Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

'",-,,---'&V, LLYSIAU RHYFEDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

&V, LLYSIAU RHYFEDD. IV tb • rtdiu yw i ddynion yn en I ddangos eu cariad neu eu ■: J toag at wabanol bersonau. Y ■atiA*. J tin wedi cael ei hunan wedi .%i (\ itli & dim ond fowllt ac erei i Ate, ca, cofio mown ffordd cedd yn eu" ^w :id i tdymuno en bod yn cael eu ilat i hofix Ceir eogbreifftiau* o hyny yn y t YfflauTc lion a gaidyn: -yrife v-aa fyanffawdfa,'ys, naiJobn <leo?ge, o i ambeth. 'i gael fy ngwneud yu ^>nf ydd gan Elizabeth George, fy ngwrnif- wy ei byaaddygiad ystwrllyd, r oedd yn foddlawn ar ddiystyrn iy rIV..« Irion ond yr oedd yn ymdrccbn •fxk ioW. fid i fv ngwm-ud yn annedwydd; iior ystyfnig ei natur fel n a fv r., ai dtflwr -id ymddangosai fel pe wedi ei geni i "fy Meui; ni wuai uertb Samson, g-v dodaet V: Homer, doetbineb Augustus ^?y £ r*v v., Pyhus, amynedd Job, dicbell Harjiiibai, Ja g-falg -.rwch Ht rmogoues, "wyddo i v phlyou; uid oedd pob too( il a. gaiia yi: y ;,y" yn ddigon i'w gwneud yn 11 <1 da: ;n r'<u bod wedi byw ar wahan am wy*b );Vtyr<dd, ac iddi hi ddylanwadn ar ei bui.i^ fab i fy u^adiel ac ymwrthod & mi yn hSl-oi. v- wyf yn gviacl iddi y swm o aa swlk vii anig.' „ Cyfa- svy Vlodd raorwr o Briste 1 w exeea x w wfl tdw y fowm o swJlt, fel y gy-if. ef brynu gwerth swIJt o go an. l^an v sjwyidai ei bod yn ciel llawer iawn 2iwv r wrth gracio en ar. ag oedd yn A ei g?al A: it welia y tyllau oeddyut yn ei li03a £ -au. Gada»> [ Joseph S, ain yn ei ewyllys c^ wn^ John Abbott a'i wraig. i fcrvi *■■■■ a iddynt eill dau, pe dygwyddai 5'r wryad i hebddynt, pan fyddai tisieu y zsriry w ar r nt hwy. Rh,*k* i Thomas Beton, o Hoxfcon yn u f.g a iddo lawer o ofidiau. oblegyd i? Inlaws." i'w dri mab a'i frawd Timothy ood 3wH' ? un, tra y gadawoVld i'r Iron- azior.jst-rs' am pan y ddwy fil o bunoedd, gyiatv- ddo fod baner y lldg deiiliedig Sddiwrst: jyfryw i gael ei roddi er gwar- adu SaetOi o gaethiwed yn Twrci a Bar .l;),:r;, Y nae hyn yn ymddacgos yu ViytHid hyieda, ond y mae yn ffaith i a pby itheg ar hugain o ddynion gatl act yhyddt a mewn un flwyddyn drwy y wurf-v'ioa .i n, a gwariwyd i'r un dyben gan ? je5» wyr y dryporfa uchod y swm o MU (V IT, I hr s ain aphedwat again o bunoedd .tawj deartdeg a phedwar ugain o flynydd- ro 'jdrychid mor dda ar ol y drysorfa xKS ay 0'; Lj ny, fel y cafwyd yn 1837, sef aiBwa oar a deuddeg o flynyddau wedi asjs^^ o' ac h yr ewyllysiwr, y swicct o gant a "•ift&dafr &> nymtheg o filoedd o bunau heb Ond y le rhai a bechasant wedi cael Aagor ca' deuddeg ceiniog arferedig mewn ■iSyxTiv nt oddi.on. Darfn i'r hen Syr Robert Bt viH, o C asterton, Hunts, adael i'w. fab- "?T*-ngbyfr iih, Syr John Hewitt, y swm o &lf:g .••w'.l im ei fod wedi ymladd fig ef yn ic i'w wraig gadawodd Syr lioberii yr un swm, am ei bod wedi trpsieryd o hr ei mab-yn nghyfraith, gan a a" symbylu yn y cweryl. Y mae yti bosibl ra ddarfu i'r foneddiges ofidio l:t-yrr i9.wn r herwydd hyn, oblegyd yr oedd h:, eisio.o;; v tdioynierydmeddianto'iheiddo iiis if* 4;atia i Tarll Stafford, un o ymlynwyr Xago if" 1 odi yn St. Germain yn 1694 â. C .riotte, merch henaf COtJDt de GCë,mthlmt, yr hwn a ffigyrodd mor gy Stoodda« yr mhlith dewrwyr llys y I Merry Monarcbs Darfu i'r larll ofidio yn ofnadwy cb'- s- vd mdeb affurfiodd. Yn ei ewyllys ry ^Iwvd n mhen pymtheg mlynedd ar ol V-- bno-hs ywedai, I Yr wyf yn rhoddi i'r xt b wu .h^.f o Iercbed-, yr hon sydd &nog o iol peth iselwael, sef merch Mr t1xfHy\u;ilt. EfreDgwr, yr hon y bum mor vtModn". r, pbriodi, bump a deugain o tldiiseiau pies, y rhai a brynant iddi gywen i i-v-paT—swm mwy nas gall ei tbad ei .xi}J{ji idoi yn ami, oblegyd mi a'i hadwaen- 1<í:a. ef ),a;) "ad oedd ganddo arian na cboel i bYlJU y fath beth; ac yr oedd ef y -gwaMhaf ( Idynion, a'i wraig y gwaethaf "Ö forcbed ) v. mhob trythyllwch, Pe buaswn yii gw;:t,oom cymeriadau, ni fuaswn byth Wr-di pricdi au merch, na gwneud inau yn -aftOodw/.l"! Geiriau geirwon, celyd, oedd y shai hyn j dadu at rai a ystyrid gah erei I r: bae-idoi ) ymddygiad gwahanol. xt oeld Mr Pym, o Woolavington, Gwlad ¥ Hi..f. nn arall o wyr priod annedwydd, "yw Ciiydit; yn fwy rbyddfrydig na'r larll fcr r t <- Nid oedd erioed wedi gallu llwvdùc, iael ceffyl digon tal i foddio lycby-_r;vg ei wraig. Gadawodd yr hen Mr Pym y swm o ddeg punt i'w wraig i bryvQ edt. I iddi ei hun, er gwaethaf y tfaith oi lHY: wedi tYDgU gyda ditrifweb na f-uasai by .1 yn ei garu ac er parhaus tvrLh"'d ei j pdnadod ef fel ei gwr, er ei bod v&li oae: t phriodi yn ngwydd ei thad, ei &'i 1 ewytbr, ond ni chydnabyddai tylCY \r yr un telerau. Rbaid ei bod hi o dau yr u. :gylchiadau yn yatyried ei hun y,a Ifoiius i Fael y deg puut. Ond yr) f ysynedig y dylasai gwraigneu ftreddw y lyfrwerthwr yn Bond street Llund wr., i d ar gael ei hun wedi t-i chofio yn- ol y sw i o haner can' punt gan un a'i afesgrifoodd ii1 fel Elizabeth Parker, yr hon, frwy fy -der ynfyd, a wnes yn wraig i Tail yn «t:'■>» ynol ar deulu, bri na ffawd, a'r bor. xr n ol o fy nghyhuddo, er mor S.R4; 0 gyfiawni pob trosedd a ddynol ei gyflawni ond yspeil liad -paini. Id.' ai neb llai na miiiwn wr (million a:t!?) weitin idu mor arddercbog wrth dori yitaifb ? r, y darfu i Mr Crawsbay, Cytaitibffi. S D 1810, un o adranauewjllyg yr nwn aydd 1 y ca.nlyn :— t fy ulig fab, yr hwn rt vniÎ byth ddilvn fy ngbyugor, a'r li^stx sydd edi ymddwyn tuag ataf yn an Sot s;it mevn llawer o eugbrciiftian yn lie m v?neutfat •? ef fy olweinydd (executor) a vinti4ijr„7 u k, a ee, fel yr oedd byd y dydd .h\tii. yr w 'f yn rhoddi iddo gan' mil 0 iitsrtiMi sicr, hwn yw yr arwjfld o aii fedido: d hynotaf sydd ar lecbres feaiujfua: i ond yn ddiamheu. yr oedd yu 41203 i :y-v tint o chwerwedd yn rigbalon Mf\Ricfc±rCrawshay pan yrysgrifeijoddy ^dri^u uch:>dag oer d yn meddianu Phillip "I pan y cyfarfydi'od ei olw<-in jaaith ei law ddeheu a'i baDfon Iwydd Audiey, xnewn gobaith y toydat* yr c wg ami ei at'gofio o'i ddyled ■^wy»!4 ift: at Dd-uw ar ol esgeuluso cyhyd j ILI Idau dyledus i'w dad, yr hwn iz utiW d ju ei <7aiu yn serchus, (Pw barhau).

FERN DALE—BLODWEN.

PEIRIANAU GWNIO "SINGER."

~AT Y BEIRDD.

[No title]

FY MAM.

Y TRADDODWR.

Advertising

Y GWAKWYN.

Dirif yw'r egin man

. YR AELWYD.

DYLANWAD ABERTH CRIST AR WRTHDDRYCHAU…