Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CANCER, ? A phob afiechyd peryglus arall perthynol i'r GWAED, fel esiampl. Scurvy, Gwynegon, Olwyfau, ynoa, Gout, Erysipelas Tonadau ailan ar y Onawd, Gwendid yn y JN erv es, A GKDWIB DBAW WBTH GYMEBYD Y FEBDYOUNIAETH HYNOD :a:UG :a:mS7 Patent Blood Pills! visfssssrhsi g&ws&ji £ M/^uS *7* a° ha,fyd « "J* P-o y gwaed o y • 7 bob drwg. Wele a ganlyn fel prawf o'u gwerth UN BOX GWERTH DEG PUNT. <• Syr,—Mi gefais box o'oh Pills, sef 'HUGHES' PATBNT BLOOD Pms,' gan Mr, Dill- a ahermst ao vr wvf wedi eu profi yn fwy gwerthfawr na'r holl foddion yr oedd via her 1 ei aael at Siffyg Treuliad, Iselder Ysbryd, Tarddiant at y Onawd, Poen yn v ii JL Yr wyfwedi bod o dan driniaeth Dr Fewer, Dr Verers, Dr 6oll, a Dr Mmdoedd vh bosibl oael dim i'm lleshau hyd nes i mi gael eioh Pills ohwi, y AarSda 4S K^e^hot mwy o lee na'r pethau yr wyt wedi lain DBS PUNT am TrttfynawyddMi'wrewmmenfcoi'royh^d. ti, I>ith Street, Hereford. M. A. CHRISTOPHER. Scurvy, Clefyd y Brenin, &c. Mhyfodd fel y mae Hughes' Patent Blood Pills yn glanhau y Gwaed o'r clefydau hyn. Ehodderprawf arnynt. Siorheir Gwaed Par, Oroen Iach, a Nerves Cadarn. Ar werth trwy y deyrnas am Is. ljc., 26. 9c., a 4s.Be. Peiahenog a'r PatenteeJacob Hughes. Apothecaries Hall, Llanelly- o YMYL MABW I FYW! X ww. canoedd wedi teimlo hyn pan yn ngafael y clefydau marwol, y Dropsy, ¡f Diffyg Anadl, Diffyg DWfr, Chwydd mawr, a'r Ga-lon ar ffselu, trwy J° je gymeryd y Pills hynod,- HUGHES Patent Dropsy Pills! Gwyrthiol yw eu heffaith ar bawb. Rhodder prawf amynt. Gwerth Is. lie., 2s. 9c., a 4s. 60. yn mhob man. if wydd Da i Arddwyr CYMOEDD RHONDDA AC ABERDAR. rfcTKWYDD EU DERBYN, cyfanswm Jt* iawr o Hadau Gerddi, a hyny yn OJiic ryrchol o blanbigfa y perchenog sydd w.i, ymeryd y prif wobrwyon am amryw rit lysiau, megys Williams's Magnum Bot-j; l Onion, Giant Zittau Omon, Mussel bare Lieek, Munich Turnip, Carter's Tele- ph-v Pea, Carter's Leviathian Broad Bean, Dr Mcklean'sPea, Hadau Pytatws, Carter's WhiJiw Eliphant, International Kidney, "-toani I of Hebron, felly y mae yr hadau byr< yii fwy cymhwys na hen had.au fel y oeir yn gynredin. GeMir gwneud llawer mwy o bob gardd jbbjj t, wneir, ond hau yn brydlon, a chael yr i avn hadau. Gardd ydyw fferm y dyn tlawcS. Gwerthir hefyd Wrtaith Super. yho< late, Blood and Bone Manure. A mweb stamped envelope a'ch eyfeiriad Am b soedd, a nodwch enwau yr hadau a'r b w/u. Telir cludiad pob hadau. TYSTIOLABTHAC. • Castell Oyfarthfa, Ohwef. 27, 1882. Qv r _Wedi gwneud archwiliad i'ch Stoo Jfawr 10 amrywiol o bob math o hadau m>KUU &O., y mae yn dda genyf allu hys- bv'feu ju bod oil yn edrych yn hynod iach ac cvidawol. Y rhai hyny a anlonasach mi ft brofais yn ofalus, a gallaf siarad yn echo am eu Rrwythlonrwydd. Y maeeich ad yn dda, ao yn hynod gyfadda.a. oditi 1 r oymydogaethau hyn, nid yn unig i ord d mawrion, ond hefyd gerddi gweith- wyr yn gyffredin. Yr eiddooti yn ddiffuant, HENRY BATTRAM, Prif Arddwr W. Crawshay, Yaw.' I Abernant House, Aberdar. Aii vyl Syr,-Rhydd i -mi bleser mawr i hYt'bSBU fy nghydarddwyr am y cyfanswm mawx o hadau gerddi sydd genych ar ^ostb. Yr ydwyf ar eich cais, wedi rhoddi praw 'ar bob esiampl o honynt, ao y maent Wi rhoddi i mi y boddlonrwydd mwyaf, f31 "i gallaf gyda pbob parodrwydd eu cyui'j cadwyo i bawb. Yr eiddoch yn wir- ione 'dol,— GEORGE WILKINSON, Prif Arddwr.' Y mae Mr W. H. STONE, prif arddwr ArglvTydd Aberdar, yn dweyd, Y mae gecy b y easgliad mwyaf a goreu o hadau geid i a welais erioed, ac yn deilwng o'r fJÜW. Pare Aberaman, Aberaman. A' wyl Syr,—Yr wyf wedi archwilio eioh Ru)!: newydd o hadau gerddi, ao wedi eu pael yn dda, ac o ansawdd rhagorol, ao yn ■tleilwntr o'r enw. Gallaf eu cymeradwyo i Yr eiddoch,— WM. BEILM, I Prif arddwr Syr George Eihot.' Y raae Mr J. MORGAN, garddwr K. Bed- liagton, Ysw., Gadlys Uchaf, yn dweyd,- I Nid oes amheuaeth na fydd yn ddyddorol s ohwi wybod fod yr hadau blodau ar gerddi a gefais oddiwrthych wedi rhoddi boddlonrwydd mawr I mi am oyfio?rwr.' Cofiwch y cyfeiriad, DANIEL TUDOR WILLIAMS, Seed Merchant (Wholesale and Retail), Gft-iiys Road, and Opposite Queen's Hotel) Aberdar. ■erthiwyd, Quakers' Yard, NELIR EISTEDDOD yn y lIe uchod ..I dydd Llan y Pasc, 1883 Beirniad y gerddoriaeth,-MrDan Davies Dowlais. Beirniad y farddoniaeth, &cMr John Morgan, Treharris. Programs yn awr yn barod, i'w cael gan yr jsgrifenydd am Ie yr un, trwy y post, llc. BEMJAMIN EVANS, Lewis Town. Treharris, Quakers' Yard. THE REDEMPTION, MARCH 12TH. THE SWANSEA CHORAL SOCIETY, JL numbering over 200 voices, together with .an Orchestra of more than 50 per- formers (led by Mr Hulley) under the con. ductorship of EOS MORLAIS, will perform for the first time in Wales, Gounod's New Oratorio, the REDEMPTION, AT THE ALBERT HALL, SWANSEA, MARCH 12TH, 1883. Artistes engagedMiss Mary Davies, Madame Isabel Fassett, Mr Harper Kearton, and Mr Frederic King. Organist:—Mr J. F. Fricker. Reserved Seats, 7s. 6d., 5s, 4s., and 3s.; Unreserved do., 2s. The Sooiety's Band will be augmented by 12 members of Mr Charles Halle's cele- brated Manchester Band, together with professionals from Gloucester, Birmingham, Bristol, and other places, the Orchestra thus being made the moftt efficient that ever performed in Wales. Apply for tickets to Mr W. G. Foy, Hon. Cor. Sec., Albion Chambeers, Swansea. For railway arrangements see bills. I Ymdreoh a lwydda.' Mor o gan yw Cymru gyd.' Boys' Schoolroom, Cwmafon. C^YNELIR BIS I'EUDb'OD yn y tie uchod J dydd Gwener y Groglith, 1888. Beirniad: Mr Gwilym Thomas, Porth. Darnau Corawl. I'r cdr heb fod dan 50 mewn rhif, a gano yn oreu 10 Father, whose Almighty Power,' gwobr JBIO. I'r c6r heb fod dan 30 mewn rhif a gano yn oreu 'Mai' (John Thomas), gwobr A3, a Ohromatie Pitchpipe i'r arweinydd. Y programs yn cynwys yr oil fanylion, i'w cael gan yr ysgrifenydd-Rues Morgan, Pwllygwl%.w, Taibach. CWM-YR-ABER. flYNELIR EISTEDDFOD Fawreddog yn w y lie uchod mown pabell eang dydd Mawrth Sulgwyn, Mai 15fed, 1883, am ddau a chwech o'r gloch. Llywydd: Parch D. W. Williams, M.A., Y.H., FairJield. Beirniaid: Hywel Cynon a Mrs Thomas, Aberfawr. Telynorion: Mri R. Barker a'i fab (R-A.M.) 'I i Datod mae Rhwymau Caethiwed,' gwobr .£6. I Y Blodeuyn Olaf,' gwobr £3. Rhoddir gwobrwyon anrhydeddus mewn cerddoriaeth, adrodd, areithio, a barddon- iaeth. Mynediad i mewn, B .aenseddau, Is.; Olseddau, 60; Plant, 3c. Y programmes i'w cael am geiniog yr un gan yr ysgrifenydd,-E. Thomas, Aber Fawr House, Caerphilly. Allan o'r wasg, cerddoriaeth newydd, gyf- addaa i Ysgolion Sabbothol, cymanfaoedd y oanu, a gorymdeibhiau, sef Tmdeithgan y Pererinion,' I THE PILGRIM'S MARCH,' Geiriau gan Prof. Rowlands, Aberhonddu. A I GLAN YR IORDDONEN,' 'THE VERGE OF JORDAN,' Y ddau ar yr un copi yn y ddau nodiant, pris 2g. Cyfeirier am dano gyda blaendal at yr awdwr,-W. G. Smith, Birchgrove, Llan. samlet, Swansea. ELECTRIC LIGHT A'R PHONO- GRAPH (Y Llafar-beiriant). YMAE DARLITH ar y testyn uchod gan y Parch. J. Davies, Abercwmboy, ac y mae yn barod i fyoed i'w thraddodi ba le bynag y gwahoddir ef. • Yn mhob llafur y mae elw.' BETHEL, TONYPANDY. BYDDED hysbys y cynelir ail Eisteddfod Gadeiriol Flynyddol Cyfrinfa Teml Cariad, o Urdd anrhydeddus yr Odyddion, yn y capel uchod dydd Llun, Ebrill 30ain, 1883, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn rhyddiaeth, barddoniaeth, caniadaeth, &o. Traethawd. •Ffurf lywodraeth y Genedl dan y Barn- wyr,' gwobr 10s. Barddoniaeth. Can o Glod i D A. Thomas, Yaw., Y.H, Clydach Vale, gwobr JEl is. Marwnad Goffadwriaethol, ddim dros 150 o Unellau, i'r diweddar David Rowlands, Penygraig, gwobr 10s 6c. Can o Glod i Gyfrinfa Temt Cariad am y Uwyddiant sydd wedi ei.chanlyn o'r dechreu hyd yn bresenol, gwobr 5s. Caniadaeth. I'r cdr ddim dan 40 o rif a gano yn oreu Let the Hills Resound' (Brinley Richarhs), gwobr X5 a chadair hardd i'r arweinydd. I'r c6r ddim dan 30 o rif a gano yn oreu y d6n «Hudderefield,' o Lawlyfr Mohant, gwobr j61 10s. I'r cdr o blant ddim dan 80 o rif, na tbros 14 oed, a gano yn orea «Ai difater genyti ein oolli ni, gwobr J61 a ohromatie pitohpipe i'r arweinydd. Cadeirydd,—D. W. Davies, Ysw., Ffrwd Villa, Tonypandy.. Beirniad y rhyddiaeth a'r farddoniaeth,— Mr O. Coslett (Carnelian), PODtypridd. Beirniad y ganiadaeth,—Mr L. Morgan, arweinydd y Merthyr Harmonic Society. Perdonydd,—Mr J. Llewelyn (Tubal Rhondda), Penygraig. Cyfarfodydd i ddechreu am 2 a 6 o'r glooh. Bydd y program yn barod yn fuan, yn cynwys yr holl fanylion, ao i'w gael am y pris arferol gan yr ysgn.,—Thomas Pugh, 142, Miskin Rd, Trealaw, a Robert Morris, 82, Trafalgar Terrace, Penygraig. Trysorydd,-H. H. Llewelyn, Bridgend Inn, Tonypandy. Drill Hall. Merthyr Tydfil. 'I d Thursday, April 5th, 1883. A GRAND PERFORMANCE of Handel's beautiful Serenata, 'Acis and Galatea,' Will be rendered by THE YNYSYGAU CHOIR, Assisted by several musical friends of the town and neighbourhood. PRINCIPAL ARTISTES: Soprano,-Madame Williams-Penn. Tenors,—Eos Morlais and Eos Weuallt. Bass,-Mr Lucas Williams, R.A.M. Orchestra,—Cyfarthfa String Band. Pianist,—Miss P. M. Walker. Harmoniumist,—Mr David Bowen. Conductor,—Mr John Evans. Doors open at 7.80, to commence at 8 o'clock. Tickets:—Family Ticket to admit three to Reserved Seats, 7s 60; Reserved Seats, 8s; First do, 2s 60; Second do, Is 6c; Third do, lB.-D. D. Williams, Hon. Sec., 21 & 22, Glebeland Street, Merthyr. BWRDD Y GOLYGYDD. THOMAS J ONES.- Y mae y cyfaill hwn am i Cymro Gwyllt, Liverpwl reddi ambell bwt yn y DARIAN, fod llenyddiaeth new- yddiadurol y Deheudir yn ymddangos yn anghyflawn heb ^ael llith yn awr ao eilwaith oddiwrcho. Maddeued T. J. i ni am beidio cyhoeddi ei holl lythyr. UN OEDD YNo.-Ai tybed fod beirniadaeth cyfarfodydd darllenfa ceiniog yn bethau i gymeryd gofod miloedd o ddarilenwyr i fyny ? Nid ydym ni yn oredu eu bod. MEUDWY GLANBBAN a ddymuna hysbysu yn ddid&l cyngherdd yn Birchgrove, Llan. samlet, ar y lOfed cyfisol. Beirniadaeth Cyfansoddiadau Cyfarfod Llenyddol y Porth, ac Eisteddfod Tre. forris y Nadolig wedi eu derbyn. Pob Gohebiaeth, Newydd, Beirniadaeth &o., i'w eyfeirio at "Editor, TAHIAM Offioe, Aberdare. Pob Archebion, Taliadan, ae Hyabyaiadaa. i'w hanfon at Mnxs St LYNCH, Aberdare:

DYCHWELIAD MR. GLADSTONE.

HEN SILOH, GLANDWR.

ANERCHIADAU BARDDONOL.

Family Notices