Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Astudiwch eich Iechyd Ni "wna eich as- tudio chwi. AE L yn R, y mae eich holl gy ..jsasoiiiad al I irefa, a; y i agorai glefyiau i ddyfoi i fewn a arweimani fslaaiiia u difrifol. IECH ff D C F I fynu gweled fod.y_,Gwaed yn cael ei gadw 3 >riflith R< dd o bob anmhuredd Cofivvch y dyla: Iechyd gaei eich Ysiyyiaeth Flaenaf, .RlJ' "°o&m c I Blood PI! LB. -0- Crlanhant y Corff Anmhuredd GWELLHANT Anmhrisiadwy rr Bobl cymerwch Hughes's Poen Pen, Diffyg Tratsi, Biliousne\s,Gwynt, Afu Drw* Corff-rwymedd, Scurvy, Penddynod, Clefyd y Bream Eczema., y Blast, Erysipelas, Nerves Egwan, Fits, Gwynegoij Rheumatism, Piles, Poen Cefn, Lumbago, Tarcdianc ar y Cbeiydan 1 Crcen, Iselder Yscryd, (Gaa. sicrhau gweithrediad iachu-oi tiol 3kaii.au mewnol y cyf&nsoddiad, Brr hm hau a chyfoethogi y gwaed a'r elfAnpl joddant, — TREIWCH YN DDIOED HUGHES'S ,iiJ >tie ,,0 Blood Pills, v Mynwch weled fod Ilun y galon ar bob blwch. Heb "3 hyn twyl ydyw, Mae yn feddygidiaeth anmhrisiad at y gwaed. Gwella ydoliir I an ar ol. ,< i bob p eth tarall fethu. Heb oeda, smfoawch am Iwti I o Hughes's Blood Pills. Gwerthir hwynt gan bob Chemist gwesthwr Patent Medicines am IS I#C; Jgs gca 4s 6c, neu danfoner eu gwerth mews' stamps neu P.O. r r gwneuthurwr,—}&€0f Hughes, Matouf&ctraing Chemist, Poaartfc CMdiff. A0'N 0 A-A Eli at bob Clwyf. -0: 'GOMEjR/S BALM a lacha glwyfss 2i;r > traed, chiimu, pe% gwddf, Bryr]pil«>r manau Hidi-og a. digroenedd, comwydyd* crawnllyd, coesan drwg. GOMER'S BALM a ilcha brona,u a pot, bxoaa" delimit, Piles, trgedcAwygcd4 fconadau allan, crach yn mhenau a gwym ebau plant llygiiadaa a llosgiadau JJ mhob rhan dr corf. Ar wetth gan bob Chemist a gweiibw: Patent Medicine am is. i^c. y blwefe, set danfoner eu gwerth mem stamps i 4 JACOB HUGHES, Manufacturing Chemist* PENARTH. < ir MACHINES! SOUND, RELIABLE, AND BEST VALUE POSSIBLE. BUSINESS ON THIS BAS MUST SUCCEED, SUCH REPUTATION ONCE ATTAINED IS WORTH KEEPING. W. Griffiths, Clydach, ESTABLISHED 1871. With over Thirty Years of Practical Experience in the Sewing Machine Trade, nd have sold over 8,000 Sewing Machines, surely have a claim to your kind attention new offers yolatest points of Science n o • V nnhiriAC Sewing Machine Mechanism, waranted to be ^eWlllg cldl-LUcb durable, rapid and strong, yet very cheap, o rt l\/r« Young wives, the Penny saved is as good as be Wing LViaCIllIlOh Shilling earned Send for Lists, Study Economy an the best Machines at Bottom Store Prices 10 years warranty with Macnine Tr • The Celebrated "Automatic Knitting Ma- JbLlIlttlllg W acnine chines," so ver> v*1' known in South Wales, -| • ranks about the easiest, quietest, and most Knitting Macnine I durable. Good discounts for Cash or Easy PAYME Terms Free. Please call, or write for our Illustrated Catalogue, VI, GRIFFITHS, Sole Agent for South Wales Washing & MASHINING MADE EASY with my combined Machines* o tv My customers crowd arround me with faces beaming with angling joy on Market Daya always giving high credit to the labour a g | saving Washing and Mangling Machine. Lists on applica lviaclimes• tion, grand discount for cash. Carriage paid to next station- Distance no object. Branches— Neath, Llanelly, & Swansea Markets. Postal Address-J w. Griffiths, Clydach, R.S.O. Machines! Maciiines 3 LLOYD'S Al DOWLAIS, White Oil. 10 From N., S., E., & W., Folks are Writing In Praise of this I Wonderful Painkillet. A remarkable accumulation of UNSOLICITED TESTIMONY offers the mostcon incin gvproof of the almost MIRACULOUS EFFICACY of this marvellous preparation. Many costly reme les may relieve the sufferer, but this X5FKXPE.NST.VK one CULTES THE FINEST ItliiMEDY 05T The Public are earnest WARNING KARTH FOR I ly requested, in their Itisnecessarvtowarn WEAK BACK, Invaluable own interest, to insist it is necessary to warn v^fiAR JOINTS for uPon havlng the genuine readers of the many & SINEWS, Athletics, &c. T T NVR)JO spurious imitations of SPRAINS, BRUISES, CRAMP. this old-established & Sore T^oat, Bronchitis Whooping Cough. AL DOWLAIS | Recommended by Doctors. ATT renouned gt. John s Ambulance Lecturers, and WWilli. UIL, JN urfes everywhere. PAINKILLER." NEVer fails in the Time of Need. and refuse aU substitues LLOYD'S Al Dowlais White Oil and Lloyd's forGout and Rheumatic Ovulettes constitute an ir. resistible combination which quickly conquers theworst cases of Rheumatic Backache, Sciatica, Neuralgia, Lumbago Quinsy, and Muscular Pains. Price of Oil, 1/ 1/9, & 2/9 per bottle, ^TRIOE of Ovulettes, 1/LJ per bottle. Unrivalled for Oleansting the system, Purifying the Blood, and Kil- ling Diserse. Of all Chemists and Stores, or Director. H. M LLOYD .M.R.PH.S., F.R.M.S,, Manufact. Chemist, 28, Victoria Sq., Merthyr. I I -J A, ro L E 'T DEAL AND e lit: (i mz 'fRESH AF-D AT WifOLESALE PRICES. DIA!ilONDS\ AND RIEG.S,, BFoocHES, BPACELETS,ELECTRO- PLATE. BILVERilARE, CUTLEiiY, THOUSANDS OF lVL¡-\GNIFICENT BAhGAINe. 1^^REAL COLD WATO'HES—21/- 1 Cream or Gold Dial, Richly Engraycd Cases.' J REAL SILVER GICARETTE CASES 12/6 M 3L Plain or Engraved. SILVER MATCH BOXES, 3/6 PP ■ A MONTH'S FREE TRIAL DIAMOND & is CARAT COLD RINC-25 1 Hj PURcWASE-SoNEy* RE^ Hal' Hoop, Claw Setting, Five Real Diamonds. Bj|| Ssl TURNED IN FULL IF SAT- TUC u AVCI awebi II AB AAI# SB ISFACTION is NOT GIVEN. THE MAYFLOWER" CLOCK— 9 @ K m H. SAMUEL PAYS RAILWAY Polished Wood Case, Brass Pendulum, 14§ ins. MM FARE within a radius of 30 miles, High, Powerful Alarm, Goes for £ 0 hours; a PP HI to ALL spending 25/- and more. Popular Favorite, Sells in Hundreds. IH THE finest selection in the kingdom. Sf| B CALL TO-DAY, SATISFACTION GUARANTEED. ■ B H. SAMUfL MarY-!3treet, Cardiff. f 1 O, Doctor Anwyl, Sefwch. ji am foment! A rhaid f Y i fy anwylyd farw P 3 YCHYDIG OBAITH OHONI SYI)D GEN;VF- OND TREIWCH TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Yr hwrt n srynw-t samel Cymreisr pur a sud 1 o'r rfail puraf a mwvsf effeithlol wedi en cagglunr fnnd.'opdd Cytnru. ya y tvin !r pr'od J, paa mae eu rhmweduau yn y perffcithr wy M m vyat. Bronchitis. Mae rcileedd o biant yn marw yn fiyuyddol o'r Bronchitis, y pas a'r crwp. Dyma ddar- ganfydniad rhagoroll iachau y cyfryw afiech ydon. Mae yn aniBhrisiaawy i bersonau a brestiau gwan, mercbed gv anllyd, a pblant. Iacha wedi i bob peth arall fethu. Iaeba beswch, anwyd, asthma caetbdra. Iachaodd flioedd o biaet o'r Bronchitis a'r pa-3. Tacha am pwilt pan y bydd punoedd wedi eu gwario yn ofer. Treiwch ef, Os oes genych besweh, treiwch ef; os oes genych auwyd, treiwch ef, Rhydda y fflem, cynhesa y frest, a rhodda gwsg pan byddweh am nosweithiau heb orphwys. Darllenwch yn mhellach. Tystiolaethau heb ofyn am 4 danynt. Teilwng och sylw. Ysgxifeua boneddwr—Teirelaf yn ddyledswydd arnaf eich hysbysu fy mod wedi bod yn defnyddio Tudor Williams' Falsam of Hotey yn fy nheuiu, yr hwn sydd yn lluosog, am Syayddau, ac yr wyf wedi profi ex werth, gaa"ua chefais ddim ara I mewa acbosion o besweh a'r frech gosh, pas a Broochitis, gallaf ei gymeradwyo i tieni at y cyfryw ftfieQhydon,—Yc esddoch yn ddiolchgar.—"WM. HAR.D1NG. t Aflentt Tredegar Wharf Estate, Newport, Mon. Derbynir bwrjaelat? « Ljthyran bob lydd ac taae yr hyn ddvwedant am Tador Wiiliaros' Balsam of Honey yn rhywbelh rhyreaa«j» Dywed Ymri Heddweh—Yr wyf wedi eich Sitsam of H mev ynfeddygiuiaeth effeith- iol at Broich,tis. Tystiolaeth Boneddiges- Ysgrifena o neldigpg adcabyddtis o Strond—Iichaold eicb Balaam of Honey fy mach- gen bach. Anfoewch botelaid arall i mi. Y mae genyf ferch yn arfer cael y Crwp. a bob amser yn arferol o gael eich medilyginketa yn iiesiol dros ben. Gwellhad Umongyrchol- TEILWNG 0 v8TYFiI ,KTii—&yr,—uymuna fy ngwraia; arnaf eich hysbysn fod eich Balsam of Honey wedi profi yn 3Ieso! iawrs yn y teulu (wyth mewn nifer), Mor fuan ag y gwna pesweh nea anwyd wneud eu hymddangosiad, rhoddir dogn o Tndor Williams Balsam of Honey ar unwaitb, a pharbeir gydag ef nes bydd yr anwyd wedi ymadael. Oyn defnydd- io eich Balsam byddai y piant yn wael iawn gydag anwyd am wythnosan ond yn awr, trwy gymeryd eich meddy-iniaeth, ychydig iawn o annghyfleusdra a achosir. Bydd effdtith 11 y Balsam yn rhyfeddol, a r plaat yr, hoffo bono.—WALTER J, BRETT, G,M. Headmaster, Severn Tunnel School. Darllenwch eto- Darllenwch yn mlaen Argymhellir gan Feddygon a Physigwyri Y MEDDYG-Ysgrifena Dr Clark, Friars Road, Londou-Mae yn bleser mawr genyf dystio i ragoriaeth eich Balsam of Hooey, ar bob darpariaeih cyffelyb sydd yn y farchnal, Gwnaf hyn ar fy nghyfrif fy hun, ac heb i hya gael ei ofya oddiarnaf, gau yr ysfevriaf ef yu rhodd fawr i'r cybcedd. Dywed Fieryllydd o Gaerdydd —Yr ydwyf yn gwarthu mwy o B-ilsatn of Honey Tador Wiliiems nag o unrhyw feddygmiaeth arall at basweb. Dyni opiuiwn yr holl S^eryli^yr drwy Gymru. z;1 Y feddyginiaeth effeithloiaf at holl anhwylderau v Frest, y Gwddf, a'r Ysgyfaiufc. Nid y n yw byth yn metha rhoddi rhvddhad uniongycchol. a oes Litiiaau n, Ooiain, na Morpam ynddo. Edrychwch at eich lechyd- Y Cyfoeth Penaf. Byddwch ofalus mewn pryd chwi oil sydd yn dilyn galwedigaetban, pa un ai yn yr awyr i. Ted, neu swyddfeydd, neu siopau, ag ydych yn cael dylanwadn arnoch gan binaawdd an. st ilog Prydain Fawr. Peidiwch seliwair gyda pherygl, ond ewch rhag blaen am Tudor Wi ams Balsam of Honey. G OHELIAD—Mae Hawer o Fferyllwyr diegwyddor a wthiant eu darpariaethau gwael eu hu iain. Pam na fyneeh gwerth eich harian a chaal y feddyginiaeth wirioneddoi ? Na phersvradier chwi i gymeryd yr on arall ond Tudor Williams' Patent Balsam of Honey. Mae yn well na'r un feddyginiaeth arall yn y farchngd at Besweh a r ifsgyfaint, gan er ¿od y puraf a'r gwerth goreu am arian. Yf Gwjrthir gan yr holl Chemists, Druggists a e Stores deon V by-d mawu potali la. lie 2b 9c, a 4s 60. Potel Sampl, a'r cludiad wedi eu dalu. Is 3s, 8s, a 5s. each. D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L Medical Hall, Aberdare. Coughs-Marvellous Results. THE COLTSFOOT ELIXIR, I A GREAT WELSH REMEDY. 1 I Constant Reports received of its superiority over foreign and other preparations. I The Coltsfoot Elixir undoubtedly excells all as a reliable cure For j Coughs, Colds, Throat and Lung Complaints Suits Children and Adults. Pleasant to take. «-In bottles at is. i|-d., 2s. od. and 4S, 6cl each, all Chemists, or post free direct. j MORGAN W. JAMES, Manufacturing Chemist, Llanelly, South Wales. ——————————————————————————————————————! [BEFYDLWYD 1869 T I Freflerickl). E;Goorge,| [ ILate George Jones, formerly Isaac ivomas), I Argymerwr a Choffin^r, j I A L 24 & 25, Seymour Street,1 ,J 7 ABEE' AR wedf^l^hael vney^lyrj^^oe.wear?.M:ii"at:r 1 v aefno^th y m-Je ddyut bob peth angenrbeidio, at w»S«a«lI iTaS'/oy gW" Parohanog pobmsrtho Elor-gerbydau, Galar-serbydaurj Ao. — Rhoddir rhestr c brisoedd Bricked Graves ar ymofyniad. UiSIGf (JYPEIJI 5LQ Ti i k ii n ir» r t n ii id, sRjyvlJJil SLiiyar, i388DARE t P I i EGSuRE TRADE MARK.) t I t HUGH I COUGH MIXTm; ■ NO MORE Diffrealty of VO MORE Sleepless Mgbts. I 10 M tith bi'^ireisiug Coughs. DAViBS'S CODGE MIX 13EE for OOOGHS arDAVIES'S COBfiE M STUBS for COLDS ft i DAVIES'S OOUjCtH IffiXTURB for ASTHMA 1 1 DAVIBS'S COUGH MIXTURE fcr BFONCHTTIS I a- DAViES'S.-OOU&H J/aXTOEB lor EOARSKNESS 1 S DATIBS'S COUGH MrXTURE for BFONCHTTIS I a- DAViES'S.-OOU&H J/aXTOEB lor EOARSKNESS 1 H BAVIES'S OO0GH MIXTURE for .SrLUENZA ) £ m DAVIES'S OOJJ&H MIXTURE for COLDS A i DAVIES'S OOOOET MIXTURE tor COuOHS B DAVIES'S "CO-UGH "MIXTU3.E for SO«.E THROA.T I DAVIES'S COUGH KIXTDRB—Most SootMng 1 DAVIES'S "COUGH MIXTURE wannr the Chest # I DAVIES'S COUGH MIXTURE diss olveg the Pbleg» f DAVIESISOOUGH MIXTURE for SIN -:EaS i DAVIES'S COUGH MIXTURE—for PUBLIC DAVIES'S OOUGH MIXTURE SPEAKERS ly R K BL I | THK GRSAT TtTELSH RBMED?. gJJJrf. and 2 9 Bottles. Sold Everywhere. I Sweeter ha-i Honey. Jren like it I HUGH DAYIES, t, MACHYKLLETB. [ r DOWN & SON'S FOR GOOD SUBSTANTIAL Furniture, Bedsteads, Bedding, Carpets, &e., And every Description of HOUSE FURNITURE. Steam Cabinet ) 21, High Street, ) O T x j c~\ ir\ r* VVorks' & Morris Lane, J ^WaHoC The Largest and Cheapest Steam Cabinet Mauufactory in South Wales. Illusl: ted Catalogues free on application. Immencc stock to select from. Carriage paid on all Orders,above £ \Q, or delivered free in our own vans. Gweithiau ARISTOTLE, Yr Athronydd bydenwog, yn cymvys ti Orchest=weithia u a'i Gyfar-wyddiada u Meddygol, I Deuluoedd. CYFARWYDDIADAU I FENVWCw^, Ei Lyfr ar DDYR YS-BYNCIAU, itl Nodiadau ar WEDD-OFYDDIAIETZ (Physiognomy). Cyfrolau Cyfiawn, goreuedig, wedi rhwymo mewn llian. 256 o dudajen* The South Wales Coalfield ITS GEOLOGY AND MINES. New Book. Highly Praised. Illustrated* 206 Pages, Cloth Binding, Free by Post, 5s. 4d., from the Author- HENRY DAVIES, Avenue, Pontypridd. Treatment of Hernia. odgo s Patent Trusses for TL e alief and Cure ( if Hernia. J to Lancet October 3 f d> I88ft( says- <«lt i8 comfortable, adapts rea 1 y o the mo vements of the body, and .is very effective improvement of 7 rif sses, for the treatment of various kinds of ei ni'ii o owing t ne pri,1cjples laid down by I 'roffesor Wood, of Kings College He JspiitaI. PAKTicur.ARS.. -HODGES & CO., 80, Colleger Strccs, Chelsea London, W.