Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

NODIADAU 0 AMERICA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

NODIADAU 0 AMERICA. Mehefln 7, 1878. Teimlad annedwydd iawn sydd yn bodoli yma, a achosir gan y pall ymddiried bron cyffredinol yn y blaid sydd ynawr ac awenau y llywodraeth yn eu dwylaw, yn enwedisr en gwaith yu ymgeisio at ddiswyddiad ein Har- lywydd, fel yr ydym yn gorfod edrych arno fel d' chreuad gwrthryfel gwaeth na'l' di- weddaf ac <> anifenrheidrwydd yr ydym yn ofui ymddiried ein heiddoi neb, athrwy hvny mae eanoedd yn methu lalu en tfurdd, ac yn rhoi eu masnach heibio a'r canlyniad ydyw prinder gwaith, prinder a ian, a phrinder angenrheidiau bywyd ni,,wti Ilawer teulu ag oedd ychydig y.i ol yri ddedwvdd ac mewn digonokl^b. Nid yn unig hyny, ond y mae genym elfell, arall sydd wedi eichludogan mwynff) Ffrainc a, Germau-i, sef, y blaid hono Had ydynt yn ypityried y gorchymyn "Na lad.rata," yn ddim angen na gortlirymder wedi ei osod arnynt gan eraill sydd yn meddu mwy na hwy o dda y byd hwn. Y mae y giwaid hyn yn cynal en cyfa< fodydd, ac yn dadleu dios e'u heuwyddorism (?) yn y rnodd mwyaf cy- hoeddus a pheiulerfynol, ac y mae yma tiluedd yn ymgynull i wiando ainynt. Beth fydd y canlyniadau Duw yn tittiz a wyr. Y mae y Southern Railroad eto heb ei gor- phen, a drwg genym hefycl fod y Trustees wedi gwrthod cynyg Mr. Wilson i'w g^rphen i Knoxville, trwy eu cyfarfod a >r<id haiarn o'i eiddo ef o Knoxville i Chitwool. Bydd yn rhaid iddynt wneud hyny eto, am na phleidleisir iddynt y ddwy filiwn o ddoleri sydd eto ylia, genrheidiol i'w gorphen i ddinas Chatonooga. Bydd y bleidieisio nesaf yn ddieithriad ya erbyn c niatau yr nn cent ychwanegol iddynt; ftlly bydd laid iudyiit roi fyny. Ni i oes go ym ond hyder gwan yn y gwyr sydd yn awr yn cyfansoddi y Bwrdd Ymddiriedol hwn, yr hyn fydd yn eifen ych- wanegol er pe'i i'r bobl wrthori yr arian sydd eisieu er morphea yr aaturiaeth. Bu cryn gynwrf yn y d iinas yr wytbnos hon trwy y darganfyddiad fod cottf John Scott Harrison (mab ein cyn-a lywydd Harri- son) wedi cael ei g"di o'r bedd yn North Bend. Mor fuan ac y darganfyddwyd yr y-g leidei- aufonwyd gwyr i chwdio colegau medcivgul ein dinas, achafwyd y gorff yn y iVJimia Medical College wedi ei guddio mewn maeth o simnai, trwy yr hon y dirwvnwyd y cviff meirw i'r ystafell yn y lien i'w darnio er addysgu y meddyg n ieuainc. C-aifyddwyd fod y rliatt yn dyn, ac wedi ei dirwyn i fyny. Canfyddwyd corff no^th wrth ben y rhaff, ac mor fnan ac y syniudwyd y go'chudd oddiar ei wyneb, adnabyddwyd gwtddillion Mr. Harrison gan ei fab. yr hwn a syrthiodd mewn llewyg yti y fan. Y mae y bobl, yn enwedig y cyfryw ag oeddynt gynt yn adnabod y teulu auihydeddus hwu, yu teimlo yn ddigllon i'r byw tuag at y sawl gyflawnodd y fath ech- lyslouedd. Mehefin 14. Cynhaliwyd cynhadledd fawr gan Werin- wyr Ohio yn y Musio Hall, yn y ddinas yna, ddydd Me cher, Meh. 12, pryd y dangoswyd tennlad cryf dios gytuno a'r Arlywydd Mr. Hayes, gyda golwg a.r yr hyn a elwir y Policy Deheuol." Uydnabyddwyd doethineb ei waith yn symud y milwy" o'r Taleithiau Deheuol a mawr ganmolid y Deheuwyr ydynt wedi cadw eu cytundeb yn anrhydedd- us a Mr. Hayes. Y gwir yw, y mae y cyn- wrthryfelwyr, os yr un, yn fwy teyrngarol na'r Democ, atiaid gogleddot ydynt yn awr ar ol cytuno yn deg a'r cyflafareddiad, drwy ba un y gosodwyd Hayes yn ei swydd Arlyw- yddol, yn ceisio paratoi, yn groes i'w cytun- deb eu hunain, i'w ddiswyddo yr hyn nis gellir gwneud heb dywallt gwaed, ac ym- ddengys eu bod yu rhagbaratoi at hyny, trwy leiliau y fyddin. Y maent am rwymo yr Ar- lywydd fel nad alio ddefnyddio y fyddin heb ganiatad y Gydgynghorfa; yn yr hon y mae y gwrthryfelwyr yn awr yn fwyafrif. Felly yr ydym yn teimlo ein bod, megys yn 1860, yu sefyll megys ar ddibyn y geulan i ryfel a thywallt gwaed, os na threfna Duw ryw foddion i atal creulondeb y rhai sydd dda ganddynt ryfel. Mehefin 19. Gorfu i'r cydfradwyr roddi i fynu eu cais o ddiseddu yr Arlywydd, gan fod y waedd oedd yn ymledu drwy yr holl wlad yn rhoi ar ddeall iddynt y diseddid hwy yn hytrach nag ef. Rhoisant i fyny, nid o'u bodd, ond er en gwaethaf, rhag ofn y canlyniadau iddynt hwy en hunain. Y mae y wlad yn lied gyff- redinol yn dechreu gweled os drwg y Gwe! in- wyr, fr-d eu newid am y Democ: atiaid yr un peth a naid o'r badell i'r tan. Liawer a gyniweiriant, a gwybodaeth a atnlhfi?," y dyddiaa hyn, yn y wlad hon yn aibenig. Y mae yma nn wedi perffeithio peiriant i siarad, ac un arall a wna i'r bydd- ariaid glywed, ac offeryn arall drwy yr hwn y gellir ymddyddan fi chyfaill ddwy filldir o tforod oddiwrtho, ac un arall wedi llwyddo i ehedeg yn yr awyr yn ol ei ewyllys; ac y mae dyn yn cynyg betio pymtheg can dolar y cerdda ar ei draed ar ganol gwaelodafoll yn Ohio, yrholl ffordd o Pittshurg i Cairo. Nid oes neb eto wedi anturio de. byn ei cynyg am fod pawb yn credll y gall wneud hyny ac os gwna, mae'n debyg y bydd yn fnan lwybrau traed yn ngwaelod ein hafonydd. Y mae haid o Americaniaid yn awr yn paratoi eu hedyn at ehedey ac os digwydd iddynt h of ran uwch "g*vlad eu tadau," gocheiwch da chwi rhag eu haethu os myuwch eu dychrynu er eu hanfon yn ol, peidiwch rhoi peleni yn eich magnelau. CJafodd Cyniry y ddinas hon wledd tra yn gwrando Dr. Evaus, Lame Seminary, yn tiaddodi Darlith ar 'ei ym welia' t a gwlad ei dadau. Ofer ceisio rhoi bras-litielliad o honi, am fod y traddodiad mor gyflym. Cafodd pawb eu boddhau yn drwyadl. Y mae llawer o Americaniaid yn awr ar eu teithiau drwy eich gwlad yn eich g-vylio, a chawn glywed eich hanes pan y deuant adref. Goddi wedddwyd John Lewis, peirianydd y Mri. Evan ac Edward Evans, a damwain ofi I us. Aeth ei law dde rywfudd dan arfau miiiiog peiriant, a thorwyd yraaith y fawd a'r ddau fys blaen, yr hyn oedd yn brofedfgaeth drom iddo ef a'i deulu. ('awsom gyngherdd nos Feroher, er canu ffarwel a Mrs Dr. Price (merch y Prince of Wales) ar ei ymadawia.d i Dalaeth Minnesota. Bu yn aelod ffyddlawn gyda'r Annibynwyr drwy ei hoes. Yr oedd yn un o'r rhai blaen- af yn y gymdeithas gorawl Gymreig. Yr yiiym yn teimlo colled ar ei hot. Bydded i amddiffyn y nef fod drosti hi a'i phriod pa le bynag y bydd Rhagluniaeth yn eu tywys. HUGH PUGH. 2CvMer St. Cincinnati. if —- —r——^——

UNDEB YSGOLION YR ANNIBYNWYR…

t, ADDFWYNDER. {j! , ,••