Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

'41', r' GWELLA PLORYNAU AC YSMOTlAU. Poen Merch o Lundain yn cael ei Atal GAN DABLENI GWAED DR. SLATER. Nid oes dim yn fwy atgas neu anolygus ar yr adeg hon o'r flwyddyn na thoriad allan ysmotiau neu blorynau ar groen y wyneb. Felly bydd i'r cyngor roddwyd ga.n j'Mv\ ferch o Eunda.n gafodd wellhad cyflawn drwy ddefnyddio Tableni Gwaed-gynyrchiol Dr. Slater gael ei wrando gyda dyddordeb. Triga Miss Florence Mallett gyda i roam v yn 40, Alfred road, Harrow-road,* N.W., ac ymwelwyd a hi y dydd o'r blaen gan gyn- JlBPSSir A rychiolodd y Weekly Budget," Llundain. i[ Rhyw ddwy neu dair blynedd yn ol," ebai Miss Mallett, torodd ysmotiau (pim- pies) allan ar fy ngwyneb, a daethant mor ddrwg fel gydag amser y gwnaent braidd fjf fy ngorchuddio. Pryd bynag yr awn allan, byddai i bawb syllu a chwerthm arnaf. Fel y gellwch ddirnad, yr oedd hyn yn dra anmhleserus, a blinwyd fi yn fawr. Yr M oedd eto yn waeth oblegyd ni theimlwn yn iach ar y pryd. Aethum i Gymru i newid £ Jf ny aur, heb gael lleshad. Ymddangosai_ plorynau, ac yr oeddwn yn myned yn waeth, waeth, ac herient bob triniaeth a geisiwn." -V, Ond y mae eich croen vn eithaf clir yn awr," syhvai'i cynrychiolydd. /■ Ydyw," atebodd Miss Mallett, "darfu i'r foneddiges yr aroswn gyda hi rai mis- fj Vyp V oedd yn ol, yr hon ei hun gafodd les drwy gymeryd Tableni Gwaed-gynyrchiol Dr. y I if L\j ['< Slater, fy nghvnghori inau i gymetyd cwrs o honynt hefyd. Dilynais ei chynghor, ac I |v\^y nid hi'r y bum cyn teimlo cyfnewidiad pleserus. Aeth y plorynau yn llai, a newid- I iodd lliw fy nghroen hyd nes, ar ol glynu gyda'r moddion, nad oedd braidd ysmot- vn ar fv ngwyneb. Mae fy ngroen yn awr yn glir, am iechyd cyffredinol yn fwy boddhaol Y mae fy adferiad, yr hyn sydd hynod ar ol y fath amser, yn hollol ddyledus i Dableni Gwaed-gynyrchiol Dr Siater Teimlaf yn fwy diolchgar am y moddion hwnw nas gallaf egluro. Trwyddynt gallaf fyned allan heb 1 neb a ddy- "wyddo fy nghwrdd chwerthin am fy mhen. Ni phetrusaf gymeradwyo y tableni fel moddion gwellhad 1 bawb a ddyyddetant ù ddiwrth gyffclyb ddolur. -v Diifyg Gwaed. Y mae Diffyg Gwaed yn cael ei achosi gan waelder ansawdd y cyfryw. Yn fynych bydd yna wyneb gwelw, yn ogystal a gwefus- au diwaed cyll y llygaid eu dysgleirdeb. a rcerddediad ei fywiog- rwydd. Bydd yr ymdrech leiaf yn achosi curiad y galon a diffyg anadl, gyda gwen ;d mawr. Y mae Diffyg ■waed yn un o brif achosiot1 darfodedigaeth. I wella diffys gwaed, rhaid rhoi tV corff yr hyn a ei'w cim dano <-i\VAEO COCH NEW t DD, F- < iETHOG. Yn awr, y mae Tableni Dr. Slater yn cyfienwi hyn yn natiit,iol. Cynyddir y cyflenwad a'r ansawdd drwy eu def- nyddio, a diflana arwyddion peryglus difyg gwaed am byth. Moddion y Gwanwyn. Y mae y rhan fwyf o bobt yn gwybod gyda dynesiad y gwanwyn fod rhyw foddion yn anhebgorol angenrheidiol. Bydd ysmotiau ac arwyddion anmhur ereill yn tori allan ar y croen, a theimlad o iselder ac analluo^rwydd i raitti. Vr e^lurhad yw nad yw y corff yn ystod y gauaf wedi cael yr ymarferiad priodol, ac fod yr anmhuredd heb ei vru allan o hono, ac fel y tyr ysmotiau allan ar y croen, &c. Y mae Tableni Dr. Stater drwy buro y icwaed, yn ymosod ar yr achos a'r effaith, ac yn effeithio gwellhad llwyr. A.t anhwylderau cysylltiedi a'r croen, as fel moddion cryfhaol y gwanwyn, y maent yn ddiail/ Y mae TABLENI GWAED DR. SLATER yn ddiail at iszt z ucsrsass srSGfcESt' aidd curiad a «wendid y galon gwynegon, gymalwst, y tefmlad blinedig," diffyu cwsg, at ddechreuad y darfoded.gaetb St. tus Dance parlvs a <nvaed gwan ac anmhur. Y mae cryfdwr y P oddion yn ej wneyd m a .hebgorol at wella r anwydwst a chlcrjdau ar- teithiol ereill. F'ris 2s. 9c. y blweh neu bum gwaith y cyflenwad aui bris 4 yn umg, sef lis., oddiwrtb yr holl fferytlwyr, neu yn umon- gyrchol oddiwrth y Slater Laboratories, Greek street, Leeds. -A -P pi |^f| WNW Blood Tablets At ddiffyg treuliad. pen tost, ac anhwylder ystum ) y mae Pclsni \stumo? Dr. Slater yn feddy <lyn camdus. Pris Is. l jc. neu 2s. 9 •. y blwck. SAMPL RHAD. MJ .VM tre?n i chvi brafi ein ni ) l.lioa eyn ei orynu, d.tni'oa^ sa-nil rind os anfonir stamp lc. rydi y Cjup»n w^di daln'r cluii id,—Cyfeiriwch at Slater I' Medicine Co., Gi-celi street Liborator- Y TARIAN Ebrill lleg, 1902. I Clendenlngs Beef & Malt Wine. Y mae Gwin Gleadening, Beef a Malt, yn sefyll fel y gored, a chynwysa Doury Port, Mosquera Beef, Jelly, a Sudd o'r Brag, ac nrne yn faethloa a llesiol. Ysgrifena meddyg enwog—" Yr wyf wedi rhoddi archebion yn ddiweddar, ac yr wyf yn Clel fod Beef & Malt Glendening yn profi yn effeithiol amser ahechyd maith fel haint, typhoid. Cymerir et yn rhwydd gan ddyoddefwyr, gyda nerth parhaol, ac o fudd neillduol, dros yr amser hwnw pan na an y dyo liefydil gymeryd bwyd arall. ¡ Geilir ei gael oddi ^rth chwegnwyddwyr trwyddedtg, fferyllwyr, tnswn poteli, am 3/ a 2/- neu geUir gae! samp'e drwy y llythyrdy am 2/ ond anfon at- W. Glendening a'i Feibion, j (Cyfyngedig), 67, Shaftesbury Avenue, Llundain. 33, St. Mary's Place, New-CasUe=on=Tyne. | 81, Commercial Street, Dundee. Dywed y Lancet—"Eod Beef a Malt Glendening yn adgyfnerthol ac adfywiol." Gleiideniiigs, Beef & Malt Wine.: C E S JB WTtfomt M W GIBBON & Co. EOR .s I MENS' & BOYS' J I Ss Winter Overcoa"1 |i—mmm I —— — — — MENS' & BOYS' I I Winter Suits PC 1 CHEAPEST IN WALES Clot 1* M:aL3Ll, Commercial Street, S ABERDAR. Constitutional Hall, Aberdare. A GRAND COMPETITIVE CONCERT Will be held at the above hall On WHIT-TUESDAY, May 20th, 1902, Chairman—Mr J W Harris, Aberdare. AJjudicators-Music- Mr W T Samuel, Cardiff (late Swansea & Prof. R Howells, Aberdare. Recitation- Revs R E Williams (Twrfab), and J M Jones, B.A Aberdare. -'0- The following Prizeswill be given—Solos, 21s and a silver medal; Trio, 25s. A Champ- ion Mouth-organ Solo, 1St prize, Silver cup and 5s. 2nd prize, 5s. and a silver medal. Recitation, 1St prize, 15s. and a handsome chair; 2nd prize, 5s. and a silver medal. -0- Programmes with full particulars may be had from the Secretary, by Post, ild. each JAMES HUGHES, 4, Graig street., Aberdare. Competitive Concert Will be held ø AT SKEWEN, 0 On Saturday, June 7th, 1902. Full particulars can be obtained from the Secretaries,— New Road, Skewen. D. A. OWEN G. BEYNON' Mooretown,Skewen, Neath. o: NEW TREDEGAR. 2ND ANNUAL EISTEDDFOD Will be held on Bank Holiday, Aug. 4, 1902 CHIEF ITEMS Male Voice Cumpetition-' The last days of Pompeii' (Jean Ritz,) 1St prize ^25, 2nd do. Z5. Mixed Choir.—'O Dduvv rho im' Dy hedd' (0 God! give me Thy Grace,) T. Gabriel, G.T.S.C., Barg-oed, prize Zio. Juvenile Choir-' Sleep, my Darling, sleep' (D. IV. Lezvis, F.T.S.C.), prize P,4 4s. od. Brass Band, Class B.-Selection: I Maria de Rohan' (IV.&R.), 1St prize ^10; 2nd do. ^5 ■ 3rd do. £ 1 1 os. March Mag- nificent (IV.&R.), prize Zi. Solos Zi is. Duett £ I 10s. Poem, Essay, Recitations, &c Programmes will be ready early. David Thomas, Financial Sec.; Rees Davies, Corres. Sec., 21. Charles St., Brithdir. Tondu, roenffig. -0- The Second Annual Eisteddfod And CONCERT ON Monday. June 9th, 1902. -0- Adjudicators— Music—R C Jenkins, Esq, Llanelly, and Harry Evans, Esq, Merthyr. j Bands—S Schofield, Esq, Tonyrefail. j Timbering Judges—D Sims Rees Et>q, & | D Leyshon, Esq. Literary and Conductor—P B Ballard, j Esq, B.A j Accompanist—Messrs W Leyshon a M.' Hurley. i Ma!e Voice—The Crusaders, Prize, J630 and an Oil Painting to conductor. Mixed chor—Then round about the Starry Throne, Prize Y,15 and a chair to successful conductor. Brass Band—Songs of other Days (W & R), First prize, CIO second do, C4 third do, £ 2. Marching contest—(own selection) one guinea. Programmes now ready, 1 tel through post. Secretaries—John Hopkin, 12, Penyfai road, and Chus Harries, 24 Meadow street Abercenffig. David's Hall, Mardy. -0- Cynelir Cyngherdd Gystadleuolj Yn y Neuadd uchod, Nos lau, Mai y 29ain, 1902. Dan nawdd aelodau cyfrinf^ The Flower of Maerdy, U.M O. -0- Prif Destynau- 1'1' soprano a gano yn oreu—The Holy City— £ 1 Is, a medal arian. 1'1' contralto a gano yn oreu-Q rest in the Lord-lp Is a medal arian. I'f tenor a gano yn oreu-Bedd Llewel yn-l pIs a medal arian. 1'r bass a gano yn oreu— The Lord worketh wonders, Ip Is a medal arian. j I Pr sawl a gano yn oreu benillion yn ol I dull y Gogledd gyda'r delyn-gwobr 10s 6ch a chopi o Gan a Thelyn, wedi ei rwvmo yn hardd. I Belrniaid— Eos Dar a Mr Tom Stephens; Telynor—Mr Tom Bjyant, Efail Isaf. Rboddir gwobrwyon hefyd am adrodd a chanu peniliion gan fechgyn ddim dros 14 oed. Gvvel y Program i\v gael gan yr Ys- grifenydd am geiniog. Bydd yn ofynol i'r cystadleuwyr a ganant ofalu am gopi ir perdonydd Bydd tren yn gadae1 y Maerdy ar linell y Taf ar ol y gyngherdd. John VIorgan, 26, James St, Maerdy. — ————————————————————————— FFAIR ABERDAR. -0- Ffair Wlanen a Phleser. -0- Dymunir hysbysu y cynelir y ffairhon ar yr 16 o Ebrill, ar gau yrjVnys, fel arfer. Y I mae rhagolygon y bydd hon yn un o'r rhai mwyaf a gynaliwyd erioed yn y dref. o— I ;gg CURES LIKE LIGHTNING KMUS LISHTNING S Coussi CURE SELLS LiKE LIGHTNING H| AN 8?-r;:A!5T FORMULATED IT. A kzuawls ;:¡rL1 hivpji-AsrmES IT. MES10AL laSM EMD0RSE JT, AMD lllll TH3USAC>3 £ 3 OF P20PL2 OWE THSSR LIVES TO IT. SPjgjgsf Esteemed everywhere fnr its rnre virtue and speedy si n, I i, rcdients never be sore Lii>d in C t } :1. Far superior to or.-1j'18ry c(1)"tl fixtures, cr* of the emulsions for,: i ";5, Influenza, an J b f9RGSSCH!TIS HO ANDASTHMA ,l .f.:t. I ?'< S va no's j h Li3riTCOUOH CURE. It permanently enrt-s by removing the cause; clears fie bronchial tubes, stops Jie pi Cvugn, 1: t case in breathing, and fc c 511:0.J,jU]",],3 L. Tlis proprietors w I y refer aayone to cured patients in Man- t c .•t.-r, Bradiurd, Hull, Cardiff, Pj WuSv^rhaaipton, Wrexham, Bolton, SkirfSiM, ffewcastle, Shields, and othei places, who L;.i been given up by doftors. STOPPED rn QUE NICHT. A BOY CURED. Mrs. Ha true, Kasbcliife-crescent, Lockwood, near HuddersSield, writes, April 7th., igoo:— "D: ar S-r.- ,ly boy aged it years, suffered from loari; s and Bronc'jitis tor six weeks. <!tH- We the would never be cured or speak plain again. We could not understand him at all. A'Sc-r taking four or five doses of MB MSt< Veno's Lightning Cougit C lIre he was iibte to tSJt speak plain. I have neter seen anything to a £ t so q ic'-ly. I have had four bottles alto- geih"1", anri lie is quite cured." A B SUSDUED IN 24 HOURS.^ Mr 'n no sinple instance bas Venn's Lightning vSl C; iich Ciiie failed to subdue Iufiuenza within 24 hours. During the epidemic which raRedthrousbout. @1 North America in 1897. it reduced the death-isle to §Mi such an extent that Physicians never hesitated to 9 prescribe it. It is also an excellent remedy for Mf Cffuphs, Colds, Bronchitis, Asthma, and Whoopmg MM Cough, being for superior to the many common, .t MMM cheap syrupy mixtures so often sold. SUB ASH FOR- HP V E NO'S LIGHTNING COUGH CO FJ E and see you getit l|l l-tice ins ana m all Caemista and Medieme Vendoxs. t: ¥;AftN(NC— Thef are sc man? cemmcn.tfcannnxtotes maimed oti upon t&c pubuc, th.n a warning >■, new lOSKSl. upon li^VtQl! VENO S-'

[No title]

-----:0:---Abercynon,

Merthyr 'I'ydiil.

[No title]