Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Y TRI WYR HYX.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Y TRI WYR HYX. loom Fedyddiwr, Morien, a D.S.D. --(-- ttfr Golygvdd,— Gwn tod cajiottdsd o'ch darllenv.yr yn pertbylif i'r gwahaiiol etiwafd&u crefydldoL yn HVhvmru—s*n GiO'lch. yn wresog ir enwog Morien. am d erthyrgl aUupg YsgTythyrol ac eglur ar "Bedydd Surfdoi neu DroehyddoL ja y ''Darianf* ;<m Masvith 27am. Traetha el fam yn onest, ac nixi fei lienor sactoi wedi ei dklaliu gaai wag ac ofer sel dros gredo d'cfvratfl a mympwyoi ei anwad ei bun. B.th bynag all fod barn y Trochwyr aia y.sgiii Merit-n a **e!Ur {divjw y cv hudc-iia- o-fod yn d f *1 =yn enwacrol i v. d-byn. Na. dyn yn to\t\f".o> ei f t-iol yn onest ydyw, gsn chvvilio ærr. Y G.v;:noned<i fed y mae yn jj Gair, ac yu lrv*hn ei gredo heb A -€?vtrj na chwaith ofna gwg neb pwy by nag, bjjd^ed Daendlwr, bydded Drochwr. Er mwvn deffro adgofion IY darllenwyr* gsdc.vch 'i ni .vdwi ar brit bwyntiau yr eitli-. Jgl: i. Y mae Paul yn Eph. u. "yn cydmaru Eglwys Crist i w' 1.<1 Caaaan, o dan y tfigvrr o 'Wladwriaeth Israel.'j 'I 2. Fod yr Israediaid yn myned- o'r aroal- wch i wlad Ciuiu>n -nid drwy gael eu saddo (?) vn y dwfr, onddros ffordd1 sych ynnghan- dtjp afon. Felly ynte dTtiynwyr ac hollol an-Ysgryth- yw syniad dirmygus y T rochwyr fod y Taenelhnr yn ceisio mymeiJ i'r "wia-dF well" drwy godi pent dros yr lotf-ddonen. Gdlid: tiarnu nad yw enwad brawdiol y Bedyddwyr am fynedi i Canaan aJi4 traed yni sych dros -fibrdk! Duw, ond ■eu bod: yn pendeafynu nofio t'UJ P ob lwc ididynt ó; w&daf fi I 3. "Mai tuhiwttt i'r yr oe(ld loan Fedyddiv/r fa bed^d,i,«- < loan L, 8). Belly nid TO ngvvfacl Canaan, oiied Yh yr amai-1 wcti! Arweinia y ffaith afresymiaidol yma ill i'r casgliad mal yn yr sjiaahvch y mae, y Liwyth Troc h yddol hyi hjacMyw—gam mai di-lyn fjiodydd loan y rruci!! I Tra y mae y Lhvyth-1 an Yminieillduoi effaill w^adi (ryrhaedd: (Canaan, brawxiigarweh ac limdbb crei yd<k)i, weie y tbvyth hvvn wedi cadi ei adael ar oJ yn urug a gwlyb yn yr anialwch—ao'r tu hwnt i'r J Idrddonen!" ) Gofynodd un Jithraw i ddosbarth o tlarvu tjychain yn yr Yigol Sui >—Beth oedd tu- tront ir Iorddonen, fy cnMant i?" Afefoodif William Jame&—Ga<iara, SJT, gwlad y modi aSt cythreuliaid." Crd, cii'AT.reu teg 1 Mor-1 iein am egl-usro mzi tymot yt oedd. loan yn bed- Fdio, ac 'yma.' bediach y mae enwad; parchus W Bedyddwyr yn preswyiio. I Dylasai Morien egluro ftxJ yr lesu wedi; «iB"ned: "i'r lord^'onien .u loan i'w fedyddio." Afeth yr lesu yao Gaiilea. a. daeth. loan i'w gyfa,rfod o'r tu hwnt i'r lorddonen! j 4. Dadieua Marioo fod cysyiltiad rhwng tieclydvd: loan a'r hyn a vrTiiaeth, Jooua "era CH>esi'r IorcMoi^en' i Ganaanr ax dterfyn yr ftnial o'r Aipht" *'e gofia clu'eawyr y "Darian*' fod y bob!: px yirusancteid-dio" cyn c roesa yr lorddonen i""Wladi yr Addewtd; ac fod yr "ymsan-ct-; jg^Sdio" yn cywvys ymolda, f rl, i-P afwydd o "Ail-Eai" i fywyd iiewydd—"Ond, fcal airwydd o ddasgynlad yr Y sbryd Glan ar y teal wrtg, taenellu a dSvfr oedd y seremoni a I gjflawnid." 'Ez., XXXVI., 25, 26. ) Gallasai Morien fanylu er mantais y! Trochwyr, fod yr oil o'r genedl a. groesodd" i Qmaan wedi1 ymi>aii("itiead d:o, ac fod y plant; j io, y b-ibanod b,_ib vn—yr oil o hOTIynt-yn ffiftiwysedig yn y ge^edi, ac fod pob baban TBedi rnynedi dtrwy yr lorn"'•v.-iieni yn hollol sych i Ganaan yr Addevvid Ac y mae cysyiltiad' rhvvng "ymsancteidilio" y geoedi a "Hedydd loan." "Vna yr aeth allan ato ef Jerusalem a hod J udea, ar holl wiad 0 am- ■ gyirh yr lorddoneia." D01, 'holl Judea, etc./ ajnwy na theby-g fod frhai' babanod yn "holl Judiea a'r holl wiad oddiamgylch," a chan fod y Trochwyr yn diijni (?) bedydd loan, rhaidl fid yr oil o'u plant by chain yn caei eu bed!- jaddio, ac yn gytwysedig yn yr 'ytnsanct- eiidio,' ac yn Qxoesi nid dros y bont—ac nid I dtDs ffordd sych y neloedd drwy y Ica-ddon- €KP—ond yn rnynod o dan y dwfr i Gnn^in!' i CSlarnhair Morien mai 'taenellu' yw gWlr tffilull bedydd-gan ddefodau a seremoniaii j yr Hen OruclvAyliaeth, gan daenelliad g«'aedi Iesu Grist, a-gan dywaJltiad1 yr Y sbrytII Glln. j' S. Dengys Morten gan mai bedydd edifeir- MCh (jo. /d bedydd loan, a. cha.n nad oedd. yr i&glwy'dd Iesll Grst yn bochadur, rhaid fod JPf:yr arall i fedydkiiaci yr les-u gan loan, a'r j potyr ydyw (miecM Morien): "Aeth yr Iesu iJw urdu lo gandda yni Arch-Offeariad. A <\na, ydoedcL ac nid rer mwyn bod yn esiampl. ii ni—fel yr hona rhaL | Eithif teg ei ymresymiad—os yw Crist ya adt^mipl i n;, yn ai fedydkl ei fod hefyd yn ei ^^feowaediad," ac mai dyledswydd ei dililyot- -1' ( ?) yn ei fedydd yw ei ddilyn hefyd) yn; el eajivaediad! Yn hytrach nag enwa^iu y drcavvioi Brynt faj, beth pe yr eawaieder Dr. Gomer Lewis, f4 cynrychiolycld yr hen landau trochyddol ;■ Bfr. Wiiliaims, GiandvvTi, fel "Goiygy<Jd" 'yr Bnwad; a Mr Dan; Da vies;, fel cyruyciRoJydki "Cerddoiriaeth'' yt En^.vad I Eithaf gwir, os etlampl mewn ur: peth, esiampl yn y peth aacall hefyd—er mvyn rheswrn a chysondtjb. CSimpus MorLert, mewn gwirionedd 11! 6. Y sylw diworidaf gan Morien yw hv%n:1 nid oedd Badydd loan yn un Cristion- cggl o'gwbl." Eto: "Un yn ol y cnawd, o bvyth Lefi, a d#uiu Aaron, oedd Ifxin, a chj,wn ef-uI1 yn Twy na phrophwydf-—yn tt5as?:lwyddc' f.1 de-ifti Aaron i un o IxvyiSx j^udah, a thcjru Da/ydd, Archoffeiriadaeth I g¡ene(H." C-wlr. n'd bedydd loon yw bedydd yr Eg-' Iwys Cn:tiomogoJ I n-en yrt huracil EglwyTi Ie.su Grist o dan yr Oruchwyjiaeth- Newydd, yr lesu Ki Hiat-^iedi Ei adigyfodiad; ot badd- ^-tyviJixui trji 'betiydcl ni,' a dyna, | gychwyniad yr OiajccK-.y-yiiaeth' Ncvydid. Pro-fir mai nid badydd loan yw can bedydd rti—dan. yr O-jcfiAvylia'i'th Newydd—gan j fcames- '*y rhvw tif^igyblion'' yn Eph>:«us a"r Apostoi Paul: f'Ac efe (Paul) a ddyvvadodd \crtlivnt. 1 ba beth ^v-Jk h\ny y bedyddiwyd chwi ? Hvvytl'ijan a ddywedasant, I fedydd foan.- A dyvvvtl-Ki Paul, "loan yn ddi&u a tf^Bj'ddicKid: a b:?:lydd edifeirv.xii, gan I dfWeyd with y b.. hI am gredu yn yr HWTI j craJd yn rMod sr ei ol ef, sef yrt N (Thrist f Iesu." A phan gl>"wsant hwv hyn, hwy a I 4fad)alfliwyd yn •• ■rr.\r /r Arghrydd Iesu. I Felly y mae pawb ag sydd yn ymffrostio j ea bodi yn dilyn badlydd I oa.rt—yn byw a, bod i yn yt ainialwch tu hwnt i'r Icrddbnen, yn I nghwmni yr Luddewon a dan yr Hen Oruch- wyliaech, heb groesi dros ffordd Duw drvsy yr lorddonen..—yn sych—*i Ganaan Cristic-rv ogaeth o dan yr Oxuchwyiiaeth. Newydd 1 I,lewis ysgrif arall cawn weled fod yr an- farwoi fedydiiwr—y diweddar Barchedcg D. S. Da;v'i(es (Caerfyrddin) yn ei 'Ystyr Bedydd' yn cn/lamhau geiriau Morien am loan Fed- yddiwr, a'r Beibl yn tystio mai gwir yw tyst- ii.iinut3thi y ddnu. Bapto D.D.

i --:0:---! CYFARFOD CYNGHOR…

Advertising