Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Meddyglyn Gwlybyrol v. Peleni. Darllenwch yr Adroddiadau canlynol o Gymru. Dangosant brawflon eglur fod Veno's Seaweed Tonic aVeno's Ligh,tningCougli Cure yn gwnpyd gwrhydri dyJdiot na eled"y gwahaniaeth mawr wnant yn^efynETeu^iech^6. Y maent^wedi^sefydlu An iddynt eu hunain yn Nghymru heddyw am eu rhinweddau lachusol a nerthol, VENO'S SEAWEED TONIC, wnant yn ami vr byn fetha y meddyg. Y mae y feddyginiaeth fawr sydd yn dych welyd iechyd. Defnyddia y meddygon hi eu hunain, am ei bod hyd yn hyn y feddyg- iniaech oreu y mae gwyddcmiaeth wedi ddarganfod. Yn Uwchraddol i Beleni yn mhob Modd. Nid TW meddygon da byth yn defnyddio Peleni. Y mod<! i.wn gytaT- iniaeth yw mewn ffurf'gwlybyrol am y y nghynt nag mewn unrhyw foid arall. I mae y yg foi v,.nn'<! Seaweed Tonic m J yn eithaf rhesymol. Y mae meddyg.n.aeth w ybyrol M yn c:iel ei gym^ryd fyny gan y ac yn cae e afiechyd, yn llawer mwy buan nag a neir dt wy bele teimlir eu ystumog am oriau cyn eu chwelir, ac ya ami cenr hw/nt i ff^di cyn y teitnlir eu heffeithiau. Y canlyniad yw na chyffyrddir a'r afiechyd o gwbl. Peidiwch Annghofio y Ffaith hon Cymerwch Veno's Seaweed Tonic, a phrofwch drosoch eich hun Y mae yn effeithio yn uniongyrchol ar bedwar organ fawr y corff-yr ystumog y. afu yr aren au a'r gwaed. Gwellha yr holl aflechydon a gyfyd o'r ™ traul, gwynt, afu drwg, cefn gwan a phoenus, arenau drwg, poen pen. Y mae yn glanhau y gwaed ac yn cryfhau y galon. Veno's Seaweed i onic Y Feddyginiaeth Fwyaf Lwyddianus yn Nghymru. Crviliawr a Rhoddwr Iechyd. t RHESTR 0 ACH05I0N CYMREIG. Achos o Gasnewydd. Wedi ei wella ar ol dyodief am 20 mlynedd, yn ystod pa gyfnod yr oedd yn rhy wan i gerdded i'r gw-.ith, Y gwell- had wedi ei ddwyn oddiamgyich gan Veno's Seaweed Tonic. Mr W Francis, 3, Agincourt street, Crindau, Casnewydd, a ysgrifena—Meh- efin 6fed—Mr Veno,—Anwyl Syr,- Gyda boddhad mawr yr wyf yn wyneb agored a gonest yn rhodd' tystiolaeth i Veno's Seaweed Tonic. Dyoddefais am 25 o flynyddoedd gydag ochr ac ys- tumog dost, a chefais boen mawr bob dydd yn y gwaith. Yr wyf yn awr yn dymuno diolch i chwi am eich meddyg- iniaeth ryfedd, yr hon a'm llwyr well- haodd. Bydd i mi ei gymeradwyo i bawb. Gallwch wneud y defnydd a fynwch o'r llineilau hyn. AcKos o Llanelli. Profir yr achos isod gan Mr D avies, Chemist, Llanelli. C Rosser, 48, Island place, L'anelii, a ysgrifena Mehefin y JO-Mr Vena, Anwyl Sir,-Os gw ia fy ychydig eiriau canmoladwy les i Veno's Seaweed Tonic y mae i chwi berffaith roesaw i wneyd hyny. Yr oedd fy ystumog mor dost, fe' nas :'Hl1wn fwyta ua math o fwyd c: t. Yr oeddwn yn wan, ac nis gall- n n weithio, ac wedi llwyr flino ar fy ;11 vy Hyn oedd fy nghyflwr am naw i. N's gailaiy meddygon wneud dim i :i Yu g/maint ag fod eich Seaweed •yn cae! uchel gymeradwyaeth, meddyl- i: roeldi prawfarnynt. Darfu i'r dogn c. K Tf fy esoiwythau, ac yr wyf yn te iio yn aridercho-g yn awr. Yr wyf wee nreswyii:) yn Llanelli am flynydd- au. Y ■! ol i a /ny yn y t'yddin, ac yn bre.. ioi yn a .v rrchAe L tcknow ac mewn hi "c:-L v. vjiwch wrth hyny fod ty -y< v: it ei anmharw drwy ddyodde. i. Ni theimiais yn well erioed nag yn awr, diolch i'r Sea- weed Tonic. Gelhvch anfen unrhyw an ataf, a dywed if fwy am y Seaweed Tonic nag a allaf ysgrifenu." Achos o Dowlais. Boneddiges wedi ei hiachau ar ol blyri- yddau o gystudd. Margaret Price, Old station street, Dowlais, a ysgrifena Meh lOfed,—Mr Veno—Anwy' Syr, — Am flynyddau blinwyd fi gan ddolur yr arenau, dyfr- glwyf, a phoen yn fy nghefn. Yr oedd fy nghoesau, traed, &c, yn chwyddo yn fawr. Wrth weled eich meddyginiaeth yn cael ei hysbysu yn Dowlais, aethum i bwr i gael dogn rhydd, a phwrcasu dwy botel. Pleser genyf ddwyn tyst- iolaeth fy mod wedi derbyn lies mawr. Y mae y chwydd wedi myned i lawr, ac y mae fy archwaeth wedi dychwelyd, ac y mae fy nghwsg w^di gNella. Diolch am y feddyginiaeth dda hon. Achos o Aberdar. Mary L Rees, 61. Ssymour street Aberdar, ysgrifena Ebrill 22, 1901 Mr Veno, Anwyl Syr,—Yr wyf yn teimlo yn dra diolchgar am eicb meddyginiaeth ardderchog y Ssaweed Tonic. Nid oes iaith a fedr ddesgrifio y gwakaniaeth mawr y mae wedi wneud yn fy iechyd. Dyoddefais am ddennaw mlynedd oddi- wrth nerves drwg, yr hyn am dygoddyn rhy wan i sefyll, ac a wnaeth fy myvvyi yn boen i mi. Nis gallwn siarad a neb heb lefain. Yr oeddw i wedi myned yn llewygol, ac ni3 gal'wn gysgu dim yn y nos yr hyn ail gwnaeth yn hollol an- alluog i ddilyn fy ngalwedigaeth. Nis gallwn fynegi fy nheimladau i neb. Ar ot cymeryd amryw ddognau o'r Sea veed teim:ais yn ilawer gwell-teimlwn yn liawer mwy ysgafn ft on a llawen. Cef- ais fy hu-i yn eistald ac yn canu un di- wrnod gan mor hapus y teim'wn. Yr wyf wedi cadi am chwaeh y hire, ac wedi eisteid hyd 10 a 11 y no^, yr hyn nad y ellais wneud am 18 mlyneid. Yr wyf yn credu y dylai eica ill dlyginiaeth g ielei gN Jeul yn fwy hysi/s, a pilsser genyf dyst'oiaethu o'i ph'aid Mae Vena's Seaweed Tonic a Veno's Lightning Cough Cure yn cael e i gwerthu am Is ljc a 2s 9c y botel, yn cael eu gwerthu gan Fferyllwyr a gwerthvvvr nie l ;i.naetiiau drwy'r wlad. Gwertllir gall Boot's Cash Chemists ac Emrys Evans, Aberd"); David Richards & Son Abergwynfi R J Smith. Trecynon George, Mountain Ash Jenkins, Drug Stores W Harris, Merttiyr Oliver Dayies, Pontypridd: Richards, LI myopia U W Davies, Perth Rees Williams, Tylorstown teorge Pentre; a gwerthwyr meddyginiaeth yn mhob man. PROF. 1). THOMAS, M.H.P., M.C.F., T MAGNETIC HERBALIST, Nearly Opposite TURKISH BATHS, MERTHYR TYDFIL Advice Pree. Registered. Recommended by Fellow-Members U.S.A., England and Wales. Ladles & Gentlemen treated for any ailment. Call personally or send letter. Send birth-time. (1) Testimonial. Miss Mary Mazey, 27, Twynyrodyn, Mer- thyr. I cured her of pain in the cerebellum (part 01 the brain) in one magnetic pass, She says that she was two weeks in bed, and that the pain came in her head about 10 to I I o'clock every morning, and lasted 4 to 5 hours-most horrible excruciating pain Gives her testimony. Buffered full eleven months. (2) Te-: :nnyjal. Mr Williams, who crs bread for How- field's Bakery, his niece had not heard a clock tick for 24 years. With one treat- ment from me in 12 Mours heard clock tick. Two more resemblances of Christ's mira- cles added to the thousands for Prof. D. Thomas. Motto, Know for thyself." Tabernacl, Senghenith. o A GRAND 4L Competitive Concert ø Will be held at the above ch pel ø ON MARCH 15th, 1902. Voca" adjudicators: Prof Edw rds, Pontypridd Recitations E Evans, Esq., Councillor, Aber j Events Champion solo (any solo), confined to Male voices. hrize, 30s. champion solo (any solo) conSaed to Female oice s. 'V'/c. 30s. Recitation, open competition, any piece, prize I0s| 6d. For further particulars apply to the — ;Cret ry R MASON, 176, Commercial street yooRhenith. Bethania, Porth. Cynelir | Eisteddfod Pawreddog (Flynyddol) gyntaf yr eglwys uchod Mawrth=Gwyn nesaf, Mai 20, 1902. Bcit niaid y Gerddoriaeth' Mri Samuel Davies, G & L, Maesteg, a T. Powell, G & L, Clydach. Beirniaid yr Amrywiaeth a'r Farddoniaeth ■—Mr Thomas Drew (Y Dryvv), Tylors- town. I'r corau heb foduan60 mewn nifer a gano yn oreu, A'r don o flaen y gwynt- oedd' (Dr Parry). Gwobr, 15p, a bath- odyn aur, i'r arweinydd budaugol, a 10/6 i bob arweinydd anfuddugol. 4 I'r cor o feibion heb fod clan 40 mewn nifer a gano yn oreu, Comrades in Arms 3wobr tOp, a bathodyn arizn i'r arweinydd buddugol. I'r cor o blant, heb fod dros 14 oed, a gano yn oreu, Cysegriad' (T Price, Merthyr). Gwobr, 5p a bathodyn arian i'r arweinydd buddugol. Caniateir wyth mewn oed i'w cynorthwyo. Unawdau, lp Is yr un. Pob mariylion i'w cael gan-Mr Thos. Davies, Ysg., 12, Tanyrallt terrace, Birch- grove, Porth. Yn Eisiau Morwyn dda, rhwng 17 ac 18 oed. Ymofyner a Thomas, Red Lion Inn, Aberdar. ONV- id WF I Preliminary Announcement. PENDSR.YN H THIRD?ANNfUAL :-1 Bi^tsiifod W ll be held at the abava p!aca Oa Moaday, Jaas 9th, 1932. Chief C i )r.d —11 O'r d/faisr y llefais arnat' (Samuel). Pazi, 8p, and a value able Bito i tj sii^ceistui coaiuctor. MaleVjiee— L ttle Cnr^ii (B^kar) MaleVjiee— L ttle Cnr^ii (B^kar) 4p and a vl^ liS t) i IZZIHIA coaiictjr, W. f. B lVAN, | M. Ls .vis, j — Msddyg ffisgyra E n w og -0- D. Roaya Joasa A'i BM3 ssrraR, 104, SLil-st. Eayta*a@y —-9— Bydd Mr Tones yo birod i dderbjtn ym- weiwyr yn eu c vfe-iriadau ar y d^diiati Llun, M^awrth, a Sai wrn Hyd bedwar o'r gloch y prydnawn. Pob gohebiaethau, archebion, hvsbys- iadau, &c t'w hanfon i Mr G. M. Evans, TAWAN Gffiae, Cardiff Street, Aberdare. Nid Amdd ffyn, Goren TARIAN ond TAKIAN. Cydawn lar.

! YR WYTHNOS.

PWY YW PWY ?

Enwau Lleoedd Cymreig.