Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GWAED PUR, x CROEN IACH, -h. X NERVES CADAEN, i F1VASD & Iff? A A sicrheir trw^r gymerydy Pills liynod canlynol, sef, HUGHESSPATENT 1 X t .-j-v.; »' .i.Vl JOHAHAiVJ f ■R& ^fli d38fi033"HFSfc ''nS ,-r Vj 9 dSMn JBlJb Mm JHi 239»o3a- £ .u4BH^ MSt'■ 8'3qroh9 8 .tUMl 9mNL~>6^flPr 9 .HYWJJYWO HDWJ3H00D I j j flYW I ■•YV.Q H0WJ3H008 f J L1awer'Hia%xi 5''Djfstiolaethau ,.yn fy meddiant oddiwrtji Bt'rtnnau ajr ?ydd Vi'di plvjyr wellhau o'r BLAST, GWYNEGON, INFLAMMATION Y LLYGAID, PILES, DIFFYG TRETJLIAD, STITCHES YR OCHRAU, FITS, HEN GLWYEAH, TARDDIANT AR Y CNAWB, &c. j | -llfl, Ar werth trwy y Deyrnas, am 1/1 J, 2/9, 4/6. Drwy'r Post, 1/3, 2/1), 4/9, oddi with y Patentee JACOB HUGHES, APOTHECARIES' HALL, LLANELLY. ■ ■ BHYBTJDD. GS&flT y W u^Qofaler gael y il Trade Mark," sef Llun Calon, ar bob Blwch, heb hyn twyll ydyvol\ ] <-——— 114. IECHYD I jBAWB TILLOWAYS PILLS. Mae y Feddyginiaetli Deuluol hon i'w rhestru yn mhlith angcnrliidiau viwyaf anhebyorol bywyd. Mae y Pelenau enwog byn yn puro'r gwaed, ac y maent yn gweitbredu yn effeitkiol iawn, ond yn dyner ar yr Iau, Ystumog, a'r Lwynau, Hefyd yr YMYSGAROEDD, gan ddwyn i drefn, It rhoddi nerth i'r FFYNONELLAU HYN 0 FYWYI). Cymeradwyir hwynt yn hyderus yn mhob amgylcbiad ag y mae y cyfansoddiad wedi ei ddyrysu, neu ei wanbau, gan nad betli fydd yr achos. Maent yu feddyginiaetli effeithiol i ddofcr uriau Mereked o bob oedran, M fel JMEDDYG- INIAETII GYFFEEDINOL Y TEULU, nid 03S ei rkagorach. Mae ei effcithian trehldiol a gwelUtaol Jjftt ttdna- l byddus drwy'r byd. f I wellhau Coesau drwg, Bronau arwg, Hen Ddoluriau. Briwiau, a Chorn- wydydd, y mae yn feddyginiaetli ddifetb. Os rhwbir ef yn "feft'eitbiol arw.grt ddf a'r frest, i'el "lialltu cig, yi yn gr-vellhau DOLUK o WDDF,Diphtheria,? Bronchitis, Peswch, Anwyd, a,c byd yn nod y FOGFA. Nidydysyngwybodei fod un amser yn metliu gwelihau Chwydd Ghwarenol, Casgl-; iadau, Piles, Fistula, I Y Droedwst a'r Gymalwsl, A phob math o AFIECHYD AR Y CROEN. Mae y Pt.lenau a'r Eli yn cael en gwkhrtu gan: bob [Jwerthwyr lJioddion Meddyginiaeth drwy'r bycli Purir y gwacd a chryfheir y cyfansodd-' iad trwy g-ymeryd GWILYM EVANS Qui- nine Bit, Gweler manylion ar tudal 2 hwn., fr i,> >P, ? SWYDDFAR "CELT, BAtrA. I Dymuna H. EVANS hysbysu y cylioedd ei fod wedi eangu ei Swydqfa, fel y gall wneud pob math o argraffwaitb yn rliad a cliyflym, ac jyn j modd goren. Anfonir estimates am Lyfrau i Awdwyr neu Gyhoefd- wyr; a sicrheir y bydd y prisiau mor rhated ag luirhyw le yn Nsfbymru. wyr; a sicrheir y bydd y prisiau mor rhated ag luirhyw le yn Nsfbymru. LLYFRAU YR YSGOL SABBATHOL. 11 2 Y Wyddor Gymreig ar Gerdyn (Has Cryf, pris 4|-c y dwsin.t :I Y Llyfr Gyntaf i ddvsgu Sillebu, pris ,9c. y dwsin. J I Rhan Gyntaf i ddysgu Sillebu a Darllen Cymraeg, pris 1/6 y dw D. Y mae liwn yn gymwys i'r dosbarth hynaf cyn myned i'w TeAa- mentau. j 1vaEVAN DA V IE S, LLYFR-RWYMYDD, TEG ID STREET, BALA, A ddymuna hysbysn y cyhoedd ei fod yn parhau i gario yn inlaen ei alwedigaeth, a liyny ar gylcli eawgacli nag erioed, ac yn sicrhau y caiff pob llyfr a ymddiriedir iddo ei rwymo yn y lath l'odd ag a rydd berffaitli foddlonrwydd i'w berchenog. R. E. EDWARDS, SURGEON DENTIST, FFESTINIOG, Bydd Mr. E. yn ymweled a Dolgellau onaw y boreu liyd ddau y yrydnawn, y cynta a'r trydydd Sadwrn yn mhob mis, yn nhy Mr. William Daviea, Ready Made Clothing M ti-t 0 Portmadog, bob dydd Gwener, jnnhy Mr. John Jones, Temperance (gyfeibyu a'r FF, -reli- liadfa)] Llanberis, bob dydd Mawrth cyntaf ar ol y cyftif, yn nhy Mr. Ishmael Diifies, Draper. D.S.— T mae Mr. Eclwards yn Gymro. —— —: — :— -4 Pris 8/6 a 4/- m^wn gwalianol rwymiadau, gyda Darlun hard| CYFROL OLAF J. R. j Yn cynwys oddeutu 40 o Bregethau detholedig ac anghylioeddedig, 19. I'W CHAEL ODDIWRTH YR AWDWLt AC 0 SWYDDFA'R CELT." t