Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Wedrosia ■58- -ge Gamer Jones.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Wedrosia ■58- -ge Gamer Jones. NEU YR YMGYRCH garwria-ethol. PENODVII. Fel bva, y treuJiocki Price yr ^-thnos yn ^eg-j, o s*»*t i dust, ac mor siarao-lto apt buasai bywyd J corff yn dtbj^ ax symud } XT Treuiicdd Ia;wer o- i. amser > ddesc, 1. wnevd í fyny gyfrrtcn bychaan 0 Sdo'ei i;ad: ;acO! vr cedd hydi yr» nod yr vs^rif-bin, wrih symud dros, y papy% yn Hughes I Ol y dych^ r* a wvllt vo biai drvvy ea bengto% ami i ymaith, ac ysgnienai aroynt yn amI fel hyn: "Yn Eghvys C J. Price, Siop, 8 Hughes, Plasllwyd," ^Rhyfedd fel y dycMamai ei gaion gan lawemyddi with edrych, ar ei enw, m nghyd ag eiddb ei anwylyd, wedien J™ >™ >" vroa O •V r:wnvnd dedwydd i pan fyaida Dafydd! Jonc* yr, anfon hy* i'r papyr newyd^ a'r holl gvmydogaeth yn ei weled yno. Pan yn meddwi am. hyn, teimlai Price ei wadmau yn gadael, y ddaear: ac yr oeda a dan yr angenrheidrwydd o ymaflyd yns d-y» y» > dteS: rhag ofn y buasai. gan effaiih. v dryck- feddrwl gogoneddus, yn cymeryd 11 am d>- symwfth, ac yaa yn cael codwm amweidao. ei hun. Yn y no*, bliilld ef yn gan freutidwydian, a rhaid hysbysu ei todya o-allach lawer yn breiiddavjdio nag yn effro. U Dl boreu, yr wythx«o» dddynol. wele Price, a gweni ar ei wyneb, vn sefyll ar ei bedion yn v siop. ac vri cvfarch y prentis, yr hwn* oedd dair ar ddeg oed, byr o gorfMaeth,, gyda rwallt coch, a choesai hi ri CIli. "Boren da, Joseph," ehai, "dyna freudd- wyd rhvfedd freuddwydiiais i raedthiwr, tach- gent" "Beth oedld?" ebaa'r prentis. ? "Gwelais fy htin yn myniad i garu, ir Plas, fachgen—yn cnorj, Gwendolen yn d'od i r ffeniestT, siara i yn 'saucy,' a chaetl !cwd. Dyna fe. Joseph. Dyna falch oeddtwni, pan ddrhuraais, raai breudd^yd) aeddi; end beth os ff li fod! yn "wir t" ebai v prentis, "peidiwch afni, mae brc.Jd,jwydi'in Yl1l d'od i ben yn hollol wahan- d j'r M y mae dNin ynl eu gweled. Ody, i" ""v Price'' "c^venodd Price ar Joseph, ac yroedd y seiriau iddoi fal diliau mel. "Wei. fe'i treiaf hi bemo eto, fachgen, eba,i Price, eilwaith, "i fi gael gwel <L A ddauai i'm bebrwag, Joseph?*' "Deuaf fi. Price," oeddi yr atebiad. Treuiioddi Price y rhan. fwyaf o'r diAVrnod dnvy ddysgvvyl am y nos, a gweniL Ur diwedd! daeth y nos; ac ar ol iddo n-U-wed: yr awrlais yn taro deg.o'r gloch, ca. odd ei hurt a'r got ar botynaai melyniorx am ei gefe, a:r esgidiau trystiog am ei draed; ac ar ol cau y cp. yn agor ei gag i hy&byji Joseph ei fod yn baifod i'r daisth. Pant oedd- ent ar fyniedi allan/, wele p.wiin yn dyfod i fewnt "Holo! DafydaA Jones, sut yr ydych hefno ?" gofvnai Price. "Symol, diolch i chwi," ,ehai/r gsvt hvmw; i;sut yr ydych chwii?" --Da iawn, Dafydid Jones/ ebaa Price. Ble buoch yn eich dilladi diydd Suu. ■ Y, n L1-, yn hebrvaig eich cariadi chwi i ffwrdd. Y mae. wedi nivined; i Sir Forgan- wg i a.ros am ryw gymamt gydai pherthyn- asau. u "Nhariad i ?" ebai gaa wenu. Pwy ywhono?" "Ahr gwalch! ebai DafydcUcraes, gan roddi ymbr. miad! awgryn-tiadiol i'w ben, "Pwy yw hcmo, yn wir! Yr ydwyf^ym medchvr fy modi yni gwybod yn rliv dda» 'Does gjenyf fi ne. i gael, ebai Price, "an wenu ytnt waeth eto, ymsythu, bywiogi, ac agor ei geg. "Dim o hyna i fi," ebai Dafydd; Jones, gan avotu a chodi ei fys yn awgrymi-adol; 'does dim eisieu i chwi ddweydi fel yna. Peid-1 iwch treio gwatlu; y mae'r holl ardal yn gwy- bod' am hyn neu, mevai geiriau plaen, PriceI y Siop yw cariadGwendolen Hughes." Gctrfui Price, yn awr, y mail yd yn y 'cownterl a'i holl neith, er ei alluogi rhag b ffarwelio am foment a 'terra firma." a, theimk) vn hapus xhyfeddol. Ar 01 i Price roddi wnis 01 Erglys i Datydd Jones am ei dristh, aieth y diweddaf al'Win. Y n fualD, darfu i Prica weledi a thienrulo ei iodi wedii cyfarfod a siomaJigaethi dlost—diai tarn ymweliad a'r Plas am wythnosau, m. g^veled Gwendolen. Yr c-edd hyR yn chwei w I Lh xa-vvn iddo, ac yni fuan tybiodld mai doeth fu- asai iddb el phrysuro tua.r gw«lv; ac oni bpasai i Dafydd Jo^nes ddwevd mai Gwen- dolen oedd 'cariad' Price, yr ydym bron a chrediu' v buasai yn myned i'w wely yj nos on bono heb ei wen arferol. Ondi pa le, a sut y mae Cornier? Cavvn weled yn y bencd nesaf.

PENOD VIII.

-:0:- ; , DAMWEINIAU.

L LA XI LET YD FARDREF. I

ON WRONG TRACT.

ARWYDDION YR AMSERAU.

THE ACADEMY, PONTYPRIDD.

Advertising