Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Dannedd Gosod Heb Bo en. MAE OWEN JON-ES, L.D.A.S., A.P.S., SURGEON DENTIST, YN rhoddi Daiinedd ar gjmllun newydd JL tuag at gnoi y bwyd yn fwy perffaifcb. Yr wyf am amcanu cael gwiieyd y Dannedd mor bwrpasol ag sydd yn bosibl at gnoi y bwyd yn dda, i edrych mor naturiol a thlws ag y mae modd, mor esmwyth a chryf ag y mae yn bosibl, Pris y Dannedd o Is i lp Is yr un. Tynu Dannedd heb neu gyda y gas. Sicrheirboddhad perffaith i bawb. Dannedd Americanaidd gyda'r gwelliantau diweddaraf am brisiau rhesynaol. OWEN JONES, L.D.AS, A.P.&, SURGEON DENTIST, Apothecaries' Hall, Gyferbyn a'r Farchnad, Bangor. Mae OWEN JONES wedi hynodi ei hun am Dynu a Thrin Dannedd heb ond YCHYDIG 0 BOEN. D.S.—Mae 0. JONES adref hob dydd ond pryd- nawn dydd Mawrth. CARNARVON, NORTH WALES, Overlooking the Menai Straits. TO BE SOLD, A FIRST-CLASS COMMERCIAL TEMPERANCE HOTEL, Close to the Railway Station, WITH DOUBLE-FRONTED SHOP, s. EXTENSIVE BACK PREMISES, And LARGE GARDEN, either for cultivation or Building purposes; also, Two LARGE CELLERB, Large Front SITTING ROOM, extending the whole width of the Building; Large BEST BEDROOM; also, Four other BED and DRESSING ROOMS, and Two LARGE ATTICS, with accomodation for 6 Beds. Gas and Water laid on through the House. Especially adapted for the Accomo- dation of Visitors and Commercial Gentlemen. Satisfactory reason given for leaving. For further particulars, and every information, apply personally or by letter to A. DRIFFIELD, Office of this Paper; or MESSRS. T. JONES & CO., Confectioners, Bridge Street. 1 "I W. J. WILLIAMS, pENERAL AK[10 FURNISHING IRONMONGER, COPPER, BRASS, IRON, & TIN PLATE WORKER, ■■■■ ■«» BlWlf, &C., 35, BRIDGE STREET, CARITARVOXT, TRA yn cyflwyno ei ddiolchgarwch gwresocaf i'w gwsmeriaid am y gefnogaoth helaeth a dderbyniodd er's pan agorodd ei fasnachdy, gobeithia trwy dalu sylw manwl a phersonol i'w fusnes, y bydd iddo deilyngu parhad yn nghydag ychwanegiad o'r cyfryw. Dymuna W. J. W. alw sylw ei gyfeillion a'i gwsmeriaid lliosog at ei stoc newydd, ac at y cyfleasderau newyddion sydd ganddo at gadw ac arddangos ei nwyddau, pa rai a werthir ganddo, am arian parod, am y prisiau isaf sydd bosibl. FURNISHING. x^oasr^roisrcs-DBR-'sr Pob math e Ironmongery at wasanaeth ty, Gwelyau Haiarn a Mattrasses, Fenders, Fire Irons, Coal Boxes, &c., Dish Covers, Teapots, Copper Kettles, Tin Ware, Enamelled Ware, Saucepans, Kettles, Electro-plated Spoons, Forks, Cruets, &c. Large Stock of Table Cutlery, Pocket, Pen, and Sportmen's Knives. mm mw& Q) MB NMK 0 pa rai a werthir yn bresenol am y cost price. ZBTTIIJIDIEIR'S II2.0ZTjyC03<TC3-ES,"ZN> Homers' Cools, kt., O'R GWNEUTHCRIAD GOREU. COFIER Y CYFEIRIAD— 35, BRIDGE STREET. (Gyferbyn a Penrallt y Capel). W. WILLIAMS, km 29, CASTLE STREET, SWANSEA, 29, Watchmaker, Jeweller, Optician, &c. For Guinea Gold Wedding Rings. For 9 & 18 Karat Gold Keepers. For Good English Patent Levers, For Geneva & American Watches. For French, English, American & German Clocks. For Gold, Silver, & Jet Jewellery. Watches & Clocks of every description cleaned & repaired on the premises or in the country. Jewellery & Optics repaired at very moderate charges. Jewellery & Optics repaired at very moderate I charges. GYMRY! DEWCH AT Y CYMRO. i The North Wales Advance, and Deposit Bank, ELDON SQUARE, DOLGELLEY. HYSBYSIAD :p vv "OHODDIR benthyg arian, gyda neu keb feichiafon, mewn tsymiau o 5p. i lOOOp., ain amrywiol gyfnodau i Dai-ddeiliaid, Masnachwyr, Ffermwyr, Magwyr Anifeiliaid, a'r cyhoedd yn gyffredinol (yn preswylio mewn unrhyw ran o Gymru neu Loeg,r), a,r nwyddau eu masnach, dcdrefn, a phethau ereill, i'w had-dalu mewn rhan-daliadau wythnosol, pythefnoso], misol, chwarterol, haner bljtoyddol, neu fel y cytunir ar yr adeg y benthycir yr arian; hefyd heb unrhyw symudiad, oediad, nac achosi unrhyw gostau afreidiol. Dymunir hysbysu y rhai sydd yn bwriadu gwneyd cais am fenthyciad y caniateir yr holl swm a geisir yn Uawn, ac av yr un pryd, sicrheir hwy na wneir unrhyw ymholiadau gydag unrhyw berson yn y gymydogaeth, ac y cedwir y cais mor hollol gyfrinachol ag y caniata y cyfryw. Caniateir benthyciadau hefyd i bersonau parchus i ymgymeryd ag unrhyw fasnach enillfawr, neu i unrhyw ddiben arall ag y gall arian parod fod yn fanteisiol i'w sicrhau. Ymofyner. gan hysbysu y swm angenrheldiol, a W. L. JONES, MANAGER.'