Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

DY IAITH GYMRAEG

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DY IAITH GYMRAEG GorfocMx fi vn barhaius i alw .sylw at y cwefetmvri o henvyxkll fad! y fath diffyg syit- wyr cvff ratlin yn cai&l :ei ddianigois yn baxhaus wrth ei -drafodl, nidi >m uiniig -gar* y. Saeson uniaith a'r Sais-Gymry, ond! gan Gymry glan, IZ" gloew ag y raase' eu holl gydyirrieimlad a Chtvtnmi yri ei hymdirech i ymicMyarchafu yn NABOB cvfeiriadS. Yn mhwyllgcir addyag sir Gaiamarfon yr wythnos diiwedidaf, cynyg- iodd vt cadeirydtd) fad y Gymrajegj i w dysgu yn boll ysgoiuom v sir. Yr Gledtd almryw Sais-Gymiry yn ceisio dlan-gos rsad oeddi o un diyben' dysgui'r Gymiraeg yn yr ysgolion effenoL i'gychwyrs. Dyna oedd dadl Md. Gaud/in, aihraw Ysgol Caernarfon, dro yn od. 1 Nidi yr ysgal ganolradd.' meddant, ywt.r fan i gycbwyn y Gymraeg P'le mas CYSondeb y bobl wybodtas hyn, heb son aim eu svnwyr cyffredin ? Onid yn yr ysgolion caiwl y dechtre.uir' dysgu'r Ffrancaeg, a mawr y stwr a wnieif o'r ffaith ei bod yn caei ei dysgu yn yr ysgolion) er naidi yw o un lles i naw o bob dieg o'r plant gwledig wedi'r boH ctrarFerth. Onid nid ydys yn rhyfeddu at y dbsbarth uchodi yn cle-bran, fel ag y ma-ient yn .erbyn y Gymraeg; hwv, er's cen- edatethau,, sydid wedi bod ar ffordd pob diwvgiad) yn ysgpilion Cymru; ond y mae'n syadod clywed boneddwr fel y Parch. Robert Parry, B.A., Llanrug. yn dweyd nad- oes ddyben. yn hyddysgu'r iaith os na ddysgid hi yn drwyadil ar yjr un tir a phynciau eraiH, a golygai hpllY adael allan rhywbeth arall. a newicllic1 addiysg gyffredinol y plants a rbwystro eu parotoi ar gyfer gwaith y tualJpn i Gytmra lie- y byddai yn rhaid 1J lgwsaer ohonynt fvned,. Gwyr Mr Pary o'r gacew mai iaith naturiotl y plant yw y Gym- ra^eg—dysgant hoi wrth siaxad gartrel ac yn yr Ysgol Sul, ac wrth wrando pregethau, ac ar yr beob yrti mhabmano fel! nad: oes j amgen rhod-di cymaint o le iddli; fel ag i ,adiael allan ddiin a fydd yvt parotoi y plant1 I yinladd bnvydr bywyd o'r tuallan i Gymru paa cklaw galw! aim hyny, Ac ni bvad gwybodaeth o'r Gymraeg yn un rhwystr | id'd^nt wneutd. vcn^-aith, pa bynag y eu oCelbrt'TTii- eithr, yn hytrach, yn' gymhorth, am y byddajit wedi. cael gweled- iad clij ar bob pwnc ac amgyfFrediad1 llawri ] o'r by(n y mÚ:?.t vVedi d.d,y:sg.u,. Trwy ddysgu Gymraeg iddynt ytt Uflig y gellir bod yn stcr faeL yr addysg arall a gyfrenir ididynt wadl syrthio i dir da, cynyrchii-ol, a thyfad- wy a da genyf alius dweydi na chymeroddi y pwy iigor uehod ei ddychryrtu gam y gwr parchediig hwii, ond trvvy fwyafrif mawr pen- derfynwydi fodi y Gymraeg i gael ei lie priad- ol yn ysigolion y sir.

NID CWESTIWN DADLEUOL.

YN ANGEU NIS GWAHANWYD ! •…

j HERBERT SPENCER.

Organydd Llwyddianus.

r-----:0:----) AMMANFORD.

HAFOn. RHONDDAc.

f Gilfach Goch.

CYFARFOD Y PRYDNAWN.

CYFARFOD YR HWYR.

IPONTARDAWTE.

I.. ¡PENYGRAIG.

Advertising

--NEWMARKET A'R CYLCH.

________________ ) SOAR, PONTYGWAITH.'

PONTARDULAIS. -------

LLANBRADACH.

Advertising