Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

P ROF FWYD I'R GWANWYN. -0--

-:0:----...--Y DYN IEUANC.

1 EISTEDDFOD GADEIRIOL GOS'EN,…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

1 EISTEDDFOD GADEIRIOL GOS'EN, BLAENCLYDACH, Y GROGLITH, 1902. t. Beirniadaeth air y Traethawd. Derbyniwyd deg traethawd ar y testyn amserol hwn, a chawell cystadleuaeth ar- dderchog. Sylwir arnynt fel y daethant i'r llaw. Brig y Monvydd: Traethawd synwyr-lawn. ydyw hwn, bob tudaien o 00010. Fe aHai fod y rhagymadrodd dipyn yn hir, a gallasai llai o olioo diotfalwch yrnddanges. Eto, traetha,wd íYY'n gosod safon uchel i?w ddilyn- wyr ydyw hwn. Lief un yn Llefain: Dyma, eto draetxiawd manwl a galkiog. Ei fai yw ebrychu gpr- rnod, a phregethu'n baxhaus. Nid! yw calon y testyn yn y golwg o hyd; er hyny, ceir yma wmbr edd o bethau da. Syml: Tra,ethawd cyfla,wn etc. Nid yw'r iaith a'r sillebiaeth yn gwbl ddiw allau, ac nid ywr'r oil a ddywedir yn ddigon' agos i gwraidd y testyn. Eto, dynaa draethawd givych laTaJL Llais o'r Llu: Nid yw y traethaiwd hwn i fyny a'r td fu dan syhv eisoes. Gwelir llavver o ol brys arno, ac almwg yw fed yr awdwr am Jan,w'r tuda.leniaui mor rhwyddi ag oedd bosibl drwy beidio ysgrifenu yn glos. Ceir ynddo, ex hyny, raiÎ, pethau pur dda. TeTtius Tueddid. ni i gTedu, wrth ddech- reu air y traethawd hwrn, mai pregeth ar grefydd bersonol yr oeddem i gael, ond gwel- wyd yn amgen wrth ddarllen. yn mlaen. Mae'r iaith yn fynych yn wallus, a bradychiir brys yn barhaus. Etc, ceir rhai pwynitiau yn y traethawd hwn na chyffyrddwyd a hwynt or'r blaeni Gwledey-dd Effro: Tueddu i gymerytl1 goir, mod o amser i esbonio'r hunan-eglur y IDae'r traethawd hwn. Ceir ynddo, er hyny, beth- au gwerth oedi gyda, hwynt i'w he glum, ac y mae'r awdwr wedi cymôryd gofal mawr gyda'i waiiii. LIef o'r Anialwch: Traethawd wedi ei ys- grifenu'n glir a phrydferth iawn yw hwn. j Nid yw mor ne-wydd a thestynod a, rhai o'i flaenoxiad. Eto., mae'n ddyddorol a phleser- us iawn i'w ddarileni. Diwygi-wr: Disgy'na'r Diwygiwx ax unwadth gi,,N ar ei destyn fel eryr yn disgyn ar ysglyfaeth. Dywed lawefr o bethau halit a gwiir amserol. Bradychir diff yg ystyriaeth ar brydiaiu, a brys gydag ysgrifenu, fwy nag unwaith. T-rueni oedd i frawddeg lied chwydfc^vr derfynui gydag "Origin of Species Cl'ustfeindwr: Mae ymgais y traethawd hwn at fod yn deg a phawb. Maa idido wedd newydd, yn fynych., ar lawer o'r pwyntiau. Bradychiir brys yml8.i eto-, a cheir gwaU.au sill- ebol, a brawddegau cwmpasog. Gresyn hyn gan law mor gyfaxwydd ag a welix mewn rhanau exeill o'r gwaith Eto, dyma ymgais deg i ddweyd y gwir, mewn gwaed oer. Chwilotwr Beaau: Traethawd' hyno-d, o wallus yw hwn. Nid oes eisieu chwilcta. yma am wallau mewn brawddegaeth, a sdllebiaeth. Paham. hefyd y i-nynailr a,wdwr ysgrifenu brawddegau Saesneg, ac. yntau heb f-edru? Wedi dweyd1 hyn, rhaid addef fod yma eto syhvadau gwerthfawr a newyddr—ffrwyth darlleni a meddwl diweddar. Nis gwyddom., yn awr, sut i ddyfaxnu'r wo-br. Ychydig iawn o wahan'aethi sydd rhwng y goreu a'r gwaelaf. M'ae yma. gys- tadleoiaeth benigamp, a dichon y ceid bedrn- iaid gwahanol i dde^vis gwahanod rai yn oreu. Wedi pwys a. phiaryso drachefm, cawn) ma,i'r rhai sy'n rhagori ydynt: Lief un yn Llefain, Syml, Gweledydd Effro, Clustfeiniwr, a Brig y Morwydd; ac o'r rhai hyn, y goreu o ryrvv ychydig yn eini bairn ni yw'r ddau olaf; ac nis gailwn wei'd yh' well na rhanu'r wobr rhyngddynt. Gwiii.

--

3. Yr Ysgrif.

4. Y Farwnad.

5. Testyn y Gadair: "Ymson…

--;0:-P'ENYDARREN.

— :: ¡ Y PLA YN UGANTT> t.¡

---CYMDEITHAS L'ENYLDOL A…

..............-:0\:----ETHOLIAD…

—_:o: . | ! YMADAEL HEB RODDI…

vNACH DUR A GLO CANADA.' i,

Advertising