, ac yw nofio ar Wyneb y dyfreedd. Y mae Maddiaon, yn Indiana, wedi ei gwagbau gan y llifogydd, ac y mae y rhan fwyaf o'r dref wedi ei gorchuddio a dwfr. Y mae Milton, yn Kentucky, wedi ei hollol gladdu mewn dwfr, ac y mae yr adeiladau rhyddion wedi eu hangori a cabhs. Cyrhaeddai y dwfr i loftydd liuaws o dai. Yn New Albany ceir chwech canto deulu- oe Id yn ddigar tref; ac yn Jeffersonville ceir pedair mil o bsbl wedi eu colledu o'u holl eiddo. Y mae y rhan fwyaf o'r tai oeddynt ar y gwaelodion wedi eu hysgubo ymaith gyda'r llif. Cyfrifir y golled yn cyrhaedd y swm o un filiwn a phum' can' mil o ddoleri Y mae dwy ran o dair o Cincinnati o dan ddwfr, ac un than o bump o Louisville yr un modd. Y mae yn y lie hwn yn unig wyth mil o bobl yn ddigartref. Nid oes amheuaeth na ddilyni. y fath ddygwyddiad echrydus a hwn a llawer iawn o eisieu ac afiechyd. Ond ni a hyder. wn y bydd i'r Hwn sydd yn cadw y dyfr, oedd yn ei ddwrn i gyfryngu a goruwch lywodraethu y cyfan er daioni.

Advertising