Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Jftttixhn&tebi), &t>

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Jftttixhn&tebi), &t> MASNACH YD. Lied farwaidd ydoedd y Farchnad Yd yr wythnos ddiweddaf, a chadwyd at brisiau yr wythnos cynt. Dywedir fod rhagolygon da am gynyreh toreithiog eleni ar y Cyfandir, ac yn America, yr hyn gyda'r argoelion presenol am heddweh a arwydda y bydd yn haws i'r gweithiwr gael ei da maid bara. MARCHNAD LERPWL, DDYDD MAWRTH, Meh. 3. Nifer fechan o brynwyr oedd yn bresenol, gyda gostyngiad o Ie, y 100 pwys mewn gwenith, a'r blawd ychydig yn is. Indrawn Americanaidd 25s. y 480 pwys. Ceirch a Blawd Ceirch yn sefydlog. MAKCHNADOEDD CYMREIG. Aberteifi, Meh. 1.—Gwenith o 52s i 54s.; haidd, 42s. i 44s; ceirch, 24s i 26s. y chwarter. Aberystwyth, Mai 27.—Gwenith o 7s 6c i 8s Oc y mesur; haidd, 4s 9c i 5s Go ceirch, 3s 6c i 4s Oc; ymenyn ffres, 16c i 18c y pwys; dofed- tjod, o 3s 6c i 5s Oc y cwpl; pytatws o 8s Oc i 8s 6c y canpwys. BANGOR, Mai 31.—Gwenith, o 46s Oc i 48s Oc y chwarter; haidd, 36s Oc i 32s Oc; ceirch, 26s Ac i 28s Oc blawd ceirch, 35s Oc i 37s Oc y 240 pwys. CAERNARFON, Meh. 1.—Gwenith, o 45s. Oc. i 48s. 0c. y chwarter; haidd, o 36s. Oc. i 39s. Oc. y chwarter; ceirch, o 26s. Oc. i 28s. Oc. y chwarter; blawd ceirch o 36s. Oe. i 39s. Oe. y 240 pwys. Gwrecsam, Mai 30.—Gwenith gwyn, o 8s Oc i 8s 3c y mesur; yr hen wenith coch, o 7s 3c i 7s 6c y bwsel o 75 pwys; ceirch, 3s 8c i 4s Oc y bwsel o 46 pwys; haidd at fragu, 6s 10c i 7s 2c y 38 chwart; eto, at falu, 4s Oc i 4s 9c; pytatws 4s 6e i 5s 3c y 90 pwys; ymenyn ffres, o Is Ie i Is 3c y pwys; cig eidion, 9c i 10c y pwys; cig defaid, o 91c i lie y pwys; cig lloi, 7c i 8c y pwys; ednod, 3s 6c i 4s 6c y cwpl. Cboesoswalll, Mai 29.—Gwenith o 7s 4c i 7s 10c; haidd at fragu, 6s Oc i 6s 9c; ceirch, 3s 6c i 4s 6c; pytatws, Os Oc i Os Oc-y mesur o 90 pwys; ymenyn, 14c i 15c y pwys; ednod, 4s 6c i 6s Oc y cwpl. Rhuthyn, Mai 27.—Gwenith coch, 16s Oc i 18s yr hob; ceirch, o 7s 6c i 9s Oc; yr haidd at fragu, o 14s Oc i 16s; eto at falu, o 10s i 13s 6.

AT EIN GOHEBWYR.,

CELL CYFBAITH Y CELT.

Y RHYFEL.