Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

--.-.-._---'-Y FASNACH LO.…

Dosbarth Aberiar,

Dosbarth Rhymni.

- Dosbarth y Garw.

Dosbarth 2 Rhondda.

Cwmtwrch.

YR ALCANWYR. j

- Llwyddiant Cwmni y Thomaeiaid,

Pris yr Adnoddau a'r Blwch…

Maer Caerdydd.I -I

Sir Edward Reed

A pel am Atal G weithio.

I ' Hirwaun,

Bwrdd y Golygydd.

I Marwc'ae-1iiau Amerlca^aidd.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Marwc'ae-1iiau Amerlca^aidd. 9fe yn 'Afrrior Run, Pa., bu L 1 W Mis Elizabeth Hopkns.ar oi cystndd o hum niwrnod o'r typhoid pneumonia, Merch ydoedd Mrs Hopkins i Richard a Charlotte John, Mountain Ash, Morgsnwg. Adnsbyddid ei thad wrth yr enw Richard Si-n, yr hwn oedd un o ddiaconiaid eglvvys Fedyddiedig Rhos, Mountain Ash. Gan- wyd hi yn agos i Bonttaen, Morganwg, yn Hydref, 1844. Pan oedd d: yn chwech mIwyJd oen, s mudodd ei rhieni i Bonty- pridd, ac yctr d yn ddi^-e Jdarach symud- asant i Moi-iitain Ash. Pan jn 13 oed, bedyddiwyd hi jn nghapel Nazareth, Mountain Ash, gan y diweddar a'r enwog I Barch William Wiliiams, Rhos, Mountain Ash. Tachwedd 25, 1867, priodwyd hi a Mr David Hopkins yn yr un capel ac y bed- yddiwyd hi, a chan yr un gweinidog. Mehefin, 1871, daeth i America ar ol ei phried, yr hwn oedd wedi ymfudo yno y mis Mawrth blaenorol. Buont fyw am tua dwy flynedd yn Baltimore, yn agos i Wilkesbarre, yna aymudnsant i Warrior Run, lie y gorphenodd ei gyrfa ddaearol. Dydd Sadwrn, Rhagfyr 22fed, daetli tyrfa fawr yn nghyd i ddangos eu parch iddi hi a'r teulu. Cynaliwyd y gwasanaeth angladdol yn nghapel Bedyddwyr y lie, a chladdwyd yr hyn oedd farwol o honi yn mynwent Hanover Green. Gwasanaeth- wyd gan y Parchn Jacob E Davies, M.A, Nanticcke; Joha T Griffith, Edwardsvilie, a Lewis George, Warrior Run. Gadawodd briod, tri mab, pedair o ferched, dau frawd a dwy chwaer, a llu o gyfeillion i alaru ar ei hoi. Y mae tri o'r plant yn Pittsbyrg, sef David, Celia, a Mrs Emma Walker, gwraig Mr P C Walker, arolygwr Ray & Co., meat firm, F ittsburg. Y mae pedwar gaitref, sef Thomas. Aaron, Charlotte, a Miriam. Y mae dau frawd iddi yn Mount- ain Ash, sef John John, un o ddiaconiaid eglwys Fedyddiedig y Pfrwd, a Wm John. Y mae un chwaer iddi yn Cwmbran, sef Mrs Charlotte Davies, ac Un yn South Africa, sef Mrs Ann Collins. Yr oedd Mrs Hopkins yn un o ragorolion y ddaear fel gwraig, mam, cymydoges, a Christion. Da genym ddweyd fod y plant yn harddu eu bywyd drwy efelychu rhinweddau eu mam a dilyn esiampl lesu Grist. Heddwch i'w llwch hyd fore yr adgyfodiad, pan, fel y dywed Cynddelw- 'Yr agorir drysau'r gweryd—a'r allwedd 0 oeraf geufedd ei dorf a gyfyd.' Rhagfyr 4ydd' yn nghartref W G John a'i briod yn Covington street, Youngstown, Ohio, yr hen frawd duwiol William T Jenkins. gynt o Coalburg. Rai misoedd yn o!, s mudodd ef a'i briod i tyvv gyda Mr John a'i briod, gan feddwl treulio y gauaf yno beth bynag, ond mynodd Duw ef ato Ef i wlad yr haf tragwyddol, i fwynhau gwleddciedd didd..rfod cartref bythol y gwaredigion. Brodorydoedd o St wear's, Caerfyrddin, a ganwyd ef ym Mehefin 2B, j 1825. Symudodd i ardal Dowlais pan yn bur ieuanc, Bedyddiwyd ef yn Edm, Pendarren, pan oedd yn fachgen ieuanc, a bu yn ffyddlon iawn i'r broffes hono hyd y diwedd, a ceafodd wobr y ifyddloniaid gan y Meistr mawr. Bbrill 24, 1854, yn Mtrchyr, ymunodd mewn glan briodas a Miss Margaret Willliams, yr hon yn ei henaint sydd wedi ei gadael yn weddw ac mewn gaLr dwys ar ei of, ond yn hyderus y ca fyned ato i aros byth /u y nef. Gan- wyd iddynt ddwy ferch, y rhai a'u blaen- odd i'r tragwyddol fyd, felly nid oedd plant ar of. i n 1869 aeth Mr Jenkins a'i briod i America, a buont yn byw yn Coaiburg, Brookfield, a lleeedd ereill yn nghylch ) Youngstown yr holl amser, oddieithr rhyw ddwy flynedd y buont yn Plymouth, Pa, Yr oedd yn o'r brodyr hawddgaraf ei ysbryd. Sadwrn, Rhagfyr 5ed, aed a'i gorff i gape! y Bedyddwyr, heol Walnut. Gwasanaethwyd yn yr angladd gan y Parch W J Williams, Girard. Claddwyd y corff yn nghladdfa Oakhill, Bu y brawd caredig Wm J John a'i briod a Mrs Jenk- ins yn dyner a charedig iawn o hono. Cysured y nefoedd ein hanwyl chwaer yn ei henaint.

Pregeth Rasol.

CONTRACTIO ALLAN.

|Undeb An nghyd ffar fiol…

Anundebiaeth yn Nghwm i Dulais.

Y K hufelaiaicl 5^11 Morgan…

- Cadeiriad Ab iievin.

ER SERCfiUS GOF

.b---."-.-...- ---_._----"--.--.-.----.,…

[No title]