Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

¡ ,)011: Deng Mlynedd o Ddyoddefaint 6 GWELLHAD RHYFEDD GAN DR. SLATES BLOOD MAKING TABLETS. Pedwar o Feddygon yn Methu. O I ddyoddef am ddeng mlynedd afiechyd nad oes ond y bedd yn ymddangos i gynyg gobaith am ryddhad, sydd yn rhwym o achosi blinder meddwl tuhwnt i'r poenau corfforol, i'r h v > nad yw geiriau yn odigon i'w amlygu. Ond dyna fel y mae wedi bod gyda Mrs Emily Davies, 15, Uuffryn Terrace, New Tred- a gorfu iddi ddyoddef oddiwrth Waed Anmhur. Ac y mae y ffaith ei bod heddyw yn mwynhau cystat iechyd a^ erioed, er fol ei rhieni wedi ei rhoddi i fyny, yn brawr diymwad orinweddm iachusol Dr Slater's ilood Making Tablets, pan y methodd meJiy ;iaiaer.hau breiniedi; hysbys- ebol, a chyffyriaa ereili, a rhoddi yr effaith leiaf, ond gorchfy^odd ef wedi i bed war meddyg fil- wrio yn ofer. Wele yr ystori amantus roddvvyd yn garedig sran Mrs Davies i oliebydd i- -1 l. i i •;> pan yr aeth y dydd 'r biaen i gael mynegiad gofaius a phersonol o'r ffeithiau. Yr oedd fy ach's yn un irvv; i -\vn,' dywedai y foneddiges, yr hon a ymddan <osai yn ddar- Jun o iechy Deshreuais ddyoddef dros naw mlynedd yn ol, drwy syrthio i secyllfa isel o iechyd. Parheais yn y sefylifa hon dros y tyddiau i ychydig wythnosau, hyd nes y dinanodd v liiw oddiar fy n ruidian fy holl nerth am he^ai SylWJddais rod fy sdy Ira weii syrthio i weodJd corcraro. Yr oedd fy ngwaed bron fel dvvfr, a fy mhrydwedd yn llwyd-vvelw a phwl. Dyoddefwn yn fwr oddiwrth /uriad ygalon.a.twendidynercs. Aethum mor nervous fel mai prin y gaUwn ateo y ,ioc;i, ac \ved'yn ni altwn siarad- Yn mhen ychydi." ainsar, nis gal- wn groesi yr vstfell. Gorfuwyd i iy nghym'do <ion dd'od i mewn i wneyd gwaith y ty i mi, o herwydd yr oeddwn yn .nyned yn waeth o hyd. Cynddrwg yr oeddwa yn aiyned fel yr ocnwn i a fy mhriod am fy mywyd.' A fuoch yn gNckd y meddyg ?' »ofynai y gohebydd. I D,3, ateb li Mrs DAvies Ymwelais t 'f; It a dim iia: ua phedwar o feddygon, yma ac nnwn trafi ereili, ond ni w iieth ell eyffyrLut y lies I lleiaf ] mi—o lei it dyvvedai un fod fy sefyUra i'w briodoli i newid aeth yn fy mywyd.' A gawsoch rhyw driniaeth arall ?' f s Do, rhoddais brawr ar amryw o'r hyn a etwir cy- I I ff ffyriau ar ddull peleni, Syrup, meddyglaethau, &c., j^Sf 'r 1 oild nid oedd un o honynt yn wneyd i mi y lies lleiar M mewn achos ddifrifol a fy eiddo Pa fodd, icily, y gwdliuwyd cl1wi?' 'Wei, oedd yr atebiad, 'oddeutu wyth mis ynol, darllenasom yn y South Wales Echo am aches a ym- debygai i iv eiddo I, yr nwn a wellhawyd gan Dr YA r ffii i &X- Slater's Bio'od ;Viaking Tablets. I gario allan gyngor M/ W I §|r fy mhriod, antonais am tlychaid. Ni cnymerais y I I II moddion cyn hir yn y daethum i deimlo yn ^ryfach "SH k, 1 |Lj lleihaodd curiadau fy n ha on, a dechreaodd arliw j! ddyf ol, wehv y ^waed fyned, ac yn ei le daeth gwaed •*rr coch, iachus. Erbyn hyn y mae yr o'wg welw a | ^lj! ■ImnWY^Vi fSpr f Uwwd yn mhlith y pethaua tu. rarheais i gymeryd II y Tablets yn oi y cyfarwyddtadau, fel erbyn hya yr wyf mewn iechyd gvvell na< y dysgvvyliwn fod. brail ,f eto vvneud gwaith, ac y mae fy egtii a'm nerth wadiei adfaryd fel yn yr hen atnser.' 'A yd/ch yn priodoli eich jwelihad i Dr Slater's Tablets ?' • Y'n hollol felly,' oedd yr atebiad diymwad. Yr wyf yn dioich i Dduvv am y troad lwcus ddaeth a Dr Slater's Tablets i fysylw acjiddynt hwy aa uui4 yr wjf yn priodoii y gwailnad tryiwyr < gefais ganddynt. i I y 11 "21* A oes <enych ryw wybodaeth bellach am weilhad .an y Tab ets hyn ?' Oes. gvvellhaodd fy ngeneth techan o wendid a diffyg gwaed, ac yn yr achos hwn cawsanf effaith arddercuog,' NID D?Slater's vw Blood MaKing Tablets YN FODDION GORWEITHIOL, ond yn GYFFYR CRYFHAOL a GWAED GYNYRCHIOL. "ARGANF iDDIAD MvVYAP Y BYD! Yn gynar yn yr 20fe i ganrif hon gwnawd darganfvddiad a ganlyna yn ddiddad! mewn achubiad myrddiynau o fywydau/ Y mae Dr. Slater—meddyg Seisnig enwog—wedi darganfod, ar ol vr ymchwiHad mwyaf manwl, y moddion sydd yn ddia nheuy gwaed- gynyrchydd a'r "cryfhaydd a adnabyddir. Gelwir y moddion yn DR. SL VFER S BLOOD-MAKING TABLETS." I fynegu y gwtr mewn ychydig eiriau, y mae y Tablet yn cynvrchu gwaed pur, newydd, coch. Ein gwaed benderfyna ein hiechyd. Gwaed tlawd, dyfroirac anmhur sydd gyfrifol am anhwylderau difrifol megys gwaed anmhur, darfodedigaeth, parlys, St. Vitus's dance, poen pen, g.vynegon, &c. Cyn y cyrhaeddir y clefydau hyn dyoddefir poenau ofnadwy sydd i'w tadogi i waed drwg. Y mae y perchenogion yn foddlon rhoddi eu cynghor yn rhad, os digwydd i chwi fod mewn amheuaeth o barthed i addasrwydd y Tableni gwaedgyrcho! i'ch achos chwi, neu unrh w bwvnt arall o berthynas iddynt. Nodwch areichitythyr" Ad- vice," a chyfeiriwch ef i'r S!?ter Medicine Co.'s Laboratories, Greek Street, Leeds. Gellwch gael Tableni gwaed-gynyrchiol Dr. Slater oddiwrth yr holl fterytlwyr lleol, neu yn uniongyrchol oddiwrth y Srater Medicine Co.'s Laboratories, Greek Street, Leeds pris 2s. 9c. y blwch. Gellir cael blwch yn cynwys pump cymaint am lis., sef pris pedair blychaid. Nid oes ond Dr SLATER'S Y mae Influenza, neu La Grippe,' yn an- a 111 i Z 1 t hwylder ymdaenol, yr hwn ar brydiau yn ddi- weddar a ymdaeuodd dros Ewrob. Yn ystod y gan if daiweddaf cafwyd dau ymdaeniad di. frifol y nail! yn 1847-8, a'r Hall yn ddiwedd- jajyia^ arac yn 1889-90. Mae y dolur yn parhau yn gyffredin i raddau, ac y mae yn ofynol i bob I » H|ii B I HHHft' dyn wylied rhagddo. Y mae yn heintus, ac vn ymdaenu yn fwy cyflym unrhyw ddolur Hffl f JB gwybyddus arall, a chanoedci yn cael eu tar- | 4| P HBHHy aw bron yn uniongyrcdol. Y mae hyn yn ddi- amheu i'w briodoli i'r fLith fod hadyd yr af- i^Hr iechyd yn yr awyr, r.c nid yn y cyfansoddiad 1 ■ | 1 § I W dynol. Y .mac felly yn cael e anadlu i'r ys ™ k gyfaint, ac os na bydd y gwaed mewn sefyllfa iachus, a'r organau mewnol yn alluog i wneyd i ffwrdd a'r hadyd, daw yr afiechyd i mewn. Yr argoelion cyntafydynt fflts o gryndod,poen yn y llygaid, poen yn y pen a'r cefn. Daw y dyoddefydd yn wan ac yn Ilethol, ac mewn rhai achosion uiir. y 'diarrhaea.' Y ffordd oreu i sicrhau iechyd ydyw edrych ^na fydd i'r cyfansoddiad i redeg a Y mae Dr. Slater's Tab ets, drwy gynyddu cylchrediad y gwaed, ac yn ychwanega gwaed coch a phur, Yi1 gwneyd pobpeth a elhr yn y cyfeiriai h'vn a phan y defnyddir hwynt, nid oes gin y dolur hwn y go- baith lleiaf. T Medda y Percbenogion y fath ymddiriedaeth yn ngallu difeth eu moddion, Tablenj Gwaed-gynyrchio! Dr. Slater, fel y maent wedi penderfynu anfon allan nifec cyfyngedig o flychatt yn rhad (o faintioii y rhai a wenhrf urn 2s. 9c.) i bob dariienydd o'r papyr hwn Coupon Rrud. a dorant allan y OU))[1 isoi, ac a anfonant stamp geiniog Tableni DrSlater i dalu tr ail y clu'ii .vL at y Slater Medicine Laboratories, Greek street, Leeds. Bim ond un blwch i bob cyfeiriad. Tavian, Chwef. -Ored. Cliiidenlsp, e. Beef & Malt Wine. y m-lie G v.? } eidenmg, Beef a Malt yn sefylJ fel y goreu, a chynwysa Doury Port, M )~,q .ie ^eer', Jeliy, a Sudd o'r Brag, ac mae yn faethlon a liesol. It. '11' Ysgri (ena m ,'ddyg cawog—" Yrwyf \vc H rhoddi archehion yn ddiweddar, ac wyt yn ->) f; ?Wt' Glendening ya profi yn effeithiol a nser afiechyd maith, fel hauL, ty ^h > O-nie,- etyn rhwydd gan ddyoddefwyr, gyda nerth parhao!. ac o fudd n i;idu -i, J.10i n "et hvvnw, pin na all y dyo -defydd gytne^yd bwyd arall.' Gellu e. gaei ddiru chwegnwyddwyr trwyddedig, fferyilwyr, mewn poteli, am 3/9 a 2/- neu 43 li-" gas! sarnpe drwy y llythyrdy am 2/ ond anfon at—• W. Glendeniog a'l Feibion, (Cyfyngedig), 67, Shaftesbury Avenue, Llundain. 33, St. Mary's Place, New=Castle=on=Tyne. 81, Commercial Street, Dundee. Dywed y Lancet—"E > 1 t:eef a Malt Glendening yn adgyfnerthol ac adfywiol." G I d i! s A..A .H. k..? )<D J Beef & Malt Wine. i

'-Y CYNGHERDDAU CYSTADL'EUOL.…

[No title]

'iT!BYR-GOFFA AM Y DIWEDD…

-———— :o:———— ODLAU SERCH

...,. )'" !CEINEWYDD A'R CYLCH.…

[No title]