Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Y GOLOFN DDIRWESTOL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y GOLOFN DDIRWESTOL. (GAN Y FARCII. D. S. DAYIES). Y MAE y Gymdeithasau Diiwestol cynull- eidfaol, neu enwadol, ya Mangor, yn cynal cyfarfodydd llwyddianas. Cynhaliodd An nibynwyr, Hirael, gyfaf »d cyhoeddus yn ddiweddar-uu o'r rhai mwyaf brwdfrydig a gafwyd er ys blynyddoedd yn ein tref. Yr oedd y Wesley ad ffyddlun, y Parch. Xahmael Evans, Tregarth, yn cynorthwyo yr Annibyn. wyr y tro hwn. Cynhaliodd Wesleyaid, Hir- ael, gyfarfod cyffelyb yn fuan ar ol hyny. Cynhaliodd pobl Ebeneztr eu cyfarfod biyn- yddol ddeohreu mis Mawrth. Mae pobi y Tabernacl yn cynaljcyfarfod dirwestol bob noa Sadwrn. Mae pobl y Twrgwyn yn ffyddloii a llafurus yr un ffordd. Maegalludirwestol ffyddlon yn Penuel. Colled i achos sobrwydd yn neillduol oedd ymadawiad y Parch. C. Davies i Everfcon, Liverpool. Gobeithiwn y mynant ddirwestwr nyddlox, diofn, yn oi- ynydd iddo. Y peth amlycaf yn mhlith Ymneillduwyr Bangor yw, fod pob eglwys yn teimlo ac yn cydnabod eu rhwymau i ofalu am y pwnc dirwestol, fel y tnae eisoes yn gofalu am yr Ysgol Sabbathol. Pan oedd Dr. Patton (Chicago) yn ciniawa gyda nifer o bregethwyr yn Llundain, dy- wedodd un o hooynt ar ol yfed ei wydraid o win, I- d'ydwy i ddim yn meddwl fod rhwym- all arnaf i ymwrthod a'm gwin, am fod rhai dynion trwy yfed gormod yn gwneud anifeil- iaid o honynt eu hunain." Atebodd y Doctor fod y gymhariaeth yn gwneuthur cam mawr a'r anifeiliaid; fe ellir rhwydo y pedwar carn- olion unwaith, ond braidd byth yr ailwaith. Cyfeiriodd at hanes gafr a arferai ganlyn ei feistr i'r dioty, a cbysgu dan y bwrdd tra fyddai ei feistr yn yfed. Un tror Uwyddwyd i feddwi y gafr ond nis gellid byth ei ddenu i mewn i'r ty hwnw ar ol hyny. "Ydyw, y mae yn gyfoethog, ond bydd yn gas ganddo farw." Dyna'r hyn a ddywedwyd am wr a aeth yn gyfoethog trwy werthu gwirod—yn sobr ei hun, ynirydferth anar- ferol ei ymddangoiiad, ac yn ei gyaylltiadau teuluol yn ddyn dedwydd. "Y mae yn gyf- oethog, ond bydd yn gas ganddo farw." Meddyliem am y galwyni aneiryf o'r hylif marwol a werthodd, a'r ffynhonau o wae chwerw a greasant, ac am y gwallt gwyn oedd eisoes ar ei ben, ac nis gallem lai na theimlo yn alarus ddyfnder ystyr y dywediad uchod. Os bydd ei feddwi yn glir pan fydd ei ysbryd yn tremio ar olygfeydd tragwyddoldeb o'i amgylch, e fydd yn gas ganddo farw. O! 'r fath lu o deithwyr o'r ddaear i dngwyddol- deb sydd wedi deall yatyr y geiriau hyn ac 0 'r fath wahaniaeth rhwng eu cyflwr hwy, a'r eiddo yr hwn a ddywedodd. "0 angau pa le mae dy golyn ? 0 uffern pa le mae dy fuddugoliaeth V—-O'r American Mes- senger. Cyhoeddwyd yr hanes canlynol yn y New Haven Courier. Yn Swyddfa Cyfreithiwr, mewu cwr pellenig o'r dalaeth, yr oedd tir wystl am un cant ar d'leg o ddolerau, o fewn ychydig ddyddiau i fod yn ddyledus. Rhyw ddiwruod aeth ygwr dyledog i ofyn i'r cyf- reithiwr ai ni ellid gohirio y taliad am ychydig amser. Yr oedd yn ddyn dios ganol oed ac yn anghymedrol iawn. Y mbiliodd yn daer ond y cwbL yn ofer. Wetii ei drechu gau deimladau, ymollyugodd i gidair, ac yno yr eisteddodd am ddwy awr, Wtth bob ymddang- osiad, yn gweled nac yn clywed dim oedd yn cymeryd lie o'i gWmpas, pan y safodd cerbyd wrth y drwol, ac, y diagynodd boneddiges o hono. Daeth i mewn i'r Swyddfa. Safodd ychydig eiliadau yn edrych ar yr hen wr gyda dyddordeb cytirous, a llefarbdd, cododd yr hen wr ei olygon i fynn. ,fSut ydych chwi, nhad l 0 Sarah yr wy'n iach, ond yn alarus iawn. Mae'n dda gan i'ch gweled chwi, ond y mae'n ddrwggan i am eich mam oedranus, a'ch chwaer eiddil. Nis gallaf d'tychwelyd atynt—'does gan i ddim i ddweyd wrthynt, ond eu bod heb gartref—nis gallant; ddal hyny-fe laddai bynyah mam. "Fy iihal," meddai'r ferch, "a allech chwi fyw yn sobr pe teiid y ddyled hon 1" "Gallwn, Oh, gallwn, ond 'does gan i ddim i'w thalu." Wel, arwyddwch yr ardystiad dirwestol, ynte, a dyna'ch arian." Dododd yr hen wr ei enw ar yr ymrwymiad dirwestol, ac aeth adref yn Hawaii iawn ei galon. Yr oedd y ferch wedi casgin yr un cant a'r ddeg hyny trwy weithiq j mewn melm gotww,

BALCHDER CENEDL-IIAETHOL.

CELT—Y CELTAU-CYMRY.