Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

XODION MIX Y FFOIvDIJ.I -0---…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

XODION MIX Y FFOIvDIJ. -0- j GanKosHafcd. -0-- Xo-s Fercher, Chwei. 26am, cynal- iwyd cyfarfod dirwestol yn festri Betli- esda, A., Ton, dan. lywyddiaetli Mr, T. Millward, cyÎreithiwr. Traddodwyd araeth feddylgar ac amserol ar yr 1 achlysur gan y Parcli. T. D. Jones, Bodringallt. Mwynhawyd cyfarfod dyddoiol a buduiol. -0- Cynaliwyd gw-yl de gan eglwys Bethel, T.C., i strad, dydd leu di- weddai. Cymerodd tua mil o bersonau ran yn y wledd, y rhai breswyliant yn nlhell ac agos. Canmolir y danteithion iiaroto-vvyd, ac hefyd y serchawgrwydd eatynwyd gan y rhai wasanaethodd wrth y byrddau, etc. Yn yr kwyr aed drwy brogram chwaethus mewn adrodd a chanu, y Parch. Thomas Lloyd, y gweinidog, yn llywyddu. -0.- Mae y Parch. J. R. Jamep, curad, Pentrebach, Mertbyr, wedi derbyn y cais i lanw curadiaeth sy'n nglyn ag Eglwys Sant Tyfodwg, Treorel, Mae ed frawd eisoes yn ein plitli, sefy Parch. Henry James, curad, Sant Stephan, Ystrad. Dymunwn lwyddiant pellach r brodyr parchus a gweithgar. —-o— Gweithiwr diwyd a theilwng oedd y diweddar Mr. John Ayres, Bodringallt I Terrace, Ystrad, Ehondda. Yn sydyn yn ddiweddar cymerwyd ef yn wael iawn gan effeithiau ffit. Bu farw dydd Mercher, Chwe. 26. Yr oedd tua chanol oed, ac mae wedi gadael gweddw ac aIDryw o blant. (Tn o'i ferched yw Miss Florrie A r<\«. y" hon sydd yn berdonyddes addawol iawn.. -0- Sals oedd yr ymadawedig, ond mae lie i gasglu fod ganddo barch i m fel cenedl a'n hiaith. Mae ei Want yn dal cysylltiad ag eglwys Bethel, M.O., Ystrad, ac maent yn gartrefol yn y (iymraeg, gan mai yn iaith anvryl a phwrpasol ein tadau y cynhelir y gwas- anaethau yn nglyn a'r eglwys hon. Daearwyd gweddillion y cyfaill Ayres dydd Llun diweddaf yn nghladdfa Llethrddu, Trealaw. -0- Mae cystudd caled a pheryglns Mr. James Coleman yn peri pryder a gofid i gylch eang o'i gyfeillion a'i edmyg- wyr, yn ogystal a'i herthynasau. Mr. Coleman yw sylfaenydd eglwys y Wes- leyaidSeisnig y Gelligaled. Mae yn bregethwr cynorthwyol hefyd gyda'r un enwad, ac yn frawd a ddylanwad mawr mewn cylchoedd ereill. Y gwir yw hyn, mae ei enw yn perarogli mewn bywyd ac i fywyd. -0- Tua dan fis yn ol bu farw henafgwr clw a Sais adnabvddus. Pan ar ei wely cystudd gofynwyd iddo os gael pregethwr i ddarllen a gweddio iddo. Llonwyd ei ysbryd ar unwaith, a'i artebiad oedd-" Mr. James Coleman farwn gael i wneyd hyny. Mae yn eJbyg iddynt fod yn cydweifhio yn yr un lofa. Clywais i'r cystuddiedig gael esmwythdra i'w feddwl, fel ag i'w gynorthwyo i fyned i'r wlad ddyeithr tudraw i'r afon. Mewn fua daii ddiwrnod ar ol hyny, diangodd ei eiiaid yn dawel ac esmwyth at yr Hwn tfj roes ef. Gwasanaethwyd yn ei angladd gan yr henafgwr paxchus Coleman. -0- Dydd Ian diweddaf unwyd mewn gian briodas Miss Gwen Iiees, 30, Mill Street, Ystrad, Ehondda, a Mr. John Edwards, Eedfield Street, yr un gymydogaeth. Gwasanaethwyd gan y Parch. T. I). Jones, Bodringallt, a ehymerodd yr hardd brioda-) to yn nghapel yr Annibynwyr, Poifh. Mae y briodasfereh yn ferch hynaf Mr. David Kees, gynt Aberdar; a'r priod- fab yn fab i Mrs. Edwards7 gweddw y diweddar Mr. Evan Edwards. Mae cysylltiadau v cyfeillion hyn yn barchus yn nglyn ag eglwyvS- Bodringallt a chyfeiriadau ereill. GWffilau Hwydd- iant a'u dilyno drwy eu hoos. --0-- Clywed fod y Parch. John Rees, ficer Treherbert, wedi ei ddewis yn ficer Ystradowen. Mae wedi gwasanaethu yn y cylch otfeiriadol am tua deng mlvnedd yn Nhreherbert, ao am fiyn- yddau eyn hyny fel curad Egiwys Sant loan, Ton. Mae yn gartrefol yn y ddwy iaith, ac yn otfeiriad a fawr hpffir. (jurwedda Ystradowen rhwng. Llantri- sant a Phontfaen, ac mae yn lanereh yr hoffa natur daenu ei gwiag oreu yn ftintell am dano. -0- Traddodwyd anerehiad arir K tJoleu- ni," o flaen Cymrodorion Ystrad nos Wener diweddai gan Dr. Morris, Tyiorstown. Gafwyd geiriau gan y Parch. Anthony Williams, Nathan Wyn, a Mr. D. Davies, lJrYIl Terrace. | Llywyddwyd gan y Parch. A. Williams. Dywedir fod y darlithydd yn esgluro ei destvn yn fanwl a deallus. Hwn oedd cyfarfod diweddaf tymhor y gymdeithas Iton. -0- Mewn perthynas ag eglwygHeisnig Bethany, M.C., Gelli, cvnaliwyd cyngh- erdd nos lau diweddaf yn nghapel Jerusalem, Ton. Y prif ddatganwyr of^tdent:—Miss May John, Miss Bessie Evans, Mri. W. Todd Jones a l$r. W. E, Llewelyn. Chwareuwyd yr erg-an gan, Mr. J. T. Jones. p,Finted and Published by Gwil^ia Oorgan Evans, at his General Pr«*fhg 19, Cardiff street, Abertiare, in the (Qonnty oi Ghimorgan, March 6, 19CJt

Advertising