Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

.jp—i^—'——— University of Wales. The Eighth Matriculation Examination Will commence On Monday, June 23, 1902. -0- Particulars from the REGISTRAR Registrar's Office, Brecon, from whom rsrms of entry can be obtained. Applica. tions for entry forms must be made not later than Monday, May 26, 1902. fir P ONTNEDDFECHAN. -0- Cynelir Seithfed Eisteddfod Gadeiriol FLYNYDDOL n y lie uchod, Dydd Llun, Gor. 13, 1902. -0- Ceir man\ lion pellach n tuan. WM. LLOYD, Ysg. Meddyg Esgyrn Enwog -0- D. Rocyn Jones A'i Fab, BONE SETTER, 104, Hili-st. Khynmey -0- Bydd Mr ,ones yn barod i dderbyn ym- welwyr yn eu cvfeiriadau ar y dyddiau Llull, Mawrth, a Sadwrn Hyd bedwar o'r gloch y prydnawn I Pnpartd undtr Mtdicml Jnsirnttn>ti, jh IFERRU- 8 I COCOA I Is DELICIOUS 4 REFRESHING. It ENRICHES If THE BLOOD and Is THE ONLY COCOA Si J containing FERRUGINOUS ELEMENTS. EG J Packed in 6D., 9d. and 1/6 tins. Of All Grocers. B I FREE GIFT of Elaotro-SllvttP Jug B as an Advertisement. See Coupon inside tins ■ FN EE SAMPLES SENT TO ALL. ■ Ferrn-Cocoa Manufact'g Co., Ltd., g 829 GOSWELL ROAD, LONDON, E.C. B ilBillli lllll IIIlllilIIIWIIII I IIIIIIHKWMWlBHiy PPif «atMBWUW«iBMBBaWaB—W LLOYD S Al "dowlais'white OIL. Everyone is Praising Lloyd's A. I /Dowlais* Wlilte Oil the miraculous "Painkiller." which f: is a positive cure for -Backache, 1 Stiff and Weak Joints. Rheumatism, 1 Lumbago, Glandular Swellings, | Sciatica, Chilblains. Stiff Necks, | Sore Throats, Bronchitis. Sprains, | Cramp, Bruises, &C Refuse imi- tations. Sold by all Chemists and (Stores, or direct from the maker. 1/ 1/9, FTND 2/9 per bottle. Lloyd's Gout and 1 Rheum&tle Ovulettes 1 in old or Chronic Cases it is well to take FI Lloyd's Gout and 1 Rheumatic Ovulettes Price 1 /1 per packet. These I will cure when everything else has I failed. I HOYE THE AO!)Rf.Sia-' H .M.LLOYD Mii- Ph.S-,F.«-M.S. | HAKTFFACTUFI TNC CBENFST | 28 .VICTORIA ST MERTHYR I !j.-õI'1 -ø;lil'"I.n."o' y i lOAN'T EAT? j Ti{Kr,1. | No A&LOOGS'S are not meaat JM« Seating, but they are for an equal] v | useful purpose, M:! » Tr> to TVO- F long Hie sa ;<e r.- f!oo:>, & 1 They pre vent U.t.gi. CcMs, | 1 Asthma, Lrcnchiti-, c;ae them, as | 1 well as Lumbago, and. aT; Aches ami | I Pains, sr.id in fact are a very breast- | plate against such complaints. | BUT YOU S CMM I ,WEAR THEM.' '^iWiggiww.y- Lumi.mrumsBmmaBrar*' *w>. •• I ACHINES! SOUND, RELIABLE, AND BEST VALUE POSSIBLE. BUSINESS ON THIS BAS MUST SUCCEED, SUCH REPUTATION ONCE ATTAINED IS WORTH KEEPING. W. Griffiths, Clvdach, ESTABLISHED 1871. With ever Thirty Years of Practical Experience in the Sewing Machine Trade, nd have sold over 8,000 Sewing Machines, surely have a claim to your kind attention now offers yolatest points of Science n VI «r»llinPQ I Sewing Machine Mechanism, waranted to be OeWiI% ;¥' dUllilCO durable, rapid and strong, yet very cheap. O„ A/To Young wives, the Penny saved is as good as oCWlIlg wldtliLllto Shilling earned Send for Lists, Study Economy an the best Machinesat Bottom Store Prices 10 years warranty with Macnine TT MonliiTiA I The Celebrated Automatic Knitting Ma- JA.X1XXX 1H^ lXl djvIllllC I chines, so verj v**1 known in South Wales, -g* ranks about the easiest, quietest, and most Ulllttlllg BiClllIlG i durable. Good discounts for Cash or Easy PAYME Terms Free. Please call, or write for our Illustrated Catalogue. W. GRIFFITHS, Sole Agent for South V t Waajillld &. MASHINING MADE EASY with my combined Machines. My customers crowd arround me with faces beaming with Mangling Joy on Market Daya always giving high credit to the labour -P. saving Washing and Mangling Machine. Lists on applica Macmnes. tion, grand discount for cash. Carriage paid to next station- Distance no object Branches—Neath, Llanelly, & Swansea Markets. Postal Address— }W. Griffiths, Clydaeh, R.S.O. Machines! Machines W^Cocoa ¡; 11 AMC W JL rACiOSY PRICES. W "Lacky" RIPEST Y^L*J.0 If! | %WEBBiMG RIKGS. WATCHES, RINGS, &o. M I M XSP** I Kea! Eil'/cr EIrgsnt W 1 0r_ ^1/81 :^YOSD i V, > 1 E h 1 f^v?fe5/6| ^Oaal Direct | 1 *4^ B yjAnd k*»-rS I naif i |-irooL?^rf::D i PrrP" n' th e c F.n^. PS m wa V# W% n -7-r —I Raal Gold R!n| BeaatiM sp" 1nrr? i P^s .?aiiw»y I StarilHant Diamond, in PIusS ffba I HIAL 1 Pal Titl .V? kstcaI!-1 covered cas«, coiaplese, P spending fci/- er more.' K. prioe 5/6 Jm- K SAMUEL^ Maryst., Cardiff^ J j -'& XO, Doctor An wyl, Sefwch am foment rhaid jC i fy anwyl^ d farw P YCHYDIG OBAITH OHON1 SYDD GBNYF OND TRElWCi H OND TRElWCi H TUDOR WILLIAMS PATENT BALSAM OF HvONEY Yr hw g.mw samel Cymrei^ pnr a sud 1 o'r flail pu at St. ^*°^ wedi en casgluar f y" a- d =o?dd Cyaaru. y i y t?m >r priotUi^ rhitiwe ldau yn y perff ithr wy id m>vyat. Bronchitis. Wae miloedd o biaot yo isiarw ya Syoyddof o'r Bronchitis, y pas vr ganfyd lad rhagorol 1 iachau v cyfryw afiech ydon. Mae yn antIlhris^&dv,^ Atha brestiau ^wau, merched u, aBlivd a pblaut. Iaeba wedi i bob peth aTab V "Daa" fach" beswch, anwyd astbrna caethdra. Fachaodd filoedd o biant or Bronchivb a"-?, am pwilt pan y bydd punoedd wedi eu gwario yn ofer. Trslwcb. ef. Os ees s»en^ a rhodda treivfcb et; os oes gecyeb anwyd, treiwch ef. Rhydda y fflstn, cynhesa y fseat, a gwsg pa", byddwcb am nosweitbiao heb orphwys. Darllenwch yn mhellach. Tystiolaethau heb ofyn; am danynt, Teilwng och sylw I fYsgrifeoii booeddwr—Teimlat yn ddyledswydd arnaf eicb bysbysu fy mod we3i bod defuy dio Tndor Williams' t alsam of Hotey yn fy nheuiu, yr hwn sydd yn llaosog, ti- flynyddau. ac yr w, 1 wedi profi ei werth, ^an uacbefais ddioi ara i mewn acborfioD o b^weh a'r freob ^osh, pas a Bronchitis, galiaf ei gymeradwyo i rieni at y cyfryw afiechydoa,—YE eiddocb yn ddiolcb^ar W M, HA KDING. Agent, Tredegar Wharf Estate, Newport, Mon. Derbynir bwndelau o Lythyran bob lydd ac mae yr hyn ddv-wedant am Tudor Williams' Balsam of Honey yn rbywbetb rhyfeddol iawn. Dvwpd Yn-id Heddwcb—Yr wyf wedicael eich Bilsiai of H)oey yn feidvginiaeth effelth- iol at Bra; ch tis. Tystiolaeth Boneddiges- Ysgrifena) ne idiges aduabyddusoStroa<i—InchaoM eicb Bilsam of Honey fy rnacfa- gen bach. Aafonwcb botelald arall i mi. Y mae genyf ferch yn arfer cael y Crwp. a bob a<iiser yu arferol o gael t-ich meddyginiaeth yn llesiol dros betu j Gwellhad kG niongyrchol- C:)tj TEILWNG 0 STYRI -ETH—oyr,—Dytnuua ty nywrait arnaf eich hysbysu fod eich ?Balsam of Honey wedi profi yn llesol iawu yo v teoia (wyth mewn nifer). Mor ftmn ag y gwna i^swch nea anwyd wne«d ea hymddangosi»d, rhoddir dogn o Todor Williams Balsam of Honey ar nnwaiih, a pbarheir gydag ef nes bydd yr anwyd wedi ymadaei. Cyn defnydd- io eich Balsam b., ddai y plant yn wael iawn gydag anwyd thta wythnosau ond vn awr, trwy aymeryd eich tneddy Joiaetb, ychydig iawn o aanghyfleusdra a achosir. Bydd eff aitb y Balsam yn rhyfeddoi, a r plaat ra hoff o hono.-W ALTER J, BRETT, G.M. Headmaster, Severn Tunnel "cbeoi. I arllenwch eto- DarUenwch yn mlaen I Argymhellir gan Fediygan a Physigwyr. ¡ V VsEDDYO—s sgrifena t>r Clark, Friars Road, London—Mae yn bleser ma.wr geovf dystio i ragoriaeih eich Balsam of fbaey, ar bob darpariae-tii cyffelyb syd i yo y farchoad, Gwnaf hyn ar fy ngbyfrif fy baa, ao hab i hyn gael ei ofyn oddiarnaf, gan yr ystyriai ef yn rhodd fawr i'r eyboedd. 1 Dy wed Fferyllydd o G^erdydd—Yr ydwyf yn gwertbu mwy o Biisam of Honey Tudor Dy wed Fferyllydd o G^erdydd—Yr ydwyf yn gwertbu mwy o Biisam of Honey Tu lor Wilimine aag o aoihyw feddygiaiaetb araii at besweb. D/an opiniwa yr hall ffervHwvr drwv Gymiu. J Y feddvginiaetU effeithioiaf at boll aahwyiderau v Frest, y Gw Uf, a'r Ysgyfaint. Nid yw byth yn methn rhoddi rbyd ioal cmioagyrehol, oes Liaiiau n, Opiaua, na Morpma ynddo. Edrycbwch at eich lechyd- Y Cyfoeth Penal. Byddwch ofalna mewn pryd chwi oil sydd yn diiyn galwedigaetbau, pa un ai yn yr awyr '•gored, nett swyddfeydd, neu siopau, ag ydych yn cael dylanwadu arnoah gaa Mnaawdd an. '3fydlog Prydain Fawr. Heidiwch cel wair gyda pherygl, ond ewch rhag blaea am Tador rilliam8 Balsam of Honey. 1 GOCHELIAD-Mae liawer o Fferyllwyr diegwyddor a wtbiant eu darpaxiaethan gwael eii banain. Pam na fynech gwertb eich harian a chael y feddygiuiaeth wirioneddol ? Na pht; swadier cbwi i gymeryd yr UP arall ond Tudor Wil iaras' Patent Balsam of Honey, Mae yn well na'r un feddyginiaetb arali yn y farchnsd at Beswsh a'r Yfsgyfaint, gan ei tod y puraf a'r gwerth goreu am arian Gwrthir gan yr holl Chemists, D><as^ist«» a r Stores dros y byd mewu poteii Is. lie 2s 9c, a. 4s 6e. Potel Sampl, a'r cludiad wedi eu dalu. Is Bc, 8s, a 5s. each. D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L. Medical Hall, Aberdare. [SBFYBLWYD 1869.1 Frederick D. E.George, Late George Jones, formerly Isaac Thomas), Argymerwr a Choffinwr, A 24 & 25, Seymour Street, I ABEEDAE. I Dymnna Frederick D. E. Geoi-ge ddioloh yn wresog i'r eyboedd am y gefnogaeth y mae j wedi es caael yn y b!yny1,ioed<i a aetaant beibio, a dymuna hefyd waeud yn hvgbFS fod ddynt bob«>eth angenrheidioi at was-ma^ta angladdo! am y prisoedd rbataf ya y rfySryn. j poh math a Elot-.gerby -daii, "niar-geroydau, ton. j Bhoddir rhestr o brisoedd Bricked Graves ar ymofyniad. I ( it i-K ^L-dJUu Ao6rilJdd^ I —————————-———————.—————————————_ i way 'mmmrnmasmmz, j I How is your Cough this ?1 | 1 [~7t1eop7 ] | i I j I ILIXiR | I I I j f BE s N "Tousre, y.too I -f ft »' l[ 9 'alu; 1 onty ibis morning I e-tr-F8eT I A i> •.» 1 P- W H .a tV.Nx j procured a boute from oii L i '< EH che.t.nHt ot thf p ti irine ■ urti-ic; yi>u t-eiv-Vx ihe R? ■ r»pi4 complete ch«nfre. My m no'»' a* vi-.m M bell, thy ooaeh bas quite itit *a% and my re^inrjt'on ■ U quite yw, it ia A re«i to breaw* ■ r»pi4 complete ch«nfre. My m no'»' a* vi-.m M bell, thy ooaeh bas quite itit *a% and my re^inrjt'on ■ U quite yw, it ia A re«i to breaw* 9 C6LTSPOOT KMX1K R woc«erf^l.y 8*<r »«fui f. i*&j lor Couf-ks, n.ItU- Cat»rrl., r':rr.-nf!r:fc„ L g InflacTi4», Spit.tin o 'Flood, Asthma aud o<-h«r £ h-& l>iso» rf«. Its l"iuc sirenril"' inp nr- >•»»(. ve ■» 3 e«bs«qnent elicate oonvHtioi:. Of the tnae os membrane of ;h<: luntrs- ;ftns if ■»*■.jf.h* l. >( ■■ t% S cure. Tlie Elixir ■& urely vegetable, from Co»i^f-vt ano o:-l>er prft«t mi«r h>nlii>(r -c '?• 8 oc.ioii on the system is mild butand to &H »i?( i, vrciv. i. -a •: v -i <k-o%. a E; X! B iifiiu n an Kufcv.u rti-uiation. it can b ;r«<<red 4 rnv hpinj.- '-r P.M'T i-X r-ii-.r- !"• S cure. Tlie Elixir ■& urely vegetable, from Co»i^f-vt ano o:-l>er prft«t mi«r h>nlii>(r -c '?• 8 oc.ioii on the system is mild butand to &H »i?( i, vrciv. i. -a •: v -i <k-o%. a E; X! B iifiiu n an Kufcv.u rti-uiation. it can b ;r«<<red 4 rnv hpinj.- '-r P.M'T i-X r-ii-.r- !"• S 2s. 3d. and 4s. per bottle; or osl free f:om Propria o?—Mohg.-n vv r 1 L *D''Uy, Souih Walts < z. G, £ i fg/PESW^ •' » f'-rj •IT. t I HUGH DAYIES'8 | com t.XTURjS-' _n | NO MOkt £ >•■ i-i Brtmthmg. a '(0 MORE SUcy^sn Nights. B iO M tRE Coughs. 1 HA\nBS;S COUGE MIX UBE for CODGHS g OA7IBS'S OOUGrH M XTURE for COLDS .1 B DAVIES'S COUGH MIXTURE for ASTHMA f S DAVIieS'S COUGH M XTURE for B OKCHTTIS- f 1 :OAV"iES'.S COUGH WJXT RE for EOARSHNESS* I 1 QAVIES'S COUGH MIXTURE for NFLUENZA f 1 OAVIES'S O-lUGH MIXTURE for OOI.DS J I 3 DAVIE»S'S 000OH MIXTURE for COUGHS ( S TAVTES'S COUGH MIXTURE for SO .E TEROAT I i PA VIEW'S COUGH MIXTURE—K os; Soctnmg I I d BAYIES'S COUGH MIXTURE -warinr tbe Cliost S i PAVI-PR,G COUGH MIXTURE—K os; Soctnmg < I d DAVIEVS roUGH MIXTURE warmr tbe Cliost S I DAVIES'S GOUGE MIXTURE dissolves t>ie Phl«g» | DAVIES'S COUGH M'XTURE for SfN E-'S ¡i'AVIE.'iŠ COUGH MIXTURE—for PUBLIC j! g DAVIES'S roUGH MIXTURE SPEAKERS THE GREAT WmLSH REMEDY, M and 2,9 Bottles. Soid il.verywktre. j| Sweeter then Honey. 3ren like it 1 HU(IH DAVIES, ChI" MACHYNLLETB. I J1a.y k DOWN & SON'S POR GOOD SUBSTANTIAL Furniture, Bedsteads, Bedding, &c.) And every Description of HOUSE ■ar^'i.-awr Steam Cabinet} 21, High Street, x-x Works: ) Morris L^iie, ) ^V^clJflSC The Largest and Cheapest Stea;n Cal^Et Mauufactory in South Wales. IIlust ted oataiogii<fs free on application. tatto* tftefc to select f iao plaid on all 0tdm^ £IOi or detivomtl „ týfean our owta vans. Gweithiau ARISTOTLE. Yr Athronydd bydenweg, yn cynWJ" d Orchest=weithiau n'i Gyfarwyddiadau -Ss- Meddygol, I Denluoedd. CYFAKWYBDIADAU I FENYWCx* Ei Lvfr ar BDYRYS-BYNCIAU, Nodiadau ar WEDD-OFYDDIAETE (phiysiognomy). Cyfrolau Cyflawn, goreuedig, wedi m rhwymo mewn Hian. 256 o dudaleoK, The South Wales Coalfield ITS GEOLOGY AND MINES. New Book. Highly Praised. Illustrated. 206 Pages. Ctyih Binding, Free by Post, 5s. 4d., from the Author- rtENRV DAVIES, Avenue, Pontypridd. Treatment of Hernia. edge's Patent Trusses for the Relief and Cure of Hernia. The Lancet, October 3rd, 1885, says; It is comfortable, adapts itself readily to the movements of the body, and is very effective improvement of Trusses, for the treatment of various kinds of Hernia, following the principles laid down by Proffesor Wood, of King's College Hospirtal. PARTICULARS.—HODGES & CO., 80, College Strees, Chelsea London, W.