Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

.Nodion o Ferthyr Tydfil.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

.Nodion o Ferthyr Tydfil. Cyfarfyddodd Cyradeitaas y Cymrodor- 'ion yn y Victoria Coffee lav em, nos Wener wytb.nos i'r diweddaf, o dan lywyddiaeth Gwernyfed, pryd y darilenwyd napyr gan M1* Richard Davies (Hirwaunfab) ar Hunan-ddiwylliant' (Self-culture), a Siwnw yn ddiwylliedig dros ben. R; Davies, lienor di;, yd,a delw Ei dalent mewn syn\vyr ) Yn fyw, byw, ac yn fyr, byr, A pbobpeth yn y papyr. Yn ) r ymddyddan, cymerwyd rhan gan Ala-w Tydnt, Jb Williams, Cerddwyson, Wrw-wyson, Mertbyrfab, ac ereill. -(\ Cynaliwyd cyfarfod neiHduol mewn per- thynas a Chyngor yr Eglwysi n; yn Hope Hall. nos Lun diweddaf, o dan lyw- yddiaeth y Parch W. T. Chance. Yr oedd y cyfarfod wedi ei alw er mwyn cynllunio y modd goreu i wneud y goreu o waethaf y 15il Addysg. Yr oedd cynrychiolwyr o holl eglwysi y cylch, yn nghyda chynrychiolwyr '0 amryw gymdeithasau, megys cymdeitbas y Menywod Rhyddfrydol, Plaid Annibynnol Llafur, a chymdeithas y crefftau. Dywed- odd y llywydd yn ei araeth agoriadol, yn mhlith pethau ereill, mewn perthynas ag un adran o'r ddeddf, fod tua wyth mil o ys- goldai yn y wlad y gellid ysgrifenu uwchben iJob ysgol, Nonconformists need apply foro situation, but is compelled to pay." M. John Thomas a gynygiodd y penderfyn- iadvcanlynol:—" Fod y gynadledd hon o gynrychiolwyr yr Eglwysi Rhyddion, yn nghyda chymdeithasau diwygiadol ereill t, Merthyr a'r cylch, tra yn vstyricd gwerth Thai o adranau y Bil Addysg, yn ystyried y j management clause yn gam ystyfnig a .'hyddid a chyfiawnder mewn perthynas a'r ) trethdahvyr yn gyffredinol, ac yn ymosodiad uniongyrchol ar Ymneillduaeth yn'krbenig yn ngwyneb y ffaith hon, em bod yn gwneyd pobpeth yn ein gallu i wrtbwynebu y Bil yn vnhob modd, cyhyd ag y bydd yr adran hon ynddo." Eiliwyd y cynygiad gan y Parch David Price, mewn araeth frwdfrydig. Pen- derfynwyd hefyd i ffurfio yn gynadledd bar- haol, er mwyn gwrthwynebu y ddeddf yn mhob modd cyfreithlawn, hyd Des y ca yr adran a enwyd ei dileu; ac hefyd er mwyn dewis ymgeiswyr ar y Cyngor Dosbarth. Mae y gynadledd i gyfarfod eto nos Lun nesaf. Mae hon yn gynadledd y byddwn yn debyg o deimlo oddiwrthi yn y dyfodol •agos. | Nos Fercher diweddaf, cynaliwyd cyfar iod dan nawdd Cymdeithas yr Eglwysi Rhyddion yn Ynysgau. Gwasanaethwyd | gan y gweinidogiyn canlynol:—H. M. Hughes (A.), i aerdydd; John Evans (M.C.),|Llanfaircaereinion (M.C.), a Hugh Hughes (W.), Abergele. Boreu dy id lau cynaliwyd cyfeillach, o dan lywyddiaerh y Parch T. J. Edwards, Pontmorlais, yn yr iun lie. 7-o— j Dymunwn longyfarch y cerddor ieuanc I gobeithiol Mr E. T. Davies, ar ei Iwyddiant yn enill ei F.R.C.O. Mae Mr Davies yn adnabyddus yn y dref a'l cylch, ac yn wir yn y wlad erbyn hyn, fel un o brif organwyr ein cenedl. Wele engraifft; eto o beth all Cymro ieuanc wneyd drwy ymdrech deg yn j Hawn egni. Organydd eglwys barchus 9 Pontmoilais yw y boneddwr uchod, ac yr ydym wedi clywed eu bod yn falch o hono, yn enwedig ar ol enill y fath anrhydedd yr wythnos ddiweddaf. -0-- Mae yn chwith iawn gan lawei feddwl :fod Mr Ben James wedi ein gadael, Dyma Gymro arall sydd wedi dringo yn y linell mae ynddi. Bu Mr James yn Superintend- ent y Pearl Life Insurance Company yn y, dref hon am lawer blwyddyn, ac y mae yn awr wedi derbyn apwyntiad yn Plymouth j. i fod yn brif oruchwyliwr y cwmni yn y dref a'r cylch hwnw. Nid yw Mr James ond dyn ieuanc, a chyfran helaeth-yr helaethaf o'i fywyd, gobeithiwn—heb ei threulio. Mae'n sicr fod dyfodol defnyddiol o ddysglaer o'i "i flaen. Nos lau, cyfarfyddodd amryw o gyf- .•illion yn y Globe Hotel i ganu yn iach id do, a chyflwynwyd iddo anrheg o oriawr aur. yr hon a roddwyd iddo gan yr agents a chyfeillion ereill, Yr ydym wedi clywed fod boneddwr o Gymro arall wedi ei benodi yn -ei le yn Merthyr, yn mherson Mr J. R. Richards o Brynmawr. Boed mwyniant a Ilwyddiant mawr i r ddau yn eu cylchoedd newydd, yw ein dymuniad. --0- Bu ychydig o ffrwgwd yn y Drill Halh nos lau diweddaf, ar gyflwyniad medals i'r I gwirfoddolwyr fu allan yn Neheudir Affrica. o herwydd rhyw annealldwriaeth, bu y bechgyn yn gwrthod derbyn y medals am dymor. Dywedodd y Miiwriad Lewis ryw- beth mewn perthynas ag ymddygiad y Swyddfa Ryfel yn taiu mwy i rai nag i ereill, a chymerodd rhai o'r gwyr ieuainc ei fod yn cyfeirio atynt hwy. Yr ydym wedi clywed fod magor eto i gael ei ddweyd ar y mater; ■•ni gawn vveled. I CYNOG.

HIRWAUN.

ICERDDORIAETH.

JNODIOJN MIN V r FOKl/D.

. CWMAFON A'K CYLCH.

Gweithfaol..

Goleu a, Ddaeth.

Family Notices

"Neuadd: BIwvfol i Dd-cdl

Advertising

-:0 CYMDEITHAS LENYDDOL PENRHIWCEIBR.