Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

It PU bittbes. corff yn graddol d>Iod Ijjl Yr adeg lion mor fawr yw'r fraint Yta isi^ydd o rwymau'r clefyd, fflpr MM 5K I lu o weiniaid tyner, If dtJwXyn yn ymgilio'n laji Gael rhyw feddyglyn maetlilawn iawn £ JUel dim ond gwen'diil, I gynorthwyo amser; 8. ed pawb yn lion en litis Y QUININE BITTERS ydyw hwn, dim ond eisieu amssr^Kipr if Ipt^^yy^J? Gwna les yn mhob afiechyd, fS$[ 4 dyn yn ol i'w le, ajjppr /vS/A^ Ac er llwyr adfer cnawd a nerth T$ftal 11a wn ag arfer." Y mae'n gynorthwy hyfryd. 8o v E PROFIADOL. PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSQDDIAD rr}», f .CijTrfff V U i TEWY j GTMEMD I 'jXJt V .<&bmt0' d^uinine §xttu8, next Vegetable Aortic. S ifeddyginiaetli oreu a ddychymygwyd ac a ddyfeisiwyd er Cryfhau y Cyfansoddiad a Phuro y Gwaed. Y BHO f Bitters hyn yn hollol lyaieuol, ac yn cynwys chwerw-lysian a melys-lysiau, wedi ell haddas gymysgu, sef Quinine, JirsaparillL ^affron, -Lavender, Burdock, Dandelion, Gentian "Root, &c. Mewn gair y maebron bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawr rx y feddy^.„ ijeth ryfeddol hon, ac y maellt wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithlo i fod yn wellhad ifethiant s y dolurian eanlynol :— 1. GWi-ûdidau o bob math yn ymddangos fel un nen ragor o'r anliwylderau canlynol:-Tselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, .wyau, fceimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn dilisymwyth i'r wyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, 1 .0 2p r.oon rhvriigjrr ysgwyddau, diffyg anadl,.phlegm, y gwaed yn tori, .peswch, a thueddiad at y darfodedigaeth {decline.) 2. Diffvg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder eyn bwyd; trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn i wyddo tffwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sycli ac yn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiacli, a thrwy yny yn achoai y clefyd melyn, poen yn groea i'r llygaid, ac vsgaftider yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylclwediad y gwaed, y maent yn hynod o effeitbiol at y blast neu'r awelon, gwynegou, vsfyffdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth, a pliob inath o ddistemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethau pwysig yn cael eu derbyn yn. barhaus. Cyboeddir ycbydig yn unig o'r Uuaws. (xellir cael pob liysb'ysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Os bydd rbywun yn ambeu gwirionedd y eanlynol, dymunir "arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. .J: riae gan y QUININE BITTERS un gymeradwya-eth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau, trwy eu rhoddi i'w cieifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u cyflferi meddyginiaethol eu hunain. TANYGIIISIAU, FFESTINIOG. 3u\u 7. 1877. ANWYL SIR,—Mae yn bleser mawr genyf gael y fraint 0 aufon hyn atoch, fely caffoch chwi a phawb eraill wybod beth mae eich Qninine Bitters yn ei wneuthur yn Ngogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaws peraonau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog lion, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anion am ddvry botelaid, un i mi a'r Hall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rlmgorol. Mentraf ddweyd nad oes dim, ie, sylwch, dim wedi dod i'r golau eto gan neb un dyn hyw, i'w gymbaru i'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, faivting fits, natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a lihoenau yn y pen. Gallaf sierhau foil yr oil o'r doluriau uchod wadi ("u llwyr wellhau oddiar amryw yn yr ardal lion trwy gymeryd un botelaid 4s. 6c. otr Quinine Bitters. Taer gymbellaf bawb sydd mown pryder nm eu Iiicclird j dreiohwn. Hyn fel dyledswydcl ddyngarol oddiwi tli un a gafodd wulliiad • yilawn. Xx eiddoch yn dra diolcbgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Lleia). PANTYCEUG, CONWIL-TN-ELVET, lJ-Iai 30, 1877. ANWYL SYR,—Er clod i chwi a Iles i ganoedd, dymunaf eich hysbysu fod .h moddygimnetb arddercbog wedi bod yn hynod lwyddianns yn. mliob »se, ac yr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr deioh dyfeisiad yn dda, sef cryfbau ac nid gwanhau y cyfansoddiad." .ul ydwyf erioed wedi gweled un moddion m')r effeitbiol at wendidau y rv-x a'r gewynioo, curiadan y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, c nt 'iralgia, tic dolor^nx, <(c.; anhwylderau y cylla, yr afu, a'r arenau, ac i!?A5i!aw pob petb, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda gcnyf • 'd cywreinrwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor belled. Yr ;M<^iyh, &c., • ^fr. GWILYM EVAK3. T. DAYIES. 0. y mae yn hyuod gyfaddas i blart yn tyfu, ac hefyd i'r rhyw fenywaidd. OLD GLOBE, NEW DOOK, LLANELLY, Mai 24, 1876. AXWYL Stn, —Dyiiiunaf hysbysu i chwi fy mod wedi cael fy Ilwyr-iachau gvin«r> d eirb Quinine Bitters. Yr oeddwn wedi rnyned bron yn rby wan nUUd, ac yr oc<hi y ll^yf ar fy mraich yn myned yn waeth bob dydd." Yr i i meddy^i n Llanelli a'r cylchoi-dd am dori fy mraich ymtith er aclmb fy wya, oud trwy gymeryd y Quiuiue BiLters yr ydwyf yn awr wedi gwella, ac yn gweithio bob dydd. Ehoddaf fy enw yn llawn, fel y gallo eraill gael man- yiion pellach oddiwrthyf os inynant. Yr eiddoch yn barchus, GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddweyd fy mod wedi bod dair blynedd heb weitbio ond ycbydig. 2 he folloicing testimonial front a medical man may be read with interest:— THEALE, NEAB READING, 11th May, 1877. BEAR SIB,—I have examined your Quinine Bitters, and find them to be quite free from aD minerals, and am also pleased to add that they have been very eflicacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general-debility, atonic indigestion, &c. I have frequently re- commend them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIIUvBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A., (Lond). TIn ,arall oddiwrth Mr. ROBERT GUY, Builder, 7, Cambrian St., Llanelli. SYB,—Mewn geiriau byr, dymunaf ddweyd fy mod wedi cael lleshad PAR. HADS t) wy gymeryd eich "Quinine Bitters." Rhyfedd yw eu heffaith. Blin- wyd ft beunydd gan boen anferthol yn fy mhen, weithiau uwchben y Hygaid, weithiau yn yr ochrau, a pbryd arall yn curo fel morthwyl, fel ac yr oedd ofn arnaf ddilyn fy ngalwedigacth ar bpn ty. Poen yn fy hips a rhwng fy ysgwyddau, a gwendid mawr. Dim awydd na bias at fwyd ond ar brydiau nnamserol. O'r diwedd cymerais eich "Quinine Bitters," ac yr ydwyf wedi Hwyr wellhau. Cyfrifir eich Bitters yn ddrud, ond gallaf yn awr ddweyd yn ddiofn mai dyma y moddion tbaw a'r goreu a gefais erioed. Gall net yn gydwybodol ddyoddef poen heb dreifc hwn. BBYNHYFBM. SWANSEA, Mai 9, 1877. Syni-Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn caei fy mnno gan besweh, ac yn fwy yn y capel nag yn un man araU. Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver Oil er caellleshad. Gwelais hysbysiad am eich Quinine Bitters, ac yn wir y mae wedi ei gfirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a brynais, ac oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddywedaf er hyny ei fad. yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn papyr am bills gwerth gini y box. Y mae eich Bitters chwi, Syr, yn anmhrisiadwy, canys gwell iechyd na golud." Yr eiddoch yn hoffus, ISAAC OWEN. BlTIDIDEID HYSBYS X E A_"WS. B ID ID:M:ED = Z S -L (A). N d y,lyw bosibl dodi yr holl gyffuriausycld yn y feddyginiaetli iiuv-'n Fii.i,s.. ( a). Y ni;ie y pris m.r ,:8.1 ag y gall fod, oS cymerir i ystyriaeth brin- Q I ni"t, :t' S irsajnrllla. !/(?fdhr !v..i'hio hennyHrl fel arfer, heb un anghyfleuadra, ac nid ni ryifl anwyi, ond yu hylr,lch y mae yn atal an wyd. Y y Bitter* yn cryfhau y rhan, neiCr'aelod o'r corf sydd yn acfdh/ ynfity ayved i heintiau ac aficchyd nac arferol, a eZlJlid j'ldhroH (ilt> math, o BILLS yn-ywanhau y cyfansoddiad, ac yn ajion- G/lan, ( c ). Sid Trine, na Tincture of Quinine, nac unrhyio gy- mytgedd arall 0 eiddo y Druggist ei lain, ond Gwilyni*EvanS Qumina Bitters" mewn potelaic 2s. 9c., a 4s. 6c.; ar enw "GWILYM EVANS, PH.C., M.P.S. wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llyivodraeth; heb hyn, twyll a ffugiad yclynt. Gellir cyareryd Cod Liver Oil yn hwn. Gall plant 0 bob oedran ei gymeryd ond cymedroli y ddogn. oi". Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob Use ttt wlad oddiwrth y perchenog-Mr. GWILYM EVANS, Pharmacist, Llanelly. D.S.—Oi na ellir cael y "Bitters" heb drafferth. ysgrifener at. y perchenog.. I'AV CAEL GAN BOB FFKRYLLVUD CYFEIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH nfn ijrwilym Evaus, /OS., MrPS>r.Pharmaceutical. Chemist% Llanelly^