Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Family Notices

Hysbysiadau Teulu
Dyfynnu
Rhannu

-=- ft'tteiiigaethEtt, Mehenn 29, pri 'Ij(i T. Harris, Ysnv., Y.H., Llech- xyd, Ceredigion, ar ikb- Goiph. 8, yn Plat Tfdre, Ba la, priod J. 0. Pugh, Ysw., Manager y No rtlh & S, outh. Wales Bank, ar ierch—eu cyntafanedi §• J}tarhJt rhl.cthfttt. Mehefin 24, y Parch. John Jones. Fi'cer Pen- i>ryn, Ceredigion, yn 48 oed. Cladu wyd ef yn Aberhonddu. Mehefin 25, yn 85 ml. ot "S-: Mrs. Mary Evans, View Point, gynt Ty'nypi wfh. ger Aberaeroli. Claddwyd hi y dydd Iau c anlynol yn mynwent Neuaddlwyd. Yr oedd yr y xnadawedig yn aelod cretyddol er pan yn ieuanc, ,a, geilir dweyd am dani ei bod yn un o ragorolioi ry,ddaear. Yr oedd yn hyuod am ej Ifyddlondeb a'i phrydlomdeb yn moddion gras, Bu yn aelod yn Llwynceiyn am dros 20 mlYlliecld, ac yn Neuai Hlwyd am fl.ynydd- au lawer cyu hyny. Heddwch rw llwch. Mehefin *26, wedi ychydig di%-ddiau o gjstudd trwm, yn 76 ml. oed, bu farw < jwen Williams, priod WIT I. Williams, TyYilleclr »vedd, Bethel, a chw&ftr i'r diweddar Barohedig John Griffiths, RhyO yv/ernen. Yr oedd er's Jjlytiyddau yn wan- 11yd o ran ei hiechyd, ond er hyny yr oedd yn fay tod gyson yn moddionu gras, a, byddai bob am- sy i- yn gallu mwynhau yr efe ngyl. Yr oedd yn P.n o'r aelodau hynaf yn eglv 7YS Bethel. Dydd Sadwrn canlynol, hebryn gwyd yr hyn oedd farwol o honi, yn ol ei dymuniad, i iyj lwent y Trefnydd- ion (Jalfinaidd yn Glan'ra.fon. Gweinyddwyd gan y Parch. T. C. Jones., Llau dderfel. Teimlir colled ar ei hoi gan ei pherthyrtasau a lluaws o gyfeillion. Coffadwriaeth y c- yflawn sydd fen- digedig." JANN'ETT ROBERTS. Gorph. 6, yn 10 ml. oed, John Theodore Evi'ins, mab i'r Parch. Jonah Evans, Lla:nsawel. Cladd- wyd ef yn Silo, Llansawel, ar y 4ydd. Darllen- wyd a gweddiwyd yn y ty gan y Parch. H. Jones, Ffaldybrenin. Gweinyddwyd yn y capel a glan ,y bedd gan y Parch. D. B. Lewis (M.C.), Bethel; a D. Richards, Silo, Llansawel. Yr Arglwydd a roddo nerth i Mr. Evans a i briod i ddal y brofed- igaeth lem. MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH UN 0 HEN FAMAU ANNIBYNWYRFFESTINIOG. Nid cyfoeth, na dysg, na dylanwad bydol yr ymadawedig sydd yn eiu cymell i ysgrifenu ych- ydig linellau o'i hanes i'r CELT, eitbr hynodion tra gwahanol. Yr oedd ei hoedran yn hynod. 'Ganwyd hi yn Glanyrafonddu, Tanygrisiau, yn y fl. 1783. Bufarw Meh. 27, 1878; felly yr oedd ,yn gant ond pump (95) oed. Ond er ei bod yn ,ymyl cant oed, aeth i'w bedd gyda phob dant ond un cilddant, yr hwn a gollodd tua 70 o flynydd- oedd yn ol, yn ei phen, ac yr oeddynt i gyd can wyned ag iached a pbe na buasai end ugain oed. Yr oeddynt fel I- diadell o ddefaid gwastad-gnaif, y rhai a ddaethant i fyny o'r olchfa." Yr oedd ei chlyw yn mron can gystal ag y bu erioed pan y bu farw, a'i synwyrau mewn pet-flaith order. Ni allai siarad ond yehydig er's tua chwe mis, a liyny oblegid stroke of palsy a gaiodd y pryd hyny. Y ikni gylireuin yw y buasai byw i fyned yn mhell dros gant oeu oni b'ai y stroke hyny. Peth arail oedd ei hoedran fel crefyddwraig. Bu gyda chrefydd am yr ysbaid maitn o 70 ml. Nid gyda chrelydd rhywlun y bu hi chwaith, ond yn selog, gweitbgar, ffyddlon, ac haelionus. Derbyniwyd hi yn aelod crefyddol gan y diweddar Jlybarch D. Griffith, Bethel, ar gae yn yr awyr a»ored tu ol i Cwinbowydd. (Jlywais Mr. Grimth yn cyfeirio at yr amgyichiad ddegau o weitbiau. Yr oedd crybwyll am y cwrdd hyny ar gae Cwm- bowydd yn tanio ei ysbryd ei yn wastad, ac yn tynu tyria o amenau a eneuau, a ffrydiau o ddagrau o iygaid y rhai a dderl yniodd. Os wyf Wedi clywed yn gywir, triarddeg oedd nifer y rhai a dderbyniwyd ar y cae y pryd hyny. Cafodd Margaret Roberts fyw i weled y feehan wedi dyfod yn fit, a'r wael yn genedl gref. Nid wyf yn meddwl fod un capel o gwbl gan yr Annibyn- wyr yn Ffestiniog y pryd hyny, ond y mae yno yn awr bump o gapelau mawrion a lieirdd, a chanoedd o aelodau gweithgar a ftyddlon yn perthyn i bob un o'r pump. Nid heb i rywrai wneud aberth mawr y daeth yr achos Annihynol yn Ffestiniog y peth yw efe yn awr. A gellir rhoddi rhan helaeth o'r clod i deulu Glanyrafon- ddu, a theulu Buarthmelyn, a theulu Beudy- mawr, &c. Cerddai y teuluoedd hyn i'r cyfeill- achau bob wythnos i Bethania, ar hyd y llwybr gwlyb a charegog heibio Ty'nddol a Chwmbowydd. Oofiai Ellen Owen, Gianllyn, ei mam yn myned i Bethania i'r gyfeillach pan oedd yr unig fuwch oedd ganddynt yn sal iawn, a dy wedai, "Yr wyf wedi gwneuci yr oil a allaf iddi, ac felly af i'r society yn dawel," "Yr Arglwydd a wnaeth i Annibynwyr Ffestiniog bethau mawrion, am hyny yr ydym yn llawen." J Dydd Llun, Gorph. 1, ymgasglodd tyrfa fawr i anfon y corff i dy ei hir gartref. Darllenodd a gweddlodd y Parch. Ll. B. Roberts, ei gweinidog, wrth y ty yn effeithiol. Canwyd amryw weithiau ar hyd y ffiirdd gau gor Tanygrisiau, yr hwn a arwemid yn fedrus gan Mr. Cadwaladr Roberts, or-nai i'r ymadawedig. Canwyd yn yr Eglwys yn effeithiol iawn:- o j j Bydd myrdd o ryfeddodau Ar doriad bore wawr," &c. Yna rhoddwyd y corff fu yma am yn agos i 100 o flynyddoedd yn y ddaear, hyd fore caniad yr udgorn mawr. Y mae clod yn ddyledus i Mr. Richard Owen, Glanllyn, mab-yn-nghyfraith i'r ymadawedig, ac i Ellen Ow^n, am y gofal a gymerasant o'u mam tra y bu hi byw. ac am ei chladdu mor anrhy- deddus. Ni welwyd claddedigaeth fwy parchus erioed. Diau genyf fod y gost yn ugelniau o bunoedd. Taled yr Arglwydd iddynt. Terfynaf gan gyflwyno fy niolchgarwch gwres- ocaf iddynt am yr 011 a wnaethant iddi yn fyw ac yn farw. Troedyrhiw, Merthyr. ROBERT EVANS. Mehefin yr ICcg, Eleuor, anwyl blentyn Thomas ao Hannah Evans, Ivhiw, Khydcymere, o'r scarlet fever, ar ol pum diwrnod o gystudd trwm. Er nad oedd ond dwy flwydd oed, canai yn eglur yr hen benili hwuw, Hie, ble, Y gwnaf fy noddfa dan y nef ? Yr oedd yn bltntyn hynod o ffraeth. Clcddwyd hi yn Peneareg. Gweinyddwyd ar yr achlysur gan Mr. W. Davies, G-elli. TEAWBGOEDWR.

PENILLION COFFADWRIAETHOL

Advertising