Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

..... NODTON MIX Y FFORDD.…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

NODTON MIX Y FFORDD. -01-- GAN Eos HAFOD. -Of-- Dyddiau Sul a'r Llun diweddaf, cynaliwyd ■■cvfarfody<ldi blynyddat eglwys Dy-ffryn, M.C., Ystrad. Traddodiwyd y Gair gyda njerth a dvlanwad gans y Parchn. Rowland Morgan, Penrhivvceibr; a T. F. Jones, 'dld' <Goppa. Ym ddiweddar amddifadwyd YT1 eg- lwys how o tux a'i blaesnoriaid, sef Mr Thos. James. Grymus frawd oedd ef yni yr YS- ■grythyrati, a. ffyddlon i'r gwirioraedd. Gwehv idog y ddeadtell hon yw y Parch. Philip iiGdly. --<)' Dyd-d G wen or diweddaf, but faarw Dr. Alf. Evans, yn Llundaim. Mab vdoedd i'r di- •weddari Mr D. Evans, ymad beddwch, Boell- lingallt Horuse. Llanwodd: yr ymadawedig y cylch o feddyg yn nghymydogaeth Llwyny- pia, Postypridd, a manau ereill. Diftanodd *ei pan yn gydmarol ieuanc. Mae wedi gadael gweddw a dau o blamt:. •——o—• Mae tynfa nifer luasog,eisioes o bofol wedi bod i gyfeiriad Bath a Bournemouth. Yr wyf wedi clywed fcd y lleoedd a enwyd yn srhai cyftens ac adfywiol. Dywedir fod eu igodygfeydd yn> brydferth, a iachusol. 0 txjsibl y gallai y tystioJaestb hyn fod; a wasan- ;aeth i ereill nai sydd wedi eu mwynhau. --{)-- Biin clywed fod rhai cymycfogaethais Cymr :reig yn cael eiu cyflymi Seisnigeiddio. Nid aixmhriodol diweyd gedriaw fel hyn g-a fad hydJ yn nod celfyddyd estronaidd yn mynu ei ifforddi air yr hen wyddor Gymreig. Y n ych- wanegol, collir gwerth a phrydferthwch iaith y Dywysogaeth ynddynt. Dywedir fod -yhiem Cyrareig ys sia-rad Seisiieg a'u plant. Cafier fod hiyn yn aniantais i'r plant ddysgu "Cvmraeg; vn yr Ysgolion Dd'yddiol. Ca:Wn) €otd yn mwriad gwladgarwyr Cymiru gaei <lynion 0 ddylanwad i draddtodd anterchiadau yn nghm a hyn. Y •casgliadl yw y fhirfiaiat "Gvmdetithasau Cymrodorol. ■, -OL- Y Sabbath diweddaf, pregethodd y Parch T. D. Joses, gweinidog eghvys Annibynol Bodringallt, yni nghapel Bethel,- T.C., Y s- tirald; a chymerwyd ei lei gani y Parch-, Thos. Lloyd!, -gweinidoig Bethel. Gwnaed hyn yn yr oedfa foreuol, a chymerodd y trefniant ifiwn le rhai wythnosau cyn hynr gyda, chymer- :adwvaetb. Beth a,nxseT yn 01, newwiwyd tiwyr Sabbc«t:h. i bregethu gan. y Paichn. E. VY. Davi-es, Hebron, B., Tmi); a W. E. Davies, Calf aria, B., Clydach VaJe, —»—■ Mae y Parch. W. Morris (Rhüsynog) wedi cychwyn am. yr Amieng draw. Credwyd un- waith na fuasai yn abl i fyndl YD')!, gan i'w ;g3Tvtudd diwied'dar broIll achosi marwolaieth iddo. Yn sicr, byddi yn deb gan Gymry lawer ei weled a'i glyv/ed yn tradxiodi am :ffordd i heddweh rhwng dynionl a I'hrvmvr y byd. Clywaf fod, Cymry America a, lle- .k'I pelleinig ereill yn dangos braiwdg^rwob yn ei ystyr oreu, yn arbenig: felly at ferched ;:iù meibion teilwng1 yr hen wlad. Lhvyddiant. ii Rhosynog ar dir a mor. Wrth son. am America, mar adgof dr (-i '1- •iaiu gynit yn ymyraeth a"m) medklw1 cyn syn yn mihellach). Llosngaiu; hswyiiaui fyddlai y pryd liwnw yn benaf yn cludb pobl a jwyddau ■dros "Channel Bryste i'r mor mswr." Cy- -merodd) tua thri mas i gyrbaedd Efxog New- ydd. a chv.tr' mis i Australia^ Pan yimaflai :3efyd'lo*g;rwydd yn meddyliai rhai fyned i'r Ileoedd uchod yr aeddi yrt ffanvel ami byth jgars y rhai fuasai yini arcs a,r eu, hol. ■—a— Pan ar y mar Ilydian a dwfnr unwaith, Tnsae'm caetl ei did-weyd fod llong hwyl yn :):1111\.Ld1 y peth nesaf i didim. Digwyddai fod yn -ddydd gwresog iitwTt, ac nid oedd awel: yn .cyffro. 1 dori ychydig air unffurfiatetih ys, bryd lleddfirs y teithwyr, cynygiodd un, l>rawdi eu bod' yn mynd allan i'w 'phwshoi.' '.Ma,e*n debyg i hyru beri llawenydd maavr fel •y bwriadwyd. Ni ddiilynodd llwyddiant y cvfaiil doniol a nadwyd yn )'1' Arneng fel y «disgwy}id, a phenderfynodd. ddychwelyd yn »ed ol, ate, ni fu fawr blynydd'bedd cyn dyfod •yn wr cvfeethog ne/s ei. ailluog.i i ymaneilldtooi oddiwrtb Jafur e:i ddwylaw a meddwl pryder- ()!J,S. I. Q> • Yn nglyn a chyfarfodydd blynyd'diol eglwys 7Mebrcn, B., Ton, y rhaiÏ, a gynialiwyd y Sab^ Ixatb alr LlurJi diweddaf, pregethwyd yn "osffeithiO'l i gymulleidfaoedd HuoiscHg gan y Parchn. D. Da vies, Britton.1 Ferry; R. B. Jones, Perth; a J. M. Davies, M.A., Caer- dydd. -0> Ebrm y ^fe'di, bu faxw Mrs. Ann Booth, Upper Willi,amistawn, PenygrS):ig, set gweddw ,I, r ■y dliw"e(Idiar John Bo<:>thi, Waini yr Einv, ger Hafod. Yr oedd ynj un o aelodau hardd a ffvd SI. n eglwys Fed'yddiedig Zoar, Ffrwd1- Tii Gwel'.xl-l 73 mhvydd oed. Llanw- x7d y plcVysig o wraig a," roam yn j.'i h.x' kii erch iddi yw Mrs. Gibbon, x i „>r <*ir'>1 Ddyd,iir)] Merched1 ardial -vr Hafad'. Ei phriod yw Mr Gibbom, garsaf- feistr yr un gym} dogaeith. Yr wyf yrnl entia yr er yn ieuanc iawn, a preiswyl- iai yn yr un a.d!eg a,'r hen wrageddi a adlna- bydidid rnor barclfus wrth yr enwau Sara.li, ;^wraig Fenn": -Marj, gwraig Morris; Mari :Sco.tt a Cecil, gwaig Bili, etc. Mae hkaeth •.arnaf ar 01 y cyfarchiad'ara: naturioi hyn. Mae arwynebedd, fynvcbaf, yn evmeryd eu lie yn .Ji\tr„ch mt pV u<h ^wiru r dtkl. Dylaisem <ldwe i < 1 r i 'TH. 1 eu g<»-- i p j.r< h vn nchladdfa Llethr •dd^ Tie iln T ur diweddaf. Cymerodd damwain. flin iavvn, Ie ar siding {glofai y Pentre, prydin-awn. dydd lau. diwedd- af. Yrnddengys fad Ben(jam,in Thomas, imab _:r Mrs Thomas Thomas, 30, Pleas- ant street, wrth orchiwyl o waith, a, rhywsut qL- 'Cafod!n ei wasgu, rhwrtig wageni mor ofniadwy fel y bu fan, yn y fan. Gwelodd dJdleunaw -oed, a dywed'ir ei focf yn fachgen dymunol. Creodd yr amgylchiad-. gyffro amvr drwy y gymydcgaeth, a,'r rhai cylchynol. -0-- Gwerth eiddo eghvys Gynullieidfaol Bod.- 'j'-ingaJit yw £ 4,068 os 4c. Mae we/li ei ;g]iria o hyn£2,s69 15s 7c. TaJwyd o'r 'ddyled y aKyddiyn ddiweddaf £ 208. Mae jTlJ aros, i'w leihan ^1,290. I fodi yn gywir, sylwn fodf 4s 9C mera Ihw j'w ychwanegu at cyfrif uchod'. Cymer cyfarfodydd hamier- Itlynyddol yr eglwys hon le ar y 23ain a'r 24ain o'r mis hwn, pan y disgwyiir i wasan- aethu y Parchn. H. El vet Lewis, IJirndain; a,1:: O. R. Owen, Glandwr. ■—'O—" Cynwywyd! tystieb i'r Parch. W. Lewis, ticer Ystrad}€odwgi, nos Iau: diweddaf, yn JlsgokUy perthynol i Eglwys Sant Pedir, Pen- tre. Llywyddwyd gan y Parch. Johni Re'es, ficer Blaenllechau. Gwrandawyd areithian pwrpasol gan yr offeiriaid canlynol:—Y Parchn. Llywelyn Williams, Rector Dowlais; T. Tisisington, Fice-r Tynewydd; J. M. Raymond; Mr Llywelyn Tones, prif-athraw Ysgol Uwchraddol, Ystrao; y Patrch. W. Charles, M.A., Treorci; Miss Ada Jones, Ynyshir; ac amryw ereill. Datganyd gan aimryw yn ystod y cyfarfodl, a gwnaeth parti meibiara, o dan arweiniadi Mr D. Jones, or- ganydd eglwys Sant Pedr, wasanaeth pwysig. Arran y pwyilgcr a/r tanysgrifwyr, darllen- wyd yr anerchiad hardd a chyrnvysiawr i Ficer Lewis gan Mr John Griffiths, Bailey street. T o-n. a chyfhvynwyd ef gan swydddg- ion perthynol, i egl^ysi Sant Pedr,, Hen Eg- lViYs y Phvyf, St. DavicVs, St. Marc, a Sant Stephan. I ganlyn, derbyniodd yr offeiriad pairch-us bwas yn cynwys ^270 14s 7c gan Mrs Jul wards, Brynmafonydd, Ton, ar ran y pwyllgor ac ereilL Derbyniodd hyn gy- merad'vvyaeth wresog gynulliad lluo;->og a dy- lanwadbl, yn enwedig pan dderbyniwyd hwynt gan y ficer. -{}> Cyffrodd caredign-vydcl cyfeillion ac ed- mygwyr cetrfiynydd y rho-ddion mcir ddwfn fel braidd y gallodkl, siaradl o dan deimladau drylliog. Dy wedotdd iddo ddfyfodi i'r Rhanr ddta ddeuddeg mlynedd ar hugaini yn 0:1. Yr oedd y boblogaeth. yn 1871 yn 17,788, yn awr tua 115,000. Yn yst<xl ei offeiriadaeth yn y plwyif yr oiedd cynydd yn rhif offeiriaid ny 22aini, a deunaw o eghvysi. Cafwyd ffeithiau dyddorol ereill ganddo, a diolchodd Mr Lewis yn briodol a, chynes aiii y rhodd- ion gwerthfawr a theimladau da tuag ato. --0- Ychydig fiyniyddau yn ol, cafodd Ficer Lewis gynyg bynvioiliaeth bwysig aarall yn Sir Fyiniwy. Pan ddieaJhvyd hyn, gwnaed pen- derfyniad cyfflredinOil gan yr eglwysi iddo arcs yn mhlith plwyfolion Y stradyfwlwg. Dyvrediir ei fod bron ar ateb yn gadarnhaol ei fwriadi i ymadael a'r Rhondda pan ddaeth y ddiirprwyaeth a'r cais. atol. Wedi cly^ved yr hyn oiedd ganddynt, penderfynoddi y ficer roddi i mevm i\Î deisyfiad. Maei'h hysbys i b-awb sydd yn a'dmfoodl Ficer Ystra.d!)rfadwg, pe bu&sai hyny wediÍ cytmeryd Ilia na, fuasai coiled neb yn fwy mai thylbdion a phlant. Edmygir ef gan Eglwyswyr ac Ymneilldtifwyr yn ddiwahianiaeth am, ei lafur gwerthfawr.

— :oi: — MARDY, RHONDDA FACH.…

-----c:.--PARCH I'R HWN MAE…

: 01: PENDERYN.

-:01:-MOUNTAIN ASH.

-0--Croesawoa,

PerfFormiatd.

-0>---Etholiadbl

.—-— ;0: — ZOAR, CASTELLNEDD.

LIANELLI A'R CYLCH.

TREI, U-KRIS.

— — :o—-— SILOH, ABERDAR.

-:0-:-THRE'E KINGDOMS FOR…

------:0:-_TANMAVlR YN NINAS…