Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

tegHTi-irnftr^f - ■•"iwrn-imm-mn111iiJ::....…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

tegHTi-irnftr^f ■•"iwrn-imm-mn 111 J: IXXLYGFEYDD ODDIAR NEN Y TWR. -0- Wrth i mj, gadw gwyliadwdaieth gyson .orld.iar nen y twr, yr wyf yn canfod amryw \vdedjgaetb.au gwrthun. Ond: yr un sydd yn blino rwyaf ar fy ysbryd ydyw,- y weledig- aeth am ddirywia,d yr Egl wys GristicJnogüL Y mae swyddogaeth, ac aiwdurdodi yr eg- lwys yn ei gwneyd! y gallu, cryfaf yn yr holl fyd j ac etc y d-irywiad yr egiwys yn yr ugaiix mlynedid diwedidaf yn ddigcn i beri dychryn i bob Gristion cywir a, gonest. Beth, fcybed, sydd i gyfrif a:m y dirywiad' amlug a weiir yn merth a dylamwadi Egiwys Dduw y dydd heddyw, yn wahanol i'r hyn oedd hi gym ? Y mae amryw bethaiui i gyfrif am d,ano,. cud credwn tnai un o'r prif resymau vdyw. diflaniad y wialen geryddbl o'r liys eglwysig. Gellir yinholi, Paham y difiantxld! y wialen geryddol or liys, ac i bwy yr ymddririedwyd. gofai y wialen, etc. ? Y ma.e Duw, yn ddiau, ■wedi rhoddi gofai y wiaJten i'w bobl-y gwein- idogion, y b-ugedliaidt, a'r blaien,oriai.d, neu y diaconiaid. Ond y maent hwy, erbyn hyn, wexB myned yn rhy felfedaidd i geryddu a:el- odau rhwysgfavtr eu heglwysi. Y maent yn kollol amddifad, o wTokleb moesol ein tadau. Byddent hwy ym defrnyddio y wiaiea gerydd- 01 yn bur dirom weithiau, yn ol natur y trüSr edd-heb ofalu dim am safle gymdeithasol v tro-seddwr. I e, mor ifym y defnyudient etui hawdiurdod, fel y crynaa y trosed'dwyr mewn ofn, yn ngwytreb y condemniadi Ond y fath ydyw dafrawder a diffyg gvvroldeb y rhan fwyaf o swyddogion eglwysig y dyddiau hyn, fel, y mae yr oes benrydd sydd yn codi ynj medru tliystyru awdiurdodi yr egiwys mewns gwawd a dinnyg. Yn y gorphenol, fel cyfrwng i ddiogelu purdeb yr eglwysi, yr edrychid: air y wialen geryddol, ond yn y dyddiau hyn, I g;wialen ddarm-ygedig a diangen ydyw, ac 1-M'ly, wedi peidio a bod.. Fe ga crefyddwyr yr oes hon fyned i bob man a fynychir gan Want y byd, heb ddarbyn cery-dd yr eghvys, nac hyd yn nod ei slw. Gallant fyned i'r didawns a, bod yno hyd oriau man y boreu, yn nghanol rhialtwch a saivt lygredig annuwiol- I 6p dc.b. a. nesau at Fwxdd y Cymua ar y Sabboth mor ben-uchel a phe byddfent wedi treulio en hamseir yn holiol mewn ynipryd a, gweddi. Dywedir wrthym fod mwy na haner undeb yiri<lrechol y bel droecf yn aelodaiu crefyddol. Cyvfilydd gwyneb i'r egjwsyi y perthynant, iddynt, m-ewwn ni. Ceir lluaws mawr o'r rhyw fenywaidd, hefvd, mor hoff o ffug- y I cliwedlau iseil ac am-heus ag y'dyvv'r baban siigno o'r fron. Nid; oes ganddynt hamddien 0 gwbl i ddarlleni yr un gair o'r Beibl, o ddechreu Ionawr hyd ddiwedd RiiagfyT, ond yf hyn ddarllenir yn ffafriol ganddynt yn yr Ysgol Sul. Ychydag neu ddirn wyddant am y Bedbl a'i gyn;wys, ond y mae cynwys y ffug- ciwedlau dinys-triol yn gryno gandtiiynt. Cc;.dant yn fOTeu, ac ant yn hwyr i gy sgu- er cael hamdden i ddarlleni yr ysbwriel hyn. Collant ddagranu diangenrhaid1 a gwanstrafF- ant. eu cynheddfau goreui ar yr byn. na fu ac na fydd byth. Ond ni fydd i'r un angel byth gr«trelu yT un o'r dagiau gweigion hyn, ac ni fydd iddo byth gadw mewn coffadwriaeth tin math o gydymdedmlad diystyr darllenwyr y ff ug-chwedlau. Diclch i'r Nefo-edd nad yw yr oil c'r rhyw fenywaidd yn y darrlun a dynwyl Na, y mae genym heddyw entethod a gwragedd: a/i hryd ar ymddyrchafu mewn rnoes a. chrefydd, ac rhoddi galluoedd goreu eu by\vyd i fod! yn wasanaethgar i'r amcan hwn. Hanlds y groes ydyw prif faes eu hastudriaeth. Cod- ant; hwythau jttu foareu ac a.'nt yn hwyr i gysgu gan dreuiio eu hamser harnddlenol i drysori Gair Duw yn y cof, a gwnanit bob ymdrech gyda phob rhaini o wasanaeth cref- ydd. Y dosbarth hwn ydynt addtirniadau "Egiwys Dduw, ac y mae yr Ajglwydki yn cofio am y rhai sydd ym rn^dtlwi am Ei Enw Ef. "Fy llygaid sydd ar ffyddloniiajid y tir." "0 breswyl Ei drigfa yr €<&yjch Efe ar feib- ion dynjo-n" Bydded i na. gadw hyn mewn cof fodi Duw a'i lygaid arnom. Beth sydd i gyirif, tybed, fod cyma-int a aelodau mus- grell yn ein heglwysi ? Myn rhai i ni gredu fod yr egiwys wedi symud' y "ceryg terfyn'' a'v gosod i lawr yn ymyl gwersj-iloedd y ]>hiIi.stiaiÏd dienwaededag. Myn ereill i ni gredu roai niid tnvy y drws y dierbynir lluaws 7 i'r eglwys yn y dyddiau hyn, ondf trwy y bwlch y maent wedi ei wneyd yn mur Seion. Os felly, yr eglwyg ar y 11-awr sydd -vvedii gwyru ac nid trelln ÐtllW i achub sydd wedi cyf- ixewidl "Gyd'a'r Hwn nidi oes gyfneiwidiiad na chysgod troedigaeth." 0 Dduw, adei ada furiau Seion unwaith yn, ychwaneg, a phar i bawb—bonedd a g\reng—i ymostwng i ddyfod; i mewn; trwy y dnvs i Seion, ac nid dros v mur rhwygedig. to, diyforf i itwn a, dvigrau a'r eu gruddiau, fd. axv\ydd o cdifeirwch yn y galon. Bydd- ed i ninau fel eglwysi ymgeleddti y rhai sydd yn dyfodi i mewn. Y mae y rhai hyn mewn anghen am ymgeicdd1, fel y baban uewy dd- anedig. Y mae'n rhaid gofalu yn briodol am dan)-at, a dyisgu iddynt y ffordtl sydd yn arwain ar hyd llwybrau heirdd eguwddbrioo gwir grefydd, pa rai sydd yn terfymi mewn dedwyddwch tragwyddol. "IeT rhoddaf iddynt yn fy nhy, ac o fewn fy magwyrydd: ie, ac enw gwell na meibion ac na nierched, rhoddaf iddynt Enw TragwyddoL yr hwn ni thorir ymaith." O mor werthfawr ydyw bod yn y Ty wedi dyfod iddo trwy y drws, ac iiid ceisio dringo y "fFordd a rail." Y mae a chos i of nil. fod; lla-wer heddyw yn yr eglwys wedi dyfod iddi heb tnvy y drws; ac fel y sylwodd: y diweddar Barch. T. Rich- ards, Abergwaun, "Pe ba:i lesu Grist yn ym- vveled a'i eglwysi yn aiwr, fel yr ymwelodidi air deml gynt, byddai iddo 'chv/ipio' ami i weinidog allan fel y gwnaeth Efe a'r rhai a;n- nheilwng hyny yn y Demi, gan ddSveyd wrth- ynt, 'Yr hwn wyt yn pregethu na ladrataer, a ladrateir di,'—oddaar Dduw Ei ogoniant, oddiar yr egiwys ei meddiant ac oddiar y byd ei amser." Gallasem hefyd ofyn i MIll Kwydidog yn ein heglwysi, "Pa fodd y daethost ti yn swyddog heb fod yn feddian- ol ar y cyrnhwysderaii angenrheidiol i lanw r s-ft-ydd ?" Nid trwy d!drws cyrnhwysderaii y daeth y rhai hyn yni swyddogion, ond oblegid fod ganddynt dda y byd hwn—vn troi mewn cylch rhiNysgfawr-yn llainv swyddi pwysig yn y byd, ondl yni holiol am ddifaidi o'r cymhwysfferaiU angenrheidiOll i lanw yn briodol swvdd eglwysig. Ie, gawii fod y Duw Mawr yn mliob dewrlsiad o'i eiddo mewn. atur a gras, wedi dewis gwrth- ddrychall1 cymwys i lanw eu cylch gyda phex- ffaith gysondeb a chyrlgordiadL wiwnrMi'rtiin I>W»I~MW»HI H -rimr'n 1 > 111 nimmniiiiM—iiiiimwn TTHiirr iri -"ifnmf nniiiWMMHiiiWil 11TI1 1 111I1111 | Fe gawn fod pob olwyn—fechaix a rruiwr— yn mheiriant mawr rt-itur—yn troi yn y cylch y gosodwyd hi ynddo ddyddi y creiad. Fe gawn hefyd fed pob olwyn yn mheiriant mawr gras yn c dw o fews terfynau eu gosod- iad! gyda pherifaith gysondeb a chydgordiad, yr hyn eto sydd yn profi eu bocli'o dd\vyfol osodiad. Oni fyddwn ni fel eglwysi yn am] wrth ddewis swyddogion i lanw y gwahanol swyddi _yn rhy debyg i'r orleisiwr hwnw gynt, fu am oria ulawer yn ceisio lleoli olwyn an- rnhe-rthynasoli yn nghvfansoddiad awrla-is heb fod" un gyfatebiaeth rhyngdchi a'r clwyn- ion ereill. ? Yr oed dyr orteis-Lwr h.wn wedi cael ei alw i lanhau awrla-is a berthyn.au i ffermdy yn y wl-ady ac wedi ymdldadrus yr awrlais cxlthwrth ei gilyddr-olwyn ar ol o-l- w)-ii ggso,dodd hwynt ar y bwrdd, ac aeth i giniaw; ac ar yr adeg yma cymerodid mab y ffewn fantais ar y cyfleusdra i sylwtii air y gwahanol olwynion berthynient i'r awrlais. Yr oedd ganddo yntau yn ei lügell, olwyn aAvdajs, a godasM ar ei ffordidi i'r ysgol 'llH botreu. Ac yn awr medJayliodd yn, ei ddini- wejdrwydd plentynaidd, feallai y gallai yr ol- wyn yrm fod o wasanaeth i'r awrleisiwr yll vr amgydchiad hwn, a gf>sododdi hi ar y bwrdd yn mysg, y lleill, heb dd-weyd yr un gaiir wrth yr arleisiwr, a ffwrdd ag ef i'r ysgol. A pha.a oedd yr orleisiwr yn gosod yr awrlais yn ei ol drachefn, gwelodd er ei fawr syndod: a'i siomedigaeth, un olw-yn- ychwanegol, a bu am oriau yni mathu dyfalu yn m-ha le yr oeddi I'w gosod. Rhwystr, ac. nid mantais iddOt ef oedd presenoldeb olwyn y bachgen, a chaf- odid brawf i hyny yn mhen: amser pan gych- wynai yr awrlais ac y gwelai ei fod yn, gwniyd ei waith yn gywi.r. Nid oeddi yr olwyn yma yn cyfateb i'r un olwyn arall yn nghyfansotdd- iald yr awrlais ,ac eto i gyd credai yr orleisiwr ei bod yn pertbyn iddo 0: herwydd ei bod yn mhlith y lie-ill, and ei lleoli ad! rmsf gallai dfdirnacL- O nid oes. degau: os nad' ug^miau 0 eglwysi ar hyd y wdad yn ceisio lleoli ol- wynion; aairnhriodbi yn nghyfanisc-didiiad swyddogol eu heglwysi na fwri-adodtli Duw erioed wldynt fod ynou Nid! yn uni-g y maent Z, yn ddiwasanaeth, ond y maent yn rhwystrau 1 awrlais fawr yr 'Efengyl fyne-d yn inlaeu a'u gwaith. Onid yw hi yri heni brydl i ni ym- gynghori a'r Dwyfol yn newisiad earn gwaham ol swy'ddogion? Clyw-ais fod egiwys T- yn bwriadiui dewis swyddogion newyddion, os felly, da chwi, dewisweh ral cyrnlla-y,s yill ol rheol y Gair. Nid oes wahaniaeth beth fydd eu sefyllfa fydbl--cymeriad pur a dtuw- ioldeb diamh-euoi, a, chymwysdeorau ereill teilw-ng or swydd ydynt yr angenrheidiau mwyaf. Ac wrth i ni edrych aT ansawdd crefydd yn ein plith, y mae'ni rhaid i ni gyf- addef, er mor wrthun ydyw gwneyd hyny, fod cyfeiliornadau dirfawr mewn barn a, buchedd yn llechu yn ein plith, y rhai ydynt yn tristau "Glan Ysbryd Duw/' "Gwylia arnat dy hun, air ar yr athrawiaeth, aios y-i- ddynt, etc. oedd cynghor Paul i Timotheus. Bvdded iddo fod yn gynghor i ninau hefyd a'n) gweddi fydcro ar i Dduw ddanfon ei ys- bryd i'n cyfarwyddb a'n harwain. Hyn fyddo ein rhan. Ydwyf, etc., Gwyliedydd.

-:0:-NODION AMERICANAIDD.

[No title]

1iZiI...-[ CY'MAN.V1;.;^ CENTRE,…

--0-ER COF

-:0:.LLANILLTYD FARDREF.

Advertising