Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

23 erthygl ar y dudalen hon

RHAI SYLWADAU.!

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

RHAI SYLWADAU. Pwy ddydd, bu y Brenin yn Burton ar ymweliad ag Arglwydd Burton. Dywedir iddo gael llawer o gyfrinach sut i facsi diod enwog Bass a'i nwmpeini. Darfu y law freiniol hefyd gyffwrdd y peiriant, ac yn weithredol ddarllaw 400 o farilau o ddiod- cryfach diod nag y mae Bass yn arferol o wneyd, er fod un arferol Bass yn ddigon nerthol i fwrw teyrnas gyfan lawr yn bendramwnwgl unrhyw ddiwrnod or wythnos. A beth fyddai coron, a beth fyddai gorsedd rnewn gwlad a'i phobl yn chwil-ulw feddw ar hyd gwyneb ei thi r Fe fyddai yn olygfa ddifrifol o sobrl o Mor bell ag y mae canlyniadau yn Y cwestiwn, fe fyddai cenedl yn tori ei sych- ar ddiod fain yn well na'r geneal fydd yn codi'r bys bach, fel y dywedir. Fe fyddai y sawl fyddai yn ei gwerthu byw o leiaf ddeng mlynedd yn hwy, a chofiwch chwi y deng mlynedd oreu oi fywyd y deng jmlynedd olaf, oddigerth iddo fod yn y tlotdy neu'r carchar; pe byddai y deng mlynedd cyntaf, fyddai dim cymaint o bwys, debygwn i. A byddai Arglwydd Burton yn foddlon, wy'n sicr, i roddi y tair miliwn punau gafodd am ei ddar- llawdy am gael deng mlynedd o atodiad o'i oes, os yw yn meddwl fod bywyd yn werth i fyw. o Ond nid wyf am areithio dirwest; 0 na, nid yw hyny yn y ffasiwn y blynyddal1 hyn, Er fod llawer o bethau a llai o fri yn nglyn a hwy, na siarad dirwest yn boblogaidd ac os oes rhywrai am eu rhyddid, a dyferyn bach ar ei ol, eu busnes hwy yw hyny; ac os oes rhywun am gerdded prif ffordd t)ywyd dipyn yn sigledig, eu bu&fies kwy yw hyny hefyd; ond nid ydynt o faivr gwerth i ddringo'r Wyddfa. Mi welais un o'r cyfryw yn cyfllawni yr orchest hono, fond welodd ef ddim c'r haul-hyny yw, ddim o'r ochr ddeheu iddo. o Un o olygfeydd tref Burton yw Eglwyg St. Paul, neu St Burton, yr hon a adeilad- wyd gan y diweJdar Mr Bass. Beth sydd i gyfrif am weithredoedd darllawyr llwydd- ianus yn adeiladn eglwysi, nis gwn, oddi- gerth mai yr un cymhelliad ag oedd mewn oes mwy pabyddol ag a phriJ yn 'arian cydwybod.' Paham yr adcdadodd Eglwys yn hytrach na thlotciy, auhawdd gwybod, oddigerth am fod clochdy a chlychau yn nghysylltiedig a'r blaenaf, o Ceir cyffro yn mhlith Rhyddfrydwyr yn y Senedd, a thrwy y wlad, yn herwydd pen- derfyniad diweddaraf Arglwydd Rysebery. JBu ei areithiau yn Chesternetd a Liverpool yn destyn siarad dyddorol ar amrywiol bwyntiau y gwahaniaethau oc Jiwrth gorff y blaid dan arweiniad Campbell Banner- man. Yn ddiddadi ceir llawer o ganlynwyr i Arglwydd Rosebery ar yr adeg bresenol yn herwydd ein cysylltiadau tramor ond peth dros amser byr ydynt, gobeithio. Yn nghylch ei raglen gartrefol, mae yn llawer 5awn ysgafnach oa'l' hon a adnabyddir fei Rhaglen Newcastle. Fel etifedd gwleid- ol Gladstone y daeth A rglwydd Rosebery i'r safle o arweinydd yr oedd llawer o an- foddlonrwydd yn mhlith y Rhyddfrydwyr ar yr adeg. Yroedd gwasanaeth Harcourt ac creiii yn hawiio rhagorach cydnabydd- iaeth. Pwnc mawr Resebery oedd diwygio Ty yr Arglwyddi, gan y credai mai cyflwr a.nnghynrycbio!iadol hwnw yw rhwystr cnawr deddfwriaeth. Ni fu tymor byr ei arglwyddiaeth fel prifweininog yn llwydd- ianus—ni chafodd y cynorthwy ddymunai gan rheiyw'r blaid, ac y mae yr un gwahan jaethau yn weladwy er hyny. IT)

Dam wain Angeuol.

HEL\ NT LLWYDCOED. -Of--

RHIGOS.I

NODiON O RHYMNI. j -0- .|'

TREALAW.

IMOUNTAIN ASH

! Clywedion o Gwmaman.

ABERTAWE. --0-

"RHANDIR" A MR BEN WILLIAMS.

CYMERIAD MR DAVIES.

V DORF.

Y CADEIRYDD

ARCHDDERWYDD Y CYFARFOD

JWELE Y RHAGLEN AM Y NOSON.

Y CADEIRIO.

DAMWAIN ANGEUOL YN LLANELLI.…

FERN DAL] £ ,

PRIZE DRAWING EVAN RICHARDS…

Advertising

Marwolaeth Dr. G. Clement…

o Pwnc y Doctor.

[No title]