Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

.Nodion o Ferthyr Tydfil.

HIRWAUN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

HIRWAUN. Bu farw un arall o hen frodorion y lie yn ddiweddar, sef Mr William David Evans, Foundry Cottages, yn 69 mlwydd oed. Ganwyd ef yn Llanelli, ond symudodd yma pan yn ieuanc iawn, ac yma yr arosodd, gan fagvt tyaid o blant, a chodi mewn parch yn ngolwg ei gymydogion. Claddwyd ef yn ngolwg ei gymydogion. Claddwyd ef yn jnynwent eglwys Penderyn, prydnawn dydd Mercher diweddaf, Ionawr 14eg, pryd y gwasanaethwyd yn y ty gan ei weinidog, y Parch T. Edmunds, ac yn yr Eglwys gan Parch Anthony Britten, ficer Gorslas, LlanY clebie, a nai i'r ymadawedig. Yr ydym bell ach yn hen gyfarwydd a'r gwasanaeth- claddti,' ond parodd y ficer i ni deimlo mwy o'i ogoniant nag a deimlasom erioed o'r blaen. Ond dyna, mae ficer Gorslas yn Gymro l!engar, yn bregethwr a darlithiwr hylithr, ac yn llawn o'r hwyl Gymreig. Yr oedd yr ymadswedig yn un a fawr gerid. Perthynai iddo gryn arbenigrwydd. ~r oedd ganddo feddw! cyflym a phe wedi y marfer y I dawn oedd yiiddo yn ieuanc, I wallasai fod yn sia; adwr cvhoeddus effeith- 01. Teirnlir chwithdod o'i golli, a chydym deimlir a'i blant galarus, sef Mr Idris I Evans, Mrs Iram Evans, a Mrs Maggie f Prwell. Nos Sul dilynol i'r angladd, cynal- iwyd gwasanaeth coffad^-riaethol yn v | Tabernacl, pryd y pregethwyd ac y c; nwyd emynau pwrpasol i'r amgylchiad. Chwareu- ¡ wyd y Dead March gan yr organydd, Mr Tom S. Jones. Ymddengys eglwys y Tabernacl fel pe yn myned drwy Eurochydon o ystorm yn ddi- weddar-wedi claddu rhai o'i haelodau amlycaf. Ond 9s yw'r Hong wedi colli rhai o'i hwylbreni, ceidw ei phawl i wyneb y don, a noiia'r tonau yn Ilwyddianus, yr hyn a ddengys n ai agerlong al nerth o'i mewn ydyw. Bwriedir ethol niter y swyddogion ychwancgol yn fuan, a hyderwn y bydd y dewisiad yn un Ilwyddianus, ac yr.-gychwyn- iad newydd yn handi cymdeithas grefyddol nad yw wedi bod yn segur na difirwyth er ei sefydliad 23 ntu 24 mlynedd yn ol. —:o-: —

ICERDDORIAETH.

JNODIOJN MIN V r FOKl/D.

. CWMAFON A'K CYLCH.

Gweithfaol..

Goleu a, Ddaeth.

Family Notices

"Neuadd: BIwvfol i Dd-cdl

Advertising

-:0 CYMDEITHAS LENYDDOL PENRHIWCEIBR.