Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

CYMANFV GERDDOROL DYFFRYN…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYMANFV GERDDOROL DYFFRYN TYWI, A'R CYLCHOEDD. Cynaliwyd y gymanfa uchod eleni yn y Tabernacl, Llaiidilo, ar y 27ain o'r mis diweddaf. Cafwyd undeb cyflawn eleni rhwng yr eglwysi, sef y Tabernacl, Salem, Penybanc, Capel Isaac, Herrnon, Llansadwin, Crugybar, Llandovery, Liangadock, Myddfai, Bethlehem, a Gwyufe. Cenid y tonau canlynol, o Lyfr Tonau Cynulleidfaol Stephen a Jones—Adoration, Edeymion, Alma, Mun- ich, Bendithiad, Diniweidrwydd, Beddgelert, Treborth, Tadmor, Dorcas, Navare, Gwalch- mai, flermon, Llanbeblig, a Berlin ac o Swn y Jllbili-Paid a'm gadael i, Yr hen, hen hanes, Yr eden sydd fry, ac Unwaith am byth a dwy anthem Molwch yr Arglwydd (Dr. Parry,) a Chan Moses. Dygid y cyfarfod yn y blaen o dan arweiniad Pencerdd Tanymarian. Ni raid dweyd dim am Tanymarian, ond ei fod fel efe ei hunan yn gywir. Mae miloedd yn ei adnabod. Gresyn na buaaai mydd i droi awrlais ei fywyd yu ol hyd ddegarhugain. Cynaliwyd cyngheidd grefyddol yn yr hwyr, pryd y gwasanaetbwyd gan yr Arweioydd, cantorion a gwahaiiol barties yr undeb. Er fod y cyngherdd yn dda, buasai yn llawer iawn gwttll bod hebddo. Wrth barotoi ar ei gyfer esgeuluswyd y tonau, a pba fath ganu ddysgwylid gael ddydd y gymanfa yn y dull yna. Nid ar y dydd cyuulledig y mae dysgu y tonau.. G welsoni yr un ditfyg y llyneiid, ac y mae i'w briodoli i'r cyngherdd. Diffyg arall hefyd, bu ein blaenoriaid yn ddiwedd.„r iawn cyu dyfod a rhestr o'r lonau allan, nes oedd yr amser yu ddigon byr at y rbai hyuy, heb sou am y cyngherdd. Os oedd eisieu modd i dalu y treuliau, buasai yn llawer gwell gan lawer gyfranu fel yr arferid gwn- eud na'r peth a wnaed. Pob llwyddiant i'r undeb a'r canu cynulleidfaol. Gwynje. R. DA VIES. EISTEDDFOD FAWR Y CYMRY, YN LLANRWST. BWRIEDIR cyaal eisteddfod genedlaethol yn Llaurwst ar y 1 2 a'r 3 o Awat. Y mae ei rhagolyson yn addii,wol. Y gadeinaetb farddonol ydyw awdl goff- adwnaeth Dewi o Dyfed, sef y diweddar Barch. David James. Bu Mr. James yn brif at hi-aw yn Ngholeg Llanymddyfri y ran t ddiweddai o'i oes. Yn flaenorol i hyn, bu yn weiuidog ifyddlon yn eglwys St. Mair, Kirk- dale, L'erp"ol, am ddwy flynedd ar bymr.lieg. Tia yno euilloid sercheir. cyd-szenedl o b b enwad crefyddol. Coffa da w-nyf am y cyf- arfod a gvnaliwyd yu y Bibl Society Depository, yn Slater St., Mehefin 24, 1853, i gyflwyno anercldad iddo ar ei ymadawiad o L'e'po'.l i Lanymddyfri. Adroddodd fy niweddar fiawd Hugh Gethin Hughes, englynion aneichiadol i Dewi o Dyfed yn y cyfarfod hwnw. Rhoddaf rai 0 honynt :— Nichawsom restr o lestri—aur hyged I anrhegu'n Dewi; Ond dwyn teimlad liawn wnawn ni—a chalon Yma i'r gwron am wir ragori. Rhagorodd mewn gwir gftriad-erioed er Anrhydedd ei henwlad, Mi wn mai prif ddymumad Ei holl oes fu ei lleshad. Mae bob un yn dymuno Ei ddigoll Iwydd, hawdd geill o Wel'd ei barch yn deimlad byw Ar rudd pob Cymro heddyw: Ys o'n gwlad mae'n ymado—i Walia I heulawg ddysgleirio E ga ef yma'i gofio gWilnar Erys yu llafar tra Mersey yn llifo. Bri ar Lan'ddyfri ddyd—a rhydd fri Ar holl Gymru hefyd Ar ei oes bri a esyd, Parba'i barch tra pery byd. j Ai oes fer y byd sy' i farw—'wedais ? Na wedi'r el hwnw Ar dan, ni ryda'i enw—yn nef wen Faith wele'i awen yu fytbol loew." Yr ydym yn teimlo fod rhwymau neillduol arnom fel cenedi i gefnogi sefyoliad sydd a'i amcan uniongyrchol i ddyrchafu moe",au i ychwanegu ein gwy bodat-th yn rnbwb cangen o lenvduiaeth, ac i hyrwyddo dyrchahad cymdeitbas yn tuhob ystyr. Yr eiddoeh mewn cariad at bob r-hinwedd, a chas at bub drygioni, Llanrivst. D. E. HUGHES. l'w barhau, LLANBRYNMAIR. Ar un o'r nosweithiau yr wythnos cyn y ddi- weddaf cywerodd amgylchiad tra rhyfedd i olwg rhai le yn Ysgoldy Brytanaidd y lie hwn, sef ddad, ,d i un o'r enw Evan Pughe wueud rjnln ar Feib Peter W^iiiaui-i, a daetb y cyf- ryw i Mr. H. Hughes. Yinddengys fod y Belbl yn we, th oddeutu E3. Beth a gymheli- oudycyfaill i ) rnidael ag ef—edifarhau ei dderbyu, ynte nid oedd a'i gorpheno, His gwyddum, ond ymddengys yn rhyfedd i lioddi Beibl at- lotri, a hyny gan aelod c; efyddot Y mae ara»m awydd rhoddi awgrym i fechgyn ieuainc a hen pan y dygwyddo y dyuion liyny sydd yn fynych yn tramwyo y wlad gymell eu l'yfran iddynt, gofin am y dydd t-itil, a pha ddefnvdd wnant o'r cyfryw lyfrau ar ol eu cael. Gwyddom am lawer o iyfrau da wedi myned trwy eu cymhell felly, i ddwylaw anghyru wys i'w defnyddio, a'r rhai hyny mewn amser dyf- odol yn ei hail gvruhell mewn gwahanol ffurf, er ymryddau oddiwrth eu beichiau, a chatfael yr ariau i'w rhoi at rhyw ddybenion eraill gwyddom am laweroedd yn y sefyllfa hon, a byderwn y gwna yr awgiym hwn les i rai a'i gwel ar ddalenau prydferth y CELT. GOMER AB GOMER. BETHESDA, TON YSTRAD. Capel newydd cyfleus ydyw, wedi ei orphen yn ardderchog, er clod i'r cynllunydd a'r adeiladwyr. Cynaliwyd cyfarfod ei agoriad nos Sadwrn, a Sul, a Llun y Sulgwyn. Preg- ethodd y brodyr Probert, Portmadoc; Nichol- son, Liverpool; Da vies, Treorci; Evans, Siloh; Evans, Caerdydd; a Dr. Rees, Altertawe. Cafwyd oedfeuon dedwydd, cyuudeidfaoedd lluesog, a chasgliadau da. [Dylasai yr adroddiad uchod .ddyfod i law yn gynt. Esgusoder ni am beidio gwastraffu » llei nodi oriwu y gwahanol oedfeuon.—GoL.]j

TAITH DRWY PARIS A LLYDAW.