Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

#lvrvtoolvtcthvtw.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

#lvrvtoolvtcthvtw. Ebrill 18.—Mrs Ann Jones, priod Mr..Robert Jones, Pantgliis, ger Llanfaircaereinion, yn 67 ml. oed. Dyoddefodd gystudd trwm am amser hir, yn dawel a siriol, fel y gall Cristion yn unig ei ddyoddef. Buyncydymdrechu l'i pbriod yn ddiwyd gyda golwg nr angichiadau y bywyd hwn, fel yr oeddynt mewn nyth lawn a chysuras yn niwedd yr oes. Magodd amrai blant,—ond gwelodcb gladdu rhai o honynt yn mlodau eu dyddiau. a chunol eu defnyddiokleh tymorol a chrefyddol, o'i blaen ei hun. Gadawodd briod a phlant i alaru en mawr golled ar ei hoi. Hir- aftlia ho 11 drigolion y gymydogaeth ar ei hoi. Yr oedd iddi air da gan bawb. a chan y gwirion- edd ei hun. Hebryngwyd hi i'r bedd yn mynwent Siloh, y dydd Mawrth canlynol, gan dyrfa luosog iawn o'r hen ffryndiau. Gweinyddwyd y gwas- anrietb crefyddol yn y tý, yn y capel, a pregetbu ei phregeth angladd y Sabbath nesaf, gau y Parch. D. S. Thomas, ei gweinidog. Iieddwch i'w llwch, byd gauiad udgorn Duw. Ehrill lR. Margaret Jones, Penty'rcapel, Penuel. ger Llanfaircaereinion, yn 65 ml. oed. Ni rhafodd ond ychydig orian o gystudd. Un wedi cael ei chynal mewn modd nodedig i ganmol ei Dnw oedd y ohwaer hnn,—er cwrdd llawer o dywvdd garw yn y byd yma. Yr oedd yn dra hyddysg yn ei Beibl. yn hoff o'i ddarllen, a siarad am yr hyn a ddarllenai o hono. Yr oedd yn aelod amlwg iawn yn yr Ysgol Sal, a'r cyfeillach- fiu crefyddol. GHdawileld briod a phlant, ac wyrion lawer i alaru ar ei hoi. Claddwyd hi y dydd Mawrth cnn'ynol, yn mynwent blwyfol Llanfair. Gweinyddwyd wrth y ty gan ei gwein- idog. Cafodd gladdedign,eth barchus iawn, a hyny yn benaf ar gyfrif gwerth ei chyrneriad. Ebrill 21.—Thomas Price, mab y Bryndir, ger Llanfaircaereinion, yn 31 mlwydd oed. Yn Birkenhead yr oedd efe yn byw yn awr er's blynyddau, He yr oedd yn aelod yn Oliver Street, eglwys y Parch. H. Jones. Claddodd ei wraig ychydig wytbnosau yn ol, o'r Typhoid, yn Birken- head a bu yntau ei hun yn sS.1 yr un adeg o'r un afiochyd. Ond gwellhaodd i raddau helaetli, a daeth drosodd i'w hen ghrtref, a'i unig blentyn bach gydag ef, er mwyn gorphea crjTfhau tybiai; ond y mae yn ymddangos iddo gael anwyd wrth dd'od yma, neu wedi dod, ac ad-ddychwelodd y clefyd mewn fiyrnigrwydd, a bu farw yn mhen yr wythnos ar ol clod yma. Bydd yn drist gan ei gyfeiUion yn Birkenhead glywcd y newydd. Claddwyd ef y dydd Mawrth canJynol, yn nghladrlfa y teulu, yn mynwcnt Penartb. Gwein- yddwyd y gwasanaeth crefyddol wrtb y ty, ac wrth y bedd gan y Parch. D. S. Thomas, aCYll y capel gan y Parch. M. Evans. Nodded y nef fo dros ei blentyn amddifad. Ebrill 7, yn 72 mlwydcl oed, ar ol hir a phoenus gystudd o'r cancer, Mr. Richard Edwards, y Cyll, plwyf Trefeglwys, Maldwyn. Ebrill 26.—Mr. Robert Parry, Ganllwyd, ger Dolgell.iu, yn 77 mlwydd oed. Yr oedd yr ym- adawedig yn ddall er ys 18 mlynedd. Ehrill 21.—Mr John Lloyd, Penmaonpocl, ger Dolgellau, yn 70 mlwydd oed; ac a glaldwyd ar y 25, yn Trawsfynydd. Ébrill 25,—Mrs Elizabeth Richards, Meyriok Square, Dolgellau, yn lJ6 mlwydd oed; ac a gladdwyd ar y 27, yn mynwent Eglwys y plwyf, Dolgellau. Ebrill 22, yn 21 mlwydd ced, Edward, anwyl fab John a Margaret Edwards, Abergynolwyn. Claddwyd ef dydd Iau, yn nghladdfa'r teulu yn Machynlleth. Yr oedd yn ddyn ieuanc cyfeillgar gaii bawb, ac yn aclod crefycldol gyda'r A r n -flodenyn yn ngwiinwyn ei oes, i- i-FII EDWARD mown rhinwedd a moss; ei godi gadd ef LAAUU yn neildy y nef.—H. ROBSBTS. ARFERION D WG. GBKSYNUS yw meddwl fod un-dyn i'w tael Mor ynfyd a dilyn arferion mor wael- Cnoi a rnygu tybac", yfed diod frag, Gwario amser ae arian am betuau gwag Difa nerth, difa iechyd, harddwch a hI en, A llanw y fyB.wes a blinder aphoen Dihatru cymeriad a duo ei ne' A chymyl cywilydd a gwae yn mliob lle, 0 gresyn, gresyn, gweled dyn— Adduvn y cread mawr ei hun, Ar lawr fel morbyn yn y £f01, gtatea aflfttt pechod ar ei foe-, Ow! Ow! mae pibell yn ei ben, Mu g o'i enan ddyrch.i'r nen Yn gymyl duon arwydd lawn oli afradlonecld gwarthus iawn. 0 gwyn fyd pe doi diwygiad, Gobaith da am ei adferiad Gras a rhinwedd a J'ywodraeth Ar ei ben a'i galon ddiffaeth. Byddai ddyn, a byddai Gristion, Byddai ddedwydd, byddai foddlon, Byddai hardd, a byddai hwylus, 1 bob amcan gogoneddus. Gras ddyierai dros ei wefus, Trouliai oes yn dangnefeddus Byddai werth mewn byd ac eglwys, Byddai deilwng o baradwys. Ymaith, ymaith goeg arferion, Na foed roesiiw iddyut inwy Bwrier hwy i'r wadd a'r stlumod, Hhoddor iddynt farwol glwy Boed i rinweddlywodraothn Ar bob calon is y ne, Nes bo harddwch a gogoniant Yn dysgleirio yu mhob lie. Purer chwaeth, a choder moesau Floll drigolion daear lawr; Gwisgant enw a chyrneriad Teg a dysglaer fel y wawr; Boed eu cyrff, boed eu heneidiau 'Ndemlau byw i ras a hodd Yna dedwydd dedwydd fyddant Yn y byd ti^draw i'r bedd. Llanfairfechan, W. WILLIAMS.

PA BETH A WNEIR A'R CARCHAR?