Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Y SENEDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y SENEDD. Llun. Ty yr Arglwyddi, bu dadleu ar y Mesur i roi Cymhorth i Dylodion. Mae y ddeddf, fel y saif yn awr, yn galed iawn i lawer o blant rhieni tlawd. A ddylai un na wnaeth ddim er llesoli ei wlad-ull aeth i dylodi o herwydd diogi, oferedd, ac afradlon- edd, fod ar yr un tir yn union a'r dyn gwas- anaethgar, syithiodd i dludi drwy atiechyd, aflwyddiant, a phethau erailluiid oedd ganddo ef yr un llywotira-eth a-rnynt ? Ceir gwelliant ni Jlyderwn ar y drefn bresenol. Ty y Cyffredin. Caed,dadl wresog ar ail- ddaillfniad ar Fesur y Clefydau Huntus ar Anifeiliaid. Dyoddefudd y wlad yn fawr oddiwith yr haint yn y blynydd IU diweddaf, gan mai tramoraidd yw yu ei tharddiad. Cy- nygir ar i'r holl anifeiliaid tewion gael eu llad'i ar en glaniad yn y wlad hon. Gwrthwynebodd Mr. F. W. E. Fu ster yr adran hon. Ca y fferuiwyr mawrion sydd yn tewhan anifeiliaid fyned i'r porthladdoedd a phrynu rhai teneuon, a'u dwyu adref a'u tewhau; bydd hyn yn fan- tais fawr i'r bobl sydd yn darpar y cig. ond yn anfantais i'r bobl sydd yn magu stoc er eu gwerthu i'w tewhau, ac with gwis yn anfant- ais fawr i'r cig-fwytawyr. Ouid oes rhywbeth tebyg i ddeddfu ar yyfer dosbarth neillduol yn hyn? Mae y Rhyddfrydwyr yn sicr o wneud eu gbteu yn erbyn yr adran hon. Go- hiriwyd y ddadl hyd dranoeth. Mawrth. Ty yr Arglwyddi. Darllenwyd a phasiwyd Gwelliant ar y Public Health Act (1875).. Ty y Cyffredin. Ailgychwynwyd y ddadl a ohitiwyd ddoe; gobiriwyd hi eto. Ar gynyg iad Mr. W. P. Adam rhoed gorchyniyn am ethol aelod dros Fwrdeisdiefi Fflint yn lie Mr. P. Ellis Eyton, yr hwn sydd newydd farw. Gwelaf fod Mr. Roberts, Bryngwenallt, allan fel ymgeisydd Kbyddfryctol. Marcher. Ty y Cyffredin. Dadl ar ail ddatlleniad Pt-rnji<sive Bill !-yr W. Lawson. Fel y mae yn nauuiol disgwyl, gwrthwyneb- odd y llywodraeth y mesur hwu, fial y gwiiant â. phob mesur sydd Inewu modd yu y yn debyg o effeithio er niwed i'w prif bleidwyr- y masnacbwyr mewn pethau meddwol. Gwnaeth Syr W. Lawson sylwadau mining yn neillduol un, with rybuddio y Weinydd- laeth o'u perygl-" Daethánt i allu. meddai, gyda'r cii o spirited Foreign Policy and a Spirituous Domestic PolicyTaflwyd allau y mesur drwy fwyafrif o 194. Ian. Ty yr Arglwyddi. Darllenwyd y drydedd waith v "PoorLaw Amendment Hill." Ty y Cyffredin. Mewn atebiad i Syr C. Dilke, dyweuai Mr. Cross, ei tod yn wir i 12 o bleidleisiau gael eu gwneud yn ddiwerth yu etholiad Soutn Northuiu1 eriaiid, oherwydd i'r papyrau gael eu stampio gan y Returning Officer modd na ddylid—nad oedd yn mwiiad y llywodraeth i gynyg gwelliant ar y Ballot Act, yn unol ag awgrym roddwyd gun y pwyllgor yu'76. Adnewyddwyd y ddadl ar Clef yd M.U Beintus at- Anifeiliaid Mae cryn wrthwynebiad yn y wlad i'r mesur hwn fel y gwelir oddiwrth y deisebau a anfonii i'r senedd Gwener. Ty yr Arglwyddi. Darllenwyd yr ail waith, yr "Irish intermediate Educat- ion Bill"—darpara hwn ar gyfer addysg ganolaidd. Bwriedir defnyddio rhyw gyiu- aint o'r arian sicrhaodd y wlad yn Nadwadd- oliad yr Elwys yn yr Iwerddou, i roddi cym- horth i blant taieutog i gael inantais uwch raddol. Da iawn yw hyn. Ty y Cyffredin, yn eistedd y boren. Bill y Prif-ffyrdd fu dan sylw. Torwyd y Ty i fyuy yn yr hwyr yn gynar, drwy iddo gael ei gyfrif allan.

IO'M HAVYYEEN.1

.MEETHYR TYDFIL.