Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

LLYTHYR 0 IOWA CITY.

ANGIIYDFFUKFIAETII YN NGAEKGRAWNT.

BEDDARGAFF DR. FRANKLIN.

"LLYS MOR LEY.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

"LLYS MOR LEY. Diau fod Llys Morley 'wedi cael ei fabwys iadu erbyn hvn yn air anwyl yn meddyliau llu 0 Annibynwyr, yn ogystal a fy bnnan, a bod yr aw- grymiadau a'r hysbysiadau a roddwyd i ni yn y Dysgedydd amy misoedd diweddaf, yn ogystal ac mewn manau ercill, wcdi peri llawenydd nid bychan yn enwedig i rai sydd mewn angen am dy o'r fath. Mewn pcrthynaa a Llys Morley," yr wyf am roddi un awgr}-miad yn brawf i'r gwyr parcliedig sydd wedi cael eu hymddiried i gario yn mlaen y cynlluniau-Jolm Thomas, D.D., a E. Herber Evans, ac oherwydd hyny,s yr wyf yn dymuno gwneuthur fy awgrymiad mewn modd gwylaidd a gostyugedig. Hysbyswyd ni yn y < Dysgedydd' fod sicr- wydd eisoes am £100 yr un. At 12 0 dai yn y lleoedd pwysicaf. Clywais ond ni welais fod eisieu i'r rhai hyn fodyn werth £ 500 i £ 000 yr un. Awgrymwyd hefyd nas gellir bod yn sicr yn awr pa faint a ga yr rhai a fwriadent adeiladu tai i'w gweinidogion mewn lleoedd gwledig ond fod gobaith y cant o £25 i fyny yn mhob 11eyr adeiledir "llys Morley teilwng. Yn awr, a oes dim yn bosibl i'r lleoedd gwledig gael gwneyd eu tai yn llai 0 werth o gant neu ddau o bunau, yn ngwyneb eu bod yn llai pwysig mewn llawer ystyr na'r lleoedd sydd yn myned i gael y 12 cyntaf? Own am iawer o leoedd gwledig sydd mewn mawr angen am dai i'w gweinidogion"; ond pe baent yn cael rhai yn werth £600, ni atebai yr nn dyben iddynt, gallant gael rhai yn weinidogion hyd yn od heb allu i ddodrefnu un felly; ac fel y dywedodd un 0 weinidogion ffraeth bert Lleyn, Nad yw yn beth tebyg yr hofEa yr Eglwysi wneyd gwcll ty i'r gwas nac i'r Arglwydd." Os oes rhywbeth yn yr awgrymiad hwn, diau genyf fod y boneddwyr parchus a manylgraff crybwylliedig wedi ei weled, ac os nad oes, yr wyf yn hyderu yr esgusodant fi am ei grybwyll. Yr oedd yn wir dda genyf weled y Parch. E. H. Evans, yn addaw myned i ddarlithio i bob lie a adeilada "Lys Morley." Byddai yn dda gan bawb gael Herbor i ddarlithio er talu iddo; ond bydd yn Ilawer gwell ganddynt ei gael am ddim. Y mae'r abertliyma o'i eiddo, yn dangos hefyd ei fod yn awyddus i ychwahegu at gysur a defnyddioldeb ei gyd-weinidogion. EDMYGYDD Y SYMUDIAD.

HYSBYSIAD 0 BWYS I RECTORS…

GAU ANNIBYNIAETII.