Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

H „ THE READY-MADE CLOTHING MART ELDON HOUSE, DOLGELLAU. jpjmuna WILLIAM DAVIK!S hyshysu |; |'efetfod yn bwriadu gwerthu Cotiau "uchaf, llWater-prodf's, &c., gyda g-ostyng-iad fel y teanlyn, er mwyn clirio yr oil sydd yn Veddiil \Msckiatosh Coats, &:e., prisiau Ilrfrrol-7/6. 9/8, 11/6. lo/6, 14/6, 18/6, 19/6, 25/6, 30/, gos- tynswyrl hwy i 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, 12/, 15/6, 16/6, 21/, 24/. Hefyd, Legings, &c., gyda gostyng- iad cyfatebol. Papyr at Ba,pyro Tai o 2c. y pisyn i fyny. Goruchwyliwr lleol dros y Cwmniau caulynol:— j Northern Fire & Life Insurance. ] Plate Glass Insurance. f Horse & Carriage Insurance. I Guarantee & Accident Insurance. The National Steam Ship Co. The Coupon Trading System, &c., &c., &c. i ———■—•—— CEKDDOBIAETH NEWYDD CYHOEDDEDIG GAN J. H. EVANS, & Co. Publishers, fyc., Trefri w, nr. Con way. "BANER EIN GWLAD." Can Newydd i tenor gan Dr. Joseph Parry, Aberystwyth. I'ris 6c. "Bydd drugarog wrthym ni." Anthem Newydd wedi ei tbrefnu i bedwar llais, gan Dr. Joseph Parry. Solfa, 2c., Hen Nodiant, 6c. "Eisteddai Teithiwr Blin." Cyfansoddedig i Miss Maggie .Jones, gan Mr. J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd). Pris 6c. "Ffarwel y Morwr." Cyflwynedig i Mr. T. J. Hughes, gan Mr. J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd) Pris 6c. "Deigryn ar fedd Maro." Cyflwynedig i Miss Cordelia Edwards, gan Mr. Hugh Owen, Talysarn. Pris 6c. "Y Bwthyn ar y Bryn." Cyfnmnddedig i Miss Gwprfil Davies, gan Mr. E. D. Williams, R.A.M. Pris 6c. Ffa.rwel i Gymru." Cyfansoddedis: i Mi=s Jenny Mulcfwyn. g::n Mr. J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd) Pris 6c. kSyr John Wynn." Awdl Gadpirio) Kistcddfnd Llanrwst, 1876, gan O. CETHIN JONES, at yr lion yr ychwauegwyd niier jnavrr odraddodi.-idait dy.ldoro] yn dwyu cyB.ylJtiad & hanesiaeth Nant Conwy a lleoedd eraill Pris 6c. "Dameg y Mefys." Gan Glan Collen. Pris Ie. Y Dyfr goreu i'w rauu yn yr Ysgol Sabbathol. 1 r Eiio arfcrol i Lyfrwertliioyr. ANFONKR AT Y CYIIOENRTWYN—MKSSHS. J. H. BVA N S, & Co., PuiJLisHiiits, 'l'ltisritiw, 1\1;. Loiswax. Y DDAU WAED, SEF GWAED ABEL A GWAED CHIST. YN Y DPAU NODIANT, PHIS 6c. AN r:r.E[ HI Iv.f: GWEDDI JONAH: "0'11 HING Y GELWAIS." PHIS 3C. CANEUON Y nOEL, RHip 6, PRIS 3c. I'w rael oldivorth yr An;dwr\ \E >WC '• li-ims, Uo(, ksewr, Dolgetli Wales. IT ARMER'S MANURES, SOLD WITH A GUARANTEE OF ANALYSIS CHEMICAL GUANOS Unsurpassed in ferti izing value by any other Guano. Contrasted with PentIJÙpn and other raw Guanos have P/iosp/iatesuta-ly all Soluble; Ammonia Fixed; Quality both Uniform and Guaranteed. They are further prepaid m three varieties (styled 'A,' 'B,' and 'C,') furnishing eompUte Manures in themselves without expense, or inconvenience, of admixture, for all Cerals, Grass, Potatoes, Mangolds, Hops, Top Dressing, Sc. Bone. Manures for Turnips, &c. v SUPERPHOSPHATES, 25 per ceni to 40 per cent Soluble. j — l Full particular s on application to elte Local Agents, ot to the Manufacturers, THOMAS FAR MER & CO., ESTABLISHED 1778 (AS CHEMICAL MANUFACTUBEIIS). Offices—Dunster House, Mark Lane, E.C.1T t Works—Hall's Wliarff, Victoria Dock, E.Jlondon- j Agent— IDLLR,. EDWIH "WXTJXX AM.S, Manchester Honse, BALA. R. E. E D W A R D S~ SURGEON DENTIST, FFESTINIOG, A ddymuna hysbysu y wlad yn gyffredinol ei fod yn parhau i ym- weled ar lleoedd canlynol, lie y gellir ymgynghori ag ef yn ddidal yn mliob aclios perthynol i'r Danedd. • Oyflenwir Danedd Celfyddydol yn ddiboen—o un dant i fyny i set gyflawn, o'r fatli oreu, am y prisiau mwyaf rliesymol; a chan mai Mr. E. ei hun yw y gwneutliurwr, gall sicrhau pob boddlonrwydd i'w gwsmeriaid. Dolgellan, o naw y boreu hyd ddau y prydnawn, y cyntaf a'r trydydd dydd Sadwrn yn mhob mis, yn nhy Mr. Wiliiam Davies, Ready Made Clothing Mart; Porthmadog, bob dydd Gwener, yn nhy Mr. John Jones, Temperance (gyferbyn a'r Farchnadfa); Llanberis, bob dydd Mawrth cyntaf ar ol y cyfrif, yn nhy Mr. Ishmael Davies, Draper. D.S.— Y mae Mr. Edwards yn Gymro. Dodrefn! Dodrefn! Dodrefn! IiYMUN A WILLIAM EVANS, HOUSE PUENISHBB, SPRINGFIELD STSEET, DOLGELLAU, a TEGID STSEET, BAT.O, Hysbysu tiigoiion y licoedd uchod ar amgylchoedd, ei fod yn parh.au i gadw C) flawilder o bob math o Ddodrefn o wahanol brisiau a gwneuth- uiiad, yn y ddau gyfeiriad a nodwyd, y l'hai a werthir am brisiau rhesynlol, a derbynii- taliadau yn wytlmosol neu fisol er hwylusdod i'r prynwr. Wele restr o rai pethau—Glasses o 6c i X6 10 Bedste«fls o 16s. i fvny Chair Btds o lis i fyny Cheat of Dra. era o 28s i fyny; -BynMau o 5s i fyny. Side Boards Drawing- room Suits, Watnois, Windsor Chairs, Cane-bottom chairs, Marble-top Stands' GiIt Mouldinss 0 waianoi fatliiau, Brushes, Polish, Mats, "C'OLT 11 BALA. SWYDDPAR CELT 7 BALA! Dymuna H. EVANS hysbysu y cyhoedd ei fod wedi eangu ei Swyddfa fei y gall wneuct pob math o argrafiwaith yn rhad a chyflym ac yn y niodd goreu. Anfonir estimates am Lyfrau i Awdwyr neu Gyhoedd- wyr, a sicrheir y bydd y prisiau mor rhated ag unrhyw le yn Nghymru. LLYFRAU YR YSGOL SABBATHOL Y Wyddor Gymreig ar Getdyn Glas Cryf, pris 4ic y dwsin. Y Llyfr Cyntaf i ddvsgu Sillebu, pris 9c. y dwsin. Elian Gj ntaf i ddj sgu Sillebu a Darllen Cymraeg, pris 1/6 y dwsinv ma^hwn yn gymwys i'r dosbarth hj^naf cyn ^yned i'w Testa^ l