Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Rhydybont Grammar Sohool LLANYBYTHER, CARMARTHEN. MASTER-REV. E. HARRIS. SUBJECTS:—English in all its branches; C^eek, Latin, &c.; Geometry, Mensuration, Algebra, &c. &c. Pupils will be prepared, if required, for Profjss* tmnal and College Examinations. Terms moder- tO. For particulars apply as above. _!ly CLUST A'R TAFOD." A BGRAFFIAD NEWYDD. — Ddeuddegfed A FU.—PriB mewn rhwymiadcryf a hardd II. Hewn amlen papyr, 6c. Saith aril wadi en gwerthu. I'w cael gm yr Tyd^' V* ^0^}er'; Evans, Troedyrhiw, Merthyr AMERICAN ORGANS A HARMONIUMS. AR werth Organ Harmonium, Broad Reed, mewn Case Walnut hardd, pris £ 5 15s. Nttoydd, nid ail law. American Organs, mewn cases Black Walnut, flunk panels, one row of Reeds & Knee Swell, £9. Eto 2 o stops Vox Humana (Fan) Forte, a Knee Swell, yn y case ardderchocaf, pris JE10 10s. Mae y rhai uchod yn deilwng o sylw cerddorion Vngyffredinol. Maent yn offerynau o'r gwneuth- wriad goreu. Fw cael oddiwrth E. FRANCIS, Music Seller, &c., Carno, Mont. Yn y wasg, ac ifod yn barod ynfuan, pris 6c., Dwy Bregeth ar Fedydd A DBADDODWYD YN Y TABERNACL, LLANELLI, GAN Y PARCH. I. OSSIAN DAVIES, Gweinidog. Pob archebion, gyda blaendaliadau, i'w danfon t't Awdwr. Yn barod, gyda Darlun, pris Is., COFIANT Y DIWEDDAR BARCH. R. ELLIS, BRITHDIR. I'w gael yn Swyddfa y CELT. Y FARWNAD FUDDUGOL I'R DI- WEDDAR IOAN PEDR. Pria Is. mewn llian hardd gyda Darlun, a 6c. mewn amlen. ¡'w chael o'r Swyddfa hon. DYMUNA ww WILLIAM EVANS, HOUSE FURNISHER, SPRINGFIELD STREET, DOLGELLAU, a TEGID STREET, BALA, Hysbysu trigolion y lleoedd uchod a'r amgylchoedd, ei fod yn parhau i gadw cyflawnder o bob math o Ddodrefn o wahanol brisiau a gwneuth- uriad, yn y ddau gyfeiriad a nodwyd, y rhai a werthir am bris isel. Wele restr o rai pethau-Glasses o 6c i L6 10 Bedsteads o 16s. i fvny ? Chair Beds o lis i fyny; Chest of Drawers o 28s i fyny; Byrddau o 5s i fyny. Side Boards, Drawing room Suits, Watnots, Windsor Chairs, Cane-bottom chairs, Marble-top Stands, Easy Chairs, Sofas, Couches, Patent Comoees, Trunks, Plyf, Gilt Mouldings o wahanol fathau, Brushes, Glue, French Polish, Baskets, Mats, &c. Pris 3s. 6c. mewn rhwymiad hardd, gyda Darlun eywir, COFIANT CALEDFRYN, WEDI EI YSGRIFENU GANDDO EF EI HUN. DAN OLYCIAETH SCORPION. Yn ychwanegol at y Cofiant ceir ynddo luaws o Draethodau, Pregethau, Darlithiau, a Chasgliad o Benillion, Emynau, a chanoedd o Englynion ar wahanol faterion, ynghyda nodiadau ar wahanol nodweddau ei gymeriad CAN RAI 0 WYR BLAENAF YR OES. BARN Y WASG AM DANO:— Dylai pob dyn sydd yn meddu ar ronyn o chwaeth at lenyddiaeth Gymreig bur ei bwrcasu a'i fyfyrio ar unwaith. Y Diwygiwr. Yr ydym yn sicr y bydd i bawb a bryno y llyfr hwn gael ynddo werth ei arian, a gwerth yr amser a dreulia i'w ddarllen." Y Dywgsogaetk. "Y mae cael yr oil, yn gyfrol hardd, gyda Darlun o'r gwrthddrych, am dri a chivech, yn fargen na bydd achos i neb a'i pryno gwyno."—Parch. J. Thomas, D.D., yn y Tyst. Y mae y Gyfrol yn wir ddyddorus, lei y gallesid dysgwyl, ac yn portreiadu ei gwrthddrych gyda phob cywirdeb ac eglurdeb.Y Drysorfa. Ychwanegiod gwerthfawr at lenyddiaeth ein cenedl ydyw CoplANT CALEDFRYN.' Mae ei gael yn gymaint o garedigrwydd i'r genedl ag ydyw o barch i CALEDFRYN. Y Dysgedydd. t Dylai y Cyhoeddwr anturus gael cefnogaeth gyffredinol y genedl, yr hon sydd dan gymaint o rwymau i CALEDFRYN ag un llenor yn y ganrif hon.Y Beirniad. "Daeth y gyfrol hon i'n Haw ychydig ddyddiau yn ol, ac wedi iddi ddod, nis gallasem ei gollwng o'n Haw heb ei darllen oll. Y Traethodydd. Yr eirchion oil i'w hanfon i'r Swyddfa hon. w. WILLIAMS, 29, Castle Street, Swansea, 29, Watchmaker, Jeweller, Optician, &c. For Guinea Gold Wedding Rings. For 9 & 18 Karat Gold Keepers. For Good English Patent Levers. For Geneva & American Watches. For French, English, American & German Clocks. For Gold, Silver, & Jet Jewellery. Watches & Clocks of every discription cleaned & repaired on the premises or in the country. Jewellery & Optics repaired at very moderate charges. l GYMRYI DEWCH AT Y CYMRO.