Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Anerchion yr Ymgeiswyr am gynrychiolaeth Bwrdeisdrefi Ffiint. j; Yr ydym yn ddiolchgar i'r Y mgeiswyr am anfon eu Hanerchion i'r Celt. Buasem yn hoffi eu cael mewn ^nivnnl ,d'V™d<kf- pob Etholwr ydyw eu darllen yn ystyriol, ac yna gweithredu yn annibynol yn ol ei farn ai deimlad. Yr ydym yn credu fod y ddau Ymgeisydd yn foneddwyr gweithgar JpTv US am. a(^i teuIuo^d eu hctholwyr. Gallwn edmygn rhinweddau cymdeithasol y naill Illa! ,ond Swy em darllenwyr fod em holl deimladau wedi bod, a hyny am dymor maith, ac yn parhau 1 fod yn wresog a diymod gyda'r Blaid Ryddfrybol." To the Free & Independent Electors OF THE FLINT CONTRIBUTORY BOROUGHS. ELECTORS AND FELLOW-COUNTRYMEN, Having .been urged by Liberals from all your Boroughs to come forward as the Liberal Candidate for the seat now vacant by the -death of Mr. Ellis Eyton, I willing^ place my services at your disposal. As I have for taker) an active part in political matters in Wales> my views are known to many of you, and I may sum them up in the good old cry of the Liberal Party; "Peace, Retrenchment, and Reform." We want PEACE in the interests of suffering humanity, and to revive our Trade, now blignted by War and the rumours of War. To that end, I rejoice that the Government of Lord Beaconsfield has at length adopted the policy of conditional agreement with Russia for the protection of Christian Nationalities, which Mr. Gladstone has from the first so consistenJy advocated. We require strict RETRENCHMENT in the cost of the Public Services. Uur regular national expenditure is now greater than it has ever been in the history of England, and the increasing Taxation which seems invariably to be the work of Oonservative Governments, presses doubly hard on a nation suffering depression of Trade. We need REFORM in matters affecting the political rights and the religious previieges ot large classes of our fellow-countrymen. The tillers of ,,the soil as a class are denied any share of political power; whilst about half itlee nation are painfully reminded of religious disabilities when they enter ithfc national graveyards. I will therefore support the reduction of the iJFraj&cbise in Counties and Mr. Osborne Morgan's Burials Bill. JTaur Boroughs have been long distinguished for their fidelity to Liberal •prinCQplfis; and if I have the honour to be elected as your Representative, it will be nay aim to act according to those principles, to support all measures tending to extend religious equality, and to promote the true happiness and prosperity of the great masses of the People. 1 have the honour to be, Your faithful Servant, JOHN ROBERTS. Bryngwenallt, Jwne, 1878. I A t Ethohuyr Rhydd ac Annibynol Bwrdeisdrefi Sir Faint. ETHOLWYR A CHYDWLADWYR, Dan daergymhelliad Rhyddfrydwyr dylanwadol o bob un o'ch Bwrdeisdrefi, ar i mi ddyfod yn mlaen fel ymgeisydd Rhyddfrydig am yr eisteddle sydd yn awr yn wag drwy farwolaeth Mr. Ellis Eyton, yr wyf yn esvyllysgar yn eynysf 1 chwi fy ngwasanaetn. j jjb Can fy mod er's blynyddoedd wedi gwneuthur fy rhan yn gvhoeddus gyda materion gwleidyddol yn Nghymru, y mae fy ngolygiadau yn wybyddus i frydig ° a gallaf eu cl7nhoi i ^en arwyddair rhagoroi y blaid Rydd- "Heddweh, Cynildeb, a Diwygiad." Y mae arnom eisieu HEDDWCH am fod dynoliaeth drunn yn dyoddef, a masnach yn gwywo o herwydd Rhyfeloedd a son am Ryfeloedd. Tuag at hyny. yr wyf yn llawenhau fod Gweinyddiaeth Arglwydd Beaconsfield o'r diwedd am amddiffyn Cristionogion y Dwyrain trwy gydweithrediad am- modol a Rwssia, y llwybr a gymhellwyd gan Mr. Gladstone gyda chysondeb o'r dechreu. Y mae arnom eisieu CYNILDEB yn ein Tretiliadau Cyhoeddus. T mae costau cyson ein. Llywodraeth yn fwy nag y buont erioed o'r blaen yn banes y deyrnas, ac y mae yr ychwanegiad parhaus at ein trethi sydd yn cymeryd lie, fel arfer, dan lywodraeth y Toriaid, yn disgyn gyda phwysau dyblyg ar genedl sydd yn teimlo mor ddwys o herwydd gwywdra masnach. Y mae arnom eisieu DIWYGIAD mewn pethau sydd yn perthyn i hawliau gwleidyddol, ac i freintiau crefyddol dosbarthiadau mawrion o'n cyd- wladwyr. Nid ydyw y gweithwyr amaethyddol yn meddu, fel dosbarth, dim gaUu gwleidyddol, tra y mae oddeutu haner poblogaeth y deyrnas, a braidd holl boblogaeth Cymru, yn cael eu clwyfo gan annhegwch crefyddol bob tro yr ant i fynwentydd y genedl. Bydd i mi gan hyny bleidio helaethiad yr Etholfraint yn y Siroedd, a Mesur Claddfeydd Mr. Osborne Morgan. n Y mae eich Bwrdeisdrefi wedi enill er's Ilawer dydd glod am eu ffyddlon. deb i Egwyddorion Rhyddfrydig, ac os caf y fraint o fod yn Gynrychiolydd i chwi, amcanaf gario allan yr egwyddorion hyny trwy bleidio pob mesur a duedd i sefydlu cydraddoldeb crefyddol ac i ddyrchafu gwir ddedwyddwch a chysur corph mawr y bobl. Meddaf yr anrhydedd o fod, Eich ffyddlawn Wasanaethwr, „ JOHN ROBERTS. Bryngwenallt, 22ai« Mehejin, 1878* » To the Free- & Independent Electors OF THE F FLINT CONTRIBUTORY BOROUGHS. GENTLEMEN, In response to very numerous requests I venture to offer myself as a Candidate to fill the vacancy in the Replantation of your Boroughs, so suddenly caused by the lamented death oi y our late Member. Should you accept my services, I would sive ger Majesty's present Government a generous support. Under most difficult circumstances by their n'rmness and decision, they have averted War, and are now engaged in Congress in endeavouring to es- tablish Peace in Europe on a durable basis. Her Majesty's Government have also regained for this Country that influence in .European Councils, which befits her immence resources, and is essential to the well-being of her -wide-spread dominions. As a Magistrate and a Guardian I have for many years been actively en- gaged in the administration of your Local Affairs; the experience thus derived will, I trust, quahty me in your opinion, to attend to your interests on all questions of domesuc legislation. I should be prepared to support such a settlement of the question of Burials in Churchyard as had due regard to the conscientious feelings of Churchmen and Nonconformists. Before the day o Election, I hope to visit all the several Boroughs, and to further explain the details of my political opinions. I have the honour to be, GENTLEMEN, Your faithful Servant, PHILIP PENNANT PENNANT. Holywell, 2Ath June, 1878. — V"? At Etholwyr Rhydd ac Annibynol Bwrdeisdrefi Sir Fflint. m FONEDDIGION, Mewn atebiad i erfyniadau nirer mawr o Bleidleiswyr dylanwadol yr amryw Fwrdeisdrefi, yr wyf yn meid-iio cynyg fy hun fel yrngeisydd i lanw y gwagle yn eich Cynrychiolaeth, yr hwn a achoswyd mor ddisymwth drwy farwolaeth galarus eich Aelod diwedda,r. Os derbyniwch fy ngwasanaeth, rhoddaf i Lywodraeth bresenol ei Mawr- hydi gefnogaeth ryd Ifrydol. Y maent, o dan yr amgylchiadau mwyHf anbawdd, drwy eu diysgoctrwydd a'u peullerfyniad, wedi cadw Rhyfel draw, ac y m'tent yn awr yn y Cy, gynghor yn ymdrechu sefydlu heddwch yn Ewrop ar sail safadwy. Y mae Llywodraeth ei Mawrhydi hefyd wedi enill yn ol i'r wlad hon y dylanwad hwnw yn Nghynghorau Ewrop sydd Y11 gweddu i'w cla)foeth dirfawr, so yn hanfodol i lesiant ei harglwyddiaethau pellenig. Fel Ustus Heddwch a Gwarcheidwad, yr ydwyf dros lawer o flynyddoedd wedi gweinyddu yn eich Goruchwylion Lleol, ac yr wyf yn hyderu y bydd i'r profiad a gefais drwy hyny fy addasu yn eich golwg i edrych ar ol eich Ilea yn mhob cwestiwn o lywodraethiad trefo], Yr wyf yn barod i gefnogi y cyfryw benderfyniad ar gwestiwn y Clad4n mewn Mynwentydd, ag a dalo barch dyladwy i deimladau oydwybodol Eglwys, wyr ac Anghydffurfwyr. Yr wyf yn gobeithio, cyn dydd yr Etholiad, ymweled a'r oil o'r gwahanol Fwrdeisdrefi, er egluro yn fanylach fy ngolygiadau gwleidyddol. Yr wyf yn cael yr anrhydedd o fod, FONEDDIGION, Eich ffyddlon Wasanaethydd, PHILIP PENNANT PENNANT. IreffywMttt Nehe.fi¡n 24ain, 1878.