Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

DYFFR1. N AERON.!

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DYFFR1. N AERON. Bu'r wythnos aeth heibio yn un o fywiog- 6 rwydd mwy nag arferol yma mewn cysylltiad a llenyddiaeth a moes. Dydd Llun, bu cyfeillion Trefilan yn tea, cyngherdda, ac areitbio. Arwyr y gwahanol orchwylion oeddynt Aeronian, Dan. Jenkins, a John Jones (loan Glan Pynfarcb). Mawr ganmolid y danteithion a'r gweithrediadau gan awdurdodau uchel. Dyddiau Iau a Gwener, cynaliwyd cyfar- fodydd pwysig mewn cysylltiad a'r Ysgol Sabbathol yn Abermeurig. Y peth teilyngaf o sylw yn ngtyn & hwynt ydoedd anerchiad Cranogwen ar yr "Ysgol Sabbathol a nod- weddion yr Oes." Hawyr bach dyma gaw- ellaid o feirniadaeth giaff, o wawdiaith ddeif- iol, ac o awgrymiadau gwerthfawr. Ffamws, Cranogwen Hir oes iddi. Mae hysbysleni Eisteddfod Brynmadog newydd ymddangos. Os bydd pobpeth mewn cysylltiad a hi mor wreiddiol a doniol a'r rhai hyn, dyna un iawn fydd hi. "Pwllgor" y gelwir y eyiigor o ddoethion y mae "Deheu- dir" i fod yn ben arno. Y mae Ysw. i fod yn lly wydd y dydd cyntaf, ac Ysq. yr ail ddydd, er mwyn ychydig o amrywiaeth. Nid "cyf- ieithiadau" ddysgwylir i law, ond eyfieythiad- au. Wel, llwyddiant iddi i greu eyfnod newydd yn ein horgraff a'n llenyddiaeth. A gaf fi fodfedd o'ch gofod, Mr. Gol., i ddweyd wrth fy hen gyfaill gwrhewcus a phybyr Tobit fy mod yn hollol o'r un farn a theimlad ag ef ar y mater y cyfeiriodd ato yn ei lith cyn y ddiweddaf; ond egwan yw fy ffydd a'm gobaith y ceir llawer o welliant yn y peth a noda. Nis gwn am un dosbarth o ddynion ag y gweagir cywaint arnynt am wneud priddfeini heD wellt a'r dosbarth y Eerthyna fy nghyfaill iddo. Feallai y cawn amdden i ddychwelyd at hyn eto. Croesaw i Tob. i'n cymdeithas ni. Hyfdra difoes, wrth gwrs, fyddai gofyn, How do you like the United States, so far f JOHN Y CLOCIAU.

.MEETHYR TYDFIL.

ABERTAWE.