Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

I low YrydwfSac /wiliadmanwliznewniansawdd ^|jij GEORGE'S y^ Geoege's Pile and GEAVEL^k eich Peleni, ac yr j'dym yn eael eu b.,1 va gyfiUModd«Hg o'r cyffeM^ i ILI.S, ac yr wyf yn cael eu 11,j .i ii ol tyncraf. Yr wyf wedieudefnyddio v\ JrlLL & Vl tl A V ll JL bod yn gvfansoddedig o ddefynddiau j! yn keiaeth am flynyddau lawer mewn i Ui/.neuol. Nid oes ynddynt ddim o natur \l |: private tractive, a hyiiy gyda llwi/ddiant il' ¥>?<¥ TO |, .T 1 I > I lr IJLlLiOx I fetelaidd. Ye ydwyf oe faen eu I I nodrdhj. Khoddant esmwythad I ma 11 1 rai I I u I 1, luewn sefvilfa anobeithiol o herwydd y J — l\ B01) YN Feddyginiaeth DBA GWEETH- Il V, Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD V fawr AT Y doluriau HYNY AE GYFER V dweud, mid oes, mewn gwirionedd, mi MEWN TRI O DDULLIAU Vy PA EAI Y MAENT WEDI )§ | V\ oylfulyb fel meddygiuiaeth tuag £ V, at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: EU HAMCANU. <&?// X „ Gravel vV?* \v fy Xl* waiaws. No. I Seorges Pile & Gravel Pills. \5ty/?00N, No. 2- Georee s Gravel Pills. i No. 3-GEORGE'S Pills FOR the Piles. r ■■■ ■ r- GOCHELWCH DWYLLWYR. „ 777—7 GOCHELWCH DWYLLWYR. Mewn blyohau la. 1-J«. a 2s. 9o. yr un.. mm_ t Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am George's Pills, 1 ar Stamp y Llywodranth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC EE EICH PERSWADio, na chymerwch ,1 bob bI wch. i'ieb hyn nid oes dim yn DRWY Yft HOLL FYD t"- and Gravel Pills," o •wneutliuriad wirion-ddol. neb a rail. ]?'«■» w .«» • • • • "■ "» w <■ ~5Tnpi'A aBSSX!K!S!XS!BB^^ J w • "■ J[ f POENYN Y CEFN Jl I CHWYDD YN Y TRAED j ol |_Y__6AFmR YN Y PEW f f POEN YN Y LWYNAU f jiLDWFR POETH AG ATALIOL LUM3AGO, SCIATI,f, L RHWYMfDD, &0. ■* .<- « ■ | '4(' GEOU(;¡-E'S ■ "■ MR. George, «r*«m A_ n 1 dkar sik, ehtmnbt. k MII. H, 4 r«; A\ V p .1 T have much plpaswre in hedring testimony to the D 'ar Sir,— 1 our Pills take well here, • *-■ w A '■rl ■ gH'Ht e««w.v of y..ur /'ills for Mies and Gravel. I anew recommend thorn with the greatest confidence to mv CUK- ^and in time I shall have a large opening XJTT "F ca superior to »nv other medicine in relKviiig 1 0 r-^ I I 11 iiT^ „ tb<>He tr«>ubk'8om^ and jiamtul (iisoiHiers, am rarely for them Yours truly, disappointed even /«most wstinate cases, ,) j remain, yours truly, G. OW KN. Chemist to the liojal Family. y mag y peieni jiyn yn Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. 1~~T T~m' nFTir^iji SICR, BUAN. A DIOGEL I'R 7'_ \j ^1 PILES A'R GRAVEL. at) i luaws o anhwytdefau ereill sydd bob amser yn eu eanlyn. meg us:— JT POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER VN Y PEN, DIFFYG s <>* '• GWELLHAD -H. TREUL.AD, RHWYMEDO. LLYNGER MAN. DIFFYG XIe. ao Twyl Un 1 mi /.< Prn-vmnm ft™ X ANAOL. POEM YN YR ARENAU A LWYNAU. SURNI hefyd. Yr wyf «vdi hod yn A 0 KHYtEiJDOL. —tsum X yn yr ystymog, poen oirfawr vn y COLUDDION, yr ymi,OPni pa„ y Piles ar Gravel, yn nghvd i VII daf llawer O flvnvddau r> eWAEW GWYNT, COLIC, TE MLAD O BWYSAU YH Y X s,.jni Tnawt ttr rai amseran yn duiewnoi; ail! tna T,, „:jj CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSCAROEDD, deucideg mlvnedd, ac am y iiunip mis Olaf cyn i mi v y e <lve.. Iktmuu <#> DWFR POETH. DV/FR-ATALIAD. Y QWEUEBIAD YN pael gafiicl ur eieli peloid ohwi. yr ocrtdwn wedi fy Vi- O'pddwri vn alluog i sefyll ar-fy BW4. AC ANEoI.or.sychder a BLAS anymoholYN llwyr Ka«-thiwo i ar«8 yn y ty. Yr oodd y fath boon 1 i mi a'r A senau. poen yn y bord:'wydyc-d, chwyddiant gofidusyn fy npholuddion, fy ntchylla, a'm y«ytaji.t, a f 11 111:) gan ) Jioeu acnooent 1 mi, a r Y TnAcO AC. poeii mawr yn fy mlien, ac yn feddw gfari bendro, fel nas I I v-o-if- i, .v t K tY Ml hf-n Ff» wnaeth Doctoriaid I t f/'Kallwn ampvffrcd pothanyn eu lllw a'u llun priodol; xu-wh' I I ■' '"J"n* a 1 RHOOOANT ESMWYTHAD UMIOtJGYRCHOL. I' gair yr onldwn wtdi fy lwyr audwyo gun boenu sclni, icl | I I Aiiera.ir;- ;», r^lertuu eu goreu 1 mi, ac yr I §\ M, gallwu pre'du fed m<»dd i mi )»yfch wella; ond diolcli i J I wyf w ■•••■! ta.u iddyni but.oedil lawer am hyny, ;l percnoc, 11 I 1 ond Ii: liderby lUiiis fawr lies un O I J. g GtEORGE M.R.P.S., -'V eich cyfarwyddyd, yr .wddwu yn Kallu »Ulynfy mralw.ili- V- hoiiVi'l. l'rviiais flvcliaid o GEORGE'S V. «'Bni;a{'W^e1- ^Toa.itxw^i ac^sin^vvti1 V TT T T> tit A T V l»raidd hoti yn wybod i nu. tran y moad tawel ac tsm\\ tii I Pll.l-; -snd AVE li I'XLL8, ft chymerais fill! n A j. -V,- V yr <)eddynt yn gweithredu arnat. V ddo, 1, <» horiynfr-yr ydwyf yn J GLAMORGANSHIRE. oer^r ^l^drwy tarhan V\ airrijll ddyn inch J V maent wedi fv adferyd i'rn gwres fei cynt, X PI'TVMIY ;VnwAT>nc ( fll X ac yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o> X, 1>I'n.!A..11N iU) WAKDS, ^r I X. newydd.-Ydwyf, &c.. S C*iV3tDARE, XVEB&KE&^jfr X^ DAVID UAVJES^ U .w. ;'& Bala Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan H. EvANS, flwyddfa'r C'ronwl, Tegid St., Gorphenaf 5, 1878.