Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

! YR WYTHNOS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YR WYTHNOS. -0' Un o brif d jy^wyddiadau yr wythnos ddiweddaf yn y byd gwleidyddol ydoedd cyfarfod mawr y blaid Undebol, neu yr Undebwyr Rhyddfrydo!, fel y galwant eu hunain. Anhawdd gwybod i beth y cad- want eu hunaniaeth fel plaid, gan nad oes yr un dewin a fedr eu gwahaniaethu rhwng y blaid Geidwadol. Chwech o un, a haner dwsin o'r lla'l ydynt i bob dyben ymarfer- ol yn nau dy y Senedd. Ar y cychwyn, nid oedd yr Undebwyr yn proffesu croes- dynu mewn dim ond Ymreolaeth i'r Iwerddon, ond byth wedi yr ymraniad yn 1886, nid oes un o'a daliadau gwleidyddol cyntaf yn cael y sylw Jieiaf ganddynt. Dal breschiau y Ceidwadwyr drwy y tew a'r teileu y maent--ni waeth yn y byd beth fyddo ansawdd y mesurau a fyddo ar droed. o Yn y cyfarfod yr wythnos o'r blaen, yr oedd Due Dyfnaint yn tori erthyglau credo y blaid mor annibynol oddiwrth y blaid Geidwadol ag ?rioed. Digon gwir fod yr un mgen tramginydd-pwne y Werddon— o'u blaen yn awr, mor belled ag y mae a fyno plaid Campbell Bannerman a'r ewes- tiwn. Ond, a chaniatau fcd mwyafrif y blaid hon yn taflu Ymreolaeth y Werddon dros y bwrdd, nid yw yn debyg y gwelid ond nifer fechan or Undebwyr yn barod i dori y cysylltiad rhyngddynt a'r Ceidwadwyr. |' o Bernir mai gwaith Arglwydd Rosebery yn ceisio pysgota rhai o'r Undebwyr oedd pwnc mawr Due Dyfnaint a'i gyfeihion Nid 02ddgahv am brysurdeb o un cyfeir- iad arall. NiwyddisyniawayntTmi/n y mie'r cyn-Brifweinido.5 am daflu ei fach- yn. Bavyd yn credu mai tu Ù' llyn Rhydd- frydal yr oedd ei ogwyddiai. Wedi ei araeth yn Le'rp vl, dasth yn amlwg m il yn m'aysgjdlyn yr U.idebwyr y bwriadai geisio dd pathiuamyeaich at philcod. A chyn- hyrfu y d-vfr, a thibyrdiu o gylch y crych. iau gwleidy IdD!, o 3 ten Arglwyld R)se bery, a wnelai y bon* Idigion *U idabol ya eu cyfarfo I yr w/th us o'r blaen. Niioeid yr abwyd YmsroJrol yn effiithiil iawi yn mhlith y Rhyddfrydwyr; rhywun ym i ac ac-v oeld yn ei lynca g-rdi bi ts. iwelold Due Dyfaaint a'i gyfedliei m ti at nt l vy yr edrychai Rjsabary am diafayiiiiu i ffdrflo ei blaid nsw/Id; ac felly rhaii oeii gvvaeyd ymc'iviiiad 03 oeid v biaid vn parhau yn gilara ya y &/ II U l ie > \c os gwalid arw/diioa o van Id, us f) i p,- ry i A'gUvyid I I ar ryw gyfran o honn 1 oi l! i(H '\v wneyd on 1 cymhw/so maddion effeithio! i ragflienu y trychineb. Dynayn ddiau oadd swai a sylsvedd y cwrd 1 tIlTWr Uaiebol. A barnu jddiwrth si trad y blaii non, a chyffes canlynw/r Campbell Baaae^m.tn, un i fyaed rhwng y lJNY 'sfcoi i'r llawr ydyw Arglwydd Rjsbe^y. G tll dyn fod yn ben-campwr am diiefayedio ei fflin,*ell, ond wrth et throi 0 am »/ ch ei ben, a 10 chrasu coen pob dosbarth o'i ^yfeulion, ychydig geir-yn IJcH) i « li dew i h vrtv. Pe buasai ArgKvydd Riseoery yn efe ych u llai ar gampau 'siom bob ochr, gallasai fod yn nes i d lyfod yn geffyi blaen nag ydyw ar hyn o bryd. Gresyn ei fod wedi gweithredu dipyn yn fyrbwjll. lVl NY o bwyll, a buasai gobaith iddo feiru arwain y blaid Rhyddfrydol o eith lion yr amal- wch. Dichon y gall eto v.;grifenu yn fwy pwyllog ar ei I lechen Ian, .c y gwelir ef eto o flaen plaid Ryidfry Jol Unedig, yn ei harwain i fuddugoliaeth. M .d oes neb a wyr beth fedr dyn o alla dylanwad di- amheuol ei wneyd, serch fod y prophwydi gwIeidyddol yn ysgwyd eu penau wrth son am ei enw ar hyn o bryd. o A barnu oddiwrth yr arwyddion diwedd- araf, y mae ein cetnder Jonathan yn dech- reu ymysgwy-l allan o'i hen ddi! d Nid oedd yn arfer bod yn hoff iawn o vmroiio yn erbyo cnawd ac esgvrn o wenelyth Brenhiiiot nae yw Jonathan wedi ei wneyd o dd-my • haii gwahonol i rywun arall, er cymaint y mae wedi pregethu i geisio profi yn w'h nol. Gwelir ei dueddiad i newid ei ddaH ;> fvw yn awr ac yn y man er's rhsi blynyddoedd bellach Ymfalchiai fod rhai o'i ierctied — yn ngrym eu doleri, yn taflu merche Lloegr ai!aL orai cylchoedd urddasoL Ni waeth ganddo estyn ei law hvd waelod ei logell ddwfn, os y medr wneyd rhai o'i ferched yn 4rgiwyddesau a Ducesau. :Vlae wedi gwneyd hyny yn barod. Diolch iddo am ei barodrwyddvn cafeiriad hwn. Ped arosai yn dragyfyth elyn i draddodiadau ac arferion pendefi sol, cawsai morthwyl yr arwerthydd ddisgyn yn drwm ac y,i ami ar rai etifeddiaethau Prydemig. Yr wythnos ddiweddaf, yr oed i etn c-?fa- der Jonathan a'i hlant braird yn rny brysur i-gasglu .:o!eri gan eu fifwdan ianrhyded -a y Tywysog Henri, brawd Ymherawdwr yr Allmaen Ni fu y fath w'eddoedd a'r f-ath Hoeddio yn yr Amerig o ddyddiau Madog ab Owain Gwynedd hyd yn awr, ag a fu o Efrog Newydd i Washington wrth roesawu brawd y Kaiser. Sangai ein cefndryd ar fodiau eu gilydd wrth geisio cae! clpníwg arno, a bloeddient nes crygu wrth ei ion gyfarch' Daeth y Llywydd Roosevelt a'i ferch i'w gyfarfod i Efrog Newydd, ac ni hi y fath groesaw i estron erioed yn y Ty Gu yn. Barna rhai na fuasai waeth gan un Amer- icanwr pea elai y Tywysog a merch y Llywydd gydag ef i reoli ar yr aelwyd yn yr Allmaen. Ceir rhai yn dweyd mai cynllun y Kaiser oedd anfon ei frawd i'r Amerig er mwyn enill serch a doleri Jonathan. Nid 'i pob Ymherawdwr sydd mor hirben ag efe Mae yr ymweliad yn llwyddiant mawr, yn gymaint felly fel nas gwyr Jonathan na l Ymherawdwr pwy sydd wedi cael ei an rhydeddu fwyaf' o—

PWY YW PWY ?

Enwau Lleoedd Cymreig.