Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

",)Ib, BITTERS. MbtiMMo'r corffyn graddol ddod$fi Yr ad eg hon mor fawr ywr fraint rtiydd o rwymau'r clef yd, 9/% I lu o weiniaid tvner, dwymyn yn ymgilio'n Un .v GaTel rhyw feddyglyn maethlawn lawn flIdael dim ond gwendid, M»aaigfrjOM«iPA&* £ ^cSSp1 I gynorthwyo amser; ywed pawb yn lion e& llais Y QUININE BITTERS ydyw hwny M«aim ond eisieu amser • t Gwna les mhob afiechyd, i# dyn yn ol i'w le, Ac er llwyr adfer cnawd a nerth r 11a wn ag arfer." Y mae'n gynorthwy hyfryd. PROFIADOL. FFTO^MKP •^few ^YMEBYD xt&x VEGETABLE LOTTIE I Feddyginiaeth oreu a ddychymygwyd ac a ddyfeisiwyd er Oryfnau y Cyfansoddiad a Phuro y GwaeL If 1 Bitters hyn yn hollollysieuol, ac yn cvymvys chwerw-lysiau a mclys-lysiau, wedi eu haddas gymysgu, sef Quinine, flh6»*fUle»'taffron, Lavender, Burdock, Dandelion, Gentian Eoot, &c, ,M"ewn gair, y mae l?ron bob Uysieuyn a gwreiddyn gwerthfawf gl yfeddyginiaetli ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad BflUfciant at y doluriau canlynol:— >3 -1. Ghrendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau canlynol:—Isolder ysbryd, nervousness, £ i £ mtp.y galoD, C&wysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisvinwyth i'r wyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chert, fioen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, pesvvch, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline.) 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gw'aelder cjn bwyd, tryuKler anarferol ar ol.bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr y'&tumog yn thwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sycli ac yn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, ypleurisy, yr afu yn afiach, a thnrJ Ijny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groesi'r llygnid, ae vsgafuder yn y pen. 3. Trwy efiaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y £ tt?aed, y maent yit hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, Wfcyffdra y dymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth," a pliob mat ho ddistemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethau pwysig yn cael eu derby# liWhauB. Cyhoeddir ychydig yn unig o'r Uuaws: Gellir cael pob bysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. liwit Os bydd rhywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dyraunir arno yegrifenu at yr enwau a roddir yma. /-i* ttfiae gan y QUININE BITTERS un gymeradv/yaetli anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu hefifeithiau, trwy eu rhoddi i'w cieifion (patients), pan yn fyiiyeli y methant gyda'u cylferr meddygimaethol eu hunain.. ■ Tanygbisxau, Ffestiniog, June 7, 1877. ( jjjjMWHi SIB,—Mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch, fifty caffoch chwi a phawb eraill wybod beth mae eick Quinine Bitters yn ei tmeuthijr yn Ngogledd Cymru. Credaf Bad oes angen i mi roddi enwau y llnaws personau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog bon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, an i mi a'r llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaitli yn rhagorol, Mentraf ddw&yd nad oes dim, Je, sylweh, dim wedi docl i'r goleu eta. gan neb nn dyn byw, Fw gymhara S'r Quinine Bitters tuag atddiffyg treuliad, iseldcr ysbryd,. f.fb,ting fiU, natur curiad y galou, poen yn yr ochr a rhwng yr vsgwyddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau ucliod wedi eu Uwyr wellhau oddiar amryw yn yr ardal hon tnvy gymeryd un botelaid 4s. 6c. o'r Quinine Bitters. Taer gymbellaf bawb sydd mewn pryder am eu biechvd I dreio bwn. Hyn fel dyledswydd ddyngarol oddiwrth un a gafocld wellliad «iawn. ¥? eid^och yn dra diolchgar, i1 ,It ROBEBT WILLIAMS (Gwas y Llexc). PANTYCRUG, CoNWIL-m-BLVET, Mai 30, 1877. Anwyl Sik,—Er clddi cLwia lIes i ganoedd, dymunaf eich bysbysu fod eich meddyginiaeth ardderchog wedi bod yu hynod lwyddiauus yu mhob ease, ac yr wyf fi wedi ei gyraeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr Boft eich dyfeisiad yn dda, sef cryfhau ac nid gwanhau y cyfansoddiad." Kid ydwyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidau y a'r gewynion, Curiadau. y galon, gwahanoi boenau trwy nerves y pen, let neuralgia, tic doloreux, t&e.; anhwylderau y cylla, yr afu, a'r arenau, ac nwclilaw pob peth, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf fod cywreinrwydd meddyginiaethol wedi ei berfteithio mor belled. Yr eiddoch. &c., Mr. Gwilym Eva?JS. • T. DAVIES. D.S.-Y mae yn hynod gyfaddas i blantyn tyfu, ac hefyd i'r rhyw fenywaidd. OlO (QrLOBE, New Dooe, Llanelly, Mai 24,1876. AVWYL SM,—Dyrdunaf bysbysu i chwi fy mod wedi cael fy ilwyr iachau trwy gymeryd eich Quinine Bitters. Yr oeddwn wedi myned bron yn rhy wall i gerdded, ae yr oedd y clwyf ar fy, mraich yn myned yn waeth bob dydd. Yr oedd meddygon Llanelli a'r cylcLoedd am dori fy mraich yuaaith er achub fy fnywyd, ond trwy gymeryd y Quinine Bitters yr ydwyf yn awr wedi gwella, ac yn gweithio bob dydd: Rhoddat fy enw yn llawn, fel y gallo eraillt8il man- ylion pellaoh oddiwrthyf 013 mynant, Yr eiddoch yn barchus, .c' GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddweyd fy mo^. wedj. bod dait blynedd beb weitbio ond ychydig. vic foZZowing testimonial from a medical man may be read, with inlerelt:- Teealb, NEAB READING, 11th May, 1877. vI^Afi SIR,—I have examined your Quinine Bitters, and find them to b« qllitefree from all minerals, and am also pleased to add that they *ve been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently re- commend them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRKBY, M.R.C.S. (Eng.).and L.S.A., (L0nd). Vn arall oddiwrth Mr. Robert Got, Builder, 7, Cambrian St., LlUnelli. S-sBj—-$Iewn. geiriau byr, dymunaf ddweyd fy mod wedi cael lleshad Par. nAus trwy gymeryd eich "Quinine Bitters." Rhyfedd yw eu heffaitlr. Blin- wyd n beunydd gan boen anferthol yn fy rnhen, weithiau uwchben y'llygaid, weithiau yn yr ochrau, a pbryd arall yn curo fel morthwyl, fel 'ac yr oedd ofn arnaf ddilyn fy ngalwedigaeth ar ben ty. Poen yn fy hips a rhwng fy ysgv/yddau, a. gwendid mawr. feim awydd na bias at fwyd ond ar brydiau imamserol. O'r diwedd cymerais eich "Quinine Bitters," ac yr ydwyfwedi llwyr wellhau. Cyfrifir eich Bitters yn ddrud, ond gallaf yn awr ddweyd yn ddiofn mai dyma y moddion rhataf a'r goreu a gefais erioed. Gall not- yn gydwybodol ddyoddef poen heb dreio hwn. n. (rjiiiu j; 0' „ „ 7 Bbtnbtibxo, Swansea, Mai 9,1877. Sxe,—Yr ydwyf wedi bod er s misoedd yu caei ry mnno gan beswch, ac yn fwy yn y cap el nag yn un man arall. Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver Oil er cael lkshad. Gwelais hysbysiad am eich Quinine Bitters, ac yn wir y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu mjmd i un man. Un botelaid a brynais, ac oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddywedat er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelajs mewn papyt aia bills gwerth gini y box. Y mae eich Bitten chwi, Syr, yn artmlirisiadwy, canysgwell iechyd na golud." Yr eiddoch yn hofias, ISAAC OWfeN. BYDDB1D AWB, (A). Nid ydyw bosibl dqdi yr boll gyffurjuu sydd yn y feddyginiaeth Eon mewn PILLS. r' (B). Y mae y pris morjsel ag y gall fod, es cymerir i ystyriaeth brin- der y Qainine a'r Sarsaparilla. (C). Gellir gweithio Beunydd fel arfer, heb un anghyfleusdra, ac nid •es perygl anwyd, ond yn hytrach y mae yn atal anwyd. (D)- t -mae y Bitters yn cryfhau y rhan, neu'r aslod o'r corff sydd yn Wanaek, ac felly >yn fmy agorid iheintiau acaficchyd nacarferol. a dylid tojiofod bron bob math 0 BILLS yn gwanhau y cyfansoddiad, acyn aflon- jddu y cylla. (E). Bid yw Quinine Wine, na Tincture, of Quinine, nac unrhyw gy- mysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond Gwilym Evans' Quinine Bitters" meum potelau 2s. 9c., a 4s. 6c.; a'r enw "Gwiltm Evans,}Ph.C., M.T.S. wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llyxoodraeth; heb hynt twyll a ffugiacl ydynt. <«* ?• Gellir cymeryd Cod Liver Oil yn hwn. Gall plant o bob oedran ei gymeryd, ond cymedroli y ddogn. » Ar werth yn mhob tref, n^u yn direct i bob We flftf wlad oddiwrth y perchenog-Mr. GWILYM EVANS, Pharmacist, Llanelly. D. S.-Os na ellir cael y Bitters" heb drafferth, ysgrifener at y perchenog. I'W CAEL GAN BOB FFERYLLYDD CYFEIFOL, NEU YN UNIONGTJICP0L ODJPIWKTHv lfy Gwilym Evans, F.G.S., M.P.S., Pharmaceutical' Chemist, Llanelly. OHNIYO V TA HOW3U YHMVO 1