Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE'S PILE AND GRAVEL P ILL Sr B1M y Petal! hynp Feridyginiaetii Sicr, Bpai^a Dyogel tr FILES &'r GRAVEL, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser ta'mi mhhi dh Poen yn y Oeffe, Yagafnder yn y Pen, Dnxyg i-reu'a&a, tuiwyinedd, Llynger Man, Difivg inadl, Poen yn yr Arenau a!r Lwvnan T^vsmk Poen dirfawr yn v Golndmon, Gwaew, v#wynt, Oono, Dwi'r Poetii, Dwlr-atauad, Teimlad o Bwysau yn y Oefn, y JLwytura a 6w'wlf?^v** waSS»ei& y Gweledlad yn Bwl ac Aneglm-, Syclsder a Bias Annymunol yn y Oema, Poen yn y Borddwydydd, Chwyddiant yn y Traed DraL^ru,w" Smwyth, a holl ddolurian yr Arenau ar Afu. • • Parotoir y Peleni uchod mown tri o idolliau gwahanol mown Biycaaa. Is. Ho., a 2s. 9c. yr un, fel y canlyn:— No 1, G KO I i-O K>s P f L. FT AJSf» ORAYEL PILLS. 3>To 3, QEOEGICS G- KAYEL FILLS, 3STo. 3. GEOEGE'B PiLLH tor the PILES. Y mae perefceno* 7 Peleni hyn wodl derbyn UKOS 1>A > MIL o Dystioiaetkaa pwysig i effeithiolrwydd y Peddygidaetti hon, ao yn eu tdftK • „, eHUVW oddiwrth Feddygon enwog. vuvl TESTIMONIALS. 8"v¥"ELLHAD HYNOD1 Fsa<arwo-MAW&, Eaiwsrswaw, R.S.O, ] A, %z%~J>ymnnaf eich tysbysa gyda diolchgarwch WIi .? maw* a wnaeth eich Pas Pills i mi Yr ýiblp wedi bod yn wael iawn er ys blynyddau; fy nghylla ya ishwyddo, fy nghorff yn rhwymo, dim archwaeth at tvA poh path a fwytawn yn gwasgn arnaf. ac ni chawn &&&>$&&& nea ei gael i fyny* agddwn ar bfydiau ar ol poen fawr, yn cael Uawsr | tome waed i fyny. Yn ngolwg fy aghyfailiion, ac yn fy | fy hnn, y* oeddwn yn agos i angau. Arferais j I»w o oddiwrth y meddygon goren, ond i ddim I ptzpsa. Cyfarwyddwyd fi gan un profiadol i wneud prawf or& Pmfl TOE Tnz PiMS, ac wedi i mi gymeryd ychydig, yt seddwn yn well, ac erbyn fy mod wedi cymeryd ond un I tend, ft oeddwn yn ddyn arall; a chyn i mi ddefnyddio ] jtn fund, ft oeddwn yn galln bwyta pob math o fwyd, ac I j% aSnog i w&end fy ngwaith fel arfer. I! Tit wyf yn dymnno gwnend hyn yn hysbys er oalondid i thwi, w Bw I ereill, ac or clod i'r Goruchat Qwft ft holl gymydo^etib am daaaf, ac am fy iachad *fbft Byddaf yn barod i ddwyn tyertiolaeth helaethach Ts w& a ewjllytflo ofyn i mi—Ydwyf, Ac., | Thomas Davies. i Mm Tbomsa Davies yn adnabyddua i mi er ys 35 mlynedd, | a bod yr nchod yn bwff*ith wii, ] B. Lewis, Gweinidog Annibynol, i Brynberian, Pembrokeshire. 48s. h S. Gaoafiffi, M. E.P.B. yN IA,(,, "RAU A-R OL BOB PETH ARALL SETHu, j AmnAT.K BOlLER WORXB. j NEAB BIN qley. i Sm-Fwviorin to receiving your Gravel PILLS, I illd j fci&feS im apwarda of six months vary seriously affecwi with j ■Qgw&i as ths Kidnaps, causing jmuii in the aides, &<«>, aart | so seriouaiy bad that I was not able to follow j mf fmnffi. and during which time I had tried more than diffsmt remedies, but I found little relief until I 2sc#wd your Pills, which gave me relief within 24 hours Jaldag the first dose, and I am no less surprised than I to find, all pain gone within a week. And now, aying only one small box of your No, £ Pills, I am ts My that I am nearly free from all trace of that ^iaeaas. Yours, &e.W. Seiqhly, I MKDIOAX., I hAv8 aaaalysei the medicine known as Gsobgb's Pile j {faaVIL PILLS, and find them to consist of purely Compounds. No mineral iubstanoe whatever tote compwaitiou. I believe they are a msclicine N4, g £ &iX T&ltia in tha diseases for which they are intended, DB. Hy. PubdoKj F.S.A., Loud. 1I;0(jJJ Filii have been severely tested by me and others, Aaiii wofol analysis they are found to be composed of and peculiar admixture of the mildest Vegetable &sg&, I have aaed them for yeara iu an extensive private pgvztise ^ith eminent succeso. In neglactsd and hopelesa -n- vj| piioa and Ghravel, they are productive of immediate wdid. I have no hesitation in stating that, so far as my ^a&^ation extends, they are really a medicine without In tea core of Piles and Gravel J. M. WILLIAMS, M.D., U.S. .it 1, GaoBaBi Esa., M.B.P.S., &0. t d,- f y,. vd wf fi ac I yr ereiii wpf!: gv ueud arch-^ r wedi a?,a^> | wihad manw! j mewn i ansawdd X GEORGE'S >7" Gkobok'b PILE AND Gkavkl eich Peleni, ao vp ydvm yn cael eu A i w/ > „, i /■ Pills, ac yr wyl yu caei eu bod yt! gyfansnddedig or cyffnruiu Oil ?? O PHI ITPI | lijfxiet'ol tyneraf. Yrwyf-wedieudcfoyddio >\ f [LJ^ uIiAYlL yn ^yfans0(i(Je(iig ° ddeiyoddiau j yn beSaetb am flynyddau law >r mewu j Uysieuoh Nid oes ynddynt ddim o natur 1 liTvtfui* araru.of, a hyny gyda I reyddiant 1 T>T f f <3 I! „ I j 1. Uljoddaut esuiwythad huan i ra: 1 *rlUUl>M | j| fetelaidd. Yr ydwyf o'B FAHN «u J i 1 mewn sefylifa ar.obeiihiol o herw>'dd y | — | 1\ BOD YN B'f-—iaeth DKA uwebih- I Y Piles a r Gravel. Ac nid wyf yn petri.so if PAROTOIR V PELENI UCHOD j V, FAWi 41- 1 DOLUBIAU hyny AB GVFEB V dweudj uad oes, mewn gwirionedd, eu i M £ WN T R| Q DDULLIAU PA BAi Y maknt wedi j cyfiEelyb .fel meddyginiaeth tuag j V\ c>* X J at weila y Piles a'r J GWAHANOL FEL Y CANLYN: HAMCASU. ^ui| No. 1 "George s Pile & Gravel Pslls. No 2-GEORSE S 6RAVEL PlLLS. ¡ t -I No, 3- George s Pills for the Piles. j-L. -L- .——< I i 80CHELWCH DWYLLWYR. I! GOCHELWCH DWYLLWYR. j! w m. t, Mewn blyohau Is. lioe &2s. 9c. yr on. l! Daliweb sylw fod enw y gwneuthurwr | Gofytiwch yn eglur am GEORGE'S Piils, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch | OAN BOB FFEBYLLYDD PAB0HUS AC KB EICH perswadio, na chvmerwch I; bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn. | DBWY yb HOLL FYD "Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad Jj wirioneddol. j j neb arall. T 1 r; ¡ 11 ,lp; | CHW^DD^YNV^Rfi £ D | j I. GWY.-N'I', GWAE'V, COLIC, OWFR POETH AG ATAL,r" it' .ff n. m •iff GEORGE'S .».■ > ht n 'I Pr*~ Bi«, Kktmsit. t MB, GEOBGEj j j T%»¥ IL'* & /J | A \F V I d j I h»Te much plMBtire in be»riii? t»«t1nioi)T to tl- s. Dear Sir,-Your Pills take well here. V CukU | gS* £ SF& £ %l°.I | and in time I shall have a large opening | ^XXjXjS- • for them.—Yours truly. <u>*ppoint«i ,«,J £ ofet«ia* ,f j < I rem»in, yours truly, |l G. OWEN, Chemitt to the RoyalFamUy. T mat y Peleni hyn yn Feddyginiattk | FBiHKLlN DIXON if S* — S1CR. BL'AN. A DICOEL. Vfi ll L ■ p|LE8 A.R ,3RAVEU |i M h>awt 0 ^hwylderati ereill tyid &oi i amser yn tit eanlyn, megyt;— j- I P0SN YN V CEFN- V33APM3ER VN V CEN, CIFFYS S "i*^etTSs* i "GWELLHAD TREUUAO. RHwrWEDU ?.LVNQEft MAN. OiFFY? I I* mfwy f >7^ RTfYPranoL"-Bum 3\V ANADL. POEN *N Y* ARENAU VR UWYNAU.»'JRm hefy'd Yr »■ 1 Wed. tod 5D X I- //J KHYFEDDOL. J5um YN YR YSTYMOa. POEN D.RFAWR VN Y OOUUDDiO*. J ynbooni ««n y pilv- « r Gmvel. Jn nghjd « w yn g'iaf llawer O flynyddau <. GWAEVV. GWVNT. COLIC. TEIMLAD O BWY8*0 VN J Mfni mawr „ rai amserau y„ dufewnt l. am tu. t cmT1 v Pilpa a'r Gravel Kraidd <Z> OEr'*4, Y LV,,VNAy' A OWAEtOD YP YMY8QA80eD5, M/ deuddeg mlyneild, ac am j jmmp mm .Mat tyu i uJ V If V y A lles uravei. urdlUU y swfr POETH, owfr-ATAUIAD. y OWE'-eoiad yn MI gWi g^t^i u eich peleni cliwi, y? edawo wtxli ty yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy swl *e aneoujr s»okoer A s^as antmuso!.yk #/ uwyr gtetmwo i »ros yn j ty. v? o«w y tarn i»« t II „U.», 4 „ -.I. • _s aewAU, POEM YN Y BORDOWYCYDD, 0HWYQ91AKT i •/ gofldu* yn ty ^oloddlon, fy njrhyUa »ui yij-ytot. > S nhraed gui- y poen & a.Cho^ent I \1 J yfJ y TpAF;0 I po^ mawr yn ty raliea, ac yu t^cldw ^ru;( ntir.i, t»-i o*a i 11 ysgafader yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid | ,.M1Mrr»rn»f 3 ii »meyffred eu Uiw 14 u "UIi KH- Ji 3 !| tNSSSAirr SSVIWITHA* WHOiSTISllX B J* oeddwn wedi fy twyr »n.l«-yo tweu» *<lnt. t«i j; Jj Aoerdare a Mertnyr eu goreu i mi, ac yr iP |! g,uwn gredu tod mwii r mi i*tu weii»; ond » I Ii ll wvf wadi taluiddynt bucoeddlawer am hyuy | PE«-cifNoa. |i Awd«rpobd»ioni,ap.^rc:« i-hvi-ithan P » n i t iff a\ yu tnhen bythefiios, drwy ddf tnyadio tiicb y yn OI | | Olid U5 dderoyniais I&VvT lle3 ouuiwrtxi litl O S 3 IE frT^O^rrE TVI II P S-« S eich cytarwyddyd, yr oeddwn yu^aiiu dii1^ "X j^alwodl- fl j! honvnt. Prynais flychaid o GEORGE s 1 V s»8J*,nr<Jfs egni(»pLieser. Yr > |! V r, 1 >, T. 1 •(■> W 1 T V Y bralddhebyu wy bud 1 mi, gan i «^ud t,nv,el a< i II V Pii.ES and GBAVEL I'ILLS, a chynaerais ri t> n i *v, V. yrortdynt.yn gweithwtu »ni*t V ddau dd°gn '° hub yn t y r y dwijf yn J J QL.A WO^ANSH IM E, owl'^d^hao !i V. a/mr 1/n ddvn -lach. /y fj. suent wedi fy »4l«ryd I'm gvre* fol cyut BENJAMIN EDVv'AltDS, jflr C .JBJ V <#' .1_ -.— .— — • —m—i i TESTIMONIALS. g-wekthfa-w-rocaf 0 bob peth YW IECH VT). Yr wyf jt, teimlo rhwyman arosf i wnOTd yr hyn 'm er Uee y ^o«M ffihob cyfoirM »„ J^w L Z' ynwyf. HaD fy mod yn dyst per;sol)ol o'r daioni a', anmhr-fmHwy sydd yn deilliaw oddiwrth helena.n Mr, Q», fferjllydd, Hirwaun, ie, nid daioni personoI yp Ilnig neiyd i lawer o'm cydnabod mm™ amry„. rSM„ o'r wh mae yn ddyledswydd aruaf hyabysu hyn i-r cvhoedt ,> gyffrcdiuol. Yr wyf wedi cael fy mlino er yn ieuaae ddolnryn y cefn, anhwylderau yn y cyHa. Pcenau f 7 nghluniau a'm arenau yn ami iawn. O'r diwedd clj am beleuau George, a chymerais ddau o honynt ry* i pan yr oeddwn yn methu ymaymud gan y poen heb draf < fawr. Ond, er fy ffawd, cyn pen pedair 3""T ar hugai oeddwn yn teimle mor heinyf a mab 21 oed, ac or hyny hyd heddyw yr wyf yn-eu cadw yn fy ahy fel y t t. goren. Y maent i mi braidd fel moddion anffaeledig. Ar ryw brydnawn, pan oeddwn iach a heinyf, cyfarfyt a Mr. William David, Relieving Officer, Aberdar, yr oedd yn mron Hewygu gan ddolur yn y cefn; ac wedi adrodd ei helynt, a'r poen dirdynol oedd yn ei gefn peri iddo gerdded braidd yn ei ddan ddwbl, dywedais am fyced neo anfoc am flychaid o belenan George. ohwech o'r glooh tranoeth cyfbrfydddaia so ef draohc gwraeth bmtaid arnaf i ddyfod ato, a dywedodd ei fa hollol inob I Yr wyf yn coffhan enw Mr. David am < mor adnabyddus trwy yr boll gymydogseth Cofied •«' nad wyf yn ysgrifenu hy-D am ft mod yn ^nabjddua a t George, 08"8 bid wyf wedi oael y fraint o'i weled om nnwsith yn fy oes trwy wybodaeth i mf, Aberdar. Isaac Thoh v GWKLLHAD AR OL DKUDDEG MI.TNErr SELNI ODDIWRTH Y PILES A'B QRAV^ Gabjfawr, 8m Bssysa* ANWYL gm—Te, ac anvyl iswa i mi hefyd. V 'fI1"; ? wedi bod yn >mboesi gan y Pile* a'r Gravel, yn _h'i llelni mawr ar rai amserau ?n dniewnol am tua dey f mlynedd, tie am y pnmp mi* olaf cyv i mi gaeI pi, ? eich Peienu ohwi, y? or-d-dwrt wedi fy llwrr paethixpo < I ye y ty. Yr oedd » fath been gofidns ,D fy ngoloddiog t | nghylla, a'm ysgyfaist, a mboen rnavr jn fy whet}, m- [ feddw gan bencro, fel ^llwc pethau I • pri" t oi • rr «v.n gair yr oed^wr. wed'- n andwjo gm boec a s^lni, fel ns« gal]\tD gredu fod ar— 4 jj mi byth wells ore, isiolrh t Awcwr job daioiji, a pi ohwithan yn mher- bjtheflco*, i,!rwy dde t/^dio eit3h r ,n yn ol eich eyfarwyddyd, yr oeddWD yn gWIn di rs h ugaJwedipa^tc fpydag e?»{ a pbleaer. Yr oeddynt A ngwella braidd ppb wvbod i mi, gaa '1 menid t», esmwyth oeidynt. rn gweithredn arnsf. Yr oedd fy n^hyfm^di^ wed! mur ond trwy barhan i'w c merydr maent wedi fy adiWa gwres fel eynt, ac yr wvf t'll judyfod 10 ieuano oty .91t. i, | YdwJf I GWELLRAD BHYFEDDOL 0'R pn<88 A'Il;, | GRAVEL WEDI I FEDDYGON fETHU. CWMDAB ABEKBAJ^; Bum yn glaf Is-per o flynjddan gan y Piles a'r | Braidd yr oeddwn <D alluog i sefyll ar fy nhraed gaa ? a achosent i mi, a'r ysgafnder yn fy mhea. Fe tJ- doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goren i mi, ac yr tain iddynt hwy bnnoedd lawer am hyny ond ni d. iais fawr lies oddiwrth wn honynt. Ml brjnaia ? Gborqe'B PILES AHD Gravel PI^ b ch7 men& ddogn, 0 honynt—yr ydwyf Is 1ft yn ddya iach. Jli SDWr>iiU" Na ddigaloned neb mwyach—Y mae Moddyginiaetb a'u 11 y« tJoFVNiAD—Pa feddyginiaeth yw yr un fwyaf l&oblogaidd yn yr oes hon ? ATEBIAD.-Nid oes yr un feddyginiaeth i'w chyffelybu mewn poblo.rwydd a'r un byd glodu^ bono & adwaenir wrth yr enw Goerge Pile and Gravel Pills,' ac y mae yn ffaith ddylid ei chof nodi y gwna llawer o fawrion ein gwlad aberthn eu haur a'u hamser i anrhegu y tlodion cystudd ^dig yn eu cY-Ydogaetliou a'r Peleni hyn, —A ydyw y Piles a'r Gravel yn ddoluriau :ag y mae llawer yn dyoddef oddiwrtbynt ? Gyda eitbriad o anwyd cvffredin ceu y ttdanodd, hwy ydvnt, yn ddiamheuol, y doluiian ag y mae y natur ddynol yn fwyaf agored iddynt. ¥ xaae o leiaf dair rhan o bedair o drigolion y wlad hon yn dyoddef i raddau mwy neu lai oddi wrth y Piles a'r Gravel, a'r poenan cysylltiedig a hwynt. G.-A oedd darpariaeth i-W chael at y doluriau poei>U8 hyn cyn i bercbenog y Peleni yma ddai:- ganftd y feddyginiaeth wertbfawr hon ? A.—Nac oedd, Pele i Piles a Gravel George ydoedd y feddygiDiae b amffaeledig gyntaf a !»)' P f";re" pf pf 'rri?n ryu. G.-Pa rai ydynt yr arwyddion mwyaf cyffredin o'r Piles a'r Gravel ? A.-Y rhai canlynol: Poen yn y cefn, gwaew, gWYDt. colic, ys^afuder yn y pen, <1:1?/ treuliad, rhwymedd, Uyngyr mdn, diffyg ana>i', po.?Bau yn yr arenau a'r lwynaa, surni yu yr ystumog. toira'ad o bwysau yn y lwynau a ;wi,olod yr ymasgaroedd, f G.—A ydynt yn achosi poenau eioii i A.-Mae y poenau canlynol yn iyt'.ycn yn eu canlyn Chwyddiaet yn y traed, p/j n yn y nor ddwydydd, dw £ r poetb, dwfr-a'a'.i^vf enynfa a gwrea ya yr ymysgaroodd, gweièlaa pwl ac aaeglur, sycLder a bias annymunn! vp y <jeuau, dropsy, curiad y galon, iseider ybtryci, a cawt?g anesmwytih, l. G.—Bdtb ydyw barn y meddygon am y Peleni kyu ? A.—T mae meddygon y wlad bop a'r America yn en huchel gyrueracwyo a'u ctiutgi. ac y mae yu Kicddiant y percbenog luaws o dystiolaetban pwysig oddiwrtb feddygon e^wos ag y(5ynt wedi | rhoddi prawf trwyadl arrynt Mac y rhan fwyaf j o ffcrvllwyr ein gwlad hefyd wedi bod yn gobebu ag awdwyr y PeJ< rd L e tbytias i'w rbinweddan, a'a barn u < « u od yn feddyginiaeth Leb ei ba 1 G.— Dywedwcl. y I «v r fod y Peleni hyn w<>di pw :t,dli gan y meddygor.y A,—Y idw vi f' e i«M hyn wedi ac yu c • 1 I,fir hyn gan y tystioi^- v- -• iis gan y perch^r.ny. ■ j I'luiar- wyd po: nan df-sri ¡ (;.tooedd a ddatgcci-1 g i-. x » <• isiol i'w hiecbyd cynefi' "> f-iS H llyn. Gwna v t"o I," tidy. feisy id y 1- ij s fil o dndalenan • ";»1 iru G.- i g" ir f J: I s u wedi jvrba»>dd orof r, a'u bod toor adr:ji."i- v A.—Xid ces «/av • iiarl y nefop-'ld j T," ■- weildan iachno' f), :• >„ <>• x- 'w-edi bod ar v b:«-,eY i d •/ -h ,u meddyg- iniaetiiol at 3 • THE AMERICAN BHETJMATIC LINI ASIJiT, Neu "THE AMERICAN MARVEL." Y m&e y ddarpaiaeth hon fa (m o'r rhai hynotai yr oea at "Flh-mmafcic, Lumbago, Sciatica, Poen yn y Cefa a'r Ochraa, Cwyddlant, C 41 Br us i, Sprain Qainay, Holl ddoluriau y Gwddf, Gwendid yn yr Aelodau, Cylchi djft Owaii, Poenau ft! y Joints, Chilblains, Cric yu y C^fn a'r Gwddf, fetitf .Neoii, larddl^as nr y < roMi, Cornwydydd, Stiftrvvydd, IIenaiut, &0.. y jus9 gan b^rcm ) ft 11 Aaut1.(hD Marvsj] iuwar o l^flj. >liutb.su o bsrticd i'r fedjy^^a?flbth rhin hon oddiwrth j^rs^aitJ ag oeddyut wedi ea fdyldi i fyay |a anwelladwy gao. tadif^oa. Y mw w-ds 2«Ha3^t -t OLOFF I GERDDED. Y m*a w>d! *aty;tho oweld o STIFF JOINTS. i bob peth arall fet'.a, V* m< th OHW YDDIADAU per gl .s a pho nua maw a ych.d g otim. Y ar sw j UrJ raft'th boeaau Rbeaooutiimid o'r oefu, y &reTcb.i-»o, a r cluat^a. VST By id i'r h?a» a H In myoyuha y T -i -k-rih gst'1 gSöl fOi ,chydig di forynu at h t < Shampooer yn hynod atleithioi er vatwnno r h< g .r 80 i hwyiasn y gwelihad Ar werth gA« bob *f rdl/li anwa. potman Is. 9c. ft aa. Us d/g^ydd i'r l^ra^gist fod alkaohono, gof| "li iddo anfon am brjfc laid i chwi oddiw th y g^neutha^vvr, neu un o'r London Whol-ssle Hon tea. PSROHBNf-OG:—J. E. GEORGE, M.R.P.S.. HIRWA ,í. Printed and Published by the proprietors, Mills & LYNCH, at their General Printing Offices, 19, Cardiff Aberdare, in tho County of Glamorgan, Tliarsday, March 15th, 1883.