Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

—; • ■ ..mmm.<.f.m,fnm.' GWAED PUR, CROEN IACH, I NERVES CADARN, A sicrheir trwy gymeryd y Pills hynod canlynol, sef, As ¡ Hu HE PATENT ME oil Blood Pills. j f Llawer iawn o Dystiolaethau yn fy meddiant oddiwrth Bersonau ag sydd wedi 11-WJF wellhau o'r BLAST, GWYNEGON, INFLAMMATION T LLYGAID, PILES, DIFPIG. TREULIAD, STITCHES YR OCHRAU, FITS, HEN GLWYFAU, TARDDIANT AR. T CNAWD, &c. i 2 Ar werth trwy y Deyrnas, am lilt, 2/9, 4/6. Drwy'r Post, 1/3, 2/11, 4/9, oddi wrth y Patentee JACOB HUGHES, APOTHECARIES' HALL, LLANELLY. ZR/htitibttidid. I Gofaler gael y "Trade Mark," sef Llun Calon, ar bob Blwch, heb llyn twyll ydyw. CERDDORIAETH NEWYDD CYHOEDDEDIG GAN J. H. EVANS, & Co. Publishers, fye., Trefriw, nr. Conway. "BANER EIN 'GWLAD." Can Newydd i tenor gan Dr. Joseph Parry, Aberystwyth. Pris 6c. "Bydd drugarog wrthym ni." Anthem Newydd wedi ei threfnu i bedwar llais, gan Dr. Joseph Parry. Solfa, 2c., Hen Nodiant, 6c. "Eisteddai Teithiwr Blin." Cyfansoddedig i Miss Maggie Jones, gan Mr. J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd). Pris 6e. 1 "Ffarwel y Morwr." Cyflwynedig i Mr. T. J Hughes, gan Mr. J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd) Pris 6c. "DeigryrT ar fedd Mam." Cyflwynedig i Miss Cordelia Edwards, gan Mr. Hugh Owen, Talysarn. Pris 6c. i "Y Bwthyn ar y Bryn." I Cyfansoddedig i Miss Gwenfil Davies, gan Mr. » E. D. Williams, R.A.M. Pris 6e. "Ffarwel i Gymru." Cyfansoddedig i Miss Jenny Maldwyn, gan Mr. I J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd). Pris 6c. s ,'Syr John Wynn." Awdl Gadeiriol Eisteddfod Llanrwst, 1876, gan 0. CETHIN JONES, at yr hon yr ychwanegwyd nifer mawr o draddodiadau dyddorol yn dwyn cysylltiad « k hanesiaeth Nant Conwy a Ileoedd eraill. Pris 6e. | "Dameg y Mefys." I Gan Glan Collen. Pris lc. Y llyfr goreu i'w I ranu yn yr Ysgol Sabbathol. Yr Elw arferol i Lyfrwerthwyr. ANFONER AT Y CYHOEDDWYR—MESSES. J. H. J EVANS, & Co., PUBLISHERS, TREFRIW, NE. | CONWAY. Purir y g-waed a chryfheir y cyfansodd- lad trwy gymeryd GWILYM EVANS Qui- nine Bitters. Gweler manylion ar tudal 2 o'r papyr hwn. Pris 3s. 6C. meion rhwymiad hardd, gyda Darlun cywir I A WTI I" COFIANT CALEDFRYN, WEDI EI YSGRIFENU GANDDO EF EI HUN. DAN OLYCIAETH SCORPION. Yn ychwanegol at y Cofiant ceir ynddo luaws o Draethodau, Pregethau, Darlithiau a Chasgliad o Benilliun, Emynau, a chanoedd o Englynion ar wahanol faterion, ynghyda. nodiadau ar wahanol nodweddau ei gymeriad & J' CAN RAI 0 WYR BLAENAF YR OES. BARN Y WASG AM DANO:- Dylai pob dyn sydd yn meddu ar ronyn o chwaeth at lenyddiaeth Gymreio- bur eit bwreasii a'i fyf'yrio ar unwaltb. Y Diwygiwr. ° Yr ydym yn sicr y bydd i bawb a bryno y Hyfr hwn gael ynddo werth ei arian IIJ, gwerth yr amser a dreulia i'w ddarllen."—YDyivgsogaeth. "Y mae cael yr 011, yn gylrol hardd, gyda Darlun o'r gwrthddrych, am dri a chweclv yn fargen na bydd achos i neb a'i pryno gwyno."—Parch. J. Thomas, D.D., ;ljn y Tust "Y mae y Gyirol yn wir ddyddorus, fel y gallesid dysgwyl, acynportrciadue: gwrthd,drych gyda pliob eywirdeb ae eglurdeb.Y-Dlryso)fa. Ychwanegiod gwerthtawr at lenyddiaeth ein cenedl ydvw COFTANT CALT3DT<RVN Mae ei gael yn gymaint o garedigrwydd i'r gecedl ag ydyw o barch i CALEDF Y Dysgedydd. Dylai y Cyhoeddwr anturus gael cefnogaeth gyffredinol v genedl, yy. hon sydd clan gymajnt o rwymau i CALBDFBYN ag un lienor yn y ganrif hon."—Y jleirn d "Daeth y gyf'rol hon i'n llaw ychydig ddyddiau yn ol, ac wedi id^.i rlrl„ri n ei gollwng o'n Uaw heb ei dsrllen TraethoiyM. dd°d' U'8 Yr eirchion oil i'w hanfon i'r Swyddfa hom DYMUNA —• WILLIAM EVANS HOUSE FURNISHER, SPRINGFIELD STREET, DOLGELLAU, a TEGID STREET BALA, Hysbysu trigolion y lleoedd uchod a'r amgylchoedd, ei fod yn parhau i gadw cyflawnder o bob matlx o Ddodrefn o wahanol brisiau a gwneuth- uriad, yn y ddau gyfeinad a nodwyd, y rhai a werthir am bris isel Wele restr o rai pethau-Glasses o 6c i t6 10 Bedsteads o 16s. i fvny Chair Beds oils, fyny; Chest ot Drawers o 28s fyny; Byrddau o 5s i fyny. Side Boards Drawing room Suits, Watnots Windsor Chairs, Cane-bottom chairs, Marble-top Stands Easy Chairs, Sofas, Couches Patent Comoees, Trunks, Plyf, GUt Mouldings Q wahanol. lathau, Brushesj Glue, French PolIsh, Baskets, Mats, &e. i